Звіт №15 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 06. 2014р. Замовник icon

Звіт №15 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 06. 2014р. Замовник
Скачати 52.73 Kb.
НазваЗвіт №15 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 06. 2014р. Замовник
Дата08.10.2014
Розмір52.73 Kb.
ТипЗвіт

Форма звіту затверджена
наказом Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922

( у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.12.2011р.№428)

ЗВІТ № 15
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

від 16.06.2014р.

1. Замовник:

1.1. Найменування: Національний університет державної податкової служби України;

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02973089;

1.3. Місцезнаходження: Київська область, м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31, 08201;

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Аністратенко Вадим Анатолійович, головний енергетик Національного університету державної податкової служби України, Київська область, м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31, каб. 166, 08201, тел. (04597) 60-240; e-mail: vadimenergetik@ukr.net;

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) : Міністерство доходів і зборів України, код за ЄДРПОУ– 38516786;
2. Джерело фінансування закупівлі : кошти державного бюджету України;
3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: "Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (обслуговування котелень)", код за ДК- 33.12.1;

3.2. Кількість товар або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 7 об'єктів;

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Київська область, м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31, 08201;

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: травень - грудень 2014 року;
4. Процедура закупівлі: відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності) : www.asta.edu.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 14.04.2014р., видання 30(876), оголошення № 102546.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" (далі-Закон): -- ;

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб -порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 19.05.2014р. повідомлення 122051, видання 40(886);

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було(буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: №47(893) від 12.06.2014р. № оголошення 130746;

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом): –;
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: два учасники;

6.2. Найменування /прізвище, ім’я по батькові:

1) ТОВ "ЄВРОФОРМАТ ІНЖИНІРИНГ";

2) ТОВ «Компанія «Теплогазсервіс»;

3) ТОВ"АВТ ІНЖИНІРИНГ";

6.3. Ідентифікаційний код /реєстраційний номер облікової картки платника податків:

1) код ЄДРПОУ 34956876;

2) код ЄДРПОУ 3595815;

3) код ЄДРПОУ 37176653;

6.4. Місцезнаходження /місце проживання:

1) 04073 м. Київ, пров. Куренівський, 17, літера Ш, Тел/факс (044) 459-03-88.

2) 02121 м. Київ, вул.Колекторна,40а,Тел/факс (096) 615-55-257.

3) 04108 м. Київ,проспект Свободи 2, Тел/факс (044) 451-83-04.
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 14.05.2014р. до 10-00 год.;

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) - 14.05.2014р. об 11-00 год.;

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: три;

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): --;

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

1) ТОВ "ЄВРОФОРМАТ ІНЖИНІРИНГ"-16000 грн. з ПДВ за 1 місяць;

2) ТОВ «Компанія «Теплогазсервіс»- 24500 грн. з ПДВ за 1 місяць;

3) ТОВ"АВТ ІНЖИНІРИНГ"- 14450 грн. з ПДВ за 1 місяць;

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: - ;
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 14450 грн. з ПДВ за 1 місяць;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів: 24500 грн. з ПДВ за 1 місяць;

номер №3 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: 14450грн. (чотирнадцять тисяч чотириста п’ятдесят) з урахуванням ПДВ за один місяць;
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 15 травня 2014р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТ ІНЖИНІРИНГ".

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: код ЄДРПОУ 37176653;

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 04108 м. Київ, пр.-т Свободи, 2б

тел/факс (044) 451-83-04.
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 5 червня 2014 року на суму - 14450грн. (чотирнадцять тисяч чотириста п’ятдесят) з урахуванням ПДВ за один місяць;

10.1.Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару):
11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: -

12.1. Дата прийняття рішення: -

12.2. Причини: -
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

1) ТОВ "ЄВРОФОРМАТ ІНЖИНІРИНГ";

2) ТОВ «Компанія «Теплогазсервіс»;

3) ТОВ"АВТ ІНЖИНІРИНГ";

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством: -;

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1) ТОВ "ЄВРОФОРМАТ ІНЖИНІРИНГ";

2) ТОВ «Компанія «Теплогазсервіс»;

3) ТОВ"АВТ ІНЖИНІРИНГ";

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -;
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури): --.
15. Склад комітету з конкурсних торгів:

Начальник відділу маркетингу і закупівель Нікішин Д.В.

Заступник начальника відділу маркетингу і закупівель Первусяк М.М.

Начальник відділу друку – Лавренюк А.В.

Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення – Савицький В.Г.

Провідний фахівець відділу маркетингу і закупівель – Здоренко М.О.

Голова комітету з конкурсних торгів: _________________________ А.В.Новошицький

Секретер комітету з конкурсних торгів: ___________________________ О.В.Шпак

Схожі:

Звіт №15 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 06. 2014р. Замовник iconЗвіт №13 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 10. 04. 2014р д Замовник

Звіт №15 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 06. 2014р. Замовник iconЗвіт №17 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації від 08. 08. 2014р. Замовник
Цимбалюк Світлана Ярославівна, директор бібліотеки, Київська область, м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31, 08201,тел.(04597)61-064
Звіт №15 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 06. 2014р. Замовник iconЗвіт №16 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації від 08 серпня 2014р. І Замовник
Савицький В. Г., начальник відділу мтз, 08201 Київська обл., м.Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31, тел. (04597) 60-246
Звіт №15 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 06. 2014р. Замовник iconЗвіт №14 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 23. 04. 2014р. Замовник
Ховрич Андрій Михайлович, начальник відділу обслуговування та розвитку інформаційних мереж, Київська область, м. Ірпінь, вул. К....
Звіт №15 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 06. 2014р. Замовник iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №1 від 07. 12. 2010 р. Замовник: > Найменування. Національний фармацевтичний університет > Ідентифікаційний код за єдрпоу. 02010936

Звіт №15 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 06. 2014р. Замовник iconЗвіт №8 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 31. 03. 2014р від Замовник
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Звіт №15 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 06. 2014р. Замовник iconЗвіт №12 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 31. 03. 2014р від Замовник
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Звіт №15 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 06. 2014р. Замовник iconЗвіт №10 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів Від 31. 03. 2014р від Замовник
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Звіт №15 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 06. 2014р. Замовник iconЗвіт №9 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів Від 31. 03. 2014р від Замовник
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Звіт №15 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 16. 06. 2014р. Замовник iconЗвіт №11 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів від 31. 03. 2014р від Замовник
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи