Питання до іспиту дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» icon

Питання до іспиту дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Скачати 40.16 Kb.
НазваПитання до іспиту дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Дата31.08.2012
Розмір40.16 Kb.
ТипДокументи
1. /Денне/Зм_ст курсу.doc
2. /Денне/Методи актив_зац_х.doc
3. /Денне/Питання до _спиту.doc
4. /Денне/Плани лекц_й.doc
5. /Денне/Плани практичних занять.doc
6. /Денне/Система оц_нювання.doc
7. /Денне/Тематика реферат_в.doc
8. /Денне/Тематичний план.doc
9. /Денне/актуальн_сть, мета.doc
10. /Денне/рек л_т-ра.doc
Зміст навчальної дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Методи активізації навчального процесу дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Питання до іспиту дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Тема 1 Система бухгалтерського обліку в банках
Плани практичних занять дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з дисципліни
Тематика рефератів дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Навчально-тематичний план лекцій І практичних занять фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Список рекомендованої Літератури для бакалаврів напряму 030508

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

дисципліни

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

для бакалаврів напряму 6.030508 «Фінанси і кредит» 1. Облікова політика банку.

 2. Основні складові облікової політики банку.

 3. Визначення бухгалтерського обліку. Фінансовий, управлінський та податковий облік.

 4. Фінансовий облік: зміст та призначення.

 5. Принципи організації бухгалтерського обліку в банках.

 6. Загальні положення побудови плану рахунків бухгалтерського обліку в банках.

 7. Структура класів плану рахунків бухгалтерського обліку в банках.

 8. Аналітичний облік операцій у банку.

 9. Інформаційна модель організації аналітичного обліку.

 10. Вимоги до первинних облікових документів.

 11. Порядок формування та зберігання первинних документів, облікових регістрів і звітів.

 12. Класифікація параметрів аналітичного обліку.

 13. Нумерація аналітичних рахунків.

 14. Види банківських документів та їх реквізити.

 15. Класифікація банківських документів.

 16. Загальні правила документообігу.

 17. Міжнародні аспекти бухгалтерського обліку в банках та їх суть.

 18. Організація операційної діяльності банків.

 19. Організація документообігу в банку.

 20. Облік факторингових операцій.

 21. Облік прибуткових касових операцій. Документи на прийом готівки.

 22. Облік видаткових касових операцій. Документи на видачу готівки.

 23. Сутність, принципи та форми організації безготівкових розрахунків.

 24. Організація обліку операцій банку за безготівковими розрахунками.

 25. Облік розрахунків із застосуванням платіжних доручень та платіжних вимог-доручень.

 26. Облік розрахунків із застосуванням розрахункових чеків.

 27. Облік розрахунків за акредитивами.

 28. Облік безготівкових розрахунків з використанням банківської платіжної картки.

 29. Облік розрахунків платіжними вимогами в разі здійснення примусового списання (стягнення коштів).

 30. Правила бухгалтерського обліку депозитних операцій у банках.

 31. Бухгалтерський облік залучених вкладів (депозитів).

 32. Облік коштів, залучених за ощадними (депозитними) сертифікатами.

 33. Бухгалтерський облік розміщених вкладів (депозитів).

 34. Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій.

 35. Облік процентних доходів за кредитами.

 36. Облік фінансового лізингу.

 37. Облік формування і використання спеціальних резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями.

 38. Облік операцій за овердрафтом.

 39. Облік операцій з дисконту векселів.

 40. Облік операцій репо.

 41. Облік операцій з підкріплення операційних кас комерційних банків.

 42. Облік сумнівних кредитів та резервів під кредитні ризики.

 43. Організація обліку касових операцій у банку.

 44. Облік процентних витрат за депозитами.

 45. Облік формування і використання спеціальних резервів на покриття можливих втрат за розміщеними вкладами (депозитами).

 46. Характеристика фінансової звітності.

 47. Елементи фінансової звітності.

 48. Порядок подання та оприлюднення фінансової звітності банків.

 49. Мета складання, структура і зміст показників звіту баланс.

 50. Мета складання, структура і зміст показників звіту про фінансові результати банку.

 51. Мета складання, структура і зміст показників звіту про рух грошових коштів.

 52. Мета складання, структура і зміст показників звіту про власний капітал.

 53. Консолідація фінансової звітності банків України.

 54. Необхідність застосування ефективної ставки відсотка в обліку доходів і витрат.

 55. Порядок застосування ефективної ставки відсотка.

 56. Структура фінансової звітності банку.

 57. Цінні папери в портфелі банку, загальні принципи їх оцінки та обліку.

 58. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку.

 59. Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж.

 60. Облік цінних паперів, що утримуються в портфелі банку до погашення.

 61. Облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.

 62. Облік зменшення корисності цінних паперів та формування резервів.

 63. Облік цінних паперів власного боргу.

 64. Бухгалтерський облік комісійних операцій банку з цінними паперами.

 65. Класифікація емісійних операцій з цінними паперами.

 66. Правила бухгалтерського обліку обмінних операцій в іноземній валюті.

 67. Облік основних засобів банку.

 68. Облік нематеріальних активів банку.

 69. Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів та відображення її результатів у бухгалтерському обліку.

 70. Облік капіталу банку.

 71. Облік акцій власної емісії

 72. Система обліку та звітності операцій в іноземній валюті.

 73. Облік операцій з готівковою іноземною валютою.

 74. Облік операцій в іноземній валюті, що виконуються за дорученням клієнтів банку.

 75. Бухгалтерський облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти для власних потреб.

 76. Облік операцій з купівлі-продажу банківських металів.

 77. Облік строкових валютних угод.

 78. Класифікація доходів та витрат банку. Структура відображення у плані рахунків доходів та витрат.

 79. Доходи і витрати, отримані в результаті операційної діяльності банку.

 80. Доходи і витрати, отримані в результаті інвестиційної діяльності банку.

 81. Доходи і витрати, отримані в результаті фінансової діяльності банку.

 82. Основні правила бухгалтерського обліку доходів та витрат банку.

 83. Облік нарахування та сплати податку на прибуток.

 84. Відстрочений податок на прибуток.

 85. Причини виникнення різниць у фінансовому та податковому обліку.

 86. Облік податків у фінансовій звітності.

 87. Облік визначення і розподілу фінансового результату.

 88. Облік розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість.

 89. Порядок обліку нарахування та сплати дивідендів.

 90. Облік операцій з формування фондів та резервів банку за рахунок нерозподіленого прибутку.

Схожі:

Питання до іспиту дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» напрям підготовки 3050801 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит»
Облік операцій з купівлі – продажу іноземної валюти та банківських металів за дорученням клієнтів на дату розрахунку
Питання до іспиту дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconДонецький національний університет Обліково-фінансовий факультет
«Фінансовий аналіз» є базовою для підготовки бакалаврів з спеціальності «Фінанси І кредит». Дисципліна є логічно – послідовною в...
Питання до іспиту дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconГалузь знань: 0305 „Економіка І підприємництво Спеціальність: 030508 «Фінанси І кредит»
Економіка І підприємництво" напряму 030508 "Фінанси І кредит" згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Питання до іспиту дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconЗ навчальної дисципліни “фінанси підприємств ”
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Питання до іспиту дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового випробування для осіб, які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з напряму підготовки „Фінанси І кредит зі спеціалізації «Оподаткування»
Бакалаврів з напряму підготовки „Фінанси І кредит” зі спеціалізації «Оподаткування» на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного...
Питання до іспиту дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами
Питання до іспиту дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconАнотація дисципліни «фінансовий менеджмент у банку» Викладач: к е. н., доцент Герасименко Раїса Андріївна вступ навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент у банку»
«Гроші та кредит» «Центральний банк І грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Аналіз банківської діяльності», «Менеджмент»,...
Питання до іспиту дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Податкова система» напрям підготовки 030508 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050901 «Фінанси і кредит»
Порядок обчислення І сплати пдв: податкове зобов’язання та податковий кредит; дата виникнення податкового зобов’язання
Питання до іспиту дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconПрограма фахового випробування для вступу за напрямом 030508 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Питання до іспиту дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Наука «Фінансовий облік-1» є основною з наук циклу професійної підготовки для бакалаврів за напрямом підготовки «Облік і аудит»....
Питання до іспиту дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconЩодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного І підсумкового контролю їх знань з науки “Фінансовий облік – І” для студентів напряму підготовки 6509 “Облік І аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Наука «Фінансовий облік-1» є основною з наук циклу професійної підготовки для бакалаврів за напрямом підготовки «Облік і аудит»....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи