Тема 1 Система бухгалтерського обліку в банках icon

Тема 1 Система бухгалтерського обліку в банках
Скачати 42.09 Kb.
НазваТема 1 Система бухгалтерського обліку в банках
Дата31.08.2012
Розмір42.09 Kb.
ТипЛекція
1. /Денне/Зм_ст курсу.doc
2. /Денне/Методи актив_зац_х.doc
3. /Денне/Питання до _спиту.doc
4. /Денне/Плани лекц_й.doc
5. /Денне/Плани практичних занять.doc
6. /Денне/Система оц_нювання.doc
7. /Денне/Тематика реферат_в.doc
8. /Денне/Тематичний план.doc
9. /Денне/актуальн_сть, мета.doc
10. /Денне/рек л_т-ра.doc
Зміст навчальної дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Методи активізації навчального процесу дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Питання до іспиту дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Тема 1 Система бухгалтерського обліку в банках
Плани практичних занять дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з дисципліни
Тематика рефератів дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Навчально-тематичний план лекцій І практичних занять фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Список рекомендованої Літератури для бакалаврів напряму 030508

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

для бакалаврів напряму 6.030508 «Фінанси і кредит»


ТЕМА 1 – Система бухгалтерського обліку в банках

 1. Міжнародні стандарти бухгалтерської звітності як орієнтир гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку.

 2. Бухгалтерський облік як складова інформаційної системи банку.

 3. Принципи організації бухгалтерського обліку в банках України


ТЕМА - 2 Облік власного капіталу

 1. Власний капітал банку: суть, значення та структура.

 2. Бухгалтерський облік капіталу банку.

 3. Облік операцій з формування фондів та резервів банку за рахунок нерозподіленого прибутку.


ТЕМА 3 – Інструменти безготівкових розрахунків та облік операцій за цими розрахунками

ЛЕКЦІЯ 1. Принципи організації безготівкових розрахунків

 1. Система безготівкових розрахунків в Україні. Принципи організації безготівкових розрахунків.

 2. Загальні правила документообігу та вимоги щодо оформлення розрахункових документів.


ЛЕКЦІЯ 2. Облік операцій банку за безготівковими розрахунками

 1. Облік розрахунків із застосуванням платіжних доручень та платіжних вимог-доручень.

 2. Облік розрахунків із застосуванням розрахункових чеків.

 3. Облік розрахунків за акредитивами.

 4. Облік безготівкових розрахунків з використанням банківської платіжної картки.

 5. Облік розрахунків платіжними вимогами в разі здійснення примусового списання (стягнення) коштів.


ТЕМА 4 - Облік грошових коштів банку

 1. Загальна характеристика касових операцій банку.

 2. Вимоги до оформлення касових документів.

 3. Облік грошових коштів банку.


ТЕМА - 5 Облік депозитів та інших зобов’язань

ЛЕКЦІЯ 1. Економічний зміст депозитних операцій та загальні правила їх обліку

1.Економічний зміст депозитних операцій, їх класифікація та загальна характеристика.

2.Правила бухгалтерського обліку вкладних (депозитних) операцій у банках України.


ЛЕКЦІЯ 2. Бухгалтерський облік залучених вкладів (депозитів)

 1. Бухгалтерський облік залучених вкладів (депозитів).

 2. Облік коштів, залучених за ощадними (депозитними) сертифікатами.


ЛЕКЦІЯ 3. Бухгалтерський облік розміщених вкладів (депозитів)

 1. Бухгалтерський облік розміщених вкладів (депозитів).

 2. Бухгалтерський облік формування і використання спеціальних резервів на покриття можливих втрат за розміщеними вкладами (депозитами).


ТЕМА - 6 Облік кредитних активів та позабалансових зобов’язань кредитного характеру

ЛЕКЦІЯ 1. Принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій

 1. Характеристика кредитних операцій.

 2. Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій.


ЛЕКЦІЯ 2. Особливості бухгалтерського обліку окремих кредитних операцій

 1. Облік фінансового лізингу.

 2. Облік операцій репо.

 3. Облік факторингових операцій.

 4. Облік операцій з дисконту векселів.


ЛЕКЦІЯ 3. Облік формування і використання спеціальних резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями

 1. Порядок формування резервів на покриття можливих збитків від кредитних операцій.

 2. Облік резервів під кредитні ризики.


ТЕМА - 7 Облік фінансових інвестицій

ЛЕКЦІЯ 1. Теоретичні засади організації обліку операцій з цінними паперами

 1. Теоретичні засади класифікації портфеля цінних паперів банку.

 2. Загальні принципи оцінки та обліку вкладень банку в цінні папери.
ЛЕКЦІЯ 2. Облік вкладень банку в цінні папери

 1. Облік вкладень банку в цінні папери в торговому портфелі.

 2. Облік вкладень банку в цінні папери на продаж.

 3. Облік цінних паперів в портфелі банку до погашення.

 4. Облік вкладень в асоційовані та дочірні компанії.


ЛЕКЦІЯ 3. Облік резервів на відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними паперами

 1. Механізм формування резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними паперами.

 2. Порядок бухгалтерського обліку формування та використання резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними паперами.


ТЕМА - 8 Облік операцій в іноземній валюті

 1. Загальні правила відображення в обліку операцій банку в іноземній валюті.

 2. Бухгалтерський облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти для власних потреб.

 3. Облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів.

 4. Облік переоцінки активів і зобов’язань в іноземній валюті та банківських металах.


ТЕМА - 9 Облік основних засобів і нематеріальних активів

 1. Класифікація основних засобів та нематеріальних активів та їх вартісна оцінка.

 2. Бухгалтерський облік основних засобів і нематеріальних активів.


ТЕМА - 10 Облік доходів, витрат і фінансового результату діяльності банку

 1. Класифікація доходів та витрат банку.

 2. Основні правила бухгалтерського обліку доходів та витрат банку.


ТЕМА - 11 Складання фінансових звітів

ЛЕКЦІЯ 1. Фінансова звітність: мета складання, структура, порядок подання та оприлюднення

 1. Характеристика фінансової звітності.

 2. Елементи фінансової звітності.

 3. Порядок подання та оприлюднення фінансової звітності банків.


ЛЕКЦІЯ 2. Компоненти фінансової звітності банку

 1. Мета складання, структура і зміст показників звіту баланс.

 2. Мета складання, структура і зміст показників звіту про фінансові результати банку.

 3. Мета складання, структура і зміст показників звіту про рух грошових коштів.

 4. Мета складання, структура і зміст показників звіту про власний капітал.

 5. Примітки до фінансових звітів банку.

Схожі:

Тема 1 Система бухгалтерського обліку в банках iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Бухгалтерський облік
Види господарського обліку І їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Тема 1 Система бухгалтерського обліку в банках iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Бухгалтерський облік
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Тема 1 Система бухгалтерського обліку в банках iconЯкі виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Тема 1 Система бухгалтерського обліку в банках iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Вимоги до бухгалтерського обліку. Загальне поняття про облік. Види обліку. Облікові вимірники. Міжнародні та національні стандарти...
Тема 1 Система бухгалтерського обліку в банках iconРозділ 1 основи побудови бухгалтерського обліку та звітності в банках україни
Характеристика фінансового, управлінського та податкового об­ліку, їх взаємозв'язок
Тема 1 Система бухгалтерського обліку в банках iconШигун М. М., д е. н., проф. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана концептуальна основа як складова системи бухгалтерського обліку
Ключові слова: парадигма бухгалтерського обліку, глобалізація, концептуальна основа, міжнародні стандарти фінансової звітності, модель...
Тема 1 Система бухгалтерського обліку в банках iconБразілій Н. М., к е. н., доц. Голик Г. О
Реформування бухгалтерського обліку та прийняття національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку призвело до вдосконалення...
Тема 1 Система бухгалтерського обліку в банках iconБурденко І. М. к е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку І аудиту методологічні аспекти бухгалтерського обліку хеджування анотація
Анотація. У статті розглянуто основні методологічні аспекти обліку хеджування. Автором наданий стислий огляд основних термінів, критеріїв...
Тема 1 Система бухгалтерського обліку в банках iconАнотація дисципліни «Міжнародні стандарти обліку»
України. Курс «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку» дасть змогу студентам ознайомитися зі змістом стандартів та краще усвідомити...
Тема 1 Система бухгалтерського обліку в банках iconОренда в системі бухгалтерського обліку: вплив економіко-правових факторів
...
Тема 1 Система бухгалтерського обліку в банках iconЕкзаменаційні питання з «Організації бухгалтерського обліку»
Основи організації бухгалтерського обліку в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи