Плани практичних занять дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» icon

Плани практичних занять дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Скачати 70.65 Kb.
НазваПлани практичних занять дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Дата31.08.2012
Розмір70.65 Kb.
ТипДокументи
1. /Денне/Зм_ст курсу.doc
2. /Денне/Методи актив_зац_х.doc
3. /Денне/Питання до _спиту.doc
4. /Денне/Плани лекц_й.doc
5. /Денне/Плани практичних занять.doc
6. /Денне/Система оц_нювання.doc
7. /Денне/Тематика реферат_в.doc
8. /Денне/Тематичний план.doc
9. /Денне/актуальн_сть, мета.doc
10. /Денне/рек л_т-ра.doc
Зміст навчальної дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Методи активізації навчального процесу дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Питання до іспиту дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Тема 1 Система бухгалтерського обліку в банках
Плани практичних занять дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» Порядок поточного І підсумкового оцінювання знань з дисципліни
Тематика рефератів дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Навчально-тематичний план лекцій І практичних занять фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит»
Список рекомендованої Літератури для бакалаврів напряму 030508

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

дисципліни

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

для бакалаврів напряму 6.030508 «Фінанси і кредит»


ТЕМА 1 – Система бухгалтерського обліку в банках

Практичне заняття 1:

Мета: розглянути систему бухгалтерського обліку в банку.

Структура практичного заняття:

 1. Перевірка знань, необхідних під час виконання практичної роботи:

Контрольні запитання:

 • бухгалтерський облік як складова інформаційної складової банку;

 • цілі обліку та облікова інформація;

 • становлення та розвиток національних положень (стандартів) обліку;

 • міжнародні аспекти організації бухгалтерського обліку в банках України;

 • принципи організації бухгалтерського обліку.

 1. Виконання практичних ситуацій по відображенню в обліку касових операцій.

 2. Підсумки практичної роботи.


ТЕМА - 2 Облік власного капіталу

Практичне заняття 2:

Мета: оволодіти методикою відображення в обліку операцій банку по формуванню статутного капіталу, продажу, викупу та анулюванню акцій власної емісії.

Структура практичного заняття:

 1. Перевірка знань, необхідних під час виконання практичної роботи.

Контрольні запитання:

 • структура капіталу банку;

 • вимоги МСБО до відображення у фінансовій звітності капіталу банку;

 • система рахунків для обліку операцій з формування капіталу банку;

 • облік капіталу банку;

 • порядок обліку нарахування та сплати дивідендів;

 • облік операцій з формування фондів та резервів банку за рахунок нерозподіленого прибутку.

 1. Розгляд та виконання практичних ситуацій за темою заняття.

 2. Підсумки практичної роботи.


ТЕМА 3 – Інструменти безготівкових розрахунків та облік операцій за цими розрахунками

Практичне заняття 3:

Мета: розглянути інструменти безготівкових розрахунків та оволодіти методикою відображення в обліку операцій банку за безготівковими розрахунками.

Структура практичного заняття:

 1. Перевірка знань, необхідних під час виконання практичної роботи:

Контрольні запитання:

 • нормативна база організації розрахункових операцій;

 • сутність та принципи організації безготівкових розрахунків;

 • форми безготівкових розрахунків;

 • облік міжбанківських розрахунків при прямих кореспондентських відносинах;

 • облік безготівкових розрахунків за рахунками клієнтів банку;

 • облік розрахунків у власній платіжній системі.

 1. Виконання практичних завдань з обліку безготівкових та міжбанківських розрахунків.

 2. Підсумки практичної роботи.


Практичне заняття 4 на базі програмного забезпечення ОДБ Скарб 6,5:

Мета: навчитися оформляти розрахункові документи, оволодіти методикою відображення в обліку безготівкових операцій в ОДБ Скарб 6,5.


ТЕМА 4 - Облік грошових коштів банку

Практичне заняття 5:

Мета: оволодіти методикою відображення в обліку прибуткових та видаткових касових операцій.

Структура практичного заняття:

 1. Перевірка знань, необхідних під час виконання практичної роботи:

Контрольні запитання:

 • нормативна база організації касової роботи в банку;

 • організація роботи касового апарату банку;

 • облік касових операцій;

 • облік операцій з прийому платежів від населення;

 • порядок підкріплення та заключення операційної каси банку.

 1. Виконання практичних ситуацій по відображенню в обліку касових операцій.

 2. Підсумки практичної роботи.


Практичне заняття 6 на базі програмного забезпечення ОДБ Скарб 6,5:

Мета: навчитися оформляти касові документи, оволодіти методикою відображення в обліку касових операцій в ОДБ Скарб 6,5.


ТЕМА - 5 Облік депозитів та інших зобов’язань

Практичне заняття 7:

Мета: оволодіти методикою відображення в обліку депозитів та інших зобов’язань

Структура практичного заняття:

 1. Перевірка знань, необхідних під час виконання практичної роботи:

Контрольні запитання:

 • нормативна база організації обліку депозитних операцій банку;

 • класифікація депозитів;

 • система рахунків для обліку депозитних операцій;

 • принципи обліку номіналу депозиту і нарахування відсотків;

 • облік погашення депозиту;

 • облік формування та використання спеціальних резервів на покриття можливих втрат за розміщеними вкладами.

 1. Виконання практичних ситуацій по відображенню в обліку депозитних операцій банку.

 2. Підсумки практичної роботи.


Практичне заняття 8 на базі програмного забезпечення ОДБ Скарб 6,5:

Мета: навчитися оформляти документи з обліку депозитних операцій, оволодіти методикою відображення в обліку депозитних операцій банку в ОДБ Скарб 6,5.


ТЕМА - 6 Облік кредитних активів та позабалансових зобов’язань кредитного характеру

Практичне заняття 9:

Мета: оволодіти принципами бухгалтерського обліку кредитних операцій та методикою відображення в обліку кредитних операцій банку.

Структура практичного заняття:

 1. Перевірка знань, необхідних під час виконання практичної роботи:

Контрольні запитання:

 • характеристика кредитних операцій банку;

 • принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій;

 • структура відображення кредитів в плані рахунків бухгалтерського обліку;

 • типова схема структури кредитної групи рахунків;

 • облік номіналу кредиту, нарахованих доходів та застави;

 • порядок обліку позабалансових кредитних операцій;

 • облік резерві під кредитні ризики.

 1. Виконання практичних ситуацій за тематикою заняття.

 2. Підсумки практичної роботи.


Практичне заняття 10:

Написання модульної контрольної роботи 1


Практичне заняття 11 на базі програмного забезпечення ОДБ Скарб 6,5:

Мета: навчитися оформляти документи з обліку кредитних операцій, оволодіти методикою відображення в обліку кредитних операцій банку в ОДБ Скарб 6,5.


ТЕМА - 7 Облік фінансових інвестицій

Практичне заняття 12:

Мета: оволодіти методикою відображення в обліку фінансових інвестицій.

Структура практичного заняття:

 1. Перевірка знань, необхідних під час виконання практичної роботи:

Контрольні запитання:

 • нормативна база організації обліку фінансових інвестицій банку;

 • класифікація вкладень банку в цінні папери;

 • структура відображення цінних паперів у плані рахунків бухгалтерського обліку;

 • облік вкладень банку в цінні папери;

 • облік вкладень в асоційовані та дочірні компанії;

 • облік власних боргових зобов’язань банку;

 • облік нарахування доходів та витрат за операціями з цінними паперами;

 • облік формування та використання резерву на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами.

 1. Виконання вправ за тематикою заняття.

 2. Підсумки практичної роботи.


ТЕМА - 8 Облік операцій в іноземній валюті

Практичне заняття 13:

Мета: оволодіти методикою та особливостями обліку операцій в іноземній валюті

Структура практичного заняття:

 1. Перевірка знань, необхідних під час виконання практичної роботи.

Контрольні запитання:

 • нормативна база організації обліку операцій банку в іноземній валюті;

 • характеристика валютних операцій;

 • характеристика рахунків для запису валютної позиції;

 • особливості обліку іноземної валюти;

 • облік операцій з готівковою іноземною валютою;

 • облік операцій в іноземній валюті, що виконуються за дорученням клієнтів банку;

 • облік міжбанківських обмінних операцій в іноземній валюті.

 1. Розгляд та виконання практичних ситуацій за темою заняття.

 2. Підсумки практичної роботи.


Практичне заняття 14 на базі програмного забезпечення ОДБ Скарб 6,5:

Мета: оволодіти методикою та особливостями обліку операцій в іноземній валюті в ОДБ Скарб 6,5.


ТЕМА - 9 Облік основних засобів і нематеріальних активів – самостійне вивчення


ТЕМА - 10 Облік доходів, витрат і фінансового результату діяльності банку

Практичне заняття 15:

Мета: оволодіти методикою обліку фінансових результатів комерційного банку

Структура практичного заняття:

 1. Перевірка знань, необхідних під час виконання практичної роботи.

Контрольні запитання:

 • нормативна база організації обліку доходів та витрат банку;

 • загальна характеристика доходів та витрат банку;

 • структура відображення у плані рахунків доходів та витрат;

 • основні правила бухгалтерського обліку доходів та витрат банку;

 • облік доходів та витрат за принципами МСБО;

 • особливості податкового обліку валових доходів та валових витрат;

 • порядок закриття рахунків доходів та витрат та підрахунок фінансових результатів;

 • облік відстроченого податку на прибуток.

 1. Розгляд та виконання практичних ситуацій за темою заняття.

 2. Підсумки практичної роботи.


ТЕМА - 11 Складання фінансових звітів

Практичне заняття 16:

Мета: оволодіти методикою складання фінансової звітності банку.

Структура практичного заняття:

 1. Перевірка знань, необхідних під час виконання практичної роботи.

Контрольні запитання:

 • міжнародні стандарти фінансової звітності;

 • склад та структура фінансової звітності банків України;

 • порядок складання консолідованої фінансової звітності банківськими установами України;

 • порядок формування коригуючих проведень, що здійснюються банками України;

 1. Розгляд та виконання практичних ситуацій за темою заняття.

 2. Підсумки практичної роботи.


Практичне заняття 17:

Написання модульної контрольної роботи 2

Схожі:

Плани практичних занять дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» напрям підготовки 3050801 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит»
Облік операцій з купівлі – продажу іноземної валюти та банківських металів за дорученням клієнтів на дату розрахунку
Плани практичних занять дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconДонецький національний університет Обліково-фінансовий факультет
«Фінансовий аналіз» є базовою для підготовки бакалаврів з спеціальності «Фінанси І кредит». Дисципліна є логічно – послідовною в...
Плани практичних занять дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconГалузь знань: 0305 „Економіка І підприємництво Спеціальність: 030508 «Фінанси І кредит»
Економіка І підприємництво" напряму 030508 "Фінанси І кредит" згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Плани практичних занять дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» icon0305 „Економіка та підприємство”
Методичні рекомендації по проведенню практичних (семінарських) занять з дисципліни “Фінанси підприємств” напрям підготовки 03050800...
Плани практичних занять дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " державне регулювання економіки" для студентів денної та заочної форм навчання
З напрямів: 030504 „економіка підприємства” (у тому числі скорочений термін навчання), 030508 –„фінанси І кредит”, 030509 „облік...
Плани практичних занять дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «бюджетна система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни „Бюджетна система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Плани практичних занять дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconРозклад занять для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 030508 Фінанси і кредит на період сесії з 10. 12. 2012р по 23. 12. 2012р

Плани практичних занять дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconЗ навчальної дисципліни “фінанси підприємств ”
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Плани практичних занять дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconМетодичні рекомендації до вивчення І виконання практичних завдань
«Фінансовий контролінг» для студентів спеціальності 030508, 03050801 та 03050801 «Фінанси і кредит» та інших економічних спеціальностей...
Плани практичних занять дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «облік І аудит у банках» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни "Облік І аудит у банках" для студентів денної та заочної форм навчання...
Плани практичних занять дисципліни фінансовий облік у банках для бакалаврів напряму 030508 «Фінанси І кредит» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового випробування для осіб, які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з напряму підготовки „Фінанси І кредит зі спеціалізації «Оподаткування»
Бакалаврів з напряму підготовки „Фінанси І кредит” зі спеціалізації «Оподаткування» на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи