Змістовий модуль Теоретичні та організаційні основи аналізу банківської діяльності Тема Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності icon

Змістовий модуль Теоретичні та організаційні основи аналізу банківської діяльності Тема Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності
Скачати 44.93 Kb.
НазваЗмістовий модуль Теоретичні та організаційні основи аналізу банківської діяльності Тема Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності
Дата14.11.2012
Розмір44.93 Kb.
ТипДокументи
1. /ЗМ_СТ НАВЧАЛЬНОф ДИСЦИПЛ_НИ.docx
2. /ЗМ_СТ НАВЧАЛЬНОф ДИСЦИПЛ_НИ.pdf
3. /Критер_х оц_нювання .pdf
4. /Питання на _спит.pdf
5. /РЕКОМЕНДОВАНА Л_ТЕРАТУРА.pdf
6. /ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛ_НИ.pdf
7. /ТЕМИ ЛЕКЦ_Й.pdf
8. /ТЕМИ СЕМ_НАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.pdf
Змістовий модуль Теоретичні та організаційні основи аналізу банківської діяльності Тема Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні основи аналізу банківської діяльності

Тема 1. Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності

Роль та значення економічного аналізу в умовах переходу до ринкових відносин. Об’єкт та суб’єкт АБД. Предмет та метод курсу АБД. Особливості етапів, форм, методів та видів економічного аналізу.

Загальна оцінка інформаційної бази аналізу діяльності банку. Інформаційне забезпечення та огляд головних даних аналітичного та синтетичного обліку в банках. Організація аналітичної роботи, її принципи, функції економічної служби по проведенню аналітичної роботи. Економічна сутність, зміст і структура бухгалтерської (фінансової) звітності банку,


Тема 2. Аналіз власного капіталу банку

Економічна сутність пасивних операцій комерційного банку. Джерела формування ресурсів банку. Визначення капіталу банку, його складові частини. Аналіз структури капіталу банку та виявлення його суми за балансом. Аналіз показників, які характеризують стан капіталу банку. Аналіз факторів, що впливають на необхідний розмір капіталу банку. Аналіз достатності банківського капіталу. Аналіз процесу капіталізації комерційних банків. Статутний капітал комерційного банку, аналіз порядку його формування.


Тема 3. Аналіз зобов'язань банку

Визначення зобов’язань банку. Основні види групувань, що застосовуються для аналізу зобов’язань банку, їх визначення особливості формування. Аналіз факторів, що впливають на необхідний рівень зобов’язань банку. Визначення об’єму ефективних кредитних ресурсів банку, Визначення вартості залучених коштів. Аналіз відсоткових витрат. Оцінка ефективності використання банком своїх зобов’язань.


Тема 4. Загальний аналіз активних операцій банку.

Визначення взаємодії статей активів та пасивів балансу комерційного банку, принципи моделювання зв’язку між активними та пасивними операціями банку. Аналіз основних напрямків використання ресурсів банку, зміст, завдання та мета аналізу активних операцій банку. Визначення основних видів групувань, що застосовуються для аналізу активних операцій, вертикальний і горизонтальний аналіз.


Тема 5. Аналіз кредитних операцій банку.

Визначення економічного та фінансового значення кредитного портфелю комерційного банку. Сутність та класифікація кредитів. Завдання аналізу кредитної діяльності банку, система показників. Економіко-статистичний аналіз обороту кредитів. Аналіз факторів, що впливають на рівень доходу від кредитної діяльності. Аналіз ефективності використання кредитів. Прогнозування і планування кредитної діяльності банку. Аналіз кредитний процентних ставок.

Аналіз механізму погашення кредитної заборгованості за основним боргом та відсотків за нею.

Аналіз кредитоспроможності клієнтів банку.


Тема 6. Аналіз операцій банку з цінними паперами.

Економічна сутність і класифікація операцій з цінними паперами. Основні завдання і методи інвестиційного аналізу в банку. Аналіз формування портфелю цінних паперів. Принципи портфельного управління. Формування ефективного портфелю.

Аналіз операцій банку з цінними паперами. Розрахунок доходу і доходності привілейованих та звичайних акцій, облігацій, векселів.


Змістовий модуль 2 – Практичні аспекти аналізу банківської діяльності

Тема 7. Аналіз валютних операцій банку

Економічна сутність, завдання та інформаційна база аналізу валютних операцій. Аналіз масштабів, динаміки та структури валютних операцій. Аналіз валютної позиції банку. Особливості аналізу обмінних операцій. Аналіз ефективності валютних операцій.


Тема 8. Аналіз ліквідності банку.

Поняття ліквідності банку та банківського балансу. Завдання аналізу. Система нормативів ліквідності банку. Система показників ліквідності балансу банку. Аналіз ресурсної бази та активів банку з позицій ліквідності. Аналіз потреби банку в ліквідних коштах.


Тема 9. Аналіз банківських ризиків.

Визначення ризиків та їх класифікація. Зміст, задачі, показники та джерела аналізу економічних нормативів та рівня банківського ризику. Класифікація ризиків. Методологія та методи оцінювання ризиків. Аналіз банківських ризиків. Аналіз управління банківськими ризиками.


Тема 10. Аналіз доходів і витрат банку.

Зміст, завдання та джерела аналізу фінансових результатів діяльності комерційного банку. Значення та інформаційне забезпечення аналізу доходів та витрат.

Аналіз структури доходів банку. Аналіз структури витрат банку. Загальний аналіз доходів та витрат. Факторний аналіз доходів та витрат, Аналіз рівня доходності.


Тема 11. Аналіз прибутку і рентабельності банку.

Завдання, значення та інформаційне забезпечення аналізу прибутку та рентабельності банку.

Аналіз прибутку комерційного банку. Аналіз факторів, що впливають на розмір прибутку комерційного банку. Розрахунок і аналіз показників прибутковості (рентабельності) комерційного банку. Аналіз ефективності діяльності працівників комерційного банку.

Аналіз прибутків та рентабельності банків на макроекономічному рівні.


Тема 12. Аналіз фінансового стану банку.

Аналіз фінансової стійкості. Аналіз ділової активності. Аналіз ефективності управління. Поняття та види рейтингової оцінки. Сучасні методики рейтингової оцінки. Закордонний досвід рейтингової оціни діяльності комерційних банків. Рейтингова система «САМЕS».

Аналіз капіталу банку, аналіз якості активів аналіз менеджменту при рейтинговій оцінці фінансового стану банку. Аналіз надходжень при визначенні рейтингу банку. Порівняльний аналіз діяльності банку.

Схожі:

Змістовий модуль Теоретичні та організаційні основи аналізу банківської діяльності Тема Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності iconПрограма дисципліни " Банківський роздрібний бізнес " Змістовий модуль Організаційні засади банківської діяльності щодо обслуговування фізичних осіб Тема Роздрібні банківські послуги
Змістовий модуль Організаційні засади банківської діяльності щодо обслуговування фізичних осіб
Змістовий модуль Теоретичні та організаційні основи аналізу банківської діяльності Тема Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності iconТема Види та форми роботи
Змістовий модуль Теоретичні та організаційні основи корекційно-педагогічної діяльності
Змістовий модуль Теоретичні та організаційні основи аналізу банківської діяльності Тема Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності iconТема Види та форми роботи
Змістовий модуль Теоретичні та організаційні основи корекційно-педагогічної діяльності
Змістовий модуль Теоретичні та організаційні основи аналізу банківської діяльності Тема Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності iconПрограма дисципліни “Банківські ризики І регулювання банківської діяльноcті ” Змістовий модуль Теоретичні основи банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками
Змістовий модуль Теоретичні основи банківських ризиків, механізм управління кредитним та інвестиційним ризиками
Змістовий модуль Теоретичні та організаційні основи аналізу банківської діяльності Тема Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності iconРобоча програма переддипломної виробничої практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
Економічні основи банківської діяльності. Організація економічного аналізу діяльності банку
Змістовий модуль Теоретичні та організаційні основи аналізу банківської діяльності Тема Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності iconРобоча програма переддипломної виробничої практики для студентів 5 курсу денної форми навчання
Економічні основи банківської діяльності. Організація економічного аналізу діяльності банку
Змістовий модуль Теоретичні та організаційні основи аналізу банківської діяльності Тема Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності iconРобочий зошит з дисципліни «валютна політика»
Змістовий модуль Економічна сутність та теоретичні основи валютної політики Тема Організаційні засади валютної політики
Змістовий модуль Теоретичні та організаційні основи аналізу банківської діяльності Тема Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності iconПрограма дисципліни “Банківське обслуговування фізичних осіб”
Змістовий модуль Організаційні засади банківської діяльності щодо обслуговування фізичних осіб
Змістовий модуль Теоретичні та організаційні основи аналізу банківської діяльності Тема Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності iconВипускники 2012 року! Ними пишається інститут! 61- бс-м з чотирнадцяти випускників шість
Нагороджена дипломом за найкращу наукову роботу на тему роботу «Глобалізація банківської сфери: проблеми та перспективи» на конкурсі...
Змістовий модуль Теоретичні та організаційні основи аналізу банківської діяльності Тема Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності iconДисципліна „аналіз банківської діяльності” Довідник з дисципліни спеціальність: 0105 „Банківська справа” 8семестр викладачі: доцент кафедри «Фінанси І банківська справа»
...
Змістовий модуль Теоретичні та організаційні основи аналізу банківської діяльності Тема Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності iconСум ду
Поняття економічного аналізу господарської діяльності. Роль економічного аналізу в системі управління підприємством. Завдання аналізу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи