Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями Завдання Потрібно закінчити речення icon

Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями Завдання Потрібно закінчити речення
Скачати 49.93 Kb.
НазваПоложення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями Завдання Потрібно закінчити речення
Дата14.11.2012
Розмір49.93 Kb.
ТипПоложення

Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями


Завдання 1. Потрібно закінчити речення:

1. Банк із метою оцінки можливих втрат (збитків) невиконання боржником/контрагентом зобов'язань здійснює оцінку ризику невиконання ним таких зобов'язань, а саме ризику того, що ….

2. Резерв за активами – це …

3. Банк оцінює ризик невиконання боржником/контрагентом зобов'язань та формує резерв у повному обсязі незалежно від розміру його доходів за станом на перше число кожного……..

4. За категоріями якості активи поділяються на ____ груп, а саме….

5. Банк класифікує активи за категоріями якості на підставі здійсненої ним оцінки ­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________ і ___________________________________________________

6. Кредитоспроможність – це….., а платоспроможність – це…..

7. Банк не має права класифікувати активи/надані фінансові зобов'язання за найвищою категорією якості, якщо укладеними з боржником договорами передбачені….

8. Банк під час використання даних рейтингових агентств (компаній) має враховувати те, що за наявності одночасно рейтингів країни боржника та рейтингів боржника - ураховуються рейтинги ___________________ та не враховуються рейтинги ______________________.

9. Банк під час використання даних рейтингових агентств (компаній) має враховувати те, що за наявності одночасно двох різних рейтингів - ураховується рейтинг того рейтингового агентства (компанії), який є _______________.

10. Банк не формує резерву за двома операціями, а саме:

– …;

– ….


Завдання 2. Необхідно знайти поняттю відповідне його визначення:

1

сукупність інформації про виконання юридичною або фізичною особою боргових зобов'язань, що включає наявну в банку інформацію щодо дисципліни виконання боржником своїх зобов'язань у минулому за раніше наданими та діючими кредитами, а також отриману банком інформацію з бюро кредитних історій

А

кредитна операція

2

наявність у боржника (контрагента банку) передумов для проведення кредитної операції і його спроможність повернути борг у повному обсязі та в обумовлені договором строки;

Б

платоспроможність

3

кількісний показник ризику активу

В

показник ризику активу

4

зміна істотних умов за первісним договором шляхом укладання додаткової угоди з боржником у зв'язку з фінансовими труднощами боржника (за визначенням банку) та необхідністю створення сприятливих умов для виконання ним зобов'язань за активом [зміна процентної ставки; скасування (повністю або частково) нарахованих і несплачених боржником фінансових санкцій (штрафу, пені, неустойки) за несвоєчасне внесення платежів за заборгованістю боржника; зміна графіка погашення боргу (строків і сум погашення основного боргу, сплати процентів/комісій); зміна розміру комісії];

Г

пільгові умови

5

умови договору, які є більш сприятливими для боржника, ніж умови, установлені для відповідного активу внутрішніми положеннями банку, що визначають політику з управління активами і пасивами

Д

боржник

6

вид активних банківських операцій, пов'язаних із розміщенням залучених банком коштів шляхом їх надання в тимчасове користування або прийняттям зобов'язань про надання коштів у тимчасове користування за певних умов, а також надання гарантій, поручительств, акредитивів, акцептів, авалів, розміщення депозитів, проведення факторингових операцій, фінансового лізингу, видача кредитів у формі врахування векселів, у формі операцій репо, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання щодо сплати процентів та інших зборів із такої суми (відстрочення платежу);

Є

кредитна історія

7

одна зі сторін у зобов'язанні (юридична чи фізична особа), яка повинна сплатити борг/виконати вимогу банку згідно з умовами укладеного договору;

Ж

реструктуризація

8

здатність боржника (контрагента банку) своєчасно здійснювати розрахунки за всіма видами своїх зобов'язань

З

кредитоспроможність3. Необхідно визначити інтегральний показник ризику кредиту, наданого боржнику-юридичній особі підприємства Х.

Кожен самостійно обирає будь-яке підприємство України (велике/середнє/мале) та визначає його клас на останню звітну дату за даними його фінансової звітності (з детальними розрахунками). Простроченість кредиту складає 12 днів.

!!!

1. Відповідно до ст. 55 Господарського кодексу України

^ Суб’єктами малого підприємництва є:

фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку

як фізичні особи - підприємці, у яких середня кількість

працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50

осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму,

еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом

Національного банку України;


юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої

організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня

кількість працівників за звітний період (календарний рік) не

перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не

перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за

середньорічним курсом Національного банку України.


Суб’єктами великого підприємництва є:

юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний

період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від

будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам

євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку

України.


Інші суб’єкти господарювання належать до суб’єктів середнього

підприємництва.

Схожі:

Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями Завдання Потрібно закінчити речення iconПоложення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями
Завдання Які показники використовуються банками для оцінки кредитоспроможності позичальника-фізичної особи? Що являє собою скоринг,...
Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями Завдання Потрібно закінчити речення iconЗавдання Потрібно закінчити речення
Резерв за активами – це спеціальні (оціночні) резерви, які зменшують балансову вартість активів і необхідність формування яких спричинена...
Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями Завдання Потрібно закінчити речення iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями Завдання Потрібно закінчити речення iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями Завдання Потрібно закінчити речення iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями Завдання Потрібно закінчити речення iconУправління банківськими операціями: методологія І практика
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті Міністерства освіти України
Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями Завдання Потрібно закінчити речення iconПоложення про органи студентського самоврядування Національної металургійної академії України
Це положення відповідно до чинного законодавства визначає основні принципи студентського самоврядування, його завдання та функції,...
Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями Завдання Потрібно закінчити речення iconПроблеми формування регіональної політики
З іншого боку, високими посадовцями створюються концепції регіональної політики, ставляться завдання по створенню нових управлін­ських...
Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями Завдання Потрібно закінчити речення iconІ.І. Мечникова Загальні положення
Про порядок використання коштів, передбачених на виплату академічних І соціальних стипендій, для надання матеріальної
Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями Завдання Потрібно закінчити речення iconПрезидента україни про Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених
Це Положення визначає порядок надання щорічних грантів Президента України для підтримки актуальних, значущих наукових
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи