Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями icon

Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями
Скачати 78.86 Kb.
НазваПоложення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями
Дата07.12.2012
Розмір78.86 Kb.
ТипПоложення

Дпрямоугольник 2ержавний вищий навчальний заклад

Українська академія банківської справи

Національного банку України

Кафедра банківської справи


Практична робота №9

з дисципліни «Банківські операції»


Підготувала:

студентка групи БС - 93

Синиця А.М.


Перевірив:

к.е.н. Буряк А. В.


Суми 2012

Завдання 1. Які показники використовуються банками для оцінки кредитоспроможності позичальника-фізичної особи? Що являє собою скоринг, як метод дослідження?

Згідно Постанови 23 Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями банк здійснює оцінку фінансового стану фізичної особи, якій надано кредит (далі - боржник - фізична особа), у тому числі тієї, яка є суб’єктом господарювання, на підставі таких кількісних та якісних показників.

Кількісні показники:

- сукупний чистий дохід (щомісячні сукупні доходи, зменшені на сукупні витрати та зобов’язання, у тому числі перед іншими банками);

- накопичення на рахунках у банку (інформація надається за бажанням боржника - фізичної особи);

- коефіцієнти, що характеризують поточну платоспроможність боржника - фізичної особи і його фінансові можливості виконати зобов’язання за кредитом (зокрема співвідношення сукупних доходів і витрат/зобов’язань боржника - фізичної особи; співвідношення обсягу боргу за кредитом до вартості об’єкта кредитування/застави; співвідношення щомісячних витрат боржника на обслуговування боргу до обсягу його щомісячних доходів тощо). Оптимальні значення цих коефіцієнтів банк установлює самостійно з урахуванням видів кредитів і залежно від форми їх надання, цільового призначення, строку користування, наявності забезпечення, способу сплати тощо.

Банк для розрахунку кількісних показників ураховує доходи, факт отримання яких протягом дії договору підтверджується достовірними документами, виданими третьою особою [довідка з місця роботи, довідка про доходи, виписка (довідка) банку з рахунку про рух коштів].

Якісні показники:

- загальний матеріальний стан клієнта (наявність у власності майна, крім майна, переданого в заставу);

- соціальна стабільність клієнта (тобто наявність постійної роботи, ділова репутація, сімейний стан тощо);

- вік клієнта.

Банк оцінює якісні показники на підставі достовірних документів, у тому числі відповідних копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку.

Оцінка фінансового стану боржника - фізичної особи, який є суб’єктом господарювання, має здійснюватися банком також з урахуванням аналізу фінансової звітності, що подається ним як суб’єктом господарювання за встановленими законодавством України формами. Аналіз фінансової звітності боржника - фізичної особи, який є суб’єктом господарювання, має враховувати дослідження динаміки показників його діяльності.

Урахування кількісних та якісних показників під час визначення фінансового стану боржника - фізичної особи має здійснюватись у співвідношенні 70 : 30 відповідно.

Іншим напрямом удосконалення організації кредитної діяльності банків є впровадження скорингової оцінки кредитоспроможності позичальника, яка дає змогу знизити ризики без втрати прибутковості, також він містить моделі прийняття рішень і основні методи, які забезпечують підтримку кредиторам під час вибору рішення з кредиту.

В основу скорингу покладено вивчення кредитних історій позичальників, які вже отримували позики у минулому, з метою їх класифікації та визначення характерних ознак надійних та безнадійних клієнтів щодо погашення кредитної заборгованості. 

Скоринг – це математична модель у вигляді зваженої суми певних характеристик, за допомогою якої на основі минулого досвіду банк намагається з’ясувати ймовірність того, що конкретний позичальник не поверне кредит. Тобто, за допомогою скорингу можна оцінити як фінансовийризик, так і діловий ризику. Одним з можливих методів оцінки кредитоспроможності позичальника є метод рейтингової оцінки позичальника, який оцінюється в балах, для порівняння рівня надійності підприємств – позичальників між собою, а також є зручним для сприйняття.

Складання ефективної скорингової моделі є дуже складним та багатоетапним процесом, оскільки передбачає використання великої кількості не тільки кількісних, але й якісних показників. Звичайно, розробки нових скорингових моделей, що відповідатимуть певним умовам діяльності конкретного банку, коштують дорого, тому банки купують уже готові моделі або певне програмне забезпечення за кордоном, тому що вітчизняні розробки не досить досконалі. З іншого боку, саме вітчизняні розробки можуть ефективно відобразити особливості українських позичальників, адже якісні показники кредитоспроможності позичальника мають не менш важливе значення, ніж кількісні.

Незважаючи на значні перспективи використання та зручність, скорингові системи оцінки кредитоспроможності мають і недоліки. Можна виділити дві основі проблеми, що пов’язані з використанням скорингу. Перша стосується того, що для розробки моделі використовуються лише дані про клієнтів, яким надали кредит. Невідомо, як поведе себе клієнт, якому у кредиті було відмовлено. Друга полягає в тому, що з часом змінюються люди і соціально-економічні умови, що впливають на їхню поведінку. Тому скорингові моделі повинні постійно коректуватись і вдосконалюватись на основі нової вибірки позичальників. Але вказані проблеми не зменшують необхідності та доцільності їх використання, адже саме скоринг може стати одним із способів підвищення якості активів банку, зниження вартості кредиту та підвищення швидкості його отримання.


Завдання 2. На підставі анкетних даних визначіть показник ризику кредиту Опари Олени Георгіївни. Кредит прострочено 5 днів.

Під час розрахунку ми з’ясували, що позичальник відноситься до класу Б. Клас Б - фінансовий стан задовільний - сукупний чистий дохід боржника - фізичної особи у співвідношенні до його витрат/зобов’язань свідчить про досягнення граничної межі щодо можливості погашення боргу, простежується негативна тенденція (зміна місця роботи з погіршенням умов, зростання обсягу зобов’язань боржника - фізичної особи, що свідчить про підвищення ймовірності несвоєчасного та/або в неповній сумі погашення боргу); коефіцієнти, що характеризують поточну платоспроможність боржника - фізичної особи і його фінансові можливості виконати зобов’язання за кредитом, не нижчі, ніж їх оптимальні значення.

Наступним кроком визначимо стан обслуговування боргу згідно таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 – Визначення стану обслуговування боргу боржником - фізичною особою

Кількість календарних днів прострочення (уключно)

Стан обслуговування боргу

від 0 до 7

“високий”

від 8 до 30

“добрий”

від 31 до 90

“задовільний”

від 91 до 180

“слабкий”

понад 180

“незадовільний”


В нашому випадку стан обслуговування «Високий», оскільки 5 днів прострочення погашення боргу.

Наступний крок – це визначення категорії якості кредиту на підставі вже визначеного класу позичальника та стану обслуговування боргу.


Таблиця 1.2 - Класифікація кредиту, наданого боржнику - фізичній особі за категоріями якості

Фінансовий стан боржника - фізичної особи (клас)

Стан обслуговування боргу

“високий”

“добрий”

“задовільний”

“слабкий”

“незадовільний”

А

I

II

III

IV

V

Б

I

II

III

IV

V

В

II

III

IV

IV

V

Г

II

III

IV

V

VУ нашому випадку у позичальника I категорія якості кредиту. Останній крок це визначення показника ризику кредиту на основі категорії якості кредиту.

Таблиця 1.3 – Визначення показника ризику кредиту, наданого боржнику - фізичній особі

Категорія якості кредиту

Значення показника ризику кредиту

І - найвища

0,01 - 0,06

II

0,07 - 0,20

III

0,21 - 0,50

IV

0,51 - 0,99

V – найнижча

1,0


Отже, показник ризику в межах від 0,01 до 0,06.


Висновки

Під час виконання роботи першим етапом у визначенні показника ризику кредиту, наданого позичальнику, ми визначили клас боржника. Наш клієнт відноситься до класу Б, що свідчить про задовільний фінансовий стан. Наступним кроком ми визначили стан обслуговування боргу як «високий». У нашому випадку позичальник має вищу категорію якості кредиту і вже на підставі її визначили ризик позичальника, який знаходиться в межах від 1% до 6%.

Отже ризик неповернення кредиту є мінімальним. Скоринг система є досить зручною для розрахунку та ефективною. Відповідно до неї значення показника 65,20 бали. Це свідчить про те, що кредит відноситься до І категорії якості та ризик неповернення є мінімальним.

Схожі:

Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями iconПоложення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями Завдання Потрібно закінчити речення
Банк із метою оцінки можливих втрат (збитків) невиконання боржником/контрагентом зобов'язань здійснює оцінку ризику невиконання ним...
Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями iconПро затвердження Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя Відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-вр ) наказу ю: 3атвердити Положення про порядок формування,
Начальнику відділу методології нагляду, обліку та аналізу в страхових організаціях Приходько В. С. в десятиденний термін
Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями iconУправління банківськими операціями: методологія І практика
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті Міністерства освіти України
Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями iconІ.І. Мечникова Загальні положення
Про порядок використання коштів, передбачених на виплату академічних І соціальних стипендій, для надання матеріальної
Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями iconПрезидента україни про Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених
Це Положення визначає порядок надання щорічних грантів Президента України для підтримки актуальних, значущих наукових
Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями iconПоложення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи
Це Положення розроблене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29. 08. 2003 №1380 "Про ліцензування освітніх послуг"...
Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями iconРозпорядження " 01 " листопада 2010 р м. Львів №103 ┌ ┐ Про формування бази даних можливих тем наукових досліджень
З метою залучення студентів до виконання науково-дослідних робіт, які б мали реальне прикладне значення, налагодження інтерактивної...
Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями iconПро затвердження Змін до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення чинного порядку
Затвердити Зміни до Положення про порядок емісії платіжних карток І здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого постановою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи