Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) icon

Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа)
НазваМетодичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа)
Сторінка2/4
Дата10.09.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
1. /Заочна форма/IнвестКредитування_контр_р(бакалавр).doc
2. /Заочна форма/Зразок екзаменац_йного б_лета.pdf
3. /Заочна форма/МЕТОДИ АКТИВ_ЗАЦ_ф навчального ПРОЦЕСУ.pdf
4. /Заочна форма/ПЛАНИ СЕМ_НАРСЬКИХ.pdf
5. /Заочна форма/Рекомендована Л_ТЕРАТУРа.pdf
6. /Заочна форма/Тематика реферат_в.pdf
7. /Заочна форма/зм_ст курсу.pdf
8. /Заочна форма/контроль знань.pdf
9. /Заочна форма/плани лекц_й.pdf
10. /Заочна форма/тематичний план.pdf
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа)

3. ВИБІР ВАРІАНТУ ДЛЯ НАПИСАННЯ РОБОТИ


Для обрання питань потрібного варіанта потрібно знати останню цифру шифру залікової книжки студента – це номер колонки та першу літеру його прізвища – це необхідний рядок. На перетині вибраних колонки та рядка знаходять номера питань для висвітлення в контрольній роботі. Теоретичні питання та завдання для вирішення практичних задач містяться в “Переліку питань та умовах завдань для написання контрольної роботи”. Таблиця вибору варіантів наведена в додатку 2.


4. Перелік питань та умови завдань для виконання контрольної роботи

теоретичні питання:


 1. Економічна природа банківського інвестиційного кредиту.

 2. Охарактеризуйте завдання банків при інвестиційному кредитуванні.

 3. Принципи банківського інвестиційного кредитування. Їх особливість?

 4. Види банківських інвестиційних кредитів.

 5. Сутність строкових кредитів підприємцям.

 6. Револьверне кредитування.

 7. Сутність довгострокових проектних кредитів.

 8. Банківське консорціумне кредитування інвестиційних проектів.

 9. Критерії вибору об'єктів для інвестиційного кредитування.

 10. Умови кредитування нового будівництва, витрат на технічне переозброєння, реконструкцію та розширення діючих підприємств, інноваційних заходів підприємств.

 11. Ціна інвестиційного кредиту.

 12. Фактори, що впливають на рівень відсотків за банківськими інвестиційними позичками.

 13. Визначте роль банківського інвестиційного кредиту в ринковій економіці.

 14. Процес банківського інвестиційного кредитування.

 15. Охарактеризуйте стадії процесу банківського інвестиційного кредитування.

 16. Механізм інвестиційного кредитування.

 17. Документи, що входять до переліку обов'язкових, які подають до банку для отримання інвестиційного кредиту.

 18. Зміст роботи банку з аналізу та попереднього відбору заявок клієнтів на отримання інвестиційного кредиту.

 19. Оцінка кредитоспроможність позичальника.

 20. Показники, що характеризують фінансовий стан позичальника.

 21. Оцінка кредитоспроможності позичальника на основі аналізу грошових потоків.

 22. Оцінка кредитоспроможності позичальника на основі аналізу ділового ризику.

 23. Форми забезпечення банківського інвестиційного кредиту.

 24. Сутність та економічна роль застави при банківському інвестиційному кредитуванні.

 25. Використання застава при банківському інвестиційному кредитуванні.

 26. Порядок надання дозволу на заставу державного майна при банківському інвестиційному кредитуванні.

 27. Оцінка якості застави підприємств — юридичних осіб при банківському інвестиційному кредитуванні.

 28. Основні способи погашення банківських інвестиційних позичок.

 29. Визначення строку банківського інвестиційного кредитування.

 30. Зміст роботи банку з підготовки та укладання кредитної угоди при банківському інвестиційному кредитуванні.

 31. Моніторинг банківського інвестиційного кредиту.

 32. Принципи проведення моніторингу при банківському інвестиційному кредитуванні.

 33. Експертиза банком документів обґрунтування інвестицій позичальника.

 34. Експертиза банком інвестиційного проекту.

 35. Фінансово-економічна оцінка інвестиційного проекту.

 36. Розрахунок показників ефективності реальних інвестиційних проектів.

 37. врахування фактору часу при оцінці ефективності інвестиційних проектів.

 38. Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності.

 39. Визначення точки беззбитковості при аналізі інвестиційного проекту.

 40. Врахування фактору інфляції при оцінці інвестиційних проектів.

 41. Зміст та характеристика державного інвестиційного кредитування.

 42. Податкове інвестиційне кредитування.

 43. Характеристика інвестиційного кредитування фізичних осіб.

 44. Державне інвестиційне кредитування фізичних осіб.

 45. Характеристика іпотечного інвестиційного кредитування.

 46. Принципи оцінки об’єктів нерухомості при іпотечному кредитуванні.

 47. Використання фінансового левериджу та методу інвестиційної групи при інвестиційному кредитуванні.

 48. Техніка іпотечно-інвестиційного аналізу.

 49. Зміст, об’єкти та види лізингу.

 50. Учасники лізингових операцій, їх взаємовідносини та регулювання.

 51. Фінансовий лізинг як джерело фінансування інвестиційних проектів: його ознаки та організація.

 52. Порядок визначення розміру лізингового платежу. Графік лізингових платежів, його зміст та порядок складання.

 53. Лізингові контракти, їх призначення, види і склад.

 54. Лізинг в Україні, його стан та перспективи розвитку.

 55. Міжнародний інвестиційний кредит та його роль у розвитку економіки України.

 56. Порядок залучення іноземних інвестиційних кредитів під гарантії Уряду України.

 57. Інвестиційне кредитування В Україні ЄБРР.

 58. Інвестиційне кредитування в Україні іншими фінансово кредитними організаціями.

 59. Ефективність залучення іноземних інвестиційних позик

 60. Визначення проектних ризиків.

 61. Оцінка проектів за методами аналізу ризику інвестицій.

 62. Визначення кредитних ризиків.

 63. Управління кредитними ризиками при інвестиційному кредитуванні.

 64. Управління відсотковими ризиками при інвестиційному кредитуванні.

 65. Заходи щодо зниження ризиків при інвестиційному кредитуванні.


Практичні завдання:


 1. Підприємство, що має інвестиційну потребу в 4500 тис. грн., розробило два альтернативних плани фінансування: випуск простих акцій та одержання кредиту. Вартість обох альтернатив становить 16 %. Інвестиційний проект строком на один рік незалежно від джерела фінансування інвестицій дає дохід у розмірі 8500 тис. грн., собівартість продукції становить 6300 тис. грн. Визначити, які джерела фінансування інвестиційного проекту залучати вигідніше.

 2. Підприємство розробило два альтернативних плани фінансування інвестицій: випуск простих акцій та одержання кредиту. Вартість обох альтернатив становить 17 %. Інвестиційний проект вартістю 9700 тис. грн. строком на два роки незалежно від джерела фінансування інвестицій дає щорічний дохід у розмірі 17500 тис. грн., собівартість продукції становить 8330 тис. грн. Визначити, які джерела фінансування інвестиційного проекту залучати вигідніше.

 3. Інвестиційний проект вартістю 23 000 тис. грн. планується профінансувати за рахунок власних коштів та інвестиційного кредиту. Річна величина прибутку до оподаткування та виплати відсотків становить 12 000 тис. грн. Визначити найоптимальніший варіант структури джерел фінансування інвестиційного проекту, якщо ставка податку на прибуток становить 25 %, середня річна ставка за кредит на ринку позичкових капіталів — 18 %, а без ризикова ставка рентабельності на фінансовому ринку —15 %.

 4. Інвестиційний проект вартістю 43 500 тис. грн. планується профінансувати за рахунок власних коштів та інвестиційного кредиту. Річна величина прибутку до оподаткування та виплати відсотків становить 32 300 тис. грн. Визначити найоптимальніший варіант структури джерел фінансування інвестиційного проекту, якщо ставка податку на прибуток становить 25 %, середня річна ставка за кредит на ринку позичкових капіталів — 17 %, а без ризикова ставка рентабельності на фінансовому ринку —14 %.

 5. Підприємство, що має інвестиційну потребу в 7500 тис. грн., розробило два альтернативних плани фінансування: співвідношення власних та позичкових коштів 30/70 та 40/60. Скориставшись показниками рівня фінансового ризику та строку окупності інвестицій, обґрунтувати найоптимальніший варіант структури джерел, якщо річна величина прибутку до оподаткування та виплати відсотків становить 32 000 тис. грн., ставка податку на прибуток становить 25 %, середня річна ставка за кредит на ринку позичкових капіталів — 17 %, а безризикова ставка рентабельності на фінансовому ринку — 12 %.

 6. Інвестиційна потреб підприємства 17900 тис. грн.. Підприємство розробило два альтернативних плани фінансування інвестицій: співвідношення власних та позичкових коштів 30/70 та 40/60. Скориставшись показниками рівня фінансового ризику та строку окупності інвестицій, обґрунтувати найоптимальніший варіант структури джерел, якщо річна величина прибутку до оподаткування та виплати відсотків становить 32 000 тис. грн., ставка податку на прибуток становить 25 %, середня річна ставка за кредит на ринку позичкових капіталів — 17 %, а безризикова ставка рентабельності на фінансовому ринку — 14 %.

 7. Комерційне підприємство звернулося до банку з проханням про надання кредиту на розширення виробництва у сумі 800 тис. грн. строком на 6 місяців. Відсоткова ставка за кредит становить 24 % річних. Відсотки сплачуються щомісячно. Повернення кредиту передбачається почати через 3 місяці після видачі щомісячно рівними частками. Скласти графік погашення кредиту, якщо він буде виданий 15 квітня, та визначити суму відсотків за кожний місяць.

 8. Підприємство звернулося до банку з проханням про надання кредиту на розширення виробництва у сумі 1500 тис. грн. строком на 186 днів. Відсоткова ставка за кредит становить 25 % річних. Відсотки сплачуються щомісячно. Повернення кредиту передбачається почати через 3 місяці після видачі щомісячно рівними частками. Скласти графік погашення кредиту, якщо він буде виданий 1 квітня, та визначити суму відсотків за кожний місяць.

 9. Для участі в кредитуванні фірми на придбання технологічної лінії комерційний банк залучає два інших банки. Сума заявки на кредит становить 9 млн. грн. У консорціумній угоді беруть участь своїми ресурсами банк—організатор консорціуму в розмірі 5 млн. грн., банк А — З млн. грн., банк Б — 1 млн. грн. Банк — організатор консорціуму одержує 3 % фактичного доходу з угоди. За надання кредиту стягується 25 % річних та 5 % комісійних. Кредит надається строком на 12 місяців. Визначити, якими документами оформляється консорціумна угода та яку суму одержить кожний банк у вигляді винагороди за цю операцію.

 10. Для кредитування підприємства на придбання нової технологічної лінії комерційний банк залучає три інших банки. Сума заявки на кредит становить 12 млн. грн. У консорціумній угоді беруть участь своїми ресурсами банк—організатор консорціуму в розмірі 7 млн. грн., банк А — 3 млн. грн., банк Б — 1 млн. грн., банк В - 1 млн. грн. Банк — організатор консорціуму одержує 3 % фактичного доходу з угоди. За надання кредиту стягується 25 % річних та 5 % комісійних. Кредит надається строком на 24 місяці. Визначити яку суму одержить кожний банк у вигляді винагороди за цю операцію.

 11. Комерційна організація одержала інвестиційний кредит у банку в розмірі 150 тис. грн. на 5 років з виплатою 10 % річних, які нараховуються щоквартально Погашення кредиту та відсоткових платежів здійснюється рівними внесками протягом 5 років, починаючи з кінця першого. Визначити, як будуть нараховуватися відсотки за кредит та їх суму.

 12. Підприємство одержало інвестиційний кредит у банку в розмірі 2500 тис. грн. на 5 років з виплатою 17 % річних, які нараховуються щоквартально Погашення кредиту здійснюється рівними внесками протягом 5 років, починаючи з кінця першого. Скласти графік погашення боргу. Визначити, як будуть нараховуватися відсотки за кредит та їх суму.

 13. Визначити, які умови надання інвестиційного кредиту у розмірі 23 000 грн. будуть для банку вигіднішими: а) 18 % річних, нарахування щоквартальне; б) 22 % річних, нарахування піврічне.

 14. Визначити, за яких умов надання інвестиційного кредиту у розмірі 23 000 грн. Відсоткові платежі позичальника будуть меншими: а) 18 % річних, нарахування щоквартальне; б) 22 % річних, нарахування піврічне

 15. До банку надійшла заявка на одержання інвестиційного кредиту на суму 20 000 тис. дол. США терміном на 2 роки. Як заставу підприємство пропонує такі матеріальні та фінансові активи:

 • будівля, балансова вартість на дату звернення за кредитом 1700 тис. дол. США;

 • обладнання технологічне нове — 15 000 тис. дол. США;

 • пакет акцій АТ «АВС» — 150 тис. грн.;

 • пакет 9-місячних ОВДП – 250 тис. грн.;

 • гарантія місцевої адміністрації— 50 тис. грн.;

 • гарантія комерційного банку— 150 тис. грн.

Визначити, чи вистачить для одержання кредиту заставного майна, якщо відомо, що відсоток за кредит становить 15 %; норма амортизації на будівлю енергоблоку — 10 % на рік; норма амортизації на обладнання — 20 % на рік; курс долара США до гривні становить 1 до 5,1; кредит видається однією сумою і погашається щоквартально рівними частками.

 1. До банку надійшла заявка на одержання інвестиційного кредиту на суму 4000 тис. грн. терміном на 3 роки. Як забезпечення підприємство пропонує такі матеріальні та фінансові активи:

 • будівля, балансова вартість на дату звернення за кредитом 3700 тис. грн.;

 • обладнання технологічне нове — 1500 тис. грн.;

 • пакет акцій АТ «А» — 150 тис. грн.;

 • гарантія місцевої адміністрації— 50 тис. грн.;

 • гарантія іноземного комерційного банку— 150 тис. дол. США

Визначити, чи вистачить для одержання кредиту заставного майна, якщо відомо, що відсоток за кредит становить 22 %; норма амортизації на будівлю— 10 % на рік; норма амортизації на обладнання — 20 % на рік; курс долара США до гривні становить 1 до 5,1; кредит видається однією сумою і погашається щомісяця рівними частками.

 1. Визначити повний строк кредиту, якщо відомо, що він йде на фінансування інвестиційного проекту вартістю 15 млн. грн., термін будівництва за проектом — 24 місяці, середньорічний чистий дохід за проектом — 5 млн. грн. Сума кредиту становить 10 млн. грн. Річна сума амортизаційних відрахувань, яка направлятиметься на погашення кредиту, становитиме 1,36 млн. грн., а річна сума чистого прибутку відповідно — 1,52 млн. грн. Плата за інвестиційний кредит становить 27 %.

 2. Визначити повний строк кредиту, якщо відомо, що він йде на фінансування інвестиційного проекту вартістю 12 млн. грн., термін будівництва за проектом — 12 місяців, середньорічний чистий дохід за проектом — 4 млн. грн. Сума кредиту становить 10 млн. грн. Річна сума амортизаційних відрахувань, яка направлятиметься на погашення кредиту, становитиме 1,36 млн. грн., а річна сума чистого прибутку відповідно — 1,52 млн. грн. Плата за інвестиційний кредит становить 18 %.

 3. Банк одержав заявку на кредит для фінансування інвестиційного проекту вартістю 10 млн. грн. Визначити повний строк кредиту, якщо відомо, що термін будівництва за проектом — 12 місяців, середньорічний чистий дохід за проектом — 4 млн. грн. Сума кредиту становить 9,5 млн. грн. Річна сума амортизаційних відрахувань, яка направлятиметься на погашення кредиту, становитиме 1,31 млн. грн., а річна сума чистого прибутку відповідно — 1,47 млн. грн. Плата за інвестиційний кредит становить 17%.

 4. Під заставу підприємство одержало кредит на суму 180 млн. грн. на 5 років під 19 % річних. Погашення основного боргу та виплата відсотків передбачаються щомісячно. Визначити величину щомісячних строкових виплат (щомісячна строкова виплата включає основну суму кредиту та відсотки) та скласти графік погашення боргу.

 5. Підприємство одержало кредит на суму 15 млн. грн. на 5 років під 19 % річних. Погашення основного боргу здійснюється щомісячно, починаючи з другого року, відсотки сплачуються щомісяця. Визначити величину щомісячних строкових виплат (щомісячна строкова виплата включає основну суму кредиту та відсотки) та скласти графік погашення боргу.

 6. Банк надав кредит на суму 60 млн. грн. строком на 4 роки під 16 % річних. Погашення боргу повинно здійснюватися рівними щорічними виплатами в кінці кожного року, включаючи погашення основної суми боргу та відсоткових платежів. Нарахування відсотків здійснюється раз на рік. Скласти план погашення боргу.

 7. Банк надав кредит на суму 40 млн. грн. строком на 5 роки під 18 % річних. Погашення боргу повинно здійснюватися рівними щорічними виплатами в кінці кожного року, включаючи погашення основної суми боргу та відсоткових платежів. Нарахування відсотків здійснюється раз на рік. Скласти план погашення боргу.

 8. Банк надав кредит на суму 5 млн. грн. строком на 4 роки під 16 % річних. Погашення боргу повинно здійснюватися рівними щоквартальними виплатами в кінці кожного кварталу, включаючи погашення основної суми боргу та відсоткових платежів. Нарахування відсотків здійснюється раз на квартал. Скласти план погашення боргу.

 9. Підприємство звернулося до банку з проханням про видачу кредиту на суму 10 тис. грн. Фінансовий стан підприємства характеризується даними, поданими в таблиці. На основі аналізу фінансового стану визначити, чи надасть банк кредит підприємству.
Показники

тис. грн.

Власні кошти

200

Позичкові кошти

150

Коефіцієнт співвідношення позичкових і власних коштів

визначити

Власні обігові кошти

30

Коефіцієнт маневреності обігових коштів

визначити

Сума зносу

60

Первісна вартість майна

130

Коефіцієнт зносу

визначити

Вартість основних активів

170

Вартість майна за підсумком балансу

120

Коефіцієнт реальної вартості основних активів і майна підприємства

визначити

Кількість днів обороту обігових коштів

15

Коефіцієнт обігу

10

Коефіцієнт довгострокового залучення позичкових коштів

визначити

Середня вартість обігових коштів

150

Виручка від реалізації (за рік)

3000

Коефіцієнт обігу

20

Середня іммобілізація коштів у розрахунках

460

Середній строк погашення дебіторської заборгованості

визначити

Коефіцієнт обігу коштів у розрахунках (дебіторській заборгованості)

визначити
 1. Підприємство звернулося до банку з проханням про видачу кредиту на суму 120 тис. грн. Фінансовий стан підприємства характеризується даними, поданими в таблиці. На основі аналізу фінансового стану визначити, чи надасть банк кредит підприємству.

Показники

тис. грн.

Власні кошти

190

Позичкові кошти

165

Коефіцієнт співвідношення позичкових і власних коштів

визначити

Власні обігові кошти

30

Коефіцієнт маневреності обігових коштів

визначити

Сума зносу

75

Первісна вартість майна

130

Коефіцієнт зносу

визначити

Вартість основних активів

170

Вартість майна за підсумком балансу

120

коефіцієнт реальної вартості основних активів і майна підприємства

визначити

Кількість днів обороту обігових коштів

15

Коефіцієнт обігу

10

Коефіцієнт довгострокового залучення позичкових коштів

визначити

Середня вартість обігових коштів

150

Виручка від реалізації (за рік)

3000

Коефіцієнт обігу

20

Середня іммобілізація коштів у розрахунках

460

Середній строк погашення дебіторської заборгованості

визначити

Коефіцієнт обігу коштів у розрахунках (дебіторській заборгованості)

визначити
 1. Для фінансування інвестиційного проекту підприємство залучає кошти з різних джерел. Визначити ціну інвестиційного капіталу за даними таблиці:


 2. Джерела коштів

  Частка (d), %

  Необхідна прибутковість (ціна джерела), %

  Нерозподілений прибуток

  2,8

  13,2

  Привілейовані акції

  8,9

  15,1

  Звичайні акції

  42,1

  14,5

  Позичкові кошти:  банківські кредити

  40,3

  17,5

  облігаційна позика

  5,9

  13,6

  Усього

  100,0  За даними таблиці визначити ціну інвестиційного капіталу, що залучається для фінансування інвестиційного проекту:


Джерела коштів

Частка (d), %

Необхідна прибутковість (ціна джерела), %

Привілейовані акції

10,7

14

Звичайні акції

42,0

15

Позичкові кошти:банківські кредити

40,4

19

облігаційна позика

5,9

16

Усього

100,0 1. Для фінансування інвестиційного проекту підприємство залучає кошти з різних джерел. Визначити ціну інвестиційного капіталу за даними таблиці:


 2. Джерела коштів

  Сума,

  тис. грн.

  Необхідна прибутковість (ціна джерела), %

  Нерозподілений прибуток

  5250

  13

  Привілейовані акції

  2650

  15

  Звичайні акції

  420

  14

  Позичкові кошти:  банківські кредити

  15500

  18

  облігаційна позика

  150

  14

  Усього

  23970  Підприємство розглядає інвестиційний проект: реконструкція підприємства, вартість — 17 млн. грн., строк реалізації —5 років, знос на обладнання за проектом вартістю 9 млн. грн. вираховується за методом прямолінійної амортизації, тобто 20 % на рік, виручка від реалізації продукції по роках прогнозується в таких обсягах (без ПДВ), тис. грн.: 11 200; 11 000; 12 000; 13 000; 10 000. Поточні витрати становлять у перший рік — 4900 тис. грн. і в наступні щорічно збільшуються на 3 %. Ставка податку на прибуток становить 25%, а ціна авансованого капіталу — 16 %. Визначити чистий приведений дохід за проектом.

 3. Підприємство має інвестиційний проект: реконструкція підприємства, вартість — 15 млн. грн., строк реалізації —5 років, знос на обладнання за проектом вартістю 8 млн. грн. вираховується за методом прямолінійної амортизації, тобто 20 % на рік, виручка від реалізації продукції по роках прогнозується в таких обсягах (без ПДВ), тис. грн.: 9 500; 10 000; 10 500; 11 000; 11 200. Поточні витрати становлять у перший рік — 4200 тис. грн. і в наступні щорічно збільшуються на 3 %. Ставка податку на прибуток становить 25%, а ціна авансованого капіталу — 16 %. Визначити чистий приведений дохід за проектом.

 4. Підприємство розглядає інвестиційний проект: реконструкція підприємства, вартість — 17 млн. грн., строк реалізації —5 років, знос на обладнання за проектом вартістю 9 млн. грн. розраховується за методом прямолінійної амортизації, тобто 20 % на рік, виручка від реалізації продукції по роках прогнозується в таких обсягах (без ПДВ), тис. грн.: 11 200; 11 000; 12 000; 13 000; 10 000. Поточні витрати становлять у перший рік — 4900 тис. грн. і в наступні щорічно збільшуються на 3 %. Ставка податку на прибуток становить 25%, а ціна авансованого капіталу — 16 %. Визначити індекс рентабельності інвестицій.

 5. Підприємство має інвестиційний проект: реконструкція підприємства, вартість — 15 млн. грн., строк реалізації —5 років, знос на обладнання за проектом вартістю 8 млн. грн. вираховується за методом прямолінійної амортизації, тобто 20 % на рік, виручка від реалізації продукції по роках прогнозується в таких обсягах (без ПДВ), тис. грн.: 9 500; 10 000; 10 500; 11 000; 11 200. Поточні витрати становлять у перший рік — 4200 тис. грн. і в наступні щорічно збільшуються на 3 %. Ставка податку на прибуток становить 25%, а ціна авансованого капіталу — 16 %. Визначити індекс рентабельності інвестицій.

 6. Інвестиційний проект характеризується таким потоком платежів, які відносяться до кінця року: стартові інвестиції — 10000 тис. грн.; грошовий потік по роках (тис. грн.): 5000; 4000; 4000; ставка відсотка, прийнята для дисконтування, — і = 10 %. Визначити дисконтований та недисконтований строк окупності інвестиційного проекту.

 7. Інвестиційний проект характеризується таким потоком платежів, які відносяться до кінця року: стартові інвестиції — 100 тис. грн. в перший рік і 50 тис. грн.. на другий рік; грошовий потік по роках (тис. грн.): 40; 40; 50; 50; 50; ставка відсотка, прийнята для дисконтування, — і = 5 %. Визначити дисконтований та недисконтований строк окупності інвестиційного проекту.

 8. Інвестиційний проект характеризується таким потоком платежів, які відносяться до початку року: стартові інвестиції — 10000 тис. грн.; грошовий потік по роках (тис. грн.): 4000; 5000; 4000; ставка відсотка, прийнята для дисконтування, — і=10%. Визначити дисконтований та недисконтований строк окупності інвестиційного проекту.

 9. За інвестиційним проектом вартістю 22 млн. грн. передбачаються грошові надходження р1 = 1 млн. грн., р2 = 9 млн. грн., р3 = 13 млн. грн. За якою ставкою проситиме інвестор у банку кредит, щоб витрати окупилися протягом трьох років, якщо середня кредитна ставка на ринку позичкових капіталів становить 17 %?

 10. Інвестиційний проект вартістю 19 млн. грн. характеризуються такими грошовими надходження р1 = 1 млн. грн., р2 = 7 млн. грн., р3 = 12 млн. грн. Інвестор планує окупити витрати протягом трьох років. Яка процентна ставка по банківському кредиту буде прийнятна для інвестора, середня кредитна ставка – 18%?

 11. Оцінити інвестиційний проект, який має такі параметри: стартові інвестиції — 9000 тис. грн.; період реалізації— 3 роки; грошовий потік по роках (тис. грн.): 6000; 5000; 4000; необхідна ставка дохідності (без урахування інфляції) — 18%; середньорічний індекс інфляції — 10 %.

 12. Оцінити інвестиційний проект, який має такі параметри: стартові інвестиції — 8500 тис. грн.; період реалізації— 5 роки; грошовий потік по роках (тис. грн.): 2000; 2500; 3000; 3500; 3500; необхідна ставка дохідності (без урахування інфляції) — 18%; середньорічний індекс інфляції — 7 %.

 13. Визначити чистий приведених дохід за інвестиційним проектом, який має такі параметри: стартові інвестиції — 8500 тис. грн.; період реалізації— 5 роки; грошовий потік по роках (тис. грн.): 2000; 2500; 3000; 3500; 3500; необхідна ставка дохідності (без урахування інфляції) — 18%; середньорічний індекс інфляції — 7 %.

 14. Визначити індекс рентабельності інвестицій за інвестиційним проектом, який має такі параметри: стартові інвестиції — 8500 тис. грн.; період реалізації— 5 роки; грошовий потік по роках (тис. грн.): 2000; 2500; 3000; 3500; 3500; необхідна ставка дохідності (без урахування інфляції) — 18%; середньорічний індекс інфляції — 7 %.

 15. Визначити чистий приведених дохід за інвестиційним проектом, який має такі параметри: стартові інвестиції — 4500 тис. грн. в перший рік і 3000 тис. грн. на другий рік; період реалізації— 5 роки; грошовий потік по роках (тис. грн.): 2000; 2500; 3000; 3500; 3500; необхідна ставка дохідності (без урахування інфляції) — 18%; середньорічний індекс інфляції — 7 %.

 16. Компанія виготовляє продукт А. Величина постійних витрат — 280 тис. грн. для даного виробництва при обсягу випуску продукції до 1000 одиниць, а при обсягу випуску більше 1000 одиниць велична постійних витрат – 350 тис. грн. Максимальний обсяг випуску продукції 4000 одиниць. Одиниця продукції реалізується за ціною 980 грн., змінні витрати становлять 380 грн. на одиницю продукції. Визначити математично та графічно точку беззбитковості.

 17. Компанія виготовляє продукт А. Величина постійних витрат — 240 тис. грн. для даного виробництва. Максимально можливий обсяг випуску продукції становить 3000 одиниць. Одиниця продукції реалізується за ціною 930 грн., змінні витрати становлять 340 грн. на одиницю продукції. Визначити математично та графічно точку беззбитковості.

 18. Компанія виготовляє продукт А. Величина постійних витрат — 340 тис. грн. для даного виробництва. Максимально можливий обсяг випуску продукції становить 10000 одиниць. Одиниця продукції реалізується за ціною 930 грн., змінні витрати становлять 440 грн. на одиницю продукції. Визначити математично та графічно точку беззбитковості.

 19. Підприємство випускає продукцію А. У першому році змінні витрати становили 30000 грн., а постійні — 3500 грн. Виручка від реалізації продукції становила 40 000 грн. На другому році внаслідок збільшення випуску продукції на 17% одночасно виросли на таку саму величину змінні витрати та обсяг реалізації. Визначити силу впливу виробничого важеля.

 20. Підприємство випускає продукцію А. У першому році змінні витрати становили 40000 грн., а постійні — 4500 грн. Виручка від реалізації продукції становила 49000 грн. На другому році внаслідок збільшення випуску продукції на 12% одночасно виросли на таку саму величину змінні витрати та обсяг реалізації. Визначити силу впливу виробничого важеля.

 21. Компанія вирахувала, що протягом наступних п'яти років щорічно матиме відповідно такі грошові потоки (дол. США): 6000, 5000,4000, 4000, 3000. Фактори еквівалента певності за ті самі періоди відповідно будуть такими: 90 %, 85 %, 75 %, 60 %, 40 %. Початкові інвестиції її проект — 12 000 дол. США. Безпечна ставка — 11 %. Визначити, чи проект прийнятний, застосувавши метод еквівалента певності.

 22. Підприємство розрахувало, що протягом наступних п'яти років щорічно матиме відповідно такі грошові потоки (тис. грн.): 5000, 4500, 6000, 6500, 3500. Фактори еквівалента певності за ті самі періоди відповідно будуть такими: 95 %, 89 %, 85 %, 70 %, 60 %. Початкові інвестиції її проект — 13 500 тис. грн. Безпечна ставка — 11 %. Визначити, чи проект прийнятний, застосувавши метод еквівалента певності.


1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " фінанси підприємств " для студентів економічного факультету
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
«Фінанси і кредит», спеціалізація «Банківська справа». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки по виконанню контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки виконанню контрольної роботи з навчальної дисципліни Мотивація персоналу” (для студентів 5 курсу напряму підготовки...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconЗ навчальної дисципліни “фінанси підприємств ”
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconМетодичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит
Методичні вказівки та тематика курсових робіт з науки “Корпоративні фінанси” для всіх форм навчання. /Уклали: О. О. Терещенко, Грицино...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconМетодичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит
Методичні вказівки та тематика курсових робіт з науки “Корпоративні фінанси” для всіх форм навчання. /Уклали: О. О. Терещенко, Грицино...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconМетодичні вказівки щодо їх виконання для студентів напряму підготовки 030508 „Фінанси і кредит
Методичні вказівки та тематика курсових робіт з науки “Корпоративні фінанси” для всіх форм навчання. /Уклали: О. О. Терещенко, Грицино...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни "прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “ Прикладне програмне забезпечення фінансової діяльності”...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconМіністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
Магістр” зі спеціальності „Банківська справа” допускаються вступники, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” за галузю...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) iconГалузь знань: 0305 „Економіка І підприємництво Спеціальність: 030508 «Фінанси І кредит»
Економіка І підприємництво" напряму 030508 "Фінанси І кредит" згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи Для напряму Фінанси І кредит 030508 (банківська справа) icon«гроші та кредит»
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи