Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності
Скачати 451.68 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності
Сторінка3/4
Дата10.09.2012
Розмір451.68 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
1. /Бакалавр/Зм_ст курсу.pdf
2. /Бакалавр/Контр робота УО 2010.doc
3. /Бакалавр/Методи актив_зац_х навчання.pdf
4. /Бакалавр/План сем_нарських , практичних.pdf
5. /Бакалавр/Плани лекц_й.pdf
6. /Бакалавр/Рекомендована л_тература.pdf
7. /Бакалавр/Система оц_нювання.pdf
8. /Бакалавр/Тематичний план.pdf
9. /Бакалавр/Теми реферат_в.pdf
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності


Завдання 2.

Розподілити зазначені структурні підрозділи банку на центри прибутку, бек-офіси та центри витрат, заповнивши таблицю:


Центри витрат

Центри прибутку

Центри обслуговування бізнесу

Центри підтримки бізнесу

Центри загального управління

Комерційні центри

Центри діяльності


Перелік структурних підрозділів банку:


Управління розвитку нових проектів

Відділ касових операцій

Управління внутрішнього аудиту

Відділ обліку казначейських операцій

Операційний відділ

Відділ обліку операцій з використанням платіжних карток

Казначейство

Відділ обліку активних операцій

Управління валлютообміннихоперацій

Відділ обліку кредитування фізичних осіб

Управління міжнародних розрахунків

Відділ обліку депозитарної діяльності

Управління розвитку корпоративного бізнесу

Департамент бухгалтерського обліку і звітності

Управління розвитку індивідуального бізнесу

Адміністрація

Управління кредитування юридичних осіб

Управління інформаційних технологій

Управління технічного забезпечення

Транспортний відділ

Адміністративно-господарський відділ

Відділення банку


Канцелярія

Відділ внутрішнього фінансового моніторингу

Управління роздрібного кредитування

Управління методології бухгалтерського обліку

Управління платіжних систем

Відділ податкового обліку

Служба безпеки

Управління внутрішньобанківських розрахунків і звітності

Управління економічної безпеки

Фінансово-економічне управління

Відділ цінних паперів

Управління методології фінансового планування, бюджетування і аналізу

Юридичне управління

Управління кредитного аналізу

Відділ депозитарної діяльності

Управління ризиками

Управління філійною мережею

Управління інкасації і перевезення цінностей

Управління маркетингу

Відділ кадрів

Філії банкуЗавдання 3.

На підставі переліку структурних підрозділів банку, скласти перелік бізнес-напрямків, заповнивши таблицю:


Код бізнес-напрямку

Назва бізнес-напрямку

Види операцій та послуг

Назва центрів відповідальності

Куратор

Перелік структурних підрозділів банку:


Управління розвитку нових проектів

Відділ касових операцій

Управління внутрішнього аудиту

Відділ обліку казначейських операцій

Операційний відділ

Відділ обліку операцій з використанням платіжних карток

Казначейство

Відділ обліку активних операцій

Управління валлютообміннихоперацій

Відділ обліку кредитування фізичних осіб

Управління міжнародних розрахунків

Відділ обліку депозитарної діяльності

Управління розвитку корпоративного бізнесу

Департамент бухгалтерського обліку і звітності

Управління розвитку індивідуального бізнесу

Адміністрація

Управління кредитування юридичних осіб

Управління інформаційних технологій

Управління технічного забезпечення

Транспортний відділ

Адміністративно-господарський відділ

Відділення банку


Канцелярія

Відділ внутрішнього фінансового моніторингу

Управління роздрібного кредитування

Управління методології бухгалтерського обліку

Управління платіжних систем

Відділ податкового обліку

Служба безпеки

Управління внутрішньобанківських розрахунків і звітності

Управління економічної безпеки

Фінансово-економічне управління

Відділ цінних паперів

Управління методології фінансового планування, бюджетування і аналізу

Юридичне управління

Управління кредитного аналізу

Відділ депозитарної діяльності

Управління ризиками

Управління філійною мережею

Управління інкасації і перевезення цінностей

Управління маркетингу

Відділ кадрів

Філії банкуЗавдання 4.

На підставі переліку структурних підрозділів банку, описати фінансову структуру банку, заповнивши таблицю:


Код центру відповіда-

льності

Назва бізнес-напрямку

Назва центру відповідаль-

ності

Відповіда-

льний менеджер

Послуги для клієнтів

Послуги для підрозді-

лів банку

Тип центру відповіда-

льностіПерелік структурних підрозділів банку:


Управління розвитку нових проектів

Відділ касових операцій

Управління внутрішнього аудиту

Відділ обліку казначейських операцій

Операційний відділ

Відділ обліку операцій з використанням платіжних карток

Казначейство

Відділ обліку активних операцій

Управління валлютообміннихоперацій

Відділ обліку кредитування фізичних осіб

Управління міжнародних розрахунків

Відділ обліку депозитарної діяльності

Управління розвитку корпоративного бізнесу

Департамент бухгалтерського обліку і звітності

Управління розвитку індивідуального бізнесу

Адміністрація

Управління кредитування юридичних осіб

Управління інформаційних технологій

Управління технічного забезпечення

Транспортний відділ

Адміністративно-господарський відділ

Відділення банку


Канцелярія

Відділ внутрішнього фінансового моніторингу

Управління роздрібного кредитування

Управління методології бухгалтерського обліку

Управління платіжних систем

Відділ податкового обліку

Служба безпеки

Управління внутрішньобанківських розрахунків і звітності

Управління економічної безпеки

Фінансово-економічне управління

Відділ цінних паперів

Управління методології фінансового планування, бюджетування і аналізу

Юридичне управління

Управління кредитного аналізу

Відділ депозитарної діяльності

Управління ризиками

Управління філійною мережею

Управління інкасації і перевезення цінностей

Управління маркетингу

Відділ кадрів

Філії банкуЗавдання 5.

Розрахувати вплив зміни середньої процентної ставки за кредитами на виконання бюджету процентних доходів банку за наступними даними:


Показники

Бюджет

Фактично

Абс. відхил

1. Процентні доходи банку від кредитних операцій


2. Обсяг наданих кредитів, тис. грн.

40 000

45 000

+ 5 000

3. Середньозважена процентна ставка за кредитами, %

27

25

- 2


Завдання 6.

Використовуючи методику CVP-аналізу визначити, при якому значенні середньої вартості ресурсів прибуток банку збільшиться на 50 %, якщо планується збільшення залучених ресурсів на 10 %. Відносна дохідність активів залишиться на тому ж рівні. Постійні витрати зростуть на 20 %.

Показники

Фактично

План

1. Обсяг залучених та розміщених ресурсів

22 000
2. Доходи банку

5 500
3. Витрати банку, всього

4 700
в т. ч. умовно-змінні

2 200
умовно-постійні

2 500
4. Прибуток банку

800
6. Середня дохідність активів7. Середня вартість ресурсів
Завдання 7.

Підготувати письмовий огляд статей, опублікованих в фахових періодичних виданнях за 2009 рік, що розкривають питання механізму трансфертного ціноутворення.

Пояснити механізми та підходи до формування трансфертних цін:

  • на основі середньозваженої вартості пасивів банку;

  • на основі ринкових цін;

  • на основі маржинальних витрат;

  • на основі повних витрат;

  • за принципом «витрати плюс».

Пояснити недоліки та переваги кожного з методів.


Завдання 8.

На підставі даних аналітичного балансу та звіту про фінансові результати визначити участь підрозділів у формування активів банку на підставі розрахунку питомої ваги залучених чи розміщених ресурсів відповідно та здійснити перерозподіл витрат між підрозділами відповідно до їх участі у формуванні пасивів. При цьому:

  1. всі підрозділи, що здійснюють активні операції сплачують вартість пасивів пропорційно обсягу розміщених ними ресурсів у загальному обсязі активів, за винятком недохідних активів;

  2. сума витрат, визначена згідно п. 1, перерозподіляється між підрозділами відповідно до питомої ваги ресурсів, що акумулюються ними у загальному обсязі пасивів за винятком власних коштів банку.

Аналітичний баланс банку

Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Не доходні активи

39049000

Власні кошти

51306000

Міжбанківські кредити (надані)

74159000

Міжбанківські кредити (отримані)

71250000

Кредити в іноземній валюті

89947000

Кошти на рахунках клієнтів в іноземній валюті

101299000

Кредити в національній валюті

55757000

Депозити

26792000

Вкладення в цінні папери

81105000

Кошти на рахунках клієнтів в національній валюті

3027000

РАЗОМ

340017000

Боргові цінні папери банку

87197000

РАЗОМ

340017000


Звіт про фінансові результати

Доходи

Сума, грн.

Витрати

Сума, грн.

Процента за кредитами в іноземній валюті

2473542

Проценти за коштами на рахунках клієнтів в іноземній валюті

42208

Проценти за кредитами в національній валюті

2838675

Проценти за коштами на рахунках клієнтів в національній валютівалюті

36332

Проценти за міжбанківськими кредитами (наданими)

1544979

Проценти за міжбанківськими кредитами (отриманими)

1365625

Доходи за цінними паперами

1347461

Проценти за депозитами

88287

РАЗОМ

8204675

Виплати за борговими цінними паперами банку

848413

РАЗОМ

2380865

Завдання 9.

На підставі даних аналітичного балансу та звіту про фінансові результати визначити участь підрозділів у формування пасивів банку на підставі розрахунку питомої ваги залучених чи розміщених ресурсів відповідно та здійснити перерозподіл витрат між підрозділами відповідно до їх участі у формуванні пасивів. При цьому:

  1. всі підрозділи, що здійснюють активні операції сплачують вартість пасивів пропорційно обсягу розміщених ними ресурсів у загальному обсязі активів, за винятком недохідних активів;

  2. сума витрат, визначена згідно п. 1, перерозподіляється між підрозділами відповідно до питомої ваги ресурсів, що акумулюються ними у загальному обсязі пасивів за винятком власних коштів банку.

Аналітичний баланс банку

Актив

Сума, грн.

Пасив

Сума, грн.

Не доходні активи

39049000

Власні кошти

51306000

Міжбанківські кредити (надані)

74159000

Міжбанківські кредити (отримані)

71250000

Кредити в іноземній валюті

89947000

Кошти на рахунках клієнтів в іноземній валюті

101299000

Кредити в національній валюті

55757000

Депозити

26792000

Вкладення в цінні папери

81105000

Кошти на рахунках клієнтів в національній валюті

3027000

РАЗОМ

340017000

Боргові цінні папери банку

87197000


Звіт про фінансові результати

Доходи

Сума, грн.

Витрати

Сума, грн.

Процента за кредитами в іноземній валюті

2473542

Проценти за коштами на рахунках клієнтів в іноземній валюті

42208

Проценти за кредитами в національній валюті

2838675

Проценти за коштами на рахунках клієнтів в національній валютівалюті

36332

Проценти за міжбанківськими кредитами (наданими)

1544979

Проценти за міжбанківськими кредитами (отриманими)

1365625

Доходи за цінними паперами

1347461

Проценти за депозитами

88287

РАЗОМ

8204675

Виплати за борговими цінними паперами банку

848413

РАЗОМ

2380865


Завдання 10.

Використовуючи прямий метод розподілу витрат обслуговуючих підрозділів, розподілити витрати центрів послуг на центри банківських продуктів (кредитне управління та управління по розрахунково-касовому обслуговуванню). При розподілі витрат юридичного управління враховувати базою розподілу витрати часу на обслуговування певного підрозділу, а управління по роботі з персоналом — чисельність працюючих.


Показники

Сума

1. Прямі витрати кредитного управління

85 000

2. Прямі витрати управління розрахунково-касового обслуговування

34 000

3. Витрати юридичного управління

60 000

4. Витрати управління по роботі з персоналом

44 000

5. Всього витрат

205 000

6. Структура витрат часу на юридичне супроводження управлінь (в %):
— кредитного

25%

— розрахунково-касового обслуговування

55%

— по роботі з персоналом

19%

7. Середньоспискова чисельність персоналу по управліннях (осіб):
— кредитного

25

— розрахунково-касового обслуговування

18

— по роботі з персоналом

9

— юридичного

5


1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни „облік І аудит у банках для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни "Облік І аудит у банках" для студентів заочної...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Б 23 Банківські операції [Текст]: методичні вказівки щодо написання курсової роботи для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни " аудит 1" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1» студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconЗп-11 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Одночасно зі студентом проводиться індивідуальна консультація, на якій викладач з'ясовує ступінь підготовленості студента щодо написання...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Основи біржової діяльності” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Економічна діагностика” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " фінанси підприємств " для студентів економічного факультету
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Стандартизація І сертифікація продукції та послуг” для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи