Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності
Скачати 451.68 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності
Сторінка4/4
Дата10.09.2012
Розмір451.68 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4
1. /Бакалавр/Зм_ст курсу.pdf
2. /Бакалавр/Контр робота УО 2010.doc
3. /Бакалавр/Методи актив_зац_х навчання.pdf
4. /Бакалавр/План сем_нарських , практичних.pdf
5. /Бакалавр/Плани лекц_й.pdf
6. /Бакалавр/Рекомендована л_тература.pdf
7. /Бакалавр/Система оц_нювання.pdf
8. /Бакалавр/Тематичний план.pdf
9. /Бакалавр/Теми реферат_в.pdf
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Аналіз банківської діяльності: Підручник: Навчальне видання.- К.: КНЕУ, 2005.- 599 c.

 2. Бухгалтерський управлінський облік. Навч.посібник. / Ф. Ф. Бутинець, Л. В. Чижевська, Н. В. Герасимчук. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 448 с.

 3. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник: Навчальне видання.- К.: Академія, 2001.- 320 c.- ISBN 966-580-096-5

 4. Голов С. Ф. Управлінський облік: Підручник. – К., 2004. – 704 с.

 5. Друри К. Управленческий и производственный учет. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2002. – 560 с.

 6. Колодізєв О.М., Чмутова І.М., Губарева І.О. Фінансовий менеджмент у банках: концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківський сфері: Навчальний посібник. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2004. – 408 с.

 7. Лень В.С. Управлінський облік: Навчальний посібник: Навчальне видання.- К.: Знання-Прес, 2003.- 287 c.- ISBN 966-7767-96-5

 8. Любунь О.С., Грушко В.І. Фінансовий менеджмент у банку: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім „Слово”, 2004. – 296 с.

 9. Никитина Т.В. Банковский менеджмент: Учебное пособие: Навчальне видання.- СПб.: Питер, 2002.- 160 c.- ISBN 5-318-00494-6

 10. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: Навчально-методичний посібник: Навчальне видання.- К.: КНЕУ, 2003.- 347 c.-

 11. Петренко С.Н. Контроллинг: Учебное пособие: Навчальне видання.- К.: Ника-Центр; Эльга, 2003.- 328 c.- ISBN 966-521-208-7

 12. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 280 с.

 13. Про бухгалтерський облік та звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 669 //http: //www.rada.gov.ua.

 14. Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банківських установах України: Положення, затверджене постановою Правління НБУ від 30.12.1998 р. № 566 //http: //www.rada.gov.ua.

 15. Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації процесу формування управлінської звітності в банках України: Положення, затверджене постановою Правління НБУ від 06.09.2007 № 324 //http: //www.rada.gov.ua.

 16. Пушкар М.С. Розробка систем обліку: Навчальний посібник: Навчальне видання.- Тернопіль: Карт-бланш, 2003.- 198 c.- ISBN 966-7952-25-8

 17. Сало І.В., Криклій О.А. Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007.- 314 c.

 18. Хомин П.Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку: Монографія: Наукове видання.- Тернопіль: Економічна думка, 2004.- 288 c.- ISBN 966-654-134-3

 19. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

 20. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс.- К.: Ника-Центр, 1999.-528с.

 21. Козьменко С.М., Шпиг Ф.І., Воляшко І.В. Стратегічний менеджмент банку: Навчальний посібник. – Суми.: ВТД «Університетська книга», 2003. – 734с.Д О Д А Т К И


Додаток А

Зразок оформлення титульного аркуша контрольної роботи


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД:

«УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ»

Кафедра банківської справи


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Управлінський облік у банках»


Виконав: студентка 4 курсу,

групи 3БС-41

заочної форми навчання

Орєхова Ю.М.

Перевірив: Євченко Н.Г.


Суми – 2010

Додаток Б

Зразок оформлення змісту контрольної роботи


ЗМІСТТеоретичні питання……………………………………………………………...

3

Питання 3.

Сучасні концепції управлінського обліку…...………………...

3

Питання 44.

Сутність та необхідність управлінського аналізу…….………

8

Тестове завдання 7………………………………………………………………

13

Практичне завдання 3……………………………………………………………

15

Список використаних джерел…...............................................………...............

20

Додатки…………………………………………………………………………..

22Додаток В

Порядок визначення варіанта контрольної роботи


Перша буква прізвища студента

Остання цифра залікової книжки для визначення номерів теоретичних питань


1


2


3


4


5


6


7


8


9


0

А, Б, В

1,47

2,46

3,30

4,48

5,32

6,33

7,40

8,42

9,43

10,39

Г, Д, Є

11,38

12,44

13,50

14,39

15,43

16,45

17,33

18,46

19,42

31,10

Ж, З, І,

21,49

22,38

23,3

24,5

25,12

26,42

27,48

28,47

34,3

30,39

К, Л, М

50,10

17,47

33,19

34,9

35,3

36,10

42,5

43,4

49,6

50,17

Н, О, П

41,16

32,26

27,45

44,1

45,22

1,12

47,8

7,40

49,2

50,7

Т, У, Ф

3,44

27,45

29,45

9,50

15,57

16,38

7,31

22,4

50,8

28,49

Х, Ц, Ч

46,27

41,11

6,46

32,2

33,19

34,29

33,19

45,3

37,17

38,19

Ш, Щ, Ю

9,23

50,28

2,32

42,3

12,33

44,13

45,6

7,31

47,1

38,16

Р, С, Я

50,5

49,29

6,40

8,41

11,37

12,30

14,45

19,48

1,22

23,45

Варіант тестового завдання

3

9

5

7

2

8

1

10

4

6

Варіант практичного завдання

6

2

8

4

10

3

7

5

9

1


1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни „облік І аудит у банках для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи та вивчення навчальної дисципліни "Облік І аудит у банках" для студентів заочної...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Б 23 Банківські операції [Текст]: методичні вказівки щодо написання курсової роботи для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни " аудит 1" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аудит 1» студентів заочної форми навчання зі спеціальності...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМіністерство освіти І науки україни кременчуцький державний політехнічний університет методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання зі спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „вступ до спеціальності для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconЗп-11 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Одночасно зі студентом проводиться індивідуальна консультація, на якій викладач з'ясовує ступінь підготовленості студента щодо написання...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу “Основи біржової діяльності” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Економічна діагностика” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " фінанси підприємств " для студентів економічного факультету
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи Для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни Стандартизація І сертифікація продукції та послуг” для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи