Методики активізації процесу навчання методика активізації процесу навчання icon

Методики активізації процесу навчання методика активізації процесу навчання
Скачати 24.63 Kb.
НазваМетодики активізації процесу навчання методика активізації процесу навчання
Дата10.09.2012
Розмір24.63 Kb.
ТипДокументи
1. /денна/Lecture fin mon.doc
2. /денна/Met aktiv fin mon.doc
3. /денна/Practic finmon.doc
4. /денна/Putannya control finmon.doc
5. /денна/Referat fin mon.doc
6. /денна/Temat plan fin mon.doc
Тема Організація нагляду на основі оцінки ризиків
Методики активізації процесу навчання методика активізації процесу навчання
Тема Організація нагляду на основі оцінки ризиків
Питання для контролю
Тема Організація нагляду на основі оцінки ризиків
Тема Організація нагляду на основі оцінки ризиків

МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

Методика активізації процесу навчання передбачає навчальні технології, що застосовуються для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни (проблемні лекції, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозкові атаки, кейси, презентації, рольові ігри, дидактичні ігри, банки візуального супроводження навчального процесу тощо).

Проблемні лекції — направлені на розвиток логічного мислення студентів і характеризуються тим, що коло питань теми обмежується двома-трьома ключовими моментами, увага студентів концентрується на матеріалі, що не знайшов відображення в підручниках, використовується досвід закордонних навчальних закладів з роздачею студентам під час лекції друкованого матеріалу та виділенням головних висновків з питань, що розглядаються. При читанні лекцій студентам даються питання для самостійного розмірковування, проте лектор сам відповідає на них, не чекаючи відповідей студентів. Система питань в ході лекції відіграє активізуючи роль, заставляє студентів сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках правильної відповіді.

Міні-лекції — передбачають виклад навчального матеріалу за короткий проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складністю логічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, як правило, як частина заняття-дослідження.

Робота в малих групах — використовується з метою активізації роботи студентів при проведенні семінарських і практичних занять. Це так звані групи психологічного комфорту, де кожен учасник відіграє свою особливу роль і певними своїми якостями доповнює інших.. Використання цієї технології дає змогу структурувати практично-семінарські заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та досвіду соціального спілкування.

Семінари-дискусії — передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.

Мозкові атаки — це метод розв’язання невідкладних завдань за дуже обмежений час. Суть його полягає в тому, щоб висловити якнайбільшу кількість ідей за невеликий проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію.

Кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій) — дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчального матеріалу.

Презентації — виступи перед аудиторією — використовуються для представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань, інструктажу, демонстрації нових товарів та послуг.

Рольові ігри (інсценізації) — форма активізації студентів, за якої вони задіяні в процесі інсценізації певної виробничої ситуації у ролі безпосередніх учасників подій.

Дидактичні ігри — метод імітації (наслідування, відображення) прийняття управлінських рішень в різноманітних ситуаціях шляхом гри (програвання, розігрування) за правилами, що вже вироблені або виробляються самими учасниками, який реалізується через самостійне вирішення студентами поставленої проблеми за умови недостатності необхідних знань, коли він змушений самостійно опановувати новий зміст або шукати нові зв’язки в уже засвоєному матеріалі.

Банки візуального супроводження — сприяють активізації творчого сприйняття змісту дисциплін за допомогою наочності.

Схожі:

Методики активізації процесу навчання методика активізації процесу навчання iconМетодичні рекомендації для її виконання для студентів заочної форми навчання; методи активізації процесу навчання; система оцінювання знань студентів
Робоча програма навчальної дисципліни «Ціноутворення» для студентів напряму підготовки «Облік І аудит» усіх форм навчання / Укл....
Методики активізації процесу навчання методика активізації процесу навчання iconС. О. Мелікова, кандидат пед наук, доцент, Криворізький державний педагогічний університет інтерактивне навчання як засіб активізації навчальної діяльності студентів
Статтю присвячено проблемі активізації навчальної діяльності студентів вищих педагогічних закладів. Автор розглядає інтерактивне...
Методики активізації процесу навчання методика активізації процесу навчання iconУдк 378. 147 Н. С. Журавська
Розглянуто проблемне навчання як шлях активізації діяльності студентів. Визначені та узагальнені особливості методики навчання спеціальних...
Методики активізації процесу навчання методика активізації процесу навчання iconПрактикуми як технологія активізації самостійної роботи студентів Навчання – це самоосвіта, яка ґрунтується на самостійній роботі учнів
Вміння студента самостійно мислити, здобувати знання, проводити дослідження формується організаційною та методичною структурою самостійної...
Методики активізації процесу навчання методика активізації процесу навчання iconСекції математики І теорії та методики навчання математики керівник секції
Технологія підготовки та проведення установчої лекції з методики навчання математики в умовах кредитно-модульної системи організації...
Методики активізації процесу навчання методика активізації процесу навчання icon«методика навчання української мови» 3, 4 курси Зміст курсу
Предмет І завдання курсу “Методика навчання української мови” – полягає у дослідженні процесу навчання української мови, розкритті...
Методики активізації процесу навчання методика активізації процесу навчання iconТехнологія використання дидактичних умов активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях англійської мови
Статті автор теоретично обґрунтовує дидактичні умови, що забезпечують активізацію пізнавальної діяльності студентів на заняттях з...
Методики активізації процесу навчання методика активізації процесу навчання iconКарташова І.І. Деякі підходи до активізації пізнавальної діяльності учнів з біології
Практична реалізація визначених завдань залежить, насамперед, від удосконалення навчального процесу І формування активної пізнавальної...
Методики активізації процесу навчання методика активізації процесу навчання iconПоложення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців у Сумському державному педагогічному університеті ім. А. С. Макаренка Розробник: навчально-методичний відділ суми 2006 Вступ
України реалізуються ідеї Болонського процесу. Органічне поєднання модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових...
Методики активізації процесу навчання методика активізації процесу навчання iconМодель процесу навчання у вищій школі
Цей факт вимагає проведення певного теоретичного дослідження і побудови моделі, яка, з одного боку, розкривала б сутність і структуру...
Методики активізації процесу навчання методика активізації процесу навчання iconПерспективні методи активізації пізнавальних здібностей студентів у контексті реформування освітньої системи власенко В. А., к е. н., доцент, пует
Стемами, адаптованих до умов ринку. Не залишається осторонь багатопрофільна і багатофункціональна система вищої освіти, що зазнала...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи