Автор: Ребрик Михайло Андрійович, студент 4 курсу факультету банківських технологій групи бс-33 icon

Автор: Ребрик Михайло Андрійович, студент 4 курсу факультету банківських технологій групи бс-33
Скачати 111.15 Kb.
НазваАвтор: Ребрик Михайло Андрійович, студент 4 курсу факультету банківських технологій групи бс-33
Ребрик Михайло Андрійович
Дата10.09.2012
Розмір111.15 Kb.
ТипДокументи
УДК 336.713.3

Автор: Ребрик Михайло Андрійович, студент 4 курсу факультету банківських технологій групи БС-33

Науковий керівник: Маслак Наталія Григорівна, к.е.н., доцент кафедри банківської справи УАБС НБУ

Українська академія банківської справи Національного банку України


ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА СТРУКТУРУ РЕСУРСНОЇ БАЗИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Стаття присвячена аналізу форм та обсягів залучення в банківську систему України ресурсів зі світових ринків капіталу. В статті розглянуті причини та наслідки підвищення інтенсивності використання українськими банками іноземного капіталу, приведений аналіз змін у структурі ресурсної бази окремих банків і вітчизняної банківської системи в цілому, які свідчать про поступову відмову банківських установ від використання дорогих депозитних джерел на користь більш дешевих закордонних ресурсних джерел.

^ Актуальність проблеми. Стабільне функціонування та подальший розвиток банківської системи України перебувають у тісному взаємозв’язку із нарощуванням обсягів банківських ресурсів. Зростання рівня концентрації грошових ресурсів суспільства у банківських установах є важливим напрямом зміцнення банківської системи та розширення масштабів її діяльності.

В останні роки досить актуальним питанням постає функціонування іноземного капіталу в банківській системі України. Основними формами присутності іноземного капіталу в формуванні ресурсної бази банків є безпосередня участь іноземних інвесторів у статутному капіталі вітчизняних банків, інвестування через представників-резидентів та відкриття філій банками-нерезидентами.

У зв’язку з цим постає запитання – які наслідки несе за собою використання вітчизняними банками ресурсних джерел закордонного походження для реального сектору української економіки і вітчизняної банківської системи?

Метою даного дослідження є аналіз впливу іноземного капіталу на структуру ресурсів банків України. Для її досягнення були поставлені та вирішені наступні завдання:

- проаналізована структура банківських ресурсів банківської системи України;

- визначені пріоритети залучення ресурсів банками різних груп;

- з’ясований вплив діяльності іноземних банків на структуру ресурсів банківської системи України;

- встановлений зв’язок між використанням міжбанківських кредитів та процентною ставкою за активними операціями банків.

У 2001–2006 рр. ресурси банківської системи України зросли у 9,2 рази і станом на 1.01.2007 р. перевищили 340 млрд. грн. [7].

В складі зобов’язань частки коштів суб’єктів господарювання, фізичних осіб та міжбанківських кредитів в середньому за період 2001-2007 рр. складали відповідно 35,6%, 33,1% та 9,3%, причому спостерігалося поступове зменшення частки коштів суб’єктів господарювання з одночасним збільшенням частки коштів фізичних осіб з 22 до 36%. Щодо частки міжбанківських кредитів, то у 2001-2005 рр. вона постійно змінювалася, коливаючись в межах 8%, а у 2006 році зросла до 25,8%. Характерно, що значне зростання цього показника відбулося саме в структурі зобов’язань українських банків першої та другої групи, тоді як у банків третьої та четвертої групи спостерігалося зменшення частки міжбанківських кредитів. Основними причинами такого різкого зростання є масовий викуп українських банків закордонними інвесторами та пожвавлення діяльності самих вітчизняних банків щодо залучення ресурсів світового ринку капіталів.

До 1 січня 2007 року кількість фінансових установ з іноземним капіталом в Україні зросла з 22 до 35, а питома вага закордонного капіталу - з 19,5 до 27,6% (див рис. 1).


Р

ис. 1. Участь іноземного капіталу в банківській системі України за період 2000-2006 рр.


За прогнозами банкірів, до кінця 2007 року частка іноземного капіталу може зрости до 35-40% як за рахунок придбання українських банків закордонними фінансовими групами, так і завдяки стрімкому збільшенню капіталів в іноземних банках, уже присутніх на ринку [2, 3].

Іноземні банки з’являлися в банківській системі України не тільки завдяки придбанню фінансових установ, але й реєстраціям дочірніх компаній. Усього за минулий рік було створено 13 нових банків, тоді як в 2005 р. на національний ринок вийшло шість нових банків, в 2004 р. – сім [4].

Загальні активи та зобов’язання банків з іноземним капіталом за період з 2004-2006 рр. мали тенденцію до зростання прискореними темпами. Особливо відчутне збільшення цих показників відбулося в 2006 році, коли за 10 місяців активи і зобов’язання таких банків зросли більше, ніж в 2 рази, причому частка активів цих банків в загальних активах банківської системи України зросла з 24 до 37%, а зобов’язань – з 24,7 до 38,1% (див. рис. 2).


*Частка банків з іноземним капіталом в загальних активах системи банків (у %)


**Частка банків з іноземним капіталом в зобов'язаннях системи банків (у %)

15,9*

16,4**

15,0

15,4

24,0

24,7

37,0

38,1


Рис 2. Динаміка активів і зобов’язань банків з іноземним капіталом у 2003-2006 рр.


Прихід в країну іноземних банків супроводжується масовим залученням ресурсів зі світових ринків капіталу.

У 2006 р. банки залучили на зовнішніх ринках більше 7 млрд. USD. Зокрема через випуск єврооблігацій — 1,6 млрд. USD (див. таблицю 1), через синдиковані кредити — 1,1 млрд. USD, а найзначнішу частку, близько 5 млрд. USD, склали кошти, залучені банками з іноземним капіталом від своїх материнських структур безпосередньо [2].


Таблиця 2

Єврооблігації, розміщені українськими банками у 2006 році

Емітент

Сума, млн. USD

Купонна ставка, %

Альфа-Банк (Україна)

160

9,75

Фінанси та кредит

100

10,375

ПриватБанк

150

8,75

УкрСиббанк

500

7,75

Укрексімбанк

625

7,8

Форум

100

10,0

Всього

1635

8,35


Таким чином, на початок 2007 року іноземні позики в українських банках перевищили 10,4 млрд. USD.

З початку 2007 року банки зайняли на зовнішніх ринках 1 млрд. USD. Зокрема Приватбанк і Укрсоцбанк розмістили єврооблігації на 500 млн. USD і 400 млн. USD відповідно, а Ощадбанк залучив синдикований кредит на 100 млн. USD. За прогнозами експертів, в 2007 році банки залучать за кордоном як мінімум 12-15 млрд. USD (обсяги синдикатів із залученням іноземних фінансових установ в 2007 р. виростуть в 1,5-2 рази, випусків єврооблігацій - на 45-50%) [2].

Значно меншими темпами підвищувалися залучення банків на внутрішньому ринку. Відповідно до статистики НБУ за минулий рік обсяг зібраних банками депозитів виріс тільки на 38%. Згідно з прогнозами експертів приріст депозитів населення в 2007 р. залишиться на рівні 2006 року (45%), а юридичних осіб - знизиться на 5-10% (в 2006 р. він склав 30%) [3, 6].

Все це свідчить про поступовий перехід банків на ресурси, залучені на світових ринках капіталу, що, в свою чергу, призводить до істотної зміни структури зобов’язань вітчизняних фінансових установ (рис. 3).
Рис.3. Структура зобов’язань банків України у 2004-2006 рр.

Якщо на початок минулого року міжбанківські депозити, через які гроші заходять в банківську систему України, складали 17% всіх зобов’язань, то до кінця року цей показник виріс до 26%. У таких банків, як Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк і Укрсоцбанк, обсяги міжбанківського фінансування виросли більш ніж в 4 рази.

Така тенденція обумовлена декількома чинниками [2, 3]:

по-перше, банки з іноземним капіталом та з високим рейтингом материнських структур можуть дешево розміщувати євробонди або ж залучати синдиковані позики. Більш того, дочірні банки іноземних банків інтенсивно залучають кошти материнських структур безпосередньо;

по-друге, крупні банки з національним капіталом, такі як Приватбанк, Надра Банк, Укрексімбанк, вже створили необхідну кредитну історію для залучення дешевих коштів з-за кордону;

по-третє, фізичні особи отримали можливість розміщувати свої кошти не тільки на банківських депозитах, але і в інших, іноді більш дохідних інструментах. У їх числі — нерухомість, земля, інвестиційні і пенсійні фонди;

по-четверте, підприємства поступово активніше вкладають власні наявні кошти, у розвиток виробництва, а не в банки.

Іноземні банки, як правило, кредитують дочірні фінансові установи по ставці LIBOR (приблизно 5,4%) + 1,5-2% (цей відсоток враховує так звані ризики країни). Але навіть в цьому випадку "вхідна" ціна ресурсів не перевищує 7,5%. Як правило, зовнішні запозичення обходяться банкам набагато дешевше за депозити населення (враховуючи всі накладні витрати на залучення зовнішніх запозичень і внесків населення) та юридичних осіб (див. таблицю 3).


Таблиця 3

Банки, що залучили синдиковані кредити у 2006 році

Банк

Синдикований кредит

Дохідність депозиту на 1 рік в USD

млн. USD

%

ПриватБанк

300

7,2

8,5

УкрсоцБанк

250

7,0

9,0

Надра Банк

114

7,55

10,1

Кредитпромбанк

110

7,97

10,85

Форум

60

8,9

10,6

Промінвестбанк

60

8,6

9,0

ПУМБ

55

8,3

9,0

Фінанси та кредит

35

8,35

10,8

ТАС-Комерцбанк

35

8,54

10,75

ВАБанк

25

9,17

9,5

Південний

25

8,25

9,0

Хрещатик

25

8,52

9,5

Укргазбанк

16

8,5

10,0

Всього

1110

7,68

Крім того, залучати ресурси у великих обсягах значно вигідніше, ніж внесками, розмір яких в 90% випадках не перевершує 5 тис. USD, а терміни по таких внесках і зовсім важко спрогнозувати, оскільки будь-який депозит повинен бути повернений вкладникові на першу вимогу. За оцінками банкірів, накладні витрати по залученню 100 млн. USD від декількох інвесторів зовнішнього ринку набагато менші, ніж витрати на залучення депозитів від 20 тис. фізичних осіб на таку ж суму [2].

Більшість великих банків поступово відмовляються перш за все від дорогих депозитів фізичних осіб і знижують ставки по внесках населення. За підсумками минулого року, ставки по доларових депозитах вже знизились в середньому на 0,8%. Хоча поки що банки-лідери дають за річний доларовий внесок в середньому 7,5-9%.

Підвищений попит на кредитні ресурси в країні дає можливість банкам не знижувати ставки по кредитах, а натомість підвищувати прибутковість ведення свого бізнесу. Про це свідчить поступове підвищення показників ROE та ROA вслід за зростанням обсягів міжбанківських кредитів у структурі ресурсної бази вітчизняних банків.

Так збільшення частки міжбанківських кредитів в структурі зобов’язань банківської системи України протягом 2006 року з 17 до 25,8% викликало підвищення рентабельності власного капіталу та активів відповідно на 1,2 % та 0,2% (рис. 4).
Рис. 4. Динаміка рентабельності капіталу та активів, частки міжбанківських кредитів в структурі зобов’язань банківської системи України у 2004-2006 рр.


Аналогічна тенденція прослідковується і в окремих банків, що були викуплені протягом 2006 р.

Серед негативних наслідків масового залучення ресурсів зі світових ринків капіталу можна виділити зростання зовнішнього корпоративного боргу. За окремими даними сукупний зовнішній борг України вже перевищив 50% ВВП [3].

В свою чергу, особливістю різкого зростання зовнішнього боргу в банківському секторі України є те, що залучені кошти спрямовуються в основному на кредитування фізичних осіб. Обсяги кредитів, наданих юридичними особами за 2006 р., по даним НБУ, збільшилися на 51,8%, населенню - на 134,2%. Збільшення попиту на кредитні ресурси стимулювалося підвищенням доходів населення, що позначилося на зростанні зацікавленості в автокредитуванні, іпотеці та в роздрібних кредитах.

Таким чином, відбулася зміна структури активних операцій на ринку. Іноземні банки орієнтуються переважно на рітейл, тобто кредитування зміщується від виробника до покупця. Крім того, споживчі кредити витрачаються в основному на покупку імпортних товарів, а не на підтримку вітчизняного товаровиробника, що, відповідно, стимулює збільшення дефіциту зовнішньоторговельного балансу [3].

Висновки. Отже, у 2001–2006 рр. ресурси банківської системи України зросли у 9,2 рази і станом на 1.01.2007 р. перевищили 340 млрд. грн. Основною причиною такого зростання стало збільшення залишків вкладів фізичних осіб, що стали основною складовою банківських ресурсів, та стрімке зростання обсягів міжбанківських кредитів, залучених вітчизняними банками зі світових ринків капіталу. Зазначена тенденція наближає банківську систему України до банківських систем розвинутих країн.

Питома вага закордонного капіталу в банківській системі України досягла станом на 01.012007 року 27,6%, а частка міжбанківських кредитів в структурі зобов’язань становила 27,4%.

Вітчизняні банки активно залучають іноземний капітал в основному за рахунок отримання синдикованих кредитів та випуску єврооблігацій. Незважаючи на те, що ресурси зазначених джерел є значно дешевшими за депозитні, вітчизняні банки не знижують ставки за активними операціями, що призводить до зростання прибутковості їх діяльності.


Список використаних джерел:

  1. Геєць В. Іноземний капітал у банківській системі України // Дзеркало тижня. – №26 (605) 8. – 14 липня 2006 р. – http://www.dt.ua

  2. Гриньков Д. Отсечь вкладчика // Бизнес. – №10. – 10.03.07. – С. 50-52.

  3. Золота жила // http://news.finance.ua

  4. Попередні підсумки діяльності банків України // http: // www.bank.gov.ua

  5. Тальянцев С.В. Проблема допуска иностранного капитала в национальную банковскую систему // Деньги и кредит. – №8. – 2004. – С. 46-53.

  6. Шелудько Н.М. Іноземний капітал у банківському секторі України: тенденції, проблеми, перспективи // Фінанси України. – №12. – 2004. – С. 100-107.

  7. Фінансовий стан банків України // http: // www.bank.gov.ua


The article considers forms and volumes of resources from world capital markets, which are attracted in the banking system of Ukraine. Preconditions and consequences of increasing of intensity of using the foreign capital by Ukrainian banks are defined. Changes in the structure of obligations of separate banks and whole domestic banking system, which shows the gradual rejection of banking institutions of using expensive deposit sources in behalf of more cheap oversea sources of resources are investigated.

Схожі:

Автор: Ребрик Михайло Андрійович, студент 4 курсу факультету банківських технологій групи бс-33 iconАвтор: Багмет Ксенія Вікторівна, студент факультету банківських технологій групи бс-42
Науковий керівник: Лобода Дмитро Леонідович, старший викладач кафедри банківської справи
Автор: Ребрик Михайло Андрійович, студент 4 курсу факультету банківських технологій групи бс-33 iconАвтор: Артеменко Олександр Сергійович, студент факультету банківських технологій групи бс-42
Науковий керівник: Лобода Дмитро Леонідович, старший викладач кафедри банківської справи
Автор: Ребрик Михайло Андрійович, студент 4 курсу факультету банківських технологій групи бс-33 iconУмови активізації діяльності банків на ринку цінних паперів в якості андерайтерів
Автор: Кривдіна Н. В., студентка 4 курсу факультету банківських технологій групи бс-31
Автор: Ребрик Михайло Андрійович, студент 4 курсу факультету банківських технологій групи бс-33 iconУдк 336. 71. 078. 3 Автор: Верхогляд Олександр Володимирович, студент денної форми навчання 4 курсу факультету банківських технологій. Науковий керівник
Науковий керівник: Коваленко Вікторія Володимирівна, к е н., доцент кафедри банківської справи
Автор: Ребрик Михайло Андрійович, студент 4 курсу факультету банківських технологій групи бс-33 iconМетодичні рекомендації щодо ідентифікації нма. Це питання є надзвичайно важливим, оскільки багато в чому від того, як будуть оцінені нма, залежатиме вартість ділової репутації
Автор: Бідоленко Юлія Володимирівна, студентка IV курсу факультету банківських технологій, група бс-31
Автор: Ребрик Михайло Андрійович, студент 4 курсу факультету банківських технологій групи бс-33 iconПоложення про старосту студентської групи Загальна частина Староста призначається наказом декана факультету з числа кандидатів, запропонованих групою. Кандидатура старости має бути узгоджена з головою студентської ради
Старостою академічної групи може бути один з кращих за успішністю студент, який відзначається високими моральними якостями, користується...
Автор: Ребрик Михайло Андрійович, студент 4 курсу факультету банківських технологій групи бс-33 iconРектору (внз де навчається студент) студента курсу навчальної групи факультету
Прошу допустити мене до участі у конкурсному відборі для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу в Національній...
Автор: Ребрик Михайло Андрійович, студент 4 курсу факультету банківських технологій групи бс-33 iconЗборщик михайло павлович
Автор двох наукових відкриттів ї нової біогеохімічної теорії самозагоряння вугілля та вуглисто-глинистих порід. Автор трьохтомного...
Автор: Ребрик Михайло Андрійович, студент 4 курсу факультету банківських технологій групи бс-33 iconВ. О. Кононенко студент ІІ курсу групи спеціальності “Економіка підприємства” виробнича практика звіт

Автор: Ребрик Михайло Андрійович, студент 4 курсу факультету банківських технологій групи бс-33 iconВ. О. Кононенко студент V курсу групи спеціальності “Економіка підприємства” переддипломної практика звіт

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи