8. тематика дипломних робіт icon

8. тематика дипломних робіт
Скачати 69.92 Kb.
Назва8. тематика дипломних робіт
Дата03.09.2012
Розмір69.92 Kb.
ТипДиплом

8. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ


 1. Облік, аналіз та аудит необоротних активів підприємства.

 2. Облік, аналіз та аудит капітальних інвестицій на підприємствах.

 3. Облік, аналіз та аудит амортизації необоротних активів підприємства.

 4. Удосконалення обліку, аналізу та аудиту руху нематеріальних активів підприємства.

 5. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту наявності та руху основних засобів на підприємствах.

 6. Удосконалення обліку і аудиту операцій з основними засобами та аналіз ефективності їх використання на підприємствах.

 7. Удосконалення обліку і аудиту вибуття матеріальних активів та аналіз ефективності їх використання на підприємствах.

 8. Удосконалення обліку, аудиту і аналізу матеріальних оборотних активів підприємства.

 9. Удосконалення обліку, аудиту і аналізу поточних активів на підприємствах.

 10. Удосконалення обліку, аудиту і аналізу запасів підприємства.

 11. Облік і аудит надходження виробничих запасів та аналіз розрахунків підприємства з постачальниками.

 12. Облік і аудит виробничих запасів та аналіз ефективності їх використання на підприємствах.

 13. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту реалізації продукції на підприємствах.

 14. Удосконалення обліку, аудиту готової продукції і аналіз обсягу виробництва на підприємствах.

 15. Удосконалення обліку і аудиту реалізації продукції та аналіз ділової активності підприємства.

 16. Удосконалення обліку, аудиту і аналізу руху товарів на підприємствах.

 17. Облік, аналіз та аудит грошових активів підприємства.

 18. Удосконалення обліку і аудиту безготівкових грошових коштів та аналіз грошових потоків на підприємствах.

 19. Удосконалення обліку, аудиту і аналізу експортних операцій на підприємствах-суб'єктах ЗЕД.

 20. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту імпортних операцій на підприємствах-суб'єктах ЗЕД.

 21. Удосконалення обліку, аудиту і аналізу експортно-імпортних операцій на підприємствах-суб'єктах ЗЕД.

 22. Удосконалення обліку, аудиту і аналізу вексельних операцій у системі розрахунків на підприємствах.

 23. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту товарообмінних операцій на підприємствах.

 24. Удосконалення обліку, аудиту і аналізу розрахунків з покупцями та замовниками на підприємствах.

 25. Удосконалення обліку і аудиту розрахунків з покупцями (замовниками) та аналіз дебіторської заборгованості на підприємствах.

 26. Удосконалення обліку, аудиту і аналізу розрахунків за нетоварними операціями на підприємствах.

 27. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту операцій з цінними паперами на підприємствах.

 28. Удосконалення обліку, аудиту і аналізу емісійних операцій з облігаціями на підприємствах.

 29. Удосконалення обліку, аудиту і аналізу операцій з переробки давальницької сировини у замовника.

 30. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту операцій з переробки давальницької сировини у виконавця.

 31. Удосконалення обліку, аудиту і аналізу операції з акціями в акціонерних товариствах.

 32. Облік і аудит власного капіталу та аналіз його ефективності його використання.

 33. Облік і аудит власного капіталу та аналіз його виливу на фінансовий стан діяльності акціонерних товариств.

 34. Облік, аналіз та аудит довгострокових зобов'язань на підприємствах.

 35. Облік, аналіз та аудит кредитних операцій підприємствах.

 36. Удосконалення обліку, аудиту і аналізу короткострокових позик підприємства

 37. Удосконалення обліку, аудиту і аналізу розрахунків з постачальниками та підрядниками на підприємствах.

 38. Облік і аудит розрахунків з постачальниками та аналіз стану кредиторської заборгованості за товари (роботи, послуги) на підприємствах.

 39. Облік, аналіз та аудит розрахунків підприємств з бюджетом за податками і платежами.

 40. Облік, аналіз та аудит розрахунків підприємств з бюджетом та прямими податками і платежами.

 41. Облік, аналіз та аудит розрахунків підприємств з бюджетом за непрямими податками.

 42. Облік, аналіз та аудит розрахунків підприємств з органами страхування.

 43. Облік, аналіз та аудит розрахунків підприємства з бюджетом і державними цільовими фондами.

 44. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту розрахунків з оплати праці на підприємствах.

 45. Облік, аналіз та аудит виплат працівникам підприємства.

 46. Удосконалення обліку і аудиту праці та її оплати й аналіз ефективності використання трудових ресурсів.

 47. Удосконалення обліку, аудиту і аналізу валових доходів підприємства.

 48. Облік, аналіз та аудит формування доходів підприємства.

 49. Удосконалення обліку і аудиту реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг) та аналіз виконання договірних зобов'язань підприємства.

 50. Облік, аналіз та аудит елементів операційних витрат на підприємствах.

 51. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту собівартості реалізованої продукції на підприємствах.

 52. Удосконалення обліку, аудиту та аналізу загальновиробничих витрат підприємства.

 53. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту витрат на збут продукції (товарів) підприємства.

 54. Особливості обліку, аудиту та аналізу адміністративних витрат підприємства.

 55. Особливості нормативного методу обліку витрат на виробництво, їх аналіз і аудит на підприємствах промисловості.

 56. Попередільний метод обліку витрат і калькулювання, аналіз і аудит собівартості продукції на підприємствах.

 57. Удосконалення обліку, аудиту і аналізу витрат за замовленнями на підприємствах.

 58. Особливості обліку, аудиту та аналізу собівартості робіт і послуг допоміжних виробництв підприємства.

 59. Удосконалення обліку, аудиту та аналізу собівартості окремих видів продукції на підприємстві.

 60. Удосконалення обліку, аудиту і аналізу витрат на виробництво за центрами відповідальності на підприємствах.

 61. Удосконалення обліку витрат на виробництво продукції, аудит і аналіз її собівартості за економічними елементами та калькуляційними статтями на підприємствах.

 62. Особливості обліку, аудиту та аналізу собівартості продукції за неповними витратами для прогнозування та прийняття управлінських рішень па підприємствах.

 63. Облік, аналіз та аудит операційних витрат підприємства.

 64. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту від звичайної діяльності підприємства.

 65. Удосконалення обліку, аудиту і аналізу втрат з оплати праці на підприємствах.

 66. Методика зведеного обліку витрат, аудит та аналіз собівартості продукції.

 67. Удосконалення обліку, аудиту та аналізу прямих витрат на виробництво продукції на підприємствах.

 68. Облік, аналіз та аудит матеріальних витрат на виробництво продукції на підприємствах.

 69. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту валових витрат підприємства.

 70. Обліку і аудит фінансових результатів діяльності підприємств та аналіз рентабельності виробництва.

 71. Облік, аналіз та аудит фінансового результату від операційної діяльності підприємства.

 72. Облік, аналіз та аудит собівартості продукції за системою «директ-костінг» на підприємствах.

 73. Облік, аналіз та аудит оподаткування підприємств податком на прибуток.

 74. Удосконалення обліку, аудиту та аналізу оподаткування підприємств податком на додану вартість.

 75. Удосконалення обліку, аудиту та аналізу фінансових результатів за видами діяльності підприємства.

 76. Удосконалення обліку, аудиту і аналізу фінансових результатів від фінансової та інвестиційної діяльності підприємств.

 77. Облік, аудит та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства за національними та міжнародними стандартами.

 78. Облік і аудит фінансових результатів та аналіз беззбитковості підприємства.

 79. Удосконалення первинного обліку, аудиту його стану і методики оперативного аналізу на підприємстві.

 80. Інформаційні системи бухгалтерського обліку і аналізу та комп'ютерний аудит на підприємствах.

 81. Особливості обліку, аналізу і аудиту діяльності підприємств з іноземними інвестиціями.

 82. Особливості обліку, аудиту і аналізу діяльності акціонерних товариств.

 83. Особливості обліку, аудиту і аналізу діяльності суб'єктів малого бізнесу.

 84. Особливості обліку, аудиту і аналізу діяльності суб'єктів малого підприємництва.

 85. Особливості обліку, аудиту і аналізу діяльності приватних підприємств.

 86. Облік, аудит і аналіз діяльності підприємств з обмеженою відповідальністю.

 87. Аналіз фінансового стану підприємства-банкрута, облік і аудит процесу його ліквідації.

 88. Облік, аудит та аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

 89. Облік, аудит та аналіз лізингових операцій підприємства.

 90. Облік,аудит та аналіз ф'ючерсних і форвардних операцій.

 91. Удосконалення обліку і аудиту інвестицій і аналіз інвестиційної діяльності підприємства.

 92. Інвентаризація і аудит статей балансу підприємств та методика його аналізу.

 93. Методика складання фінансової звітності підприємства, аудит (або аналіз) її показників.

 94. Особливості методики складання консолідованої фінансової звітності підприємства, аудит і аналіз її показників.

 95. Методика складання податкової звітності підприємства, аудит і аналіз її показників.

 96. Методика складання фінансової звітності підприємств малого бізнесу, аудит та аналіз її показників.

 97. Удосконалення обліку, аудиту і аналізу на підприємствах в умовах використання комп'ютерних інформаційних систем.

 98. Удосконалення обліку, аудиту та аналізу валових доходів і валових витрат підприємства.

 99. Методика складання балансу, аудит і аналіз його показників.

 100. Методика складання звіту про фінансові результати, аудит та аналіз його показників.

 101. Методика складання звіту про рух грошових коштів, аудит та аналіз його показників.

 102. Методика складання звіту про зміни у власному капіталі, аудит та аналіз його показників.

 103. Особливості обліку, аудиту та аналізу діяльності… (конкретного підприємства або підприємств певної галузі виробництва).

Схожі:

8. тематика дипломних робіт iconРобіт І дипломних проектів
Копії дипломних проектів, магістерських і дипломних робіт можуть бути передані замовнику за угодою
8. тематика дипломних робіт iconТематика дипломних робіт зі спеціальності
Адміністративний менеджмент у сфері інноваційної праці: функції, методи І моделі управління
8. тематика дипломних робіт iconТематика дипломних робіт зі спеціальності
Адміністративний менеджмент у сфері інноваційної праці: функції, методи І моделі управління
8. тематика дипломних робіт iconІнформація про Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів навчальних закладів освіти із спеціальності «Економіка підприємства» нмк з економіки
На Всеукраїнський конкурс дипломних робіт із спеціальності «Економіка підприємства, який був проведений 17-18 листопада 2011 року...
8. тематика дипломних робіт iconРекомендована тематика дипломних робіт
Удосконалення механізму прийняття управлінських рішень на підприємствах, які займаються міжнародним бізнесом
8. тематика дипломних робіт iconТематика дипломних робіт з психології, спеціалізація практичний психолог
Стиль керівництва колективом організації та соціально-психологічні напрями його вдосконалення
8. тематика дипломних робіт iconТематика дипломних робіт за фахом «Фінанси І кредит» спеціалізація «Фінансовий менеджмент» та «Фінансова безпека суб`єктів господарювання»
move to 1471-8179
8. тематика дипломних робіт iconПедагогічний факультет тематика дипломних робіт, їх виконавці та керівники
Особливості використання принципу зв‘язку навчання з життям на уроках математики у початкових класах
8. тематика дипломних робіт iconРегламент роботи кафедри по організації підготовки магістерських дипломних робіт
Ознайомлення студентів з переліком підприємств, організацій та установ для проходження практики І виконання дипломних робіт
8. тематика дипломних робіт iconЗагальний рейтинг конкурсних дипломних робіт Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт за спеціальністю «Облік І аудит» у 2011/2012 н р. у Донецькому національному університеті економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи