Розділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками icon

Розділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками
НазваРозділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками
Сторінка3/4
Дата04.09.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

^ Бухгалтерські проводки

 1. Примусове списання (стягнення) коштів з рахунків платників:

Д-т 2600, 2602, 2610, 2615 платника

К-т 1200, 2600 одержувача

 1. Договірне списання коштів з рахунків платників:

Д-т 2600 платника

К-т 1200, 2600 одержувача


3.5.4. Облік розрахунків з використанням розрахункових чеків


Розрахунковий чек — це документ, що містить письмове доручення власника рахунка (чекодавця) банку-емітенту, в якому відкрито його ра­хунок, про сплату чекотримачу зазначеної в чеку суми коштів.


Розрахункові чеки використовуються у безготівкових розрахунках підприємств та фізичних осіб з метою скорочення розрахунків готівкою за отримані товари, виконані роботи та надані послуги. Для розрахунків чеками клієнти отримують у банку-емітенті чекові книжки (рис. 3.5). Фізичні особи можуть отримати розрахунковий чек для разового розра­хунку.

Чекові книжки та чеки обліковуються на позабалансовому рахунку 9821 А "Бланки суворої звітності". Для гарантованої оплати розрахунко­вих чеків чекодавець бронює кошти на окремому рахунку. Для цього ра­зом із заявою на видачу чекової книжки чекодавець подає до банку-емітента платіжне доручення для перерахування коштів. Чекову книжку на ім'я чекодавця банк-емітент видає на суму, що не перевищує залишок коштів на рахунку чекодавця.

Для здійснення розрахунків чеками суми ліміту депонуються на ра­хунках:


Банк платника

1


Рис. 3.5. Документообіг при розрахунках розрахунковими чеками (якщо клієнти обслуговуються в різних банках):

 1. — заява на придбання чекової книжки;

 2. — видача чекової книжки з депонуванням суми ліміту;

 3. — відвантаження продукції, товарів, здача робіт, послуг;

 4. — розрахунковий чек;

 5. — розрахунковий чек з реєстром;

 6. — розрахунковий чек з реєстром;

 7. — витяг із рахунка депонованої суми про списання коштів;

 8. — здійснення платежу;

 9. — витяг із поточного рахунка про зарахування коштів.


2602 П Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності

2622 П Кошти в розрахунках фізичних осіб


Реєстри чеків, прийняті на інкасо, обліковуються на рахунку 9830 А "Документи і цінності, прийняті на інкасо". Реєстри чеків, відіслані на інкасо до банку-емітента, обліковуються на рахунку 9831 А "Документи і цінності, відіслані на інкасо".


Бухгалтерські проводки

 1. Видача чекової книжки:

Д-т 9910

К-т 9821

 1. Депонування суми ліміту:

Д-т 2600, 2620 платника

К-т 2602, 2622

 1. Проведення розрахунків розрахунковими чеками, якщо клієнти об­слуговуються в одному банку:

 • отримання розрахункового чека з реєстром:

Д-т 2602, 2622

К-т 2600, 2620 одержувача

 1. Проведення розрахунків розрахунковими чеками, якщо клієнти об­слуговуються в різних банках:

 • в банку платника:

- отримання розрахункового чека з реєстром, перерахування коштів до банку одержувача:

Д-т 2602, 2622

К-т 1200

 • в банку одержувача:

- отримання розрахункового чека з реєстром на інкасо:

Д-т 9830

К-т 9910

- відправлення розрахункового чека з реєстром на інкасо:

Д-т 9831

К-т 9830

- отримання коштів від банку платника:

Д-т 1200

К-т 2600, 2620 одержувача

Д-т 9910

К-т 9831

 1. Повернення невикористаної суми ліміту:

Д-т 2602, 2622

К-т 2600, 2620 платника


^ 3.5.5. Облік розрахунків з використанням акредитивів


Акредитив — це грошове зобов'язання банку за дорученням свого клієнта здійснити постачальнику платежі за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги за умовами, передбаченими в акредитиві.


Необхідною умовою здійснення розрахунків за акредитивом є обумов­леність цього в угоді, що регулює взаємовідносини, укладені між покуп­цем і постачальником.

Залежно від того, де акумулюються грошові кошти, або за рахунок чиїх коштів здійснюється сплата постачальнику, використовують такі види акре­дитивів:

покритий — за яким для здійснення платежів завчасно депонуються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-емітенті або банку-виконавцю;

непокритий — оплата за яким, у разі тимчасової ненаявності коштів на рахунку платника, гарантується банком-емітентом за рахунок банків­ського кредиту або гарантії;

відкличний — акредитив, який банк-емітент має право змінити або відкликати без погодження з постачальником;

безвідкличний — акредитив, який може бути змінений або анульова­ний тільки за згодою бенефеціара, на користь якого він був відкритий.

Для відкриття акредитива клієнт подає до банку-емітента заяву на акре­дитив за формою, яка відповідає вимогам Інструкції про безготівкові роз­рахунки в "Україні в національній валюті, а в разі відкриття покритого ак­редитива — відповідні платіжні доручення (рис. 3.6, 3.7).

Заява містить умови акредитива, які складаються так, щоб, з одного боку, банки мали змогу без ускладнень їх проконтролювати, з іншого — забезпечували б інтереси сторін, які використовують акредитив.

Акредитив вважається відкритим після того, як здійснено відповідні бух­галтерські проводки за рахунками та надіслано повідомлення про відкрит­тя та умови акредитива бенефіціару. Дата виконання платіжних доручень, наданих разом із заявою на акредитив, і дата повідомлення бенефіціару мають збігатися.


Платник


Банк-емітент


Рис. 3.6.^ Документообіг при розрахунках покритими акредитивами з депону­ванням коштів у банку-емітенті:

1 — заява на відкриття акредитива — депонування коштів;

2, З — повідомлення про відкриття акредитива;

4 — відвантаження продукції, товарів;

5, 6 — товарно-транспортні накладні й грошово-розрахункові документи;

7 — витяг із рахунка депонованої суми про списання коштів;

8 — здійснення платежу;

9 — витяг із поточного рахунка про зарахування коштів.


Банк-емітент


Рис. 3.7.^ Документообіг при розрахунках покритими акредитивами з депону­ванням коштів у банку-виконавці:

1 — заява на відкриття акредитива;

2 — перерахування суми акредитива до банку-виконавця;

3 — повідомлення про відкриття акредитива;

4 — відвантаження продукції, товарів;

5 — товарно-транспортні накладні й грошово-розрахункові документи;

6 — сплата документів, витяг із поточного рахунка про зарахування коштів;

7 — повідомлення про проведений платіж;

8 — витяг із рахунка депонованої суми про списання коштів.


Суми відкритих покритих акредитивів депонуються в банку на рахунку 2602 П "Кошти в розрахунках суб'єктів господарської діяльності". Банк-кореспондент враховує суми відкритих покритих акредитивів на рахунку 9802 А "Акредитиви до сплати".

Суми відкритих непокритих акредитивів враховуються в банку-емітенті на рахунку 9122 А "Непокриті акредитиви", в банку-кореспонденті на рахунку 9802 А "Акредитиви до сплати" (окремо від покритих).


Бухгалтерські проводки

 1. Депонування суми покритого акредитива в банку-емітенті:

 • у банку-емітенті:

Д-т 2600 платника

К-т 2602

 • у виконуючому банку:

Д-т 9802

К-т 9910

 1. Проведення розрахунків покритими акредитивами:

 • у банку-емітенті:

Д-т 2602

К-т 1200

 • у виконуючому банку:

Д-т 1200

К-т 2600 одержувача

Д-т 9910

К-т 9802

 1. Повернення невикористаної депонованої суми покритого акредитива:

Д-т 2602

К-т 2600 платника


Бухгалтерські проводки

 1. Депонування суми покритого акредитива у виконуючому банку:

 • в банку-емітенті:

Д-т 2600 платника

К-т 1200

Д-т 9802

К-т 9910

 • у виконуючому банку:

Д-т 1200

К-т 2602

 1. Проведення розрахунків покритими акредитивами:

 • в банку-емітенті:

Д-т 9910

К-т 9802

 • у виконуючому банку:

Д-т 2602

К-т 2600 платника

 1. Повернення невикористаної депонованої суми покритого акредитива:

 • в банку-емітенті:

Д-т 1200

К-т 2600 платника

 • у виконуючому банку:

Д-т 2602

К-т 1200


^ 3.5.6. Облік розрахунків клієнтів з використанням платіжних карток

Пластикові платіжні картки використовуються для оплати товарів, послуг та одержання готівки з рахунка представниками юридичних осіб та фізичними особами.

Є багато видів пластикових карток, які різняться за характером емі­тента (банки, небанківські структури), характером власника (приватна особа, корпорація), функціональним призначенням (кредитна картка, дебетна картка), технологією використання (картка з магнітною смугою, картка з мікросхемою, або смарт-картка), за ступенем пільг для користу­вачів ("стандартні", "золоті", "платинові").

Одним із функціональних призначень банківських пластикових кар­ток є здійснення за їх допомогою платежів, у зв'язку з чим всіх їх можна назвати платіжними. Деякі картки мають ще й інше призначення — за­безпечувати кредитування власника картки. Цю групу карток прийнято називати кредитними, а всі інші — дебетними.

Кредитними називаються картки, видача яких супроводжується відкриттям їх власникам кредитних ліній, за рахунок і в межах яких здійснюються платежі чи видача готівки за цими картками. Власникам кредитних карток відкриваються окремі кредитні рахунки.


Дебетними називаються картки, за допомогою яких платежі здійсню­ються списанням коштів безпосередньо з рахунка власника картки, а не за рахунок наданого кредиту. Дебетні картки бувають кількох видів:

 • картки для операцій з готівкою, за допомогою яких власники можуть отримати готівку зі своїх рахунків безпосередньо в банку або через автоматичні пристрої (банкомати);

 • картки для оплати товарів (послуг) через термінали в торговельних залах;

 • чекові гарантійні картки використовуються для ідентифікації чеко­давця і гарантування платежу за чеком.


Порядок емісії платіжних карток і порядок здійснення операцій з їх застосуванням визначає Положення про порядок емісії платіжних кар­ток і здійснення операцій з їх застосуванням, затверджене постановою Правління Національного банку України від 27.08.2001 № 367. Облік операцій з використанням платіжних карток ведеться згідно з Правилами бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 17.12.2001 № 524.


Для розрахунків платіжними картками юридичним і фізичним особам відкриваються рахунки:

2605 АП Кошти суб'єктів господарської діяльності для розрахунків пла­тіжними картками

2625 П Кошти фізичних осіб для розрахунків платіжними картками


Кредити під платіжні картки обліковуються на рахунках:

2061 А Кредити під платіжні картки, які надані суб'єктам господар­ської діяльності

2201 А Кредити під платіжні картки, які надані фізичним особам


Бланки платіжних карток обліковуються на позабалансовому рахунку 9821 А "Бланки суворої звітності".


^ Бухгалтерські проводки

 1. Видача бланків платіжних карток:

Д-т 9892

К-т 9891

Д-т 9910

К-т 9892

 1. Занесення, перерахування коштів на картрахунки:

Д-т 1001, 2600, 2620, 1200

К-т 2605, 2625

 1. Проведення розрахунків платіжними картками за товари (послуги):

  • у банку-еквайрі:

- у разі оплати за товари (послуги), здійсненої банком-еквайром до одержання коштів від банку-емітента:

Д-т 2924

К-т 2600

Д-т 1200

К-т 2924

- у разі оплати за товари (послуги), здійсненої банком-еквайром після одержання коштів від банку-емітента:

Д-т 1200

К-т 2924

Д-т 2924

К-т 2600

 • у банку-емітенті:

Д-т 2605, 2625

К-т 2924

Д-т 2924

К-т 1200

 1. Проведення розрахунків платіжними картками за товари (послуги) за рахунок наданого банком кредиту:

  • у банку-еквайрі:

- у разі оплати за товари (послуги), здійсненої банком-еквайром до одержання коштів від банку-емітента:

Д-т 2924

К-т 2600

Д-т 1200

К-т 2924

- у разі оплати за товари (послуги), здійсненої банком-еквайром після одержання коштів з банку-емітента:

Д-т 1200

К-т 2924

Д-т 2924

К-т 2600

- у банку-емітенті:

Д-т 2061, 2201

К-т 2605, 2625

Д-т 9900

К-т 9129


^ 3.5.7. Облік розрахунків з використанням векселів


Вексель — цінний папір, який підтверджує безумовне грошове зобов'я­зання боржника (векселедавця) сплатити після настання терміну певну суму грошей власнику векселя (векселетримачу).


За формою та способом використання векселі поділяють на прості й переказні.

^ Простий вексель містить зобов'язання однієї особи виплатити зазначе­ну суму коштів іншій особі за поставлені товари чи надані послуги.

Переказний вексель є наказом позичальнику виплатити певну суму коштів пред'явнику векселя.

Залежно від характеру угод, що спричинили появу векселя, розрізня­ють комерційні та фінансові векселі. В обігу можуть з'являтись також фіктивні, безгрошові векселі, до яких належать підроблені, дружні, брон­зові векселі.

Банки можуть здійснювати з векселями такі розрахункові операції:

 • з оформлення заборгованості векселями (акцептація банком переказ-них векселів, виданих банку його кредитором; видача банком про­стих векселів кредиторові банку; видача банком переказних векселів боржникові банку; видача банку простих векселів боржником бан­ку);

 • розрахунків з використанням векселів (вексельний платіж банку кре­дитору; вексельний платіж боржника банку).


Загальні умови, правила і порядок проведення банками операцій з век­селями визначає Положення про операції банків з векселями, затвердже­не постановою Правління Національного банку України від 28.05.1999 № 258.

Порядок обліку операцій банків з векселями визначає Інструкція з бух­галтерського обліку операцій комерційних банків з векселями, затвер­джена постановою Правління Національного банку України від 08.06.2000 № 234.


Облік операцій з векселями здійснюється за рахунками:

330 Цінні папери власного боргу, емітовані банком

3300 П Прості векселі, емітовані банком

3301 П Акцепти, що надані за переказними векселями


Бланки векселів обліковуються на позабалансовому рахунку 9820 А "Бланки цінних паперів".


^ Бухгалтерські проводки

 1. Акцептація банком переказних векселів, виданих банку кредитором банку (оформлення кредиторської заборгованості):

 • при акцептуванні переказного векселя:

Д-т Рахунок кредиторської заборгованості

К-т 3301

 • при нарахуванні процентів:

Д-т 7050

К-т 3308

 • при погашенні векселя:

Д-т 3301 — на номінальну суму векселя

К-т 3308 — на суму нарахованих відсотків К-т 1200, 2600

 1. Видача банком простих векселів кредитору банку (оформлення кре­диторської заборгованості):

  • при реалізації векселя з дисконтом:

Д-т Рахунок кредиторської заборгованості — на номінальну суму векселя за вирахуван­ням дисконту

Д-т 3306 — на суму дисконту

К-т 3300 — на номінальну суму векселя

 • при реалізації векселя з премією:

^ Д-т Рахунок кредиторської заборгованості — на номінальну суму векселя і суму премії

Д-т 3307 — на суму премії

К-т 3300 — на номінальну суму векселя

 • при нарахуванні процентів:

Д-т 7050

К-т 3308

 • при погашенні виданого простого векселя:

Д-т 3300 — на номінальну суму векселя

К-т 3308 — на суму нарахованих відсотків К-т 1200, 2600

 1. Видача банком переказних векселів на боржника банку (оформлен­ня дебіторської заборгованості):

 • після акцептації векселя акцептантом (трасатом або посередником в акцепті):

Д-т Рахунок кредиторської заборгованості банку перед ремітентом

К-т Рахунок дебіторської заборгованості банку

 1. Видача банку простих векселів боржником банку (оформлення дебі­торської заборгованості):

 • при одержанні простого векселя на погашення дебіторської заборго­ваності:

Д-т 3113, 3114, 3213, 3214 — на номінальну суму векселя

Д-т 3117, 3217 — на суму премії

К-т 3116, 3216 — на суму дисконту

К-т Рахунок дебіторської заборгованості

 1. Вексельний платіж банку кредитору (погашення кредиторської за­боргованості):

  • при здійсненні вексельного платежу:

^ Д-т Рахунок кредиторської заборгованості — на суму заборгованості

Д-т 3116, 3216 — на суму неамортизованого дисконту

К-т 3117, 3217 — на суму неамортизованої премії

К-т 3113, 3114, 3213, 3214 — на номінальну суму векселя

^ К-т 3118, 3218 — на суму накопичених відсотків за векселем до дати придбання векселя

Д-т/К-т 6203 — на суму різниці між сумою погашеної заборгованості і балансової вартості векселя

6. Вексельний платіж боржника банку (погашення дебіторської забор­гованості):

 • при одержанні вексельного платежу:

^ Д-т 3113, 3114, 3213, 3214 — на номінальну суму векселя

Д-т 311 8, 3218 — на суму накопичених відсотків за векселем до дати придбання векселя

Д-т 3117, 3217 — на суму премії

К-т 3116, 3216 — на суму дисконту

К-т Рахунок дебіторської заборгованості


Запитання і завдання для самоконтролю

 1. Назвіть загальні принципи обліку коштів клієнтів банку.

 2. Поясніть особливості обліку номіналу депозиту та процентів за депозитами.

 3. Який порядок відкриття та ведення банками рахунків суб'єктів господарської діяльності.

 4. Дайте характеристику рахунків, призначених для обліку коштів суб'єктів господарської діяльності.

 5. Визначте порядок обліку коштів на поточних рахунках суб'єктів господарської діяльності.

 6. Поясніть порядок обліку строкових коштів суб'єктів господарської діяльності за видами.

 7. У чому полягають особливості обліку нарахованих та сплачених процентів за коштами суб'єктів господарської діяльності?

 8. Який порядок відкриття та ведення банками рахунків фізичних осіб?

 9. Дайте характеристику рахунків, призначених для обліку коштів фізичних осіб.

 10. Визначте основні правила обліку коштів на рахунках фізичних осіб.

 11. У чому полягають особливості обліку нарахованих та сплачених процентів за коштами фізичних осіб?

 12. Дайте характеристику рахунків, призначених для обліку безготів­кових розрахунків.

 13. Визначте основні правила обліку безготівкових розрахунків між клієнтами в межах одного банку і між банками.

 14. Назвіть форми платіжних інструментів, які використовуються при здійсненні розрахункових операцій.

 15. Визначте порядок обліку розрахунків при використанні різних форм платіжних інструментів: платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, акредитивів, век­селів.

 16. ^ Поясніть особливості обліку коштів при використанні платіжних карток.


1   2   3   4

Схожі:

Розділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками iconРозділ 2 облік наявних коштів банку
Характеристика грошових коштів згідно з Міжнародними та національними Стандартами бухгалтерського обліку
Розділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» напрям підготовки 3050801 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050801 «Фінанси і кредит»
Облік операцій з купівлі – продажу іноземної валюти та банківських металів за дорученням клієнтів на дату розрахунку
Розділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками iconРозділ 5 облік операцій з цінними паперами та довгострокових вкладень банку
Характеристика операцій з цінними паперами та вимоги щодо відображення їх у звітності
Розділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками iconРозділ 4 облік кредитних операцій
...
Розділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками iconКонспект лекцій «Облік операцій в іноземній валюті»
Конспект лекцій дисципліни «Облік операцій в іноземній валюті» для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка...
Розділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками iconЛекція №3 облік валютних операцій план лекції
Рахунки в банках в іноземній валюті: види, порядок відкриття, відображення операцій в бухгалтерському обліку
Розділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками iconЕкзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий облік» Напрям підготовки 030509 «Облік і аудит»
Облік операцій на поточному рахунку в банку: порядок відкриття рахунків; форми безготівкових розрахунків у господарському обороті...
Розділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками iconПро затвердження Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу Відповідно до статті 9 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
Затвердити Порядок взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають
Розділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства облік кредитно-розрахункових операцій в банках методичні вказівки
Економіка І підприємництво” за спеціальністю 050106 – “Облік І аудит” кваліфікаційного рівня підготовки – спеціаліст
Розділ з облік коштів клієнтів та операцій за безготівковими розрахунками iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства облік кредитно-розрахункових операцій в банках конспект лекцій
Економіка І підприємництво” за спеціальністю 050106 – “Облік І аудит” кваліфікаційного рівня підготовки – спеціаліст
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи