Варіант №1 Теоретична частина icon

Варіант №1 Теоретична частина
Скачати 474.43 Kb.
НазваВаріант №1 Теоретична частина
Сторінка12/12
Дата04.09.2012
Розмір474.43 Kb.
ТипДокументи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
^

ВАРІАНТ №27


Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Охарактеризуйте класифікацію затрат підприємства.


Дати правильну відповідь

Назвіть найефективніший шлях забезпечення дотримання підприємством строків оплати рахунків суб'єктів господарювання.

1. Оперативний контроль фінансовим відділом підприємства здійсненням платежів по рахунках суб'єктів господарювання.

2. Надання підприємству права самостійно визначати черговість платежів з поточного рахунку.

3. Рішення Кабінету Міністрів про підвищення розміру штрафних санкцій за порушення строків оплати по рахунках суб'єктів господарювання.

4. Рішення Кабінету Міністрів про сплату штрафів за несвоєчасну оплату рахунків з прибутку підприємства.

5. Проведення підприємством-платником заходів, які дадуть змогу підвищити його платоспроможність.


^ Практична частина

Діяльність підприємства, спрямована на виготовлення виробів А, характеризується такими даними:

- Ціна виробу - Ц
- Кількість проданих виробів - КВ
- Сумарні витрати на виготовлення продукції - СВ
У тому числі:
- сировина і матеріали - СМ
- машини і механізми - ММ
- Заробітна платня робітників - ЗП
- Транспортні витрати - ТВ
Розрахувати:

 1. Величину змінних затрат

 2. Величину постійних затрат

 3. Зміну величини постійних та змінних витрат при зміні обсягів виробництва якщо:

- обсяг виробництва скоротився на 20 %

- обсяг виробництва виріс на 10 %

 1. Зміну величини прибутку при зміні обсягів виробництва

Тис.грн.

Вар


Ц (грн)

КВ

СВ

СМ

ММ

ЗП

ТВ

1

40,1

1,00

35,00

1,00

8,00

7,08

500
^

ВАРІАНТ №28
Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати оцінку класифікації джерел фінансування та їх складових.


Дати правильну відповідь

Назвіть, які негативні наслідки для підприємства-покупця матиме недотримання строків оплати рахунків за товари, матеріальні цінності.

1. Підвищиться собівартість виробництва продукції.

2. Зменшиться прибуток від позареалізаційних результатів діяльності

3. Зменшиться чистий прибуток підприємства.

4. Зменшиться прибуток підприємства.

5. Збільшиться сума процентів, сплачених банку за користування кредитами.

6. Збільшиться іммобілізація обігових коштів підприємства.


Практична частина


Маються наступні дані діяльності підприємства:

 • Каса – К

 • Дебіторська заборгованість – ДЗ

 • Розрахунки до оплати – РО

 • Запаси – ЗП

 • Векселі – В

 • Закладні – З

 • Машини й обладнання – МО

 • Акції – А

 • Власний капітал – ВК

 • Земля та будівлі – ЗБ

 • Накопичений прибуток - НП

Розрахувати:

1) Суму короткотермінових зобов’язань підприємства

 1. Суму поточних активів

 2. Суму неліквідних активів

Тис. грн

Вар

К

ДЗ

РО

ЗП

В

З

МО

А

ВК

ЗБ

НП

1

500

2500

650

1000

450

450

2500

2500

4000

4000

2450^

ВАРІАНТ №29Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати визначення аналізу беззбитковості в роботі підприємств.


Дати правильну відповідь

Яким чином здійснюється негативний вплив на фінансовий стан підприємства-покупця при проведенні попередньої оплати рахунків постачальників?

1. Збільшується собівартість продукції.

2. Зросте потреба в залученні позичкових коштів.

3. Збільшується сума штрафів, сплачених підприємством.

4. Відбувається іммобілізація обігових коштів підприємства.

5. Збільшується потреба у власних обігових коштах підприємства.

6. Зростає недостатність власних обігових коштів у пІдприємства-покупця.


^ Практична частина


АТ “Схід” планує в наступному році збільшити обсяги виробництва продукції, та потребує залучення додаткових джерел фінансування

- Валовий дохід у звітному році склав - ^ Д грн.

- Продаж, що планується у наступному році – П грн.

- Чистий прибуток складає Н % від суми продажу

- Коефіцієнт виплати дивідендів дорівнює К %

Основні балансові показники у звітному році мають вигляд:

 • Основні засоби – ОЗ

 • Обігові кошти – ОК

 • Короткострокові зобов’язання - КЗ

 • Довгострокові зобов’язання – ДЗ

 • Статутний фонд – СФ

 • Нерозподілений прибуток - НП


Розрахувати: Суму додаткових джерел фінансування підприємства

(Грн.)

Вар

Д

П

Н (%)

К (%)

ОЗ

ОК

КЗ

ДЗ

СФ

НП

1

8000

12000

3,00

50,00

4000

2000

1000

2500

900

1600^

ВАРІАНТ №30Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Дати оцінку операційного важеля, та його складових.


Дати правильну відповідь

Назвіть, які негативні наслідки для підприємства-покупця матиме недотримання строків оплати рахунків за товари, матеріальні цінності.

1. Підвищиться собівартість виробництва продукції.

2. Зменшиться прибуток від позареалізаційних результатів діяльності

3. Зменшиться чистий прибуток підприємства.

4. Зменшиться прибуток підприємства.

5. Збільшиться сума процентів, сплачених банку за користування кредитами.

6. Збільшиться іммобілізація обігових коштів підприємства.

^

Практична частина


Маються наступні балансові дані виробничого підприємства “Схід”

 • Основні активи – ОА

 • Власні засоби – ВЗ

 • Запаси сировини – З

 • Незавершене виробництво – НВ

 • Резерви – Р

 • Довгострокова заборгованість – ДЗ

 • Короткострокова банківська заборгованість – КЗ

 • Запаси готової продукції – ГП

 • Дебіторська заборгованість – Д

 • Кошти – К

 • Кредиторська заборгованість – КР

 • Короткострокові фінансові вкладення – КФ

 • Інші поточні активи - ПА

Розрахувати:


 1. Власні обігові кошти

 2. Поточні фінансові потреби

 3. Потенційний надлишок/дефіцит коштів.

 4. Реальний надлишок/дефіцит коштів

 5. При виявленні дефіциту розрахувати суму необхідного короткострокового кредиту.

(Тис.грн)

Вар


ОА

ВЗ

З

НВ

Р

ДЗ

КЗ

1

3,51

2,22

0,401

0,202

1,00

2,00

1,00
ГП

Д

К

КР

КФ

ПА

0,605

1,83

0,200

1,20

0,200

0,300^

ВАРІАНТ №31
Дайте письмову відповідь на теоретичні питання

Визначити розрахунок точки беззбитковості, запасу фінансової міцності та сили впливу операційного важеля.


Дати правильну відповідь

В якому випадку можливе забезпечення виплати заробітної плати працівникам підприємства у встановлений термін?

1. Скоротити виплати на оплату праці.

2. Підвищити продуктивність праці на підприємстві.

3. Отримати в комерційному банку кредит на виплату заробітної плати,

4. Отримати від покупця кошти в порядку попередньої оплати продукції, яка буде йому поставлена.

5. Підтримувати стійкий фінансовий стан підприємства.

6. Виплачувати заробітну плату потижнево.

7. Виплачувати заробітну плату один раз на місяць.

8. Збільшити власні обігові кошти підприємства.

9. Отримати безповоротну фінансову допомогу від іншого суб'єкта підприємницької діяльності.

10. Збільшити суму виплати дивідендів по акціях, емітованих підприємством.


^ Практична частина


Виторг від реалізації – В

Перемінні витрати - ПВ

Валова маржа - ВМ

Коефіцієнт валової маржи – 0,375

Постійні витрати – ПЗ

Прибуток – П

Розрахувати: Показник операційного важеля і знайти можливість зберегти прибуток при зниженні виторгу на 10%(Тис. грн.)

Варіант

В

ПВ

ВМ

ПЗ

П

1

16,0

10,0

6,0

4,0

2,0
Викладач к.т.н., доц. Л.В. Кузьменко


Зав. кафедрою “Фінанси”

д.е.н., проф. В.П. Кудряшов
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Варіант №1 Теоретична частина iconВаріант №1 Теоретична частина
Назвіть шлях скорочення абсолютної суми грошового потоку при оплаті рахунків суб'єктів господарювання, який буде ефективнішим для...
Варіант №1 Теоретична частина iconБілет №1 Теоретична частина
Приватна фірма “Дельта” випускає к годинників на місяць, реалізуючи їх за ціною – Ц1
Варіант №1 Теоретична частина iconБілет №1 Теоретична частина
Приватна фірма “Дельта” випускає к годинників на місяць, реалізуючи їх за ціною – Ц1
Варіант №1 Теоретична частина iconДокументи
1. /Частина 1/101.pdf
2. /Частина 1/107.pdf
Варіант №1 Теоретична частина iconБілет №1 по перевірці поточних знань студентів Теоретична частина
Приватна фірма “Дельта” випускає к годинників на місяць, реалізуючи їх за ціною – Ц1
Варіант №1 Теоретична частина iconБілет №1 по перевірці поточних знань студентів Теоретична частина
Приватна фірма “Дельта” випускає к годинників на місяць, реалізуючи їх за ціною – Ц1
Варіант №1 Теоретична частина iconДокументи
1. /Частина 2/10.pdf
2. /Частина 2/100.pdf
Варіант №1 Теоретична частина iconПрограма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Порядок та критерії оцінювання результатів фахового випробовування (теоретична частина)
Варіант №1 Теоретична частина iconВаріант а варіант Б
З кожної пари професій виберіть одну, найбільш привабливу для вас І запишіть на бланку для відповідей: номер питання та варіант (А...
Варіант №1 Теоретична частина iconБілет №1 Теоретична частина
Підприємство продає кухонні набори І продає їх за ціною ц за 1 набір. Щомісяця підприємство може продати н наборів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи