«Фінанси І кредит» icon

«Фінанси І кредит»
Назва«Фінанси І кредит»
Сторінка8/11
Дата04.09.2012
Розмір1.89 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
^

Нормативні документи
 1. Конституція України


 2. Закон України «Про власність» від 7.02.91р.

 3. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р.

 4. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27.03.91р.

 5. Закон України «Про підприємництво» від 7.02.91р.

 6. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» від 18.07.91р.

 7. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000р.

 8. Закон України “Про національний банк України” від 20.05.1999р.

 9. Закон України «Про заставу» від 2.11.92р.

 10. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.91р.

 11. Закон України «Про Державну програму приватизації» від 18.05.2000р.

 12. Закон України «Про державний внутрішній борг України» від 16.05.92р.

 13. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991р.

 14. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.92р.

 15. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 02.02.94р.

 16. Закон України “Про інститути спільного інвестування” (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) від 15.03.2001р.

 17. Закон України “Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” від 21.12.2000р.

 18. Закон України «Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні” від 17.12.94р.

 19. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.96р.

 20. Закон України “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10.12.97р.

 21. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 10.07.95р.

 22. Закон України “Про податок на додану вартість” від 3.04.97р.

 23. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.94р.

 24. Закон України “Про систему оподаткування” від 18.02.97р.

 25. Закон України “Про лізинг” від 16.12.97р.

 26. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001р.

 27. Закон України “Про Державний бюджет України на 2002 рік” від 20.12.2001р.

 28. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001р.

 29. Закон України “Про концесії” від 16.08.99р.

 30. Закон України “Про концесії на будівництво і експлуатацію автомобільних доріг” від 14.12.99р.

 31. Закон України “Про захист економічної конкуренції” від 11.01.2001р.

 32. Закон України “Про пенсійне забезпечення” від 17.06.93р.

 33. Закон України “Про зайнятість населення” від 1.03.94р.

 34. Закон України “Про охорону навколишнього середовища” від 26.06.91р.

 35. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.92р.

 36. Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 17.02.2000р.

 37. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” від 11.01.2001р.

 38. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 22.02.2001р.

 39. Закон України “Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” від 12.05.93р.

 40. Закон України “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області” від 25.04.2001р.

 41. Закон України “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова” від 11.05.2000р.

 42. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” від 2.03.2000р.

 43. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.2001р.

 44. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.99р.

 45. Указ Президента України “Про Державне казначейство України” від 27.04.95р.

 46. Про місцеві податки і збори. Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.1993р.

 47. Про систему валютного регулювання і валютного контролю. Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р.

 48. Про довірчі товариства. Декрет Кабінету Міністрів України від 17.03.1993р.

 49. Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства. Затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2000р.

 50. Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 4.10.95р. зі змінами та доповненнями від 19.01.2000р.

 51. Методика оцінки вартості об’єктів оренди. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.95р.

 52. Порядок надання в кредит орендарю грошових коштів і цінних паперів. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України 10.08.1995 р.

 53. Порядок викупу орендарем оборотних матеріальних засобів. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України 10.08.1995р.

 54. Методика розрахунку концесійних платежів. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р.

 55. Методика оцінки вартості майна під час приватизації. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2000р.

 56. Правила торгівлі в розстрочку. Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1.07.98р.

 57. Положення Національного банку України “Про кредитування” від 18.04.1997 р.

 58. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”.

 59. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”.

 60. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”.

 61. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”.

 62. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”.

 63. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”.

 64. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.

 65. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 “Прибуток на акцію”.

 66. Положення “Про кредитування фізичних осіб”, затверджене постановою Правління Ощадного банку України 2.09.1999 р.^

Наукові роботи, підручники та посібники

 1. Арсенюк О. Світовий банк і структурна перебудова фінансового сектору

 2. України / Вісник НБУ. К., 2000, вересень, с.55-57.

 3. Агафонова Л.Г. Підготовка бізнес-плану: Практикум. К.: Знання, КОО, 2000.

 4. Александрова М.М.Гроші. Фінанси. Кредит: Навч. посібК.:ЦНЛ, 2002

 5. Александрова М.М.Страхування: Навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2003.

 6. Алексєєв І.В.Гроші та кредит: Навч. посіб.К.: ЦНЛ, 2004

 7. Алисов Е.А. Финансовое право Украины: Учеб. Пособие. Х.: Эспада, 2000.

 8. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. –М.: Финансы и статистика, 1999.-109с.

 9. Бланк И. Управление формированием капитала. К.: Ника-центр Эльга, 2000-508с.

 10. Базилевич В.Д. Страхова справа. К.: Знання, 1997.

 11. Бакаєв Л.О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: Навч. посіб. К.: КНЕУ, 2000.

 12. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело. СПб., Питер, 2001.

 13. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 1997.

 14. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 1997.

 15. Балабанов И.Т. Сборник задач по финансам и финансовому менеджменту. М.: Финансы и статистика, 1997.

 16. Балабанов И.Т. Сборник задач по финансам и финансовому менеджменту. М.: Финансы и статистика, 1997.

 17. Бандурка А.М. Финансово-экономический анализ: Учебник. Х.: Ун-т внутр. дел., 1999.

 18. Бланк И.А, Финансовый менеджмент: Учеб. курс. К.: Ника Центр, 2001.

 19. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учеб. курс. К.: Ника Центр, 2001.

 20. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: підручник. К.: Знання, КОО, 1999.

 21. Боринець С.Я.Міжнародні валютно-фінансові відносини: підручник. К.: Знання, КОО, 1999.

 22. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту. К.: Молодь, 1997.

 23. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту. К.: Молодь, 1997.

 24. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. Житомир, ЖІТІ, 2000.

 25. Боринець С. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Підручник. К.: Знання, 2000-305с.

 26. Бруньов В.В. Монетизація економіки України / Фінанси України. К., 1999,№6, с.118-122.

 27. Василенко В.А. Стратегічне управління: Навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2003

 28. Василенко В.О. Інноваційний менеджмент: Навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2003.

 29. Василик О.Д. Державні фінанси України: Підручник. К.: ЦНЛ, 1999.

 30. Василик О.Д.Державні фінанси України: ПідручникК.:ЦНЛ, 2004

 31. Велш Г.А. Основи фінансового обліку. К.: Основи, 1999.

 32. Вітлинський В.В. Моделювання економіки: Навч. метод. посіб. для самост. вивчення диск К.: КНЕУ, 2005

 33. Внукова Н.М. Основи факторингу:Навч. посібник. К.: Знання, КОО,1998.

 34. Василик О.Д.Державні фінанси України: Підручник для вузів.-К.:Вища шк., 1997.-383с.

 35. Василик О.Д. Теорія фінансів. К., 2000.

 36. Вірван Л. Міжнародний валютний фонд та Україна: перспективи розвитку / Банківська справа, 1999, №6, с. 17-19.

 37. Гальчинський А.Теорія грошей: Навч. посіб. К.: Основи, 1998.

 38. Гандзюк М.П., Желібо Є.П. Основи охорони праці: Підручник для вузів

 39. Глущенко В.В. Финансы, финансовая политика, маркетинг, менеджмент, финансовый риск – менеджмент. Ценные бумаги. Страхование. г. Железнодорожный, Крылья, 1998.

 40. Говорушко Т.А.Страхові послуги: Навч. посіб.К.: ЦУЛ, 2005

 41. Голов С.Ф. Фінансовий облік. К.: Автоінтерсервіс, 1996.

 42. Галасюк В. Основоположні принципи теорії фінансів у контексті проблеми дисконтування умовних грошових потоків. /Вісник НБУ. К., 2000, квітень, с. 53-56.

 43. Дамари Р. Финансы и предпринимательство. Ярославль, Елень, 1993.

 44. Демин А.А. Уроки организации бизнеса. СПб., Лениздат, 1994.

 45. Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі. К.: Знання. 1998-542с.

 46. Завгородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. К.: Знання, 2000.

 47. Єлейко Я.І. Інвестиції, ризик, прогноз. К.:НБУ, 2000.

 48. Єпіфанов А.О. Бюджет і фінансова політика України. К.: Наукова думка, 1997.

 49. Єпіфанов А.О., Сало І.В. та ін. Бюджет і фінансова політика України. Навч.посібник. –2-ге вид.- К.: Наукова думка, 1999.-301с.

 50. Єременко О., Ковбасюк Ю. Кредитна діяльність Міжнародного валютного фонду. / Вісник НБУ. К., 1999, березень, с.58-62.

 51. Єрмошенко М.Н. Фінансова безпека держави. К., 2001, 309с.

 52. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: підручник Львів, Афіша, 2000

 53. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. К.: А.С.К., 2001.

 54. Зарєчнов А.М. Фінанси: Тести і задачі: Навч. посіб. К.:ЦУЛ, 2003.

 55. Заруба О.Д.Страхова справа: Підручник. К.: Знання, КОО, 1998.

 56. Заруба О.Д.Фінансовий менеджмент у банках. К.: Знання, КОО, 1997.

 57. Золотов А.Ф. Международные валютно-кредитные отношения: курс лекций. К.: МАУП, 2001.

 58. Золотов А.Ф.Международные валютно-кредитные отношения: курс лекций.К.: МАУП, 2001.

 59. Іванов В.М. Финансовый рынок: Конспект лекций. К.: МАУП, 1999.

 60. Івасів Б.С.Гроші та кредит: Підручник.Тернопіль: Карт-бланш, 2000.

 61. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. К.: МАУП, 2000.

 62. Инвестиционные аспекты лизинга в Украине. Донецк, 1997

 63. . Калина А.В. Рынок ценных бумаг (теория и практика): Учеб. пособие. К.: МАУП, 1999.

 64. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн: Навч. посіб. К.: Кондор, 2004

 65. Касьяненко В.О. Моделювання та прогнозування економічних процесів: Конспект лекцій. Суми, ВТД, Універкнига, 2006.

 66. Кириленко О.П.Фінанси (теорія та вітчизняна практика): Навч. посіб. Тернопіль, Астон, 2002.

 67. Кінащук Л.Л.Страхування (теорія та практика проведення)К.: Атіка, 2004

 68. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках: НМП. К: КНЕУ, 1999.

 69. Кірейцева Г.Г.Фінанси підприємств: Курс лекційК.:ЦНЛ, 2002

 70. Климчук С.Оподаткування підприємств: Навч. посіб.К.: ЦУЛ, 2004

 71. Ковалев А.И. Анализ финансового состояния предприятия. М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.

 72. Ковалев В.В. Сборник задач по финансовому анализу. М.: Финансы и статистика, 1997.

 73. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси в питаннях і відповідях: навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2003.

 74. Колесник В.В.Введение в рынок ценных бумаг.К.: А.Л.Д., 1995.

 75. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. К.: Знання, КОО, 2001

 76. Коробов М.Я.Фінанси промислового підприємства: підручник. К.: Либідь, 1995.

 77. Кравченко В.І.Місцеві фінанси України: Навч. посіб. К.: Знання, КОО, 1999.

 78. Крамаренко Г.О.Фінансовий аналіз і планування. К.: ЦНЛ, 2003.

 79. Кредісов А.І.,Панченко Є.Г.,Кредісов В.А. Менеджмент для керівників К.:Знання,1999

 80. Крушельницька О.В. Управління персоналом: Навч. Посібник К.: Кондор, 2005

 81. Кудряшов В.П.Фінанси: Навч. посіб.Херсон, Олді-ПЛЮС, 2002.

 82. Кузьмін В.В.Лізинг в АПК ( методичні аспекти). К.: Ін-т аграрної економіки, 1999.

 83. Купчик М.П. Основи охорони праці:Підручник К.:Основа,2000.

 84. Казначейська система виконання бюджету. Підручник. За редакцією С.О.Булгакової. К., 2000.

 85. Ковалев В.Введение в финансовый менеджмент. М.: ФиС, 2000-768с.

 86. Корнєєв В. Боргові парадокси і орієнтири державних запозичень / Економіка України, К., 2000, №6, с. 30-37.

 87. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства.-К.: Знання. – 2000 – 378с.

 88. Кравченко В. Місцеві фінанси України. Навчальний посібник. К.: Знання. – 1999.-487с.

 89. Лаврінський Г.В. Моделювання економічної динаміки: Навч. Посіб К.: Каравела, Л.: Новий світ, 2003

 90. Лісовенко В. Теорія і практика використання інституту державних гарантій / Вісник НБУ – К., 1999. Грудень, с.30-32.

 91. Лагутін В.Д.Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. К.: Знання, КОО. – 2000.

 92. Лудченко А.А. Основы научных исследований: Учеб.пособие К.: Знання, 2001

 93. Лук’янихин В.О. Менеджмент персоналу: навч. посіб. К.: Унів. Книга, 2003

 94. Ляшенко Г.П.Оподаткування в Україні: Навч. посіб.К.: Кондор, 2003

 95. Лисюк В.С. Особливості методики розрахунку податкового тягаря / Фінанси України – К., 2000, №11, с.79-85.

 96. Майорова Г.В.Інвестиційна діяльність: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2003.

 97. Мандрул О.Г.Фондовий ринок.К.: КНЕУ, 2000.

 98. Маслова С.О.Фінансовий ринок: Навч. посіб. К.: Каравела, 2000.

 99. Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту: навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2003.

 100. Матюшенко І.Ю.Основи фінансового менеджменту: навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2003.

 101. Михайлів З.В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: Навч. посіб. К.:ЦНЛ, 2004

 102. Михайлів З.В.Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: Навч. посіб.К.:ЦНЛ, 2004

 103. Мігус І.П. Ринок фінансових послуг: Навч. посіб. К.: 2005

 104. Моляков Д.С.Финансы предприятий отраслей народного хозяйства.

 105. Мороз А. Н.Основы банковского дела: Учеб. Пособие.К.: Либра, 1994.

 106. Мороз А.М.Банківські операції: Підручник. К.: КНЕУ, 2002.

 107. Муравей Л.А. Задачи финансового менеджмента: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 1998.

 108. Муравей Л.А. Задачи финансового менеджмента: Учеб. пособие.М.: Финансы и статистика, 1998.

 109. Мозговой О.М. Фондовий ринок: Навчальний посібник.-К.: КНЕУ, 1999.-314с.

 110. Науменкова С.В.Фінансовий ринок та інвестиції: збірник тестових вправ і завдань. К.: Знання, КОО, 2000.

 111. Нікбахт Е.Фінанси. К.: Вік, Глобус, 1992.

 112. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси.-К.: “ВИК”, “Глобус”, 1993.

 113. Осадець С.С.Страхування: ПідручникК.: КНЕУ, 2002.

 114. Осовська Г.В. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. К.: Кондор, 2003

 115. Остапишин Т.П.Основи банківської справи: Курс лекцій. К.: МАУП, 1999.

 116. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія).К.: КНЕУ. 1999г.-164с.

 117. Опарін В.М., Малько В.І. Бюджетна система: Навч.-метод.посібник для самостійного вивчення дисципліни.-К.: КНЕУ, 2000.-204с.

 118. Осадець С. Страхування. Підручник. К.: КНЕУ, 1998-528с.

 119. Поддєрьогин, А.М..Буряк Л.Д,.Калач Н.Ю та ін Фінансовий менеджмент:навч.посіб. для самост. вивч. дисц. К.:КНЕУ,2005

 120. Петровська І.О.Фінанси: Навч. посіб.К.:ЦНЛ, 2004

 121. Попов В.М.Финансовый бизнес-план: Учеб. Пособие.М.: Финансы и статистика, 2000.

 122. Пересада А. Інвестиційний процес в Україні. К.: Лібра, 1998-392с.

 123. Підсумки соціально-економічного розвитку України у 2000 році та завдання на 2001 рік. Виступ Президента України Л.Д.Кучми на засіданні Національної Ради з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування. /Урядовий кур’єр від 14 березня 2001 року.

 124. Платіжний баланс України за 2000 рік. Випуск підготовлено НБУ, К., 2001р.

 125. Поважний О.С. Проблеми використання фінансових інструментів у акціонерних товариствах / Фінанси України – К., 2001, №1, с. 137-143.

 126. Рибай О. Операції ощадного банку України. К.: Знання, 1998-153с.

 127. Рогач В. Процедура одержання статусу банку-агента Кабінету Міністрів України / Вісник НБУ – К., 2000, березень, с.50-53.

 128. Розпутенко І. Управління державними видатками в перехідних економіках. К.: Основи, 1993.

 129. 101. Рева Т.М. Податковий менеджмент: Навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2003.

 130. Рогач О.І. Міжнародні фінанси: Підручник К.: Либідь,2003

 131. Романенко О.Р.Фінанси: ПідручникК.:ЦНЛ, 2004

 132. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. К., 1997

 133. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: Навч. посіб. К.:ЦНЛ, 2004

 134. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. К.: ЦУЛ, 2003.

 135. Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках: Посібник. К.: Академія, 2002.

 136. Руденко Л.В.Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції: Навч. посіб.К.:ЦНЛ, 2004

 137. Руденко Л.В.Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник.К.: ЦУЛ, 2003.

 138. Руденко Л.В.Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках: Посібник.К.: Академія, 2002.

 139. Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси: Підручник К.: КНЕУ, 2001

 140. Савлук М.І.Гроші та кредит: Підручник. К.: КНЕУ, 2001.

 141. Савчук В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов. К.: Абсолют, 1999.

 142. Слав’юк Р.А.Фінанси підприємств: Навч. посіб.К.:ЦНЛ, 2004

 143. Слиньков В. Управление персоналом: Практикум К.: Алерта, 2004

 144. Стоянова Е.С. Практикум по финансовому менеджменту. М.: Перспектива, 1997.

 145. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: УчебникМ.: Перспектива, 1997

 146. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент:Учебник.М.:Перспектива, 1997.

 147. Сухарський В.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Курс лекцій. – Тернопіль, Астон, 2001.

 148. Стефанюк І.Б. Методологічні засади визначення ефективності витрачання

 149. бюджетних коштів / Фінансовий контроль, К., 2002, №1, с.32-35.

 150. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб. К.:КНЕУ, 2000.

 151. Терещенко О.О.Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посіб.К.:КНЕУ, 2000.

 152. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент:Учебник М.:Банки и биржи, 1998

 153. Теліщук М.М. Актуальні проблеми співвідношення прямих і непрямих

 154. податків / Фінанси України – К., 2001, №2, с. 29-40.

 155. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. К.: МАУП, 2001.

 156. Філімоненков О.Фінанси підприємств: Навч. посіб.К.: Кондор, 2004

 157. Фінанси підприємства. Підручник для вузів. Під ред. Поддєрьогіна А.М. 3-тє вид., доповн., і перероб. К.:КНЕУ, 2000-384с.

 158. 104. Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг: Навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2002

 159. Худолій Л.М. Методика викладання фінансових дисциплін: Навч. посіб. К., 2005

 160. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси. Підручник. За загальною редакцією

 161. А.А.Мазаракі, К., 2000, - 336с.

 162. Шамова І.В.Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навч. посіб.

 163. Шелехов К.В.Страхование: Учеб. Пособие. К.: МАУП, 1998.

 164. Шумела Я.Страхування: Навч. посіб.К.: Кондор, 2004

 165. Юрчишин В.В.Монетарні та валютні ризики країн з перехідною єкономікою: Навч. посіб. К.: УАДУ, 2000.

 166. Яхно В.С. Міжнародний менеджмент: Навч. посіб. К., Алерта, 2005

 167. Якубенко Н., Трохимчук І., Єремян Г. Нові кредитні лінії для підтримки малого та середнього підприємництва / Вісник НБУ – К., 2000, жовтень, с. 3-6.^ 13. СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

 1. ГОСТ 7.1 - 84 "Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления."

 2. ГСВО МОНУ "Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра за спеціальністю 6.030508 "Фінанси"".

 3. ГСВО МОНУ "Засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста за спеціальністю 7.030508 "Фінанси""

 4. ГСВО МОНУ "Засоби діагностики якості вищої освіти магістра за спеціальністю 8.030508 "Фінанси"".

 5. ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

 6. Казанчан А., Мішуков О. Ділова документація у вищій школі: Навчально-методичний посібник .-Херсон: "Айлант", 1999.-243 с

 7. Пирогов Н.И.Избранные педагогические сочинения. М. Изд-во АПН

 8. РСФСР, 1952.

 9. Уваров Н.В. Методика наукових досліджень. .-К.: "Знання-прес", 2002.-237 с.

 10. Ушинский ДО. Собрание педагогических сочинений 5-е изд Т 1, М, 1916.

 11. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика иауково-дослідницької діяльності, підручник.-2-ге вид.; перероб. і доп.-К.:"Знання-прес", 2002.-295 с.

 12. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правило оформления и процедура защиты. Практическое пособие для студентов-магистров .- М.: «Ось-89», 1998.-304 с.

 13. Підсумкова кваліфікаційна робота: Методика виконання правил оформлення та порядок захисту Соловйов І.А., Дебров В.В., ОсанчукІ.В. Херсон: «Айлант», 2005.-174с.ДОДАТКИ


СПЕЦІАЛІСТ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

«Фінанси І кредит» iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Фінанси» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Міжгалузевий характер курсу „Фінанси”, його зв'язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними дисциплінами
«Фінанси І кредит» icon7. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)”
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси І кредит”
«Фінанси І кредит» icon8. 03050801„Фінанси І кредит (за спеціалізованими програмами)”
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси І кредит”
«Фінанси І кредит» iconПерелік екзаменаційних питань з дисципліни «Податкова система» напрям підготовки 030508 «Фінанси і кредит» спеціальність 03050901 «Фінанси і кредит»
Порядок обчислення І сплати пдв: податкове зобов’язання та податковий кредит; дата виникнення податкового зобов’язання
«Фінанси І кредит» iconПрограма фахового випробування для вступу за напрямом 030508 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Фінанси І кредит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються вступники,...
«Фінанси І кредит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються...
«Фінанси І кредит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються вступники,...
«Фінанси І кредит» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича «затверджую»
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „Спеціаліст” зі спеціальності „Фінанси І кредит” допускаються...
«Фінанси І кредит» iconОкр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» iconОкр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
«Фінанси І кредит» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю: 03050801 «Фінанси І кредит»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи