Про затвердження складу Науково-методичної ради університету та Науково-методичних рад інститутів на 2012/2013 н р icon

Про затвердження складу Науково-методичної ради університету та Науково-методичних рад інститутів на 2012/2013 н р
Скачати 198.85 Kb.
НазваПро затвердження складу Науково-методичної ради університету та Науково-методичних рад інститутів на 2012/2013 н р
Дата21.09.2012
Розмір198.85 Kb.
ТипДокументи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.П. ДРАГОМАНОВА


Н А К А З


від « » _____________ 2012 р. № ____


Про затвердження складу

Науково-методичної ради

університету та Науково-методичних

рад інститутів на 2012/2013 н.р.


Згідно „Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого Міністерством освіти України від 02 червня 1993 року з № 161, та необхідністю вдосконалення організації навчально-виховного процесу в університеті, його науково-методичного забезпечення

Н А К А З У Ю:


1. Затвердити Науково-методичну раду університету на 2012/2013 н.р. у такому складі:

Президія Науково-методичної ради:

1.1. Сергієнко Володимир Петрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії Інституту інформатики, заступник першого проректора університету з науково-методичної роботи – голова ради;

1.2. Потильчак Олександр Валентинович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Інституту історичної освіти – заступник голови ради;

1.3. Олефіренко Тарас Олексійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки Інституту гуманітарно-технологічної освіти, начальник Навчально-методичного управління – заступник голови ради;

1.4. Благодаренко Людмила Юріївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної та прикладної фізики Фізико-математичного інституту – член президії.

1.5. Толмачова Валентина Сергіївна, кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії Інституту природничо-географічної освіти та екології – вчений секретар ради.


Члени Науково-методичної ради:


1.6. Гончаренко Яніна Володимирівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи Фізико-математичного інституту;

1.7. Обозний Василь Васильович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри туризму Інституту природничо-географічної освіти та екології;

1.8. Булда Анатолій Андрійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін Інституту політології та права;

1.9. Мозгова Наталія Григорівна – доктор філософських наук, професор кафедри філософії Інституту філософської освіти і науки;

1.10. Гуральник Наталія Павлівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри фортепіанного виконання і художньої культури Інституту мистецтв;

1.11. Ладиченко Тетяна В’ячеславівна – Заслужений працівник освіти, кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти Інституту історичної освіти;

1.12. Архипов Олександр Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін Інституту фізичного виховання і спорту;

1.13. Чугаєвський Віталій Григорович – кандидат педагогічних наук, професор кафедри соціології Інституту соціології, психології та управління;

1.14. Шапошнікова Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, професор, заступник директора з навчально-методичної роботи Інституту, завідувач кафедри педагогіки і методики початкового навчання Інституту педагогіки та психології;

1.15. Гуменюк Тетяна Броніславівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри основ виробництва, заступник директора з навчально-методичної роботи Інституту гуманітарно-технічної освіти;

1.16. Клименко Жанна Валентинівна – доктор філологічних наук, професор кафедри методики викладання російської мови та світової літератури Інституту іноземної філології;

1.17. Сухорукова Галина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дитячої творчості Інституту розвитку дитини;

1.18. Савельчук Ірина Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і технології соціальної роботи Інституту соціальної роботи та управління;

1.19. Дейнега Ірина Іванівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри освіти дорослих, заступник директора з організаційної та навчально-методичної роботи Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації;

1.20. Шевчук Світлана Володимирівна – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри культури української мови Інституту української філології;

1.21. Кравець Ніна Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології;

1.22. Кудін Анатолій Петрович – Заслужений працівник освіти України, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з дистанційної освіти та інноваційних технологій навчання, директор Інституту інформатики;

1.23. Савранська Наталія Олександрівна – кандидат філософських наук, старший викладач кафедри етики та естетики;

1.24. Кушнірук Світлана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії педагогіки;

1.25. Слободянюк Тетяна Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи.


II. Затвердити Науково-методичні ради інститутів на 2012/2013 н.р. у такому складі:


2.1. Фізико-математичний інститут

2.1.1. Гончаренко Яніна Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи – голова ради;

2.1.2. Вознюк Микола Федорович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики навчання фізики та астрономії – заступник голови ради;

2.1.3. Працьовитий Микола Вікторович – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор, директор Фізико-математичного інституту, завідувач кафедри вищої математики – член ради;

2.1.4. Дремова Ірина Анатоліївна – заступник директора Фізико-математичного інституту, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики і теорії та методики навчання математики – член ради;

2.1.5. Торбін Григорій Мирославович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь – член ради;

2.1.6. Грищенко Геннадій Опанасович – Заслужений працівник освіти України, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри експериментальної і теоретичної фізики та астрономії – член ради;

2.1.7. Горбачук Іван Тихонович – Заслужений працівник освіти України, кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи – член ради;

2.1.8. Шут Микола Іванович – академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики – член ради;

2.1.9. Сиротюк Володимир Дмитрович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики навчання фізики та астрономії – член ради;

2.1.10. Швець Василь Олександрович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри математики і теорії та методики навчання математики – член ради;

2.1.11. Деканов Станіслав Якович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математичного аналізу та диференціальних рівнянь – секретар ради.


^ 2.2. Інститут інформатики

2.2.1. Кудін Анатолій Петрович – Заслужений працівник освіти України, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з дистанційної освіти та інноваційних технологій навчання, директор Інституту інформатики – голова ради;

2.2.2. Жалдак Мирослав Іванович – академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичних основ інформатики – заступник голови ради;

2.2.3. Жабєєв Георгій Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів навчання, заступник директора з наукової роботи та інноваційно-комунікаційних технологій – заступник голови ради;

2.2.4. Рамський Юрій Савіянович – кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій і програмування – член ради;

2.2.5. Сергієнко Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії, заступник першого проректора університету з науково-методичної роботи – член ради;

2.2.6. Ніколаєва Наталія Геннадіївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри інноваційних технологій викладання загальноосвітніх дисциплін – член ради;

2.2.7. Вакуленко Ірина Вікторівна – старший викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів навчання, заступник директора з навчально-методичної роботи – секретар ради.


^ 2.3. Інститут природничо-географічної освіти та екології

2.3.1. Обозний Василь Васильович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри туризму – голова ради;

2.3.2. Покась Віталій Петрович – Заслужений працівник освіти України, доктор філософських наук професор, директор Інституту, завідувач кафедри педагогіки та психології – член ради;

2.3.3. Щабельська Валентина Георгіївна – Заслужений працівник освіти України, кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної та соціальної географії – член ради;

2.3.4. Міхелі Сергій Володимирович – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної географії – член ради;

2.3.5. Плиска Олександр Іванович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії, фізіології та шкільної гігієни – член ради;

2.3.6. Кобернік Сергій Георгійович – Заслужений вчитель України, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики навчання природничо-географічних дисциплін – член ради;

2.3.7. Чорний Іван Борисович – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри ботаніки – член ради;

2.3.8. Лебединець Наталія Віталіївна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри анатомії, фізіології та шкільної гігієни – член ради;

2.3.9. Волошина Наталія Олексіївна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології – член ради;

2.3.10. Бровдій Василь Михайлович – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоології – член ради;

2.3.11. Турчинова Ганна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри іноземних мов – член ради;

2.3.12. Толмачова Валентина Сергіївна – кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії – член ради.


^ 2.4. Інститут політології та права

2.4.1. Булда Анатолій Андрійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін – голова ради;

2.4.2. Карнаух Анна Анатоліївна – кандидат політичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права, заступник директора Інституту з виховної роботи – заступник голови ради;

2.4.3. Деркачова Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри теорії та історії держави і права – секретар ради;

2.4.4. Андрусишин Богдан Іванович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права, директор інституту – член ради;

2.4.5. Радченко Володимир Васильович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії – член ради;

2.4.6. Шимон Світлана Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного та трудового права – член ради;

2.4.7. Салтовський Іван Олександрович – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри правознавства – член ради;

2.4.8. Бабкіна Ольга Володимирівна – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних наук – член ради;

2.4.9. Дмитренко Степан Петрович – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та державного управління – член ради;

2.4.10. Морозова Ольга Олексіївна – кандидат політичних наук, доцент кафедри методики викладання соціально-гуманітарних дисциплін, заступник директора Інституту з навчально-методичної роботи – член ради;

2.5.11. Бобрицька Валентина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри освітньої політики – член ради;

2.5.12. Мікулін Віктор Петрович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та процесу – член ради;

2.5.13. Варзар Іван Михайлович – доктор політичних наук, професор кафедри політичних наук – член ради.


^ 2.5. Інститут філософської освіти і науки

2.5.1. Мозгова Наталія Григорівна – доктор філософських наук, професор кафедри філософії – голова ради;

2.5.2. Адаменко Надія Богданівна – кандидат філософських наук, заступник директора Інституту з навчально-методичної роботи, доцент кафедри філософії – заступник голови ради;

2.5.3. Глушко Тетяна Петрівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії – секретар ради;

2.5.4. Предборська Ірина Михайлівна – доктор філософських наук, професор кафедри соціальної філософії та філософії освіти – член ради;

2.5.5. Розова Тамара Вікторівна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософської антропології – член ради;

2.5.6. Розумний Максим Миколайович – доктор політичних наук, професор кафедри дизайну та реклами – член ради;

2.5.7. Лисянська Таїса Миколаївна – кандидат психологічних наук, професор кафедри психології – член ради;

2.5.8. Дорога Алла Євгенівна – кандидат філософських наук, професор кафедри етики та естетики – член ради;

2.5.9. Прохоренко Оксана Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та філософії історії – член ради;

2.5.10. Хромець Віталій Леонідович – кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології – член ради;

2.5.11. Котлярова Тетяна Олександрівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології – член ради;

2.5.12. Більченко Євгенія Віталіївна – доктор культурології, доцент кафедри культурології – член ради;

2.5.13. Шкіль Людмила Анатоліївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософської антропології – член ради.


^ 2.6. Інститут мистецтв

2.6.1. Гуральник Наталія Павлівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри фортепіанного виконання і художньої культури – голова ради;

2.6.2. Болгарський Анатолій Георгійович – Заслужений діяч мистецтв України, кандидат педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і диригування, заступник проректора-директора Інституту – член ради;

2.6.3. Завадська Тетяна Миколаївна – Заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, професор кафедри фортепіанного виконавства і художньої культури, заступник проректора-директора Інституту – член ради;

2.6.4. Щолокова Ольга Пилипівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фортепіанного виконання і художньої культури – член ради;

2.6.5. Семешко Анатолій Андрійович – Заслужений діяч мистецтв України, професор, завідувач кафедри інструментального та оркестрового виконавства – член ради;

2.6.6. Коробецька Світлана Юріївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри теорії та історії музики – член ради;

2.6.7. Козир Алла Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, заступник завідувача кафедри теорії та методики музичного виховання і хорового співу і диригування – член ради;

2.6.8. Проворова Євгенія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики постановки голосу – член ради;

2.6.9. Тарасов Юрій Михайлович – доцент кафедри хореографії – член ради;

2.6.10. Ніколаєнко Поліна Митрофанівна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики музичного виховання і хорового співу і диригування – член ради;

2.6.11. Бодрова Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики музичного виховання і хорового співу і диригування – член ради;

2.6.12. Грицюк Олександра Андріївна – Заслужений працівник культури України, доцент кафедри теорії та методики музичного виховання і хорового співу і диригування, заступник директора з виховної роботи – член ради.


^ 2.7. Інститут історичної освіти

2.7.1. Ладиченко Тетяна В’ячеславівна – Заслужений працівник освіти, кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти – голова ради;

2.7.2. Сушко Олександр Олександрович – Заслужений працівник освіти України, доктор історичних наук, професор кафедри історії та археології слов’ян, директор Інституту – член ради;

2.7.3. Виговський Микола Юрійович – доктор історичних наук, професор кафедри історії та археології слов’ян, заступник директора Інституту з навчально-методичної роботи – член ради;

2.7.4. Вєтров Ігор Георгійович – кандидат історичних наук, професор кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, заступник директора Інституту з виховної роботи – член ради;

2.7.5. Борисенко Володимир Йосипович – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України – член ради;

2.7.6. Осмоловський Сергій Олександрович – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії – член ради;

2.7.7. Журба Михайло Анатолійович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та археології слов’ян – член ради;

2.7.8. Чернега Петро Макарович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри етнології – член ради;

2.7.9. Потильчак Олександр Валентинович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін – член ради;

2.7.10. Коляда Ігор Анатолійович –доктор історичних наук, професор кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти – член ради;

2.7.11. Бєрєндєєва Ольга Вікторівна – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри міжнародного туризму та гуманітарних дисциплін – секретар ради.


^ 2.8. Інститут фізичного виховання і спорту

2.8.1. Архипов Олександр Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання та спортивних дисциплін – голова ради;

2.8.2. Тимошенко Олексій Валерійович – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання, директор Інституту – член ради;

2.8.3. Сущенко Людмила Петрівна – доктор педагогічний наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації – член ради;

2.8.4. Арефьєв Валерій Георгійович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання – член ради;

2.8.5. Мішаровський Руслан Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри футболу – секретар ради;

2.8.6. Арзютов Геннадій Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичного виховання і єдиноборства – член ради;

2.8.7. Приймаков Олександр Олександрович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біологічних основ фізичного виховання і спортивних дисциплін – член ради;

2.8.8. Дубогай Олександра Дмитрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я – член ради;

2.8.9. Медведева Ірина Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання – член ради.


^ 2.9. Інститут соціології, психології та управління

2.9.1. Чугаєвський Віталій Григорович – кандидат педагогічних наук, професор кафедри соціології – голова ради;

2.9.2. Бушуєва Тетяна Володимирівна – кандидат психологічних наук, професор кафедри соцільної психології та психотерапії – заступник голови ради;

2.9.3. Чепуренко Янна Олексіївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри управління та євроінтеграції – заступник голови ради;

2.9.4. Ханецька Тетяна Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології та психосоматики – секретар ради;

2.9.5. Демерс Ангеліна Едуардівна – доцент кафедри політико-психологічних проблем суспільного розвитку – член ради;

2.9.6. Кузьменко Віра Ульянівна – доктор психологічних наук, професор кафедри теоретичної та консультативної психології, – член ради;

2.9.7. Щербакова Юлія Едуардівна – кандидат політичних наук, старший викладач кафедри управління та євроінтеграції – член ради;

2.9.8. Степико Валентина Порфиріївна – кандидат філософських наук, професор кафедри соціології – член ради;

2.9.9. Чугаєвська Людмила Віталіївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціальних та публічних комунікацій – член ради.


^ 2.10. Інститут педагогіки та психології

2.10.1. Шапошнікова Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, професор, заступник директора з навчально-методичної роботи Інституту, завідувач кафедри педагогіки і методики початкового навчання – голова ради;

2.10.2. Матвієнко Олена Валеріївна – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту – член ради;

2.10.3. Плазовська Любов Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва – член ради;

2.10.4. Литвин Любов Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мов і методики їх викладання у початковій школі – член ради;


2.11.5. Кривич Ірина Пантелеймонівна – доктор медичних наук, професор кафедри медико-біологічних і валеологічних основ життя і здоров’я – член ради;

2.11.6. Лапченко Інна Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології і педагогіки – член ради;

2.10.7. Попова Людмила Миколаївна – доцент кафедри іноземних мов та методики їх викладання – член ради;

2.10.8. Коханко Оксана Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання – член ради.

^ 2.11. Інститут гуманітарно-технічної освіти

2.11.1. Гуменюк Тетяна Броніславівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри основ виробництва, заступник директора Інституту з навчально-методичної роботи – голова ради;

2.11.2. Корець Микола Савич – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту, завідувач кафедри загально технічних дисциплін – член ради;

2.11.3. Дмитренко Петро Васильович – Заслужений працівник освіти України, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики професійної освіти – член ради;

2.11.4. Андріяшин Володимир Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри основ виробництва – член ради;

2.11.5. Яшанов Сергій Микитович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, директор центру комп’ютеризації та інформаційного забезпечення університету – член ради;

2.11.6. Кільдеров Дмитро Едуардович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки, завідувач відділу по роботі з іноземними студентами – член ради;

2.11.7. Касперський Анатолій Володимирович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технічної фізики та математики – член ради;

2.11.8. Жерноклєєв Ігор Васильович – кандидат педагогічних наук, директор Науково-методичного центру підготовки вчителів технологій і професійного навчання, доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки – член ради;

2.11.9. Биковська Олена Володимирівна – доктор педагогічних наук, завідувач науково-дослідної лабораторії теорії та методики позашкільної освіти Інституту гуманітарно-технічної освіти, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики професійної підготовки, ректор Інституту екології, економіки і права – член ради;

2.11.10. Титова Наталія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методики професійної підготовки, заступник директора Інституту з виховної та наукової роботи – член ради.


^ 2.12. Інститут іноземної філології

2.12.1. Клименко Жанна Валентинівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання російської мови та світової літератури – голова ради;

2.12.2. Костюк Олена Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської i зарубіжної літератури – член ради;

2.12.3. Александрова Лорина Галіківна – старший викладач кафедри англійської філології – член ради;

2.12.4. Бицько Оксана Костянтинівна – старший викладач кафедри методики викладання російської мови та світової літератури – член ради;

2.12.5. Юрченко Марина Павлівна – викладач кафедри романо-германської філології – член ради;

2.12.6. Гладка Ірина Анатоліївна – доцент кафедри загального мовознавства і германістики – член ради;

2.12.7. Антоненко Світлана Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської мови – член ради;

2.12.8. Ковальчук Інна Михайлівна – викладач кафедри порівняльного мовознавства та перекладу – член ради;

2.12.9. Дишлева Світлана Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов – член ради.


^ 2.13. Інститут розвитку дитини

2.13.1. Сухорукова Галина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дитячої творчості – голова ради;

2.13.2. Гальченко Вікторія Миколаївна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки – заступник голови ради;

2.13.3. Кивлюк Ольга Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту та інноваційних технологій дошкільної освіти – член ради;

2.13.4. Шулигіна Раїса Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії дошкільної педагогіки – член ради;


^ 2.14. Інститут соціальної роботи та управління

2.14.1. Савельчук Ірина Борисівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і технології соціальної роботи – голова ради;

2.14.2. Мельничук Оксана Богданівна – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри галузевої психології та психології управління – член ради;

2.14.3. Ковчина Ірина Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціально-правового захисту населення – член ради;

2.14.4. Чернін Ігор Маркович – кандидат економічних наук, доцент кафедри соціальної політики – член ради;

2.14.5. Васильєва–Халатникова Марина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціальної педагогіки – член ради.


^ 2.15. Інститут української філології

2.15.1. Шевчук Світлана Володимирівна – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри культури української мови – голова ради;

2.15.2. Шемет Валентина Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови – член ради;

2.15.3. Плющ Марія Яківна – Заслужений працівник народної освіти України, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови – член ради;

2.15.4. Погребенник Володимир Федорович – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури – член ради;

2.15.5. Мацько Любов Іванівна – Заслужений працівник освіти України, академік НАПН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри стилістики української мови – член ради;

2.15.6. Донченко Тамара Кузьміна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання української мови та літератури – член ради;

2.15.7. Даниленко Віктор Михайлович – член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та етнополітики – член ради;

2.15.8. Жадько Віктор Олексійович – Заслужений працівник освіти України, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри журналістики – член ради;

2.15.9. Кабиш Олена Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри культури української мови – секретар ради.


^ 2.16. Інститут корекційної педагогіки та психології

2.16.1. Кравець Ніна Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психокорекційної педагогіки – голова ради;

2.16.2. Федоренко Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри тифлопедагогіки, заступник директора з навчальної роботи – член ради;

2.16.3. Фомічова Людмила Іванівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри сурдопедагогіки – член ради;

2.16.4. Синьова Євгенія Павлівна – кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри тифлопедагогіки – член ради;

2.16.5. Колесник Іван Пантелійович – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психокорекційної педагогіки – член ради;

2.16.6. Руденко Лілія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної психології та медицини – заступник голови ради;

2.16.7. Конопляста Світлана Юріївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри логопедії – член ради;

2.16.8. Шевцов Андрій Гаррійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри ортопедагогіки та реабілітології – член ради.


^ 2.17. Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації

2.17.1. Дейнега Ірина Іванівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри освіти дорослих, заступник директора Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації – голова ради;

2.17.2. Уліщенко Віолетта Валентинівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри освіти дорослих – заступник голови ради;

2.17.3. Ісаєнко Володимир Миколайович – доктор біологічних наук, професор кафедри освіти дорослих, директор Інституту – член ради;

2.17.4. Нестеренко Галина Олегівна – доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри інноваційної та інформаційної діяльності в освіті – член ради;

2.17.5. Гузій Наталія Василівна – Заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної творчості – член ради;

2.17.6. Ніколаєв Кирило Дмитрович – старший викладач кафедри освіти дорослих – член ради;

2.17.7. Щербина Дар’я Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної творчості – член ради.


Ректор університету В.П. Андрущенко


Наказ завізували:


Перший проректор В.П. Бех


Проректор з навчально-методичної роботи Р.М. Вернидуб


Заступник першого проректора

з науково-методичної роботи В.П. Сергієнко


Начальник юридичного відділу К.А. Постол


Схожі:

Про затвердження складу Науково-методичної ради університету та Науково-методичних рад інститутів на 2012/2013 н р iconНаказ № Про затвердження складу Науково-методичної ради університету та Науково-методичних рад інститутів на 201 2/ 201 3 н р
Згідно „Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженого Міністерством освіти України від...
Про затвердження складу Науково-методичної ради університету та Науково-методичних рад інститутів на 2012/2013 н р iconПоложення про конкурс на краще навчально-методичне видання в Національному університеті державної податкової служби України Розглянуто І схвалено на засіданні науково-методичної ради університету І рекомендовано до затвердження
України проводиться з метою підвищення якості навчально-методичних матеріалів, а також морального і матеріального стимулювання науково-педагогічних...
Про затвердження складу Науково-методичної ради університету та Науково-методичних рад інститутів на 2012/2013 н р iconПро затвердження плану роботи вченої ради, графіка засідань методичної ради факультету на 2012-2013 н р. та змін у складі вченої ради. Доповідач: секретар Тур О. М
...
Про затвердження складу Науково-методичної ради університету та Науково-методичних рад інститутів на 2012/2013 н р iconРішення засідання Науково-методичної ради від «13» листопада 2013 року
Заслухавши доповідь голови Науково-методичної ради Колота А. М. та обговоривши питання щодо необхідності удосконалення в університеті...
Про затвердження складу Науково-методичної ради університету та Науково-методичних рад інститутів на 2012/2013 н р iconЗ. В. Герасимчук План роботи науково-методичної ради Луцького національного технічного університету на 2010/2011 н р
Аналіз підготовки кафедр, факультетів, інститутів, 28 вересня структурних підрозділів до нового навчального року
Про затвердження складу Науково-методичної ради університету та Науково-методичних рад інститутів на 2012/2013 н р iconПоложення про проведення переддипломної практики студентів вінницького національного технічного університету розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної ради університету Протокол №5 від 20. 12. 2012 р
«Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»
Про затвердження складу Науково-методичної ради університету та Науково-методичних рад інститутів на 2012/2013 н р iconПро проведення ІІІ міжнародної науково-практичної Internet- конференції «Наукова молодь: освіта І наука» в 2013 році. 2 засідання 16 жовтня 2012 р
Затвердження плану роботи та плану засідань Ради молодих учених іеб на 2012-2013 н р
Про затвердження складу Науково-методичної ради університету та Науково-методичних рад інститутів на 2012/2013 н р iconПлан роботи науково-технічної ради кременчуцького національного університету імені михайла остроградського на 2011-2012 навчальний рік
Затвердження плану роботи науково-технічної ради університету на 2011 – 2012 навчальний рік
Про затвердження складу Науково-методичної ради університету та Науково-методичних рад інститутів на 2012/2013 н р iconЗасідання науково-технічної ради запорізького національного університету від 7 червня 2012 р. Порядок денний
Затвердження результатів І етапу відбору наукових проектів які будуть виконуватись у 2013 році
Про затвердження складу Науково-методичної ради університету та Науково-методичних рад інститутів на 2012/2013 н р icon“затверджую” Ректор А. Ф. Павленко
«Про підсумки щорічної науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу університету 5-8 лютого 2008р.»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи