Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою icon

Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою
Скачати 98.92 Kb.
НазваМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою
Дата13.09.2012
Розмір98.92 Kb.
ТипМетодичні вказівкиМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для лікарів – інтернів офтальмологів 1 циклу за темою


ДОПОМІЖНІЙ ТА ЗАХІСНИЙ АПАРАТИ ОКА


Склала: доц.Дацко О.В.


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Допоміжний апарат ока можна умовно поділити на захисний, сльозний та руховий. Провідникові шляхи зорового аналізатора, акомодаційного і зіничного рефлексів забезпечують проведення нервових імпульсів у головний мозок, викликаючи у свідомості людини зорові відчування, а також регулюють постачання світла в око, забезпечують зір удалину та на близької відстані.


^ Загальна ціль: Уміти використовувати знання щодо будови допоміжного і захісного апарата на практиці

^ Конкретні цілі

Вихідний рівень знань - умінь

Уміти

1 Використовувати знання щодо захисного

1. Знати анатомію зорового аналізатору (кафедри анатомії, гістології, очних хвороб)

2. Використовувати знання щодо будови допоміжного апарату на практиці

2. Знати очничної частини черепу (кафедри анатомії, очних хвороб)


^ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Для того, щоб з'ясувати, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань та умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення завдання №1 перевірте за еталоном відповідей, приведеному нижче, інші вирішите самостійно.


Завдання №1.

Однієї з функцій склери є захисна. У якій ділянці очного яблука товщина склери найбільш вразлива?

А. У межі лімба

B. У місті виходу зорового нерва

C. В межі екватора очного яблука

D. Навколо зорового нерва та у лімбі

E. В 9 мм від лімба

Еталон відповіді: В


Завдання №2.

Хворий після перенесеного грипу звернувся до окуліста зі скаргами на різкі болі в правому оці, почервоніння ока. Лікар поставив діагноз-іридоцикліт. Чим забезпечується іннервація циліарного тіла?

A. Довгими циліарними нервами

B. Короткими циліарними нервами

C. Короткими і довгими циліарними нервами

D. Гілочками симпатичного шийного вузла

E. Гілочками симпатичного шийного вузла, короткими та довгими циліарними нервами


Завдання №3.

У хворого з високою короткозорістю після підняття ваги з'явилася "завіса" перед лівим оком. Окуліст поставив діагноз "відшарування сітчастої оболонки". Де в оці здійснюється більш міцна фіксація сітчастої оболонки?

A. В області зубцюватої лінії

B. Навколо диска зорового нерва

C. По краю жовтої плями, зубцюватої лінії, зорового нерва

D. По всій поверхні прилежащей до судинної оболонки

E. По краю диска зорового нерва та жовтої плями


Завдання №4

У дитини 3-х років уроджена катаракта. Для розрахунку штучного кришталика визначили довжину ока. Яка в нормі повинна бути довжина очного яблука ?

A. 19-20мм.

B. 21-22мм.

C. 17-18мм.

D. 22-23мм.

E. 23-24мм.


Завдання №5

Відомо, що основна функція кон`юнктиви - зволожуюча. Якими структурами ця функція забезпечується?

A. Продукцією слізної залози

B. Слізними залозами Вольфринга

C. Залозами Краузе

D. Секретом бокаловидних кліток, заліз Краузе, Вольфринга

E. -


^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ

1. М.Г.Привес, з співавторами „Анатомия человека”. „Медицина” 1974г.,644-649.

2.Р.Д.Синельников „Атлас по глазным болезням”, М.,”Медицина”1972, т.ІІІ, с 318-325.


^ ЗМІСТ НАВЧАННЯ

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ, на підставі яких можливо виконання цільових видів діяльності

1. Будова оболонок очного яблука

2. Будова умісту очного яблука

3. Кровопостачання і інервація очного яблука

4. Будова допоміжного апарату ока

5. Будова захісного апарату ока


2. ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ (додаток №1).

^ 3. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні:

1. Даниличев В.Ф. з співав. «Современная офтальмология», С.-Птб. 2000, с.3-34, 38-56

2. Лекції з теми „Анатомія органа зору”

Додаткові:


1. М.Л.Краснов, "Элементы анатомии в клинической практике

офтальмолога",М., Медгиз,1962г., с.3-89

^ ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ

Алгоритми (див. додаток №2)

Таблиці, схеми


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ

Задача № 1

Хворий звернувся до офтальмолога зі скаргами на різь, почервоніння очного яблука, сльозотечу. Виявлено стороннє тіло на кон`юнктиві верхньої повіки. Які нерви забезпечують чуттєву іннервацію кон`юнктиви?

A. N.lacrіmalіs

B. N.ophthalmіcus

C. N.іntratrochlearіs

D. N.oculomotorіus

E. N.lacrіmalіs, N.ophthalmіcus, N.іntrathrochlearіs


Задача № 2. Часто при поверхневих ушкодженнях при захворюваннях рогової оболонки страждає епітелій. Яку функцію виконує епітелій рогової оболонки?

A. Осмотичну

B. Дихальну

C. Оптичну

D. Тектонічну

E. Осмотичну, дихальну, оптичну, тектонічну


Задача № 3. У хворого з високою короткозорістю після підняття ваги з'явилася "завіса" перед лівим оком. Окуліст поставив діагноз "відшарування сітчастої оболонки". Де в оці здійснюється більш міцна фіксація сітчастої оболонки?

A. В області зубцюватої лінії

B. Навколо диска зорового нерва

C. По краю жовтої плями, зубцюватої лінії, зорового нерва

D. По всій поверхні прилежащей до судинної оболонки

E. По краю диска зорового нерва та жовтої плями


Задача № 4 Дуже часто інфекція з навколишніх орбіту тканин потрапляє в очницю, а потім у пещеристу пазуху на підставі мозку. Яка особливість вен орбіти обумовлює розповсюдження інфекції?

A. Ток крови у різних напрямках

B. Відсутність клапанів у венах орбіти

C. Анастомози з венами лиця

D. Анастомози з венами слизової носа

E. Відсутність клапанів, наявність анастомозів


Задача № 5 Часто спостерігається раптова втрата зору обумовлена порушенням кровообігу в центральному відрізку зорового нерва. Які особливості кровопостачання інтракраніального відрізка зорового нерва?

A. Кровопостачання від галузей передньої мозкової артерії

B. Внутрішньої сонної артерії

C. Очноямкової артерії

D. Від передньої сполучної артерії головного мозку

E. Кровопостачання від галузей передньої мозкової артерії, внутрішньої сонної, очничної, передньої з’єднувальної артерії головного мозку


Задача № 6 Хворий був побитий по обличчю невідомим. Яка стінка орбіти може постраждати насамперед?

A. Нижня

B. Верхня

C. Зовнішня

D. Внутрішня

E. Можливі варианти


Задача № 7 У хворого офтальмологом визначені зіниці різних розмірів - анізокорія. При обстеженні анізокорія більше виявлена на яскраве світло. Порушенням якої іннервації обумовлена анізокорія?

A. Парасимпатичної

B. Симпатичної

C. Парасимпатичної і симпатичної

D. Можливі різні варианти

E. -


Задача № 8 У хворого після хірургічного втручання на серці відзначене порушення симпатичної іннервації ока - синдром Горнера. Що клінічно буде спостерігатися у хворого з боку ока?

A. Екзофтальм

B. Енофтальм

C. Птоз, мідріаз

D. Мідріаз, екзофтальм

E. Міоз, енофтальм, птоз


Еталони відповідей:

1. 2 5. 1

2. 1 6. 4

3. 1 7. 2

4. 3 8. 1
КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ ЛІКАРІВ ІНТЕРНІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ “ Допоміжний та захісний апарат ока”

Практичне заняття починається з участі лікарів інтернів в ранковій конференції. Заслуховується доповідь чергового лікаря. Звератється увага інтернів на важких хворих. Підсумок підводить завідувач кафедрою.

Далі шляхом тестового контролю визначається початковий рівень підготовки інтернів до практичного заняття.

Самостійна робота інтернів під керівництвом викладача включає: препаровка допоміжного та захисного апарату ока, вивчення на муляжах, схемах, таблицях будови, вирішення ситуативних задач.

Після закінчення самостійної роботи інтернів проводиться її аналіз і корекція. Інтерни обговорюють будову очного яблука, його інервацію та кровопостачання

В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Роботу інтернів оцінюють, обговорюють результати. Підводиться підсумок заняття.


^ Технологічна карта практичного заняття
Етапи

Час (мін.)

Засоби навчання

Устаткування

Місце проведення заняття

1.

Участь в ранковій конференції

30

Хворі, історії хвороб

Мультімедійний проектор

Конф. зал

2.

Визначення початкового рівня підготовки до заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімната

3.

Самостійна робота інтернів:

-препарування допоміжного та захисного апарату очного яблука, вивчення будови на муляжах, таблицях


-вирішення ситуативних

задач


245

таблиці,анатомічний атлас, муляжі, схеми, череп,


ситуативні задачі

інструменти

учбова кімната

4.

Аналіз та корекція самостійної роботи інтернів

45

анатомічний атлас, муляжі, схеми, череп,таблиці, графи, алгоритми

Ноутбук, комп`ютер

учбова кімната

5.

Підсумковий тестовий контроль. Обговорення та підведення підсумків заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімнатаДОДАТОК 1

^ ГРАФ ЛОГІЧЕСКОЇ СТРУКТУРИ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

„ДОПОМІЖНИЙ ТА ЗАХИСНИЙ АПАРАТ ОКА”


допоміжний та захисний апарат

Навколишні тканини орбіти

М”язи очного яблука

^ Сльозний апарат

Кон”юктива

Фасція очниці

1.Брови

Верхня пряма

Сльозна залоза

Полулуна складка

Надкістниця очниці

2.Повіки

Нижня пряма

Сльозне озеро

Сльозне м”ясце

М”язові фасції

3.Вії

Внутрішня пряма

Сльозні крапки

Верхній свод

Епісклеральний простір

4.М”яз,піднімаючий верхнє повіко

Зовнішня пряма

Сльозні канальці

Нижній свод

Жирове тіло очниці
Верхня коса

Слоьзний мішок


Нижня коса

Нососльозна протокаСхожі:

Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою
Ці важливі питання потребують подальшої розробки на базі офтальмологічних мікрохірургічних центрів
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 2 циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів ΙΙ циклу за темою
Тому що ведучим симптомом паралітичної косоокості є болісне двоїння, хворий найчастіше звертається по допомогу до офтальмолога
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Бінокулярний зір підсилює сприйману яскравість об'єктів, підвищує гостроту зору, розширює поле зору
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Скарга на косоокість може бути однією з перших при внутріочній пухлині, пухлині орбіти чи головного мозку
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Вона використовується в діагностиці внутриочних новоутворень, відшаруванні сітківки, для рішення питання о прогресуванні міопії,...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Вона використовується в діагностиці внутриочних новоутворень, відшаруванні сітківки, для рішення питання о прогресуванні міопії,...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою
Ці захворювання нерідко таять у собі погрозу невиліковної сліпоти, що насувається. Цим І пояснюється практична цінність вивчення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи