Методичні рекомендації заняття лікарсько-трудова експертиза при захворюваннях та пошкодженнях ока icon

Методичні рекомендації заняття лікарсько-трудова експертиза при захворюваннях та пошкодженнях ока
Скачати 128.51 Kb.
НазваМетодичні рекомендації заняття лікарсько-трудова експертиза при захворюваннях та пошкодженнях ока
Дата13.09.2012
Розмір128.51 Kb.
ТипМетодичні рекомендаціїМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗАНЯТТЯ

ЛІКАРСЬКО-ТРУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ТА ПОШКОДЖЕННЯХ ОКА

(для інтернів1 року)


Методічні вказівки

склав

доцент кафедри

очних хвороб ФІПО

Голубов К.Е.


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Однією з актуальних задач офтальмолога є вирішення питання стасовно працездатності людини з тією чи іншою патологією ока. Офтальмолог повинний вміти оцінити функціольний стан зорового аналізатора людини, запропонувати низку реабілітаційних заходів щодо лікування захворювань та пошкодженнь органау зору та їх наслідків. Лікар повинний бути обізнаний з принципами трудової експертизи, давати рекомендації щодо раціонального працевлаштування осіб з патологією ока. Оволодіння цими навичками та уміння вірно оцінувати одержанні дані необхідні офтальмологу в його повсякденної праці.

^ Загальна мета: уміти оцінювакти офтальмологічний стан та провести провести лікарсько-трудову кекспертизу при захворюваннях та пошкодженнях органу зору.

^ Конкретні цілі

Вихідний рівень знань - умінь

Уміти

1. Виділяти та оцінювати клінічні ознаки захворюваннь та ушкоджень органу зору, що призводять до втрати працездатності.

1.Збирати та оцінювати скарги, анамнез хворого(кафедра офтальмо-логії)

2. Виконувати та оцінювати дані офтальмологічного обстеження хво-рих з патологією органу зору з втратою працездатності

2.Провести дослідження візометрії, періметрії, офтальмоскопії та інш.дослідженя та оцінити отриман-ні данні(кафедра офтальмології)

3. Опреділяти основні показники щодо критеріїв тимчасової непрацездатності у паціентів з пато-логією ока.
4. Вміти заповнювати відповідну медичину документацію з приводу надання лікарняного лістка та заповнення документації на МСЄК.

3.Володіти знаннями щодо правил видання лікарняного ліста з тимчасової непрацездатності, направління на МСЄК паціентів з па-тологією ока.(кафедра соціальної гігіени)

5. Вміти скласти план медичної реабілітаційних заходів хворому з патологією ока.
6. Вміти скласти висновок щодо умов та характеру труда хворого з патологією ока з тимчасовою або стійким порушенні працездатності.


7.Виробити рекомендації щодо соціально – трудової реабілітації пацієнтів з патологією ока в разі тимчасового або стійкого порушення працездатності.
Для того, щоб Ви могли усвідомити, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань і умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення завдання 1 перевірте по еталону відповідей, приведеному нижче, інші вирішите самостійно.

Завдання 1.

До лікаря звернувся паціент зі скаргами на погіршення самопочуття, головну біль, підвищення температури тіла, нежить, почервоніння ока. Окуліст встановив ознаки аденовірусного кон’юнктивіту. Які з означених проявів захворювання вказують на патологію органу зору.

А. Головна біль
В. Нежить

С. Почервоніння ока

Д. Підвищення температури тіла

Е. Погіршення самопочуття.

Еталон відповіді- С

Завдання 2.

Під час обстеження хворого було встановлено, що він вірно вказує з 5 метрів четвертий рядок таблиці Головіна –Сівцева для перевірки гостроти зору здалечінь. Яка гострота зору має бути у паціента?

А. 0,04

В. 0,4

С. 0,02

Д. 0,2

Е. 0,8

Завдання 3.

Під час обстеження паціента 54 років встановлено, що межа поля зору зі сторони носу складає 150 . Інтерпретуйте отримані дані.

А. норма

В. меньше за норму

С. більш за норму

Д. вікова норма

Е. -

Завдання 4..

До лікаря звернувся слюсар 42 років з проявами гострого кон’юнктивіту.Він не може виконувати свою роботу. Яка ваша тактика стасовно його працездатності?

А. видати лікарняний листок

В. надати два вихідні дня

С. звільнити від роботи до кінця зміни

Е. може працювати далі

Завдання 5.

До окуліста звернулась вихователька дитячого садку зі скаргами на почервоніння ока, гноетечу,свірбіж в очах та погіршення загального самопочуття. Паціенці був запропанований лікарняний лісток. Яка підстава щодо видачі лікарняного?

А. наявність ознах гострого кон’юнктивіту

В. професія паціентки

С. вік паціентки

Д. погіршення загального стану

Е.-

^ Література для самоконтролю.

Інформацію, необхідну для формування базисних знань – умінь можна знайти в наступних матеріалах.

Жабоєдов Г.Д, и др.. Глазные болезни., М., 1996, с.126-138.

Зміст навчання

Після засвоення необхідних знань – умінь переходите до вивчення наступних матеріалів:

 1. Ферфильфайн И.Л. и соавт . Патология глаз и инвалидность – Днепропертовск, 1996.-190с .

 2. Нормативи надання медичної допомоги амбулаторно-полікліничних закладах за спеціальністю “Офтальмологія”.-К.,2003.-С.203-213.

 3. Наказ МЗ України від 13.Х.2001. № 455 “Інструкція про порядок видачі документів щодо тимчасової непрацездатності громадян”.

 4. Наказ МЗ України від 14.03.86 № 150 “ О заходах по подальшому поліпшенню експертизи тимчасової непрацездатності та посиленню контролю за лікуванням хворих, що знаходяться на листках непрацездатності”

 5. Граф логічної структури теми (Додаток 1).

^ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ТЕМИ, НА ОСНОВІ ЯКИХ МОЖЛИВО ВИКОНУВАННЯ ЦІЛЬОВИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ.

 1. Понаття тимчасової та стійкої втрати працездатності.

 2. Тимчасова втрата працездатності внаслідок патології ока. Порядок видачі документів щодо тимчасової непрацездатності.

 3. Інвалідность внаслідок патології органа зору. Критерії визначення тяжкості офтальмологічного стану паціента зі стійкою втратою працездатності.

Після освоєння вищевказаного ознайомтесь з ГЛС,ООД (Додаток 2). Помислите принцип роботи з ним та перевірте свою готовність до рішення завдань.

^ Навчальні задачі

Завдання 1

До лікаря звернувся хворий з проявами абсцедуючого ячміню верхньої повіки правого ока. На який термін може особисто лікар видати пацієнту лист непрацездатності?

 1. 2 доби

 2. 3 доби

 3. 4 доби

 4. 5 діб

 5. 6 діб

Еталон відповіді- Е

Завдання 2

У лікаря – окуліста поліклініки знаходиться на лікуванні хворий 43 років з аденовірусним кон`юнктивітом на протязі 5 діб. Його стан поліпшився, але він ще потребує лікування. Яка тактика лікаря відносно продовження терміну непрацездатності?

 1. Особисто продовжити до 10 діб

 2. Особливо продовжити до 15 діб

 3. Спільно с зав.відділенням продовжити до 20 діб

 4. Скерувати на ЛКК

 5. Скерувати до МСЕК

Завдання 3

У лікаря – окуліста поліклініки проходить лікування хворий 43 років з аденовірусним кон`юнктивітом на протязі 5 діб. Його стан поліпшився, але він ще потребує лікування. Яка тактика лікаря відносно продовження терміну непрацездатності?

А. Особисто продовжити до 10 діб

В. Особливо продовжити до 15 діб

С. Спільно с зав.відділенням продовжити до 20 діб

Д. Скерувати на ЛКК

Е.Скерувати до МСЕК

Завдання 4

Для консервативного лікування з приводу гострого іридоцикліту в дитяче очне відділення надійшла дитина 5,5 років. На який термін буде виданий лікарняний лист обличчю, що доглядає?

 1. На весь термін лікування в стаціонарі

 2. До 10 днів

 3. На 3 дні, потім за рішенням ВКК

 4. На час важкого стану дитини

 5. На час стаціонарного і наступного амбулаторного лікування

Завдання 5.

Вчитель 47 років, спостерігається з приводу прогресуючої ускладненої короткозорості. Під час прийому скаржиться на погіршення гостроти зору. При дослідженні встановлено, що гострота зору обох очей складає 0,04 з корекцією – 12,0д відповідно 0,15. При офтальмоскопії очного дна встановлено значні дистрофічні зміни центральних та периферійних відділів сітківки.

Ваша думка з приводу тимчасової працездатності?

А.-пацієнт не працездатній, потребує негайного направлення на МСЄК.

В.-пацієнт тимчасово не працездатній, треба провести курс лікування амбулаторно або в умовах денного стаціонару.

С.- пацієнт працездатній , лікування не потребує.

Д.-пацієнт не працездатній , потребує зміна професії.

Е.-

Завдання 6.

На прийомі у лікаря – офтальмолога пацієнт 53 років зі скаргами на раптову втрату зору на праве око понад 3 діб. Відразу він відчував появу блискавок , а з часом потім з’явилось пелена перед оком. Під час обстеження гострота зору правого ока- 0,01 н/к, лівого -1,0. Під час дослідження у прохідному світлі спостерігається рефлекс сірий з очного дна , а периметрично виявлено випадіння поля зору. УЗД підтвердило діагноз відшвартування сітківки правого ока. Ваша думка з приводу тимчасової працездатності пацієнта?

А. пацієнт тимчасово не працездатній, потребує хірургічного лікування

В. пацієнт не працездатній треба провести курс лікування амбулаторно або в умовах денного стаціонару

С. пацієнт не працездатній, потребує негайного направлення на МСЄК.

Д. пацієнт тимчасово не працездатній , потребує хірургічного лікування з послідуючою консультацією на МСЄК.

Е. пацієнт працездатній

Завдання 7.

Під час прийому до офтальмолога звернулась хвора з високою ускладненою короткозорістю зі скаргами на різке зниження гостроти зору на ліве ока , яке сталось понад 5 діб тому. Скарги пов’язує з тупою травмою ока. Під час обстеження гострота зору правого ока - 0,15 з -10,0д “= 0,6. , лі-вого –світловідчуття. Під час дослідження у прохідному світлі спостерігається відсутність рефлексу з очного дна у лівому оці. УЗД підтвердило діагноз крововилив у склисте тіло лівого ока.

Ваша думка з приводу тимчасової працездатності пацієнта?

А.пацієнт тимчасово не працездатній, потребує стаціонарного лікування

В. пацієнт не працездатній треба провести курс лікування амбулаторно або в умовах денного стаціонару

С. пацієнт не працездатній, потребує негайного направлення на МСЄК.

Д. пацієнт тимчасово не працездатній , потребує хірургічного лікування з послідуючою консультацією на МСЕК.

Е. пацієнт працездатній, показана очкова корекція

Завдання 8.

Під час проходження профогляду до окуліста звернувся чоловік 42 років, якій поскаржився на утруднення роботи на близький відстані, зокрема читанні та щоб краще бачити змушений відсувати від себе текст . Дані офтальмологічного обстеження встановили гострота зору обох очей для далі –1,0, зниження гостроти зору для близької відстані. Офтальмоскопія очного дна не встановила змін. у центральних відділах сітківки.

Ваша думка з приводу тимчасової працездатності пацієнта?

А. пацієнт тимчасово не працездатній, потребує хірургічного рефракційного лікування

В. пацієнт не працездатній треба провести курс лікування амбулаторно або в умовах денного стаціонару

С. пацієнт не працездатній, потребує негайного направлення на МСЄК.

Д. пацієнт працездатній, потребує призначення збірних скелець для роботи на близькій відстані.

Е. пацієнт працездатній

Еталони відповідей: 1-с, 2- в, 3-а, 4-, 5-е 6- 7- 8-

Короткі методичні вказівки до роботи інтернів на практичному занятті

^ «ЛІКАРСЬКО-ТРУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ТА ПОШКОДЖЕННЯХ ОКА».

Участь лікарів – інтернів у ранковій конференції. Заслуховується доповідь лікарів о хворих, які будуть оперуватися, та хворих яких обговорюють на клінічній конференції. Звертається увага інтернів на важких хворих. Підсумок підводить учбовий доцент.

Перевірка початкового рівня знань шляхом тестового контролю.

Кожен інтерн одержує хворого з різной патологієй органа зору. В апаратурній кімнаті проводе обстеження під контролем викладача с тасчовно визначення характеру працездатності паціента.

Після закінчення самостійної роботи курсанти докладають та проводять аналіз отриманих даних. Викладач проводе корекцію засвоєних знань, умінь, навичок. Підводиться підсумок заняття.


^ СТРУКТУРА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

“ ЛІКАРСЬКО-ТРУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ТА ПОШКОДЖЕННЯХ ОКА ”

№ пп

Етапи

час

Учбові посібники

Місце проведення

Примітка

оснащення

обладнення

1


2


3.


4.


5.

Ранкова конференція. Доповідь лікарів


Перевірка та корекція початкового рівня знань шляхом тестового контролю


Самостійна робота з хворим. Проведення обстеження.


Аналіз результатів проведенних дослідженнь


Підсумок результатів, тестовий контроль, завдання на наступне

заняття

30


15


45


20


10

Історії хвороб


Тести


ГЛС, ООДАпарат Рот-та,тонометр періметр, кампіметр, щілина лам-па,офтальмоскоп

Тести

Учбова кімната


Учбова кімната


Апаратурна , учбова кімнати


Учбова кімната


Учбова кімната


Додаток 1

^

Граф логічна структура теми


«ЛІКАРСЬКО-ТРУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ТА ПОШКОДЖЕННЯХ ОКА»


С^ ТАН ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПАЦІЕНТА З ПАТОЛОГІЄЮ ОРГАНУ ЗОРУ


Скарги


погірш. почервонін-я гноетеча світлобо- сльозоте- біль інші

зору ока язнь ча у оці
Анамнез
перебіг попередне. інша пато- пербуван-я наявність професія наявність

захво-я,трав- лікуван-я логія ока на лікарняно- спадков.па- пат. інших

ми ному логії ока органів

в родині

Офтальмологічне обстеження

візомет- перімет- дослідж-я дослідж-я дослідж-я дослідж-я

рія рія допоміжного переднього оптичних заднього

апарату ока відрізка ока середовищ ока відрізка ока


Додаткові методи дослідження
тоно- УЗД контрольні методи звкп реологічне доплерогра- фосфен- рефракто-

метрія -ока досл-я візо- та пері- досл-я фія досл-я метрія

метрія

Визначення причини непрацездатності


Визначення характеру непрацездатності

тимчасова стійка

повна часткова

Створення індівідуальних реабілітаційних програм


Додаток 2

Алгоритм дослідження гостроти зору та періметрії контрольними методами

 1. Перевірити гомстроту зору та стан поля зору традиційними методами, отримані дані занести в історію хвороби або амбулаторну картку паціента.

 2. В пробну ставлять скло + 13,0 Д перед зрячим оком, плоске скло перед оком, яке перевіряють. Оправу надівають обслідуваному, який по­винен обидва ока тримати розплющеними. Паціенту пропонують читати пробні таблиці. Дані дослідження заносяться до історії хвороби або в амбулаторну картку паціента.

3.Паціент одягає пробну оправу.Одне око розплющене, перед другим (що перевіряють) ставлять па­личку Меддокса та пропонують дивитися на електричну лампочку.. Запитують у обслідуваного, де він бачить вертикальну червону смугу: на лампі, вправо чи вліво від неї. При сліпому оці цю смугу не видно. Дані дослідження заносяться до історії хвороби або в амбулаторну картку паціента.

4.Паціент одягає пробну оправу. Перед зрячим оком ставлять скло + 13,0 Д і наближають до очей на 15—20 см текст для читання. Якщо обслідуваний читає, то він читає перевірюваним оком. Якщо він не читає, але зіниця в перевірюваному оці звужується (реакція на акомодацію), то в оці, яке перевіряють, є зір, достатній для читання. Дані дослідження заносяться до історії хвороби або в амбулаторну картку паціента.

5. Для з'ясування питання розмірів поля зору обслідуваного са­довлять хворого на відстані 0,5; 1,0; 1,5 м..від кампїметра. Проводять дослідження проля зору традіційним методом.У кожному разі фіксують дані дослідження. При віддалянні хворого від кампіметра у нормі повинні збільшуватись розміри поля зору. При протилежних результатах недостовірність попередніх показань паціента підтверджується. Те саме має місце в тих випадках, коли ми досліджуєм розміри сліпої плями. Сліпа пляма при віддалянні хворого від кампіметра також повинна збільшувати­ся в розмірах. Дані дослідження заносяться до історії хвороби або в амбулаторну картку паціента.

7. Дослідження поля зору на періметрі зі зміщеним центром. Точку фіксації на періметри переносимо на 150 назовні. Проводимо дослідження за традіційною методикою за 8 мерідіанам та визначаем межі поля зору враховуючи 150 поправку. Дані дослідження заносяться до історії хвороби або в амбулаторну картку паціента

8. Порівняти отримані дані дослідження звичайними методами та контрольними.

Схожі:

Методичні рекомендації заняття лікарсько-трудова експертиза при захворюваннях та пошкодженнях ока icon"Затверджую" проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й
Предмет і задачі професійної патології. Особливості діагностики професійного захворювання. Лікарсько-трудова експертиза при професійних...
Методичні рекомендації заняття лікарсько-трудова експертиза при захворюваннях та пошкодженнях ока iconТематичний план практичних занять з професійних хвороб для студентів 5 курсу медичного факультету №2 на 2012-2013 навчальний рік
Предмет і задачі професійної патології. Особливості діагностики професійного захворювання. Лікарсько-трудова експертиза при професійних...
Методичні рекомендації заняття лікарсько-трудова експертиза при захворюваннях та пошкодженнях ока iconТема кількість годин
Особливості та принципи діагностики, класифікація професійних захворювань. Організація та проведення медичних оглядів працівників...
Методичні рекомендації заняття лікарсько-трудова експертиза при захворюваннях та пошкодженнях ока iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу «фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату»
Мета заняття: Ознайомитись та оволодіти методами дослідження дефектів постави. Навчитися складати комплексну програму фізичної реабілітації...
Методичні рекомендації заняття лікарсько-трудова експертиза при захворюваннях та пошкодженнях ока iconЗатверджую
Лфк при захворюваннях органів дихання лфк при захворюваннях серцево-судинної системи лфк при захворюваннях органів травлення лфк...
Методичні рекомендації заняття лікарсько-трудова експертиза при захворюваннях та пошкодженнях ока iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет Інститут природознавства кафедра здоров’я людини
Лфк при захворюваннях органів дихання лфк при захворюваннях серцево-судинної системи лфк при захворюваннях органів травлення лфк...
Методичні рекомендації заняття лікарсько-трудова експертиза при захворюваннях та пошкодженнях ока iconМетодичні вказівки до практичного заняття „ Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (серцево-судинна патологія, захворювання крові, дихальної системи)
Вагітність і пологи при екстрагенітальних захворюваннях (серцево-судинна патологія, захворювання крові, дихальної системи)”
Методичні рекомендації заняття лікарсько-трудова експертиза при захворюваннях та пошкодженнях ока iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Синдром закрепу в гастроентерологічній практиці зустрічається дуже часто, оскільки багато захворювань шлунково-кишкового тракту протікають...
Методичні рекомендації заняття лікарсько-трудова експертиза при захворюваннях та пошкодженнях ока iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Ведення хворого з негоспітальною пневмоеією, з гопітальною пневмонією, з абсцесом легень
Методичні рекомендації заняття лікарсько-трудова експертиза при захворюваннях та пошкодженнях ока iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Враховуючи причини, які приводять до виникнення печінкової енцефалопатії, знаючи їх, ми можемо запобігти її розвитку
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи