Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою icon

Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою
Скачати 76.45 Kb.
НазваМетодичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою
Дата13.09.2012
Розмір76.45 Kb.
ТипМетодичні вказівкиМетодичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою


МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДІНАМІКИ ОКА.


Склала ас.: Котлубей Г.В.


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.

Визначення стану гідродинаміки ока - це група найважливіших досліджень, якім має володіти офтальмолог.

Дослідження стану гідродинаміки ока потрібно при ранньої діагностиці різноманітних форм глауком, визначенні компенсації глаукомного процесу, проведенні диференціальної діагностики глаукоми та офтальмогіпертензії, гострого приступу глаукоми та увеїту то що. Лікар має знати в яких випадках треба проводити ті або інші обстеження, оцінувати отриманні дані. Оволодіння цими навичками та вміти вірно оцінувати одержанні дані необхідні офтальмологу в його повсякденної праці.

^ Загальна мета: вміти досліджувати стан гідродинаміки ока та оцінювати отримані дані.

Конкретні цілі

Вихідний рівень знань - умінь

Уміти

1.Опреділити показання та протипоказання для проведення дослідження рівня внутриочного тиску

1.Збирати та оцінювати скарги, анамнез хворого

(кафедра офтальмології)

2. Провести еластометрію та оцінити данні.

2.Провести тонометрію і інтерпретувати її

(кафедра офтальмології)

3. Оцінити данні добової тонометрії
4.Оцінити данні двогодинної тонометрії
5.Провести тонографію та оцінити данні
6.Провести навантажуванні та розвантажуванні проби та оцінити їх данні.
7. Провести дослідження толерантного тиску та оцінити отриманні данні.


^ ЗАДАЧІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ.

Для того щоб з’ясувати, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань і умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення завдання 1 перевірте за еталоном відповідей, приведеному нижче. Інші вирішите самостійно

.

Завдання 1.

Хворий С., 24 років, скаржиться на тупу біль у лівому оці та скроні. Ваша тактика в відношенні дослідження внутриочного тиску.

 1. Вимірюєте до огляду

 2. Після перевірки зору

 3. Після огляду.

 4. Зовсім не вимірюєте.

 5. По бажанню хворого

Еталон відповіді до завдання №1: 2

Завдання 2.

Хворий С., 46 років, скаржиться на тупу біль у лівому оці та скроні. Коли показано вимірювати внутрішньо очний тиск ?

 1. До огляду

 2. Після перевірки зору

 3. Після огляду.

 4. Зовсім не вимірюєте.

 5. По бажанню хворого

Завдання 3.

Хворий С., 46 років, скаржиться на почервоніння, гнійне відокремлювання з лівого ока. Які Ваші дії в відношенні вимірювання внутрішньо очного тиску?

 1. До огляду

 2. Після перевірки зору

 3. Після огляду.

 4. Зовсім не вимірюєте.

 5. По бажанню хворого


Завдання 4..

При вимірюванні внутрішньо очного тиску тонометром Маклакова у хворого на глаукому данні викладача та інтерна відрізнялись на 3мм рт.ст. у сторону підвищення у інтерна. З чим це може бути зв’язано?

 1. Неудоскрналенністю метода

 2. Неповним контактом з рогівкою

 3. Повторністю дослідження

 4. Підвищенням артеріального тиску

 5. Зниженням артеріального тиску.

 6. Довгим контактом з рогівкою


^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ.


1. Архангельський А.Н. Глазные болезни., М., 1996, с.35-42.


ЗМІСТ НАВЧАННЯ

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ


 1. Чинники, які визначають рівень внутрішньо очного тиску, причини його змін.

 2. Анатомо-фізіологічні основи тонометрії.

 3. Методи дослідження внутрішньо очного тиску

2. ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРІ ТЕМІ ( див. Додаток 1)

^ 3. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні:

1. Нестеров А.П., Бунин А.Я., Кацнельсон Л.А. Внутриглазное давление. Физиология и патология. М.: “Наука”.- 1974.- С.76-99

2. Водовозов А.М. Толерантное и интолерантное внутриглазное давление при глаукоме. Волгоград:БИ, 1991.-160С.

Додаткові:

1. Волков В.В., Сухинина Л.Б., Устинова Е.И. Глаукома, преглаукома, офтальмогипертензия: (дифференциальная диагностика). Л.: Медицина, 1985. – С.95 – 152

^ ОРІЄНТОВАНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ

Алгоритми діагностики кута передньої камери. (див. Додаток 2,3).

Таблиці, схеми

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛІЙ НАВЧАННЯ

Задача №1.

Хворий С., 56 років, скаржиться на тупу біль у лівому оці та скроні, тошноту. Яке дослідження треба зробити після перевірки гостроти зору?

 1. Біомікроскопія переднього відрізку ока

 2. Біомікроскопія заднього відрізку ока

 3. Тонометрія

 4. Гоніоскопія

 5. Офтальмоскопія

Задача №2.

При еластотонометрії у хворого з підозрою на глаукому були отримані такі дані: ОД- 18,0 – 20.0 – 24,0 – 30,0 мм рт.ст. ОС: 23,0 – 25,0 – 29,0 – 30,0 мм .рт.ст. Що це означає?

1. Нормальна еластокрива ОИ

2. Еластокрива з високим початком ОС, нормальна ОД

3. Патологічна еластокрива ОД, нормальна ОС

4. Скорочена еластокрива ОС, подовжена ОД

5.-

Задача № 3

У хворого з підозрою на глаукому отримані наступні данні по добовій тонометрії: ( ранок – вечір) 26,0 – 22,0 – 27,0 – 24,0 – 27,0 – 22,0 – 28,0 – 25,0 – 27,0 – 21,0 мм рт.ст. Що це означає?

1. Нормальна добова тонометрія

2. Порушення офтальмотонусу

3. Помірно підвищений рівень офтальмотонусу

4. Підвищений рівень офтальмотонусу.

5. -

Задача №4

У хворого на глаукому після підбору місцевої гіпотензивної терапії проведена двохгодинна тонометрія: 25,0 – 27,0 – 26,0 – 26,0 – 24,0 – 22,0 – 22,0 – 23,0. Як можна оцініть отримані показники?

1. Нестійка компенсація

2. Нормалізація офтальмотонусу

3. Не компенсація зранку

4. Помірно підвищений рівень

5. Не компенсація

Задача № 5.

Хворий П. обстежується з підозрою на глаукому. Кут передньої камери вузький. Треба призначити діагностичну пробу для підтвердження або виключення діагнозу глаукома. Яку пробу найбільш доцільно провести?

1. Пілокарпінову пробу

2. Ортокліностатичну пробу

3. Темнову пробу

4. Питну пробу

5. Пробу з мідріатиками

Задача № 6.

При проведенні тонографії виявлено, що коефіцієнт легкості відтоку рівен 0,10. Що це означає?

 1. Відтік внутрішньо очної рідини нормальній

 2. Відтік внутрішньо очної рідини знижено

 3. Відтік внутрішньо очної рідини завищено

 4. Відтік внутрішньо очної рідини значно знижено

 5. Відтік внутрішньо очної рідини значно завищено

Задача № 7

При визначенні толерантного тиску одержані слідуючи данні: ВОТ до проведення проби рівнявся 24,0 мм рт.ст., а після – 21,0 мм рт. ст. Що це означає?

 1. Тиск толерантний

 2. Тиск інтолерантний

 3. Результат недійсний

 4. Проба має бути повторена^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ ІНТЕРНІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

Практичне заняття починається з участі лікарів –інтернів в ранковій конференції. Заслуховується доповідь чергового лікаря. Звертається увага на важких хворих. Підсумок підводить учбовий доцент.

Самостійна робота інтернів під керівництвом знайомство з методами дослідження кута передньої камери, які викладач демонструє на хворих. Потім інтерни освоюють необхідні навички друг на друзі та на хворих.

Після закінчення самостійної роботи інтернами проводиться аналіз та корекція отриманих даних.

В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Робота інтернів оцінюється, обговорюються результати. Підводиться підсумок заняття.


Технологічна карта практичного заняття

^ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДІНАМІКИ ОКА.№ пп

Етапи

час

Учбові посібники

Місце проведення

Оснащення

Обладнення

1


2


3.


4.


5.

Участь в ранковій конференції


Визначення початкового рівня підготовки до заняття


Самостійна робота з хворим. Проведення обстеження.


Аналіз і корекція самостійної роботи інтернів


Підсумковий тестовий контроль. Обговорення і підведення підсумків заняття.

30


10


235


45


40

Хворі , історії хвороби


Тести


ГЛС, ООД


Данні досліджень, таблиці, схеми, графи, алгоритми


ТестиТонометри, Еластотонометри, периметр, кампиметр

Учбова кімната


Учбова кімната


Апаратурна , учбова кімнати


Учбова кімната


Учбова кімната


Додаток 1

^ ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СХЕМИ:

“ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРИОЧНОГО ТИСКУ”


В^ ИДИ ТОНОМЕТРІЙ


апланаціоная

бесконтактна

импресіонна
М^ ЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОТ


еластотонометрія

добова тонометрія

двугодинна

тонометрія

Навантажуванні проби

Толерантний тиск

развантажуванні проби

О^ ЦІНКА ОТРИМАНИХ ПОКАЗНИКІВнорма

патологіяДодаток 2

ООД тонографії по А.П.Нестерову

 1. Місцева анестезія

 2. ВОТ виміряється вагами 5,0 та 15,0 та реєструється на папері

 3. Вага 15,0 з одного боку зафарбовується, друга остається чистою

 4. Вага чистим боком покладається на рогівку та отримується на протязі 4хв.

 5. Виміряється ВОТ вагою 15,0 трьома відпечатками

 6. Відпечатки реєструються

 7. Значення виміряються спеціальною лінійкою

 8. Показники ваги 5,0 означають як Д0, показник ваги 15,0 до компресії – Д1, а після компресії – Д2

 9. Вилічуємо різницю Д2 - Д1

 10. По номограмі визначаємо Ро та С

 11. По формулам розраховуємо показники МОЖ та КБ

Схожі:

Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 2 циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою
Ці важливі питання потребують подальшої розробки на базі офтальмологічних мікрохірургічних центрів
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів ΙΙ циклу за темою
Тому що ведучим симптомом паралітичної косоокості є болісне двоїння, хворий найчастіше звертається по допомогу до офтальмолога
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
...
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Бінокулярний зір підсилює сприйману яскравість об'єктів, підвищує гостроту зору, розширює поле зору
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Скарга на косоокість може бути однією з перших при внутріочній пухлині, пухлині орбіти чи головного мозку
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Вона використовується в діагностиці внутриочних новоутворень, відшаруванні сітківки, для рішення питання о прогресуванні міопії,...
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Вона використовується в діагностиці внутриочних новоутворень, відшаруванні сітківки, для рішення питання о прогресуванні міопії,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи