Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою icon

Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою
Скачати 110.76 Kb.
НазваМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою
Дата13.09.2012
Розмір110.76 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ОФТАЛЬМОЛОГІВ

І ЦИКЛУ ЗА ТЕМОЮ:

"ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ НА КАТАРАКТУ"


Склала: доц. Смирнова О.Ф.


Актуальність теми: Протягом всієї історії людства катаракта була і залишається однією з основних і найбільш розповсюджених причин сліпоти. По суті, катарактою страждає кожна людина старше 55-60 років. У будь-якому офтальмологічному стаціонарі лікар зустрічається в першу чергу з хворими катарактою.

У зв'язку з тим, що зросла середня тривалість життя, збільшилося число хворих, що звертаються за медичною допомогою з приводу катаракти. Стали зовсім іншими і вимоги до результатів лікування. Сучасна операція екстракції катаракти пережила як би своє друге народження. У першу чергу це відноситься до мікрохірургії катаракти. Уже ввійшли в повсякденну практику такі принципово нові методи, як видалення катаракти за допомогою ультразвуку, фрагментації катаракти через плоску частину циліарного тіла й ін.

Імплантація штучного кришталика з'явилася новим розділом сучасної хірургії катаракти, цілком змінила представлення про реабілітацію хворих. Сучасна діагностика, вибір оптимальних методів лікування, реабілітації обумовлює практичну значимість вивчення даної теми. Для підтвердження вищезазначенного ознайомтеся з наступним прикладом:

Хвора К 73 років, звернулася до лікаря зі скаргами на відсутність зору на правому оці. Зір знижувався поступово, впродовж останніх півроку хвора не баче. При дослідженні гострота зору правого ока – світловідчуття з правильною проекцією. Рефлекс сірий. При біомікроскопії кришталик мутний на всьому протязі. Про що може думати лікар, яка тактика?

У такому випадку лікар має знати, що наведені зміни кришталика пов`язані зі зрілою старечею катарактою. Хворій необхідно запрпонувати оперативне втручання й направити в стаціонар.

^ Загальна мета: вміти діагностувати різні види і стадії катаракт, вміти обґрунтовувати методи хірургічного і консервативного лікування.

^ Конкретні цілі

Вихідний рівень знань - умінь

Уміти

1. Виділяти та оцінювати клінічні ознаки катаракти

1.Збирати та оцінювати скарги, анамнез хворого(кафедра офтальмо-логії)

2. Скласти індивідуальну схему діагностичного пошуку та інтерп-ретувати результати офтальмо-логічного обстеження хворих з

віковою катарактою

2.Провести дослідження візометрії, періметрії, офтальмоскопії та інш.дослідженя та оцінити отримані данні (кафедра офтальмології)

3. Оцінювати офтальмоскопічну картину очного дна у пацієнтів з віковою катарактою
4. Провести диференційну діагностику основних стадій вікової катаракти5. Обгрунтувати тактику ведення хвориз з з віковою катарактою

3.Обгрунтувати фармакотерапію вікової катаракти (кафедри фармакології, клінічної фармакотерапії)


^ Задачі для перевірки вихідного рівня.

Для того, щоб з’ясувати вихідний рівень ваших знань та умінь, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення перевірте за еталонами відповідей, наданому нижче, інші перевірте самостійно.

Завдання 1

До лікаря звернулась пацієнтка 69 років зі скаргами на поступове погіршення гостроти зору правого ока. При візометріїї встановлено, що вона бачить перший рядок знаків таблиці Головіна-Сивцева з 2 метрів. Яка гострота зору цього ока у пацієнтки?

 1. 0,2

 2. 0,1

 3. 0,08

 4. 0,04

 5. 0,02

Еталон відповіді до завдання 1 – D.

Завдання 2.

До лікаря звернувся пацієнт, слюсар за фахом, 62 років зі скаргами на поступове погіршення зору на обидва ока. Супутня патологія – церебральний атеросклероз. Окуліст запідозрив у пацієнта вікову катаракту. Які свідомості з анамнезу можуть вказувати на можливу етіологію хвороби?

 1. Стать хворого

 2. Вік хворого

 3. Його професія

 4. Наявність церебрального атеросклерозу

 5. -

Завдання 3

До окуліста звернувся пацієнт зі скаргами на поступове погіршення гостроти зору на праве око. Лікарю потрібно ретельно обстежити стан кришталика. Для проведення офтальмоскопії він використовував наступний лікарський засіб?

 1. Мідріацил

 2. Левоміцетин

 3. Дексаметазон

 4. Візин

 5. Арутимол

Джерела інформації для поповнення вихідного рівня

 1. Ерошевский Т.И., Бочкарева А.А. Глазные болезни.-М.,1983.-362с.

Зміст навчання

Теоретичні питання

 1. Класифікація захворювань кришталика;

 2. Біомікроскопічна картина різних видів катаракт;

 3. Вибір методу операції і корекції афакії. .

Граф логічної структури до теми (див. додаток 4).

Джерела інформації

Основні:

 1. Шмелева В.В. «Катаракта», М, «Медицина».

 2. Руководство по глазным болезням, 1960г., стр. 305-

Додаткові:

 1. Федоров С.Н. «Имплантация искусственного хрусталика», М., Медицина, 1977.

Орієнтовна основа діяльності

Алгоритми (див. додаток 1, 2, 3)

^ Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання

Далі Вам пропонується вирішити декілька задач-моделей, використовуя діагностичні алгоритми.

Задача № 1

Хвора О. 69 років звернулася до лікаря зі скаргами на зниження зору на правому оці. VOD=0,06 не корегує. При дослідженні виявлено помутніння ядра та задньої капсули кришталика. Ваш діагноз?

А. Початкова катаракта

В. Незріла катаракта

С. Зріла катаракта

D. Перезріла катаракта

Е. Морганієва катаракта

Задача № 2.

У хворого Л. 76 років поступово знижувався зір на обох очах. VOD = світловідчуття з правильною проекцією, VOS = 0, 03 н/к. Рефлекс з очного дна сірий. При дослідженні в світлі щілинної лампи справа кришталик гомогенно молочно-білого кольору, капсула складчаста, субкапсулярно вакуолі, ядро кришталика опущено. Зліва частина коркових волокон зберігає прозорість. Ваш діагноз?

А. Початкова катаракта OU

B. Незріла катаракта OU

C. Зріла катаракта OU

D. Перезріла катаракта OD, незріла катаракта OS

E. Підвивих кришталика OD, незріла катаракта OS

Задача № 3.

Пацієнт 67 років скаржиться на зниження зору на лівому оці. При обстеженні: VOD =0,7 не корегує, VOS = 0, 06 н/к. При біомікроскопії: праве око – без патології, на лівому оці – під капсулою кришталика спицеподібні або клиноподібні помутніння з радіальним розташуванням. Який це різновид вікової катаракти?

А. Ядерна катаракта

В. Кортикальна катаракта

С. Субкапсулярна катаракта

D. Чашоподібна катаракта

Е. Змішана катаракта

Задача № 4.

У пацієнта 40 років VOD =1,0; око здорове. VOS=0. В області зіниці білого кольору кришталик. Результати ВОТ та УЗД – в нормі. Які можуть бути причини відсутності зору на ліве око?

A. Атрофія зорового нерву ОS

B. Незріла катаракта OS

C. Зріла катаракта OS

D. Перезріла катаракта, вторинна термінальна факогенна глаукома OS

E. Відшарування сітківки

Еталони відповідей:

1. В

2. D

3. В

4. А


Короткі методичні вказівки до роботи лікарів-інтернів на практичному занятті

«Обстеження хворих на катаракту».

Практичне заняття починається з участі лікарів інтернів в ранковій конференції. Заслуховується доповідь чергового лікаря. Звератється увага інтернів на важких хворих. Підсумок підводить завідувач кафедрою.

Далі шляхом тестового контролю визначається початковий рівень підготовки інтернів до практичного заняття.

Самостійна робота інтернів під керівництвом викладача включає: курацію хворих з катарактою (опитування, огляд, фізикальне обстеження хворих, знайомство з даними обстеження, постановка діагнозу, призначення лікування, невідкладних заходів, вирішення питань тактики, профілактики, лікувально трудової експертизи), вирішення ситуативних задач.

Після закінчення самостійної роботи інтернів проводиться її аналіз і корекція. Клінічний розбір хворих з катарактою включає доповідь інтернів про скарги хворих, анамнез, дані лабораторних та інструментальних досліджень, диференціальний діагноз, остаточний діагноз (включаючи і супутні захворювання) і ускладнення. Інтерни обговорюють діагностики, тактики, корекції, лікувально- трудової експертизи, реабілітації хворих з катарактою. В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Роботу інтернів оцінюють, обговорюють результати. Підводиться підсумок заняття.

^ Технологічна карта практичного заняття

"Обстеження хворих на катаракту"Етапи

Час (хвил.)

Засоби навчання

Устаткування

Місце проведення заняття

1.

Участь в ранковій конференції

30

Хворі, історії хвороб

Мультімедійний проектор

Конф. зал

2.

Визначення початкового рівня підготовки до заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімната

3.

Самостійна робота інтернів:

-курація хворих з катарактою

-вирішення ситуативних

задач

- робота в операційній, перев'язувальній245

Хворі, історії хвороб, дані лаб. та інструментальних методів досліджень, ситуативні задачі

Таблиці для перевірки гостроти зору Головіна-Сивцева, оптотипи Б.Л. Поляка проекційний периметр, кампіметр, дзеркальний офтальмоскоп, щілинна лампа, безрефлексний офтальмоскоп

Палати, учбова кімната

4.

Аналіз та корекція самостійної роботи інтернів

45

Хворі, історії хвороб, дані лаб. та інструм-них методів досліджень, таблиці, графи, схеми, алгоритми

Ноутбук, комп`ютер

Палати, учбова кімната

5.

Підсумковий тестовий контроль. Обговорення та підведення підсумків заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімнатаДодаток 1

Диагностический алгоритм при синдромі «Зниження зору»

I етап

Ціль: визначити гостроту зору

а) без корекції,

б) з корекцією.

Якщо у хворого гострота зору не змінена, або він не корегує до 1,0, то хворому необхідно визначити внутрішньоочний тиск.

При корекції до 1,0 у хворого може бути гіперметропія, міопія, пресбіопія, астигматизм.

II етап

Ціль: виявити характер внутрішньоочного тиска. Якщо ВОТ вище 25 мм. рт. ст., хворого необхідно обстежувати з діагнозом підозра на глаукому.

При нормальному ВОТ переходимо до третього етапу.

III етап

Ціль: визначити стан полів зору:

а) поле зору не змінено – переходьте до IV етапу,

б) поле зору змінено: можливе його звуження в окремому, декількох або у всіх меридіанах.

При концентричних змінах – поле зору звужене рівномірно у всіх меридіанах. Геміанопсії можуть бути гетеронімні (бітемпоральні, біназальні) та гомонімні (правосторонні, лівосторонні, верхньоквадрантні, нижньоквадрантні). Скотоми: центральні, парацентральні, геміконічні.

При зміні поля зору Ви переходите до IV етапу.


IV етап

Ціль: біомікроскопічно виявити зміни в передньому відділі ока.

При наявності прозорої, сферичної, зеркальної рогівки та прозорого кришталика переходьте до V етапу.

а) при зміні форми рогівки: кератоконус, кератоглобус;

б) при порушенні прозорості рогівки – запальні або дістрофічні захворювання;

в) при наявності помутніння кришталика – катаракта.

Зміни в кришталику можуть бути в виді різного ступеню помутніння його.

При уроджених катарактах: помутніння переднього або заднього полюса лінзи в центрі зіниці, по ходу швів і т.д.

При придбаних катарактах: помутніння ядра кришталика, помутніння всієї кори, субкапсулярно, помутніння в виді ніжного кільця і т.д.


Додаток 2

^ СХЕМА ООД ПО ПОКАЗАННЯМ ДО ОПЕРАТИВНОГО

ВТРУЧАННЯ ПРИ КАТАРАКТАХ

 1. Медичні:

А) перезріла катаракта (особливо при симптоматиці факолітичної глаукоми);

Б) необхідні (особливо при дрібній передній камері з вузьким або майже закритим вуглом передньої камери, що погрожує гострим нападом глаукоми);

В) вивих, а в деяких випадках і підвивих кришталика;

Г) аномальні форми кришталика;

Д) факогенна глаукома;

Е) циклолентікулярний блок, який не піддається лікуванню медикаментозними засобами;

Ж) Необхідність дослідження очного дна при супутніх захворюваннях, які потребують лікування під контролем офтальмоскопії або з допомогою лазерних методів (діабетичну ретинопатія, відшарування сітківки);

З) необхідність вітреофагії при непрозорому кришталику.


 1. Професійно-побутові:

А) професійна потреба в бінокулярному зорі;

Б) професійна потреба в повноцінному полі зору;

В) професійна потреба в гостроті зору;

Г) з косметичною ціллю при однобічній катаракті.


Додаток 3

^ ООД ПО ОБСТЕЖЕННЮ ХВОРИХ НА КАТАРАКТУ

/План/

СКАРГИ: 1. зниження зору;

2. з`явилися темні плями, смужки перед очима;

3. зниження зору до світловідчуття з правильною проекцією.

^ АНАМНЕЗ ЗАХВОРЮВАННЯ:

 1. З якого часу з`явилися скарги, з якими обставинами хворий пов`язує їх появу;

 2. Які і в якому обсязі проводилися дослідження в минулому;

 3. Лікування, яке проводилося з початку захворювання і на даний час, його ефективність (суб`єктивні відчуття хворого, стан зорових функцій);

 4. Причина звернення до офтальмолога.

^ АНАМНЕЗ ЖИТТЯ:

 1. Вік хворого

 2. Наявність ендокринних порушень

 3. Наявність професійних шкідливостей

 4. Механічні й хімічні ураження очей

^ ДАНІ ОБ`ЄКТИВНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ОКА:

 1. Дослідження гостроти центрального зору

 2. Дослідження поля зору

 3. Офтальмометрія

 4. Метод бокового освітлення

 5. Дослідження в минаючому світлі

 6. Біомікроскопія

ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ХВОРОГО:

 1. Консервативне (при початкових катарактах);

 2. Оперативне: екстракапсулярне видалення;

інтракапсулярне видалення.


Граф логічної структури „Обстеження хворих на катаракту ” Додаток 4 одаток 4

Схожі:

Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою
Ці важливі питання потребують подальшої розробки на базі офтальмологічних мікрохірургічних центрів
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 2 циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів ΙΙ циклу за темою
Тому що ведучим симптомом паралітичної косоокості є болісне двоїння, хворий найчастіше звертається по допомогу до офтальмолога
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
...
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Бінокулярний зір підсилює сприйману яскравість об'єктів, підвищує гостроту зору, розширює поле зору
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Скарга на косоокість може бути однією з перших при внутріочній пухлині, пухлині орбіти чи головного мозку
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Вона використовується в діагностиці внутриочних новоутворень, відшаруванні сітківки, для рішення питання о прогресуванні міопії,...
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Вона використовується в діагностиці внутриочних новоутворень, відшаруванні сітківки, для рішення питання о прогресуванні міопії,...
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою
Ці захворювання нерідко таять у собі погрозу невиліковної сліпоти, що насувається. Цим І пояснюється практична цінність вивчення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи