Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою icon

Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою
Скачати 87.81 Kb.
НазваМетодичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою
Дата13.09.2012
Розмір87.81 Kb.
ТипМетодичні вказівкиМетодичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою


РАННЯ ДІАГНОСТИКА ПЕРВИННОЇ ГЛАУКОМИ


Склала ас.: Котлубей Г.В.


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.

Глаукома – це група захворювань, яка характеризується неспецифічною атрофією зорового нерву та супроводжується порушенням регуляції офтальмотонусу. Рання діагностика цього тяжкого захворювання актуальна та важка, тому що невчасно діагностовано захворювання приводе до необратимої сліпоти. Група пацієнтів, яка повинна бути досліджена з діагнозом підозра на глаукому складається з лиць у яких виявляються при профоогляді з порушенням офтальмотонусу, або пред’являють скарги на швидку втому очей, часту зміну окулярів, почуття стороннього тіла в очах то що.

Лікар – офтальмолог повинен відібрати пацієнтів та вміти своєчасно та у повному обсязі обслідувати таких хворих, щоб не пропустити тяжкого захворювання.

^ ЗАГАЛЬНА МЕТА: вміти виявляти та проводити діагностику хворих з підозрою на глаукому


Конкретні цілі

Вихідний рівень знань - умінь

Уміти

1.Вибрати скарги хворого та виявити із анамнезу, які чинники вказують на необхідність дослідження хворого з підозрою на глаукому ;

1.Збирати та оцінювати скарги й анамнез хворих з патологією очей ( кафедра офтальмології)

2. Скласти план та інтерпретувати результати офтальмологічного дослідження хворого. Поставити попередній діагноз

2. Визначити об’єм та послідовність дослідження хворого (кафедра офтальмології )

3.Провести диференційну діагностику та поставити остаточний діагноз
4. Намітити план диспансерного нагляду
^ ЗАДАЧІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ.

Для того щоб з’ясувати, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань і умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення завдання 1 перевірте за еталоном відповідей, приведеному нижче. Інші вирішите самостійно.

Завдання 1.

При диспансерному огляді у хворого Р.,52 років на первинну глаукому виявлено підвищений ВОТ. Який анатомічний рівень ретенції найбільш вірогідний?

 1. Трабекулярний

 2. Увеосклеральний

 3. По периневральним пространствам

 4. Зіниця

 5. -

Завдання 2.

У хворого В., при офтальмоскопії виявлена екскавація диска зорового нерву. Який метод найбільш інформативний для визначення розмирів екскавації ?

1. Пряма офтальмоскопія

2. Обернена офтальмоскопія

3. Бінокулярна офтальмоскопія

4. Оптична когерентна офтальмоскопія

5. Біоофтальмоскопія

Еталон відповіді до завдання №1: 1

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ.

1.Глазные болезни: Учебник/Под ред.Т.И.Ерошевского, А.А.Бочкаревой.- 2-е изд. – М.: Медицина, 1983, - С.78 – 106, 305 – 313.

2.Налётов С.В., Зупанец И.А., Бахтеева Т.Д. и др. Клиническая фармакология: Учебник для студентов высших учебных заведений:Т.2.- Харьков, 2005.-С.115-153, 246-248.

ЗМІСТ НАВЧАННЯ

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Етіологія та патогенез глаукоми

 2. Гідродинаміка та гідростатика ока

 3. Особливості повреждения зорового нерву при глаукомі

 4. Диференційна діагностика первинної глаукоми та офтальмогіпертензій

 5. Принципи диспансеризації населення.

^ 2. ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРІ ТЕМІ ( див. Додаток 1)

3. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні:

 1. Нестеров А.П. Глаукома. М.: Медицина, 1995.- С.103 – 130,186 – 206

 2. Лекции

Додаткові:

 1. Морозов В.И., Яковлев А.А. Фармакотерапия глазных болезней: Справочник.-Изд.4-е, перераб. И доп.-М.:Медицина, 2001.- С.415-429

ОРІЄНТОВАНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ

 1. ООД по постановці розгорнутого клінічного діагнозу хворому на первинну глаукому. (Додаток 2).

 2. Таблиці, схеми

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛІЙ НАВЧАННЯ

Завдання 1

При плановому профогляді шахтарів який контингент в 35 річному році має бути оглянуто на глаукому?

 1. З хронічним пієлонефритом

 2. З гіпертонічною хворобою 1 ступеню

 3. З гіпертонічною хворобою 2 ступеню

 4. З гіпертонічною хворобою любого ступеню

 5. З хронічним холециститом.

Завдання 2.

Хворий обстежується у стаціонарі з діагнозом підозра на глаукому. Призначена добова тонометрія. Яка ціль цього дослідження?

   1. Дослідити гідродинаміку

   2. Дослідити коливання ВОТ на протязі доби

   3. Дослідити коливання ВОТ на фоні артеріального тиску

   4. Дослідити рівень ВОТ

   5. Дослідити коливання ВОТ на протязі кількості днів.


Завдання 3.

У пацієнта при профоогляді виявлено ВОТ = 29,0 рт.ст. Ніяких скарг він не пред’являє. Який попередній діагноз?

 1. Первинна глаукома

 2. Підозра на глаукому

 3. Есенціальна гіпертензія

 4. Офтальмогіпертензія

 5. Вторинна глаукома

Завдання 4.

При дослідженні хворого з діагнозом підозра на глаукому правого ока виявлено: коливання ВОТ на протязі суток від 24,0 до 27,0 мм рт.ст., кут передньої камери середньої ширини, кордони поля зору не змінні, ДЗН з сіруватим відтінком та екскавацією 0,6. У лівому оці коливання ВОТ від 22,0 до 25,0, кут передньої камери середньої ширини, кордони поля зору не змінні, ДЗН з сіруватим відтінком та екскавацією 0,2. Який симптом буде найважливішим для первинної глаукоми при диференційній діагностики її з офтальмогіпертензією?

 1. Рівень ВОТ

 2. Асиметрія ВОТ

 3. Колір диску зорового нерву

 4. Розмір екскавації

 5. Асиметрія екскавації

Завдання 5.

У хворого К, 56 лет, відкритокутова 2а нестабілізована глаукома лівого ока, 1а стабілізована глаукома правого ока. Як часто хворий має відвідувати офтальмолога?

 1. 1раз у місяць

 2. 2 рази у місяць

 3. Через кожні 2 місяця

 4. Через кожні 3 місяця

 5. Через кожні 1,5 місяця

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ ІНТЕРНІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

Практичне заняття починається з участі лікарів –інтернів в ранковій конференції. Заслуховується доповідь чергового лікаря. Звертається увага на важких хворих. Підсумок підводить учбовий доцент.

Самостійна робота інтернів під керівництвом знайомство з методами дослідження кута передньої камери, які викладач демонструє на хворих. Потім інтерни освоюють необхідні навички друг на друзі та на хворих.

Після закінчення самостійної роботи інтернами проводиться аналіз та корекція отриманих даних.

В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Робота інтернів оцінюється, обговорюються результати. Підводиться підсумок заняття.

^ Технологічна карта практичного заняття

РАННЯ ДІАГНОСТИКА ПЕРВИННОЇ ГЛАУКОМИ.”


№ пп

Етапи

час

Учбові посібники

Місце проведення

Оснащення

Обладнення

1


2


3.


4.


5.

Участь в ранковій конференції


Визначення початкового рівня підготовки до заняття


Самостійна робота з хворим. Проведення обстеження.


Аналіз і корекція самостійної роботи інтернів


Підсумковий тестовий контроль. Обговорення і підведення підсумків заняття.

30


10


235


45


40

Хворі , історії хвороби


Тести


ГЛС, ООД


Данні досліджень, таблиці, схеми, графи, алгоритми


ТестиГоніоскопи, щілинні лампи

Учбова кімната


Учбова кімната


Апаратурна , учбова кімнати


Учбова кімната


Учбова кімнатаДодаток 1

ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ:

“РАННЯ ДІАГНОСТИКА ГЛАУКОМИ ”


КОНТИНГЕНТ ПАЦІЄНТІВ, ЯКІ ДОСЛІДЖУЮТЬСЯОсоби старіше 40 років

Особи з ендокринною патологією, гіпертонічною хворобою, родичі хворих на глаукому

Активне звернення хворих

Кожен рік

1раз у 3 роки


МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Візо-метрія

Пері-метрія

кампіметрія

біомікроскопія

гоніоскопія

ЕТМ

Добова тонометрія

2-х годинна тонометрія

тонографія

Толерантний ВОТ
Диференційний діагноз
Первинна глаукома

Вторинна глаукома

офтальмогипертензія


КЛІНИЧНИЙ ДІАГНОЗ


Форма

стадія

компенсація

стабілізація
диспансерний нагляд


Місцева гіпотензивна терапія

Нейропротекторна терапія


Фізіотерапія,

сан-курлікування

Додаток 2.

ООД по постановці розгорнутого клінічного діагнозу хворому на первинну глаукому.


Провести об’єктивне дослідження


гоніоскопія

періметрія

тонометрія

До 27,0

мм рт.ст

28-32,0мм рт.ст

> 33,0

мм рт.ст
Відкрито-кутова

Закрито-кутова

Початкова

1

Роз-вита

П

Далеко західна

Ш

Тер-мінальна

1Y


ФОРМА

СТАДІЯ

РІВЕНЬ КОМПЕНСАЦІЇ


стабілізована

не стабілізована

Схожі:

Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 2 циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою
Ці важливі питання потребують подальшої розробки на базі офтальмологічних мікрохірургічних центрів
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою
Визначення стану гідродинаміки ока це група найважливіших досліджень, якім має володіти офтальмолог
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів ΙΙ циклу за темою
Тому що ведучим симптомом паралітичної косоокості є болісне двоїння, хворий найчастіше звертається по допомогу до офтальмолога
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
...
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Бінокулярний зір підсилює сприйману яскравість об'єктів, підвищує гостроту зору, розширює поле зору
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Скарга на косоокість може бути однією з перших при внутріочній пухлині, пухлині орбіти чи головного мозку
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Вона використовується в діагностиці внутриочних новоутворень, відшаруванні сітківки, для рішення питання о прогресуванні міопії,...
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Вона використовується в діагностиці внутриочних новоутворень, відшаруванні сітківки, для рішення питання о прогресуванні міопії,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи