Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою icon

Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою
Скачати 152.56 Kb.
НазваМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою
Дата13.09.2012
Розмір152.56 Kb.
ТипМетодичні вказівкиМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для лікарів – інтернів офтальмологів 1 циклу за темою


«СПІВДРУЖНЯ КОСООКІСТЬ»


Склала: доц. Євтушенко В.О.


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ. Важливість цього розділу офтальмології пов'язана з тим, що співдружня косоокість є слідком або сама призводить до порушення бінокулярного зору, зниженню гостроти зору ока, що косить. Надалі це обмежує можливість вибору професії. Косметична вада травмує психіку хворого, впливає на характер, формує комплекс неповноцінності. Лікування найбільш ефективне в ранньому дитячому віці.

У більш зрілі роки відновити повноцінну роботу зорового аналізатора неможливо. Лікування переслідує лише косметичний ефект. Наприклад: на прийом до окуліста звернулася дівчина 17 років зі скаргами на косоокість.

Батьки хворої відзначають нервозність, дратівливість, замкнутість дочки. Після оперативного втручання отриман гарний косметичний ефект. Змінився характер хворої. Але підвищити гостроту зору ока, що косить, не можливо.

Ознайомтеся з цілями даного заняття, продумайте їх.


^ Загальна мета - уміти поставити розгорнутий діагноз співдружньої косоокості, провести консервативне лікування хворого.^ Конкретні цілі

Вихідний рівень знань - умінь

Уміти:

1. Вибрати зі скарг хворого і даних анамнезу відомості, що вказують на наявність співдружньої косоокості


1. Збирати та оцінювати скарги, анамнез хворого

(кафедра офтальмології)

2. Скласти індивідуальну схему обстеження хворого

2. Виявити симптоми співдружньої косоокості

(кафедра офтальмології ФІПО, Ι цикл)

3. Виявити клінічні прояви співдружньої косоокості при об'єктивному й інструментальному дослідженні (характер зору, кут косоокості, фіксація, фузіонні резервы, здатність до злиття, феномен Гайдингера, огляд оптичних середовищ і очного дна, гострота зору, рефракція).

4. Поставити остаточний розгорнутий діагноз

3. Поставити діагноз співдружньої косоокості

(кафедра офтальмології ФІПО, Ι цикл)

5. Діагностувати ускладнення співдружньої косоокості
6. Скласти й обґрунтувати схему комплексного консервативного лікування хворого співдружньою косоокістю.
7. Проводити профілактику розвитку косоокості
8. Вирішити питання лікарсько - трудової і військової експертизи пацієнтів і профорієнтації підлітків, що страждають косоокістю

^ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ

Для того, щоб з'ясувати, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань та умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення завдання №1 перевірте за еталоном відповідей, приведеному нижче, інші вирішите самостійно.


Завдання №1

Під час офтальмологічного обстеження пацієнт, який має скарги на періодичне відхиленя ока до носу, на чотирьохкрапковому кольоровому апараті в окулярах з червоним (праве око) і зеленим кольоровими фільтрами, бачить 5 кружків. Який характер зору?

A. Бінокулярний

B. Монокулярний правим оком

C. Монокулярний лівим оком

D. Одночасний

E . –

Еталон відповіді до завдання №1: D


Завдання №2

Під час проведення профілактичного огляду дитині двох років треба визначити характер зору. Який метод або прилад доцільно використовувати?

A. 4-х крапковий кольорний прилад

B. Поляроідний диплоскоп

C. По Грефе

D. По Аветисову з призмою

E. На синоптофорі

Завдання №3

Пацієнт скаржиться на :

A. Зниження гостроти зору, відхилення одного чи по черзі обох очей

B. Двоїння

C. Промахування

D. «Мушки» перед очима

E. Швидку стомлюваність при зоровому навантаженні

Яка з перерахованих скарг найбільш типова для пацієнтів зі співдружньою косоокістю?


Завдання №4

До окуліста звернулась мати з дитиною 6 років зі скаргами на наявність косооокості у малюка. Під час обстеження встановлено, що у пацієнта бінокулярний зір, правильна фіксація. При положенні призми Медокса перед правим оком, пацієнт бачить червону лінію ліворуч від джерела світла. Яка косоокість має місце в даному випадку?

A. Схована розбіжна

B. Схована збіжна

C. Мнима

D. Паралітична

E. Атипічний вид


Завдання №5

До лікаря звернулась мати з малюком 6 років зі скаргами на косоокість. Під час проведення обстеження встановлено, що у пацієнта по черзі то одне, то інше око відхиляються назовні. Найбільше імовірно, що має місце косоокість:

A. Мнима

B. Схована

C. Співдружня

D. Паралітична

E. Атипічній вид


^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ

1. Аветисов Э.С. Содружественное косоглазие. М.: Медицина, 1977. -С. 50-59, 140-170.


ЗМІСТ НАВЧАННЯ

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ, на підставі яких можливо виконання цільових видів діяльності.

1. Етіологія і патогенез співдружньої косоокості

2. Обстеження хворого співдружньою косоокістю

3. Класифікація

4. Клініка співдружньої косоокості

5. Консервативне лікування

6. Профілактика

7. Профорієнтація

8. Лікарсько - трудова і військова експертиза


2. ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ «Клінічний розбір хворих на співдружню косоокістю» (додаток № 1)

^ 3. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні:

1. Хаппе В. Офтальмология / Перевод с нем.; Под общ. ред. Амирова А.Н.. – М.: МЕДпресс–информ, 2004. – С.219-231.

Додаткові:

1. Тейлор Д., Хойт К. Детская офтальмология. Перевод с англ. Под ред. проф.

Э.В. Егоровой. Изд. БИНОМ, 2007.-С.17-18.

2.  Аветисов Э.С. Содружественное косоглазие. М.: Медицина, 1977. -С. 61-271.


^ ОРІЄНТОВНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ

Алгоритм (див. додаток №2)

Таблиці, схеми


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ


^ . ЗАДАЧА № 1.

У хворого співдружньою косоокістю кут косоокості при циклоплегії не змінився. У даному випадку косоокість:

1. Акомодаційона

2. Неакомодаційона

3. Частково акомодаційна

4. Недостатньо інформації для висновку

5. -

^ ЗАДАЧА № 2.

У хворого альтернуючою косоокістю лікар припускає наявність функціональної скотоми. Яким способом її можна знайти?

1. Досліджуючи поле зору

2. На кампіметрі з виключеним ведучим оком.

3. На кампіметрі з двома відкритими очима

4. На синоптофорі

5. На періметрі

^ ЗАДАЧА № 3

При двох відкритих очах пацієнт може утримувати крапку фіксації правим оком трохи краще ніж лівим. Яка косоокість має місце?

1. Альтернуюча

2. Монолатеральна правим оком

3. Монолатеральна лівим оком

4. Недостатньо інформації для висновку

5. -

^ ЗАДАЧА № 4.

У пацієнта із співдружньою косоокістю на тлі циклоплегії кут косоокості збільшився. У даному випадку косоокість?

1. Акомодаційна

2. Неакомодаційна

3. Частково акомодаційна

4. Можливі різні варіанти

5. Недостатньо інформації для висновку


^ ЗАДАЧА № 5.

При фіксації поглядом пацієнта кінця фіксаціонної голки безрефлексного офтальмоскопа, тінь від неї падає на зовнішній край макулярного рефлексу. Характер фіксації?

1. Фовеальна

2. Парафовеальна

3. Макулярна

4. Парамакулярна

5. Периферична


^ ЗАДАЧА № 6.

На чотирьох -крапковому кольорному апараті пацієнт в окулярах з червоним (праве око) і зеленим світлофільтрами бачить 3 зелених кружки. Який характер зору? Виберіть найбільш точну відповідь.

1. Бінокулярний

2. Монокулярний

3. Монокулярний правим оком

4. Монокулярний лівим оком

5. Одночасний


^ ЗАДАЧА № 7.

У пацієнта на оці, що косить, гострота зору 0,03. Корекція аномалії рефракції зору не поліпшує. Ваша думка відносно ступеня амбліопії?

1. Слабка

2. Середня

3. Виражена

4. Глибока

5. Недостатньо інформації для рішення питання


^ ЗАДАЧА № 8.

У пацієнта страждаючого співдружньою косоокістю на оці, що косить, неправильна фіксація. Доцільне лікування:

1. По Кюпперсу

2. По Гончаровій

3. Гелій - неоновим лазером

4. Способом пеналізації

5. Фотостимуляцією


^ ЗАДАЧА № 9.

У пацієнта з альтернуючою косоокістю діагностована функціональна скотома. Визначите вправу для її усунення

1. Розвиток позитивних фузіонних резервів

2. Розвиток негативних фузіонних резервів

3. Мигальні вправи на синоптофорі під

об'єктивним кутом косоокості

4. Мигальні вправи на синоптофорі під

суб'єктивним кутом косоокості

5. Визначити неможливо, недостатньо

інформації


^ ЗАДАЧА № 10.

У пацієнта із співдружньою косоокістю в процесі ортоптичних і плеоптичних вправ досягнута ортофорія, висока гострота зору. Однак, характер зору залишається монокулярним. Ваша подальша тактика?

1. Оперативне втручання

2. Диплоптичні вправи

3. Вправи по придушенню функціональної

скотоми

4. Вправи на синоптофорі по розвитку

негативної фузіі

5. Вправи на синоптофорі по розвитку

позитивної фузіі


^ ЗАДАЧА № 11.

У призовника збіжна співдружня монокулярна косоокість, виражена амбліопія УОD=0,1 н/кор. УОС=1,0 без корекції, рефракція еметропічна Вирішите питання військової експертизи.

1. Придатний

2. Не придатний

3. Не придатний у мирний час, придатний у військовий

4. Придатний для служби в спец. військах

5. Не придатний зі зняттям з обліку

^ ЗАДАЧА № 12.

У пацієнта 60 років скарги на відсутність зору лівим оком, відхилення його зовні, поступове зниження зору на ліве око. УОD=0,5 не/кор.УОС= світловідчуття, вірна проекція світла. При об'єктивному обстеженні виявлене початкове помутніння кришталика правого ока, повне помутніння кришталика лівого ока. Ліве око відхилене зовні на 10º. Рухливість очних яблук у повному обсязі. Зі слів хворого раніш бачив добре обома очима, косоокості не було. Ваша думка про вид косоокості в даному випадку?

1. Мнима

2. Співдружня вторинна

3. Співдружня первинна

4. Паралітична

5. Схована


^ ЗАДАЧА № 13.

У дитини 4 років діагностована збіжна співдружня монокулярна косоокість, амбліопія середнього ступеня лівого ока. На даному етапі доцільне лікування:

1. Очкова корекція, оклюзія кращого ока

2. Хірургічне виправлення косоокості

3. Лазерстимуляція

4. Фосфен

5. -


^ ЗАДАЧА № 14.

При об'єктивному обстеженні пацієнта виявлено, що при фіксації близького предмета є бінокулярний зір, при погляді вдалину з'являється дивергенція. Найбільш імовірний діагноз?

1. Паралітична косоокість

2. «А» синдром

3. «У» синдром

4. Схована косоокість

5. Ексцес дивергенції


^ ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ:


1. 2 8. 1

2. 4 9. 3

3. 1 10. 2

4. 2 11. 4

5. 3 12. 2

6. 4 13. 1

7. 4 14. 5


КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ ЛІКАРІВ ІНТЕРНІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ “КЛІНІЧНИЙ РОЗБІР ХВОРИХ НА СПІВДРУЖНЮ КОСООКІСТЬ .”

Практичне заняття починається з участі лікарів інтернів в ранковій конференції. Заслуховується доповідь чергового лікаря. Звератється увага інтернів на важких та тематичних хворих. Підсумок підводить завідувач кафедрою.

Далі шляхом тестового контролю визначається початковий рівень підготовки інтернів до практичного заняття.

Самостійна робота інтернів під керівництвом викладача включає: курацію хворих із співдружньою косокістю (опитування, огляд, фізикальне обстеження хворих, аналіз даних обстеження, постановка діагнозу, диф. діагностика, вирішення ситуативних задач. Після закінчення самостійної роботи інтернів проводиться її аналіз і корекція. Клінічний розбір хворих із співдружньою косоокістю включає доповідь інтернів про скарги хворих, анамнез, дані лабораторних та інструментальних досліджень, диференціальний діагноз, остаточний діагноз ( включаючи і супутні захворювання) і ускладнення.

В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Роботу інтернів оцінюють, обговорюють результати. Підводиться підсумок заняття.


^ Технологічна карта практичного заняття
Етапи

Час (мін.)

Засоби навчання

Устаткування

Місце проведення заняття

1.

Участь в ранковій конференції

30

Хворі, історії хвороб

Мультімедійний проектор

Конф. зал

2.

Визначення початкового рівня підготовки до заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімната

3.

Самостійна робота інтернів:

-курація хворих із співдружньою косоокістю

-вирішення ситуативних

задач

-робота в операційній,

перев`язувальній

245

Хворі, історії хвороб, дані лабораторних та інструментальних методів досліджень, ситуативні задачі

Офтальмоскоп, лупа, щілинна лампа, периметр, синоптофор, БО,

4х крапковий прилад, апарат Рота, шрифт для близу

Палати, учбова кімната, операційна, перев` язувальна

4.

Аналіз та корекція самостійної роботи інтернів

45

Хворі, історії хвороб, дані лабораторних та інструмент.

методів досліджень, таблиці, графи, схеми, алгоритми

Ноутбук, комп`ютер

Палати, учбова кімната

5.

Підсумковий тестовий контроль. Обговорення та підведення підсумків заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімнатаДодаток № 1.


ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ теми «СПІВДРУЖНЯ КОСООКІСТЬ»


^ СКАРГИ АНАМНЕЗ


1. На відхилення одного чи 1. Час появи косоокості

по черзі обох очей 2. Час звертання до лікаря

2. Низький зір чи його 3. Раніше проведене лікування і

відсутність його ефективність

4. Наявність косоокості в близьких

родичів

5. Особливості вагітності,

пологів, постнатального

розвитку


^ ОБ'ЄКТИВНІ ДАНІ


Офтальмологичне обстеження. Обстеження інших органів і систем


1. Гострота зору 1. Консультація педіатра

2. Рефракція

3. Характер зору

4. Кут косоокості


^ ПОПЕРЕДНІЙ ДІАГНОЗ


РЕЗУЛЬТАТИ ДОДАТКОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ


1. Кут косоокості на фоні циклоплегіі

2. Огляд оптичних середовищ і очного дна із широкою зіницею

3. Рефракція на фоні циклоплегії

4. Фіксація

5. Фузионні резерви

6. Здатність до злиття

7. Феномен Гайдингера

8. Кореспонденція сітківки


^ ОСТАТОЧНИЙ ДІАГНОЗ

КЛАСИФІКАЦІЙ КОСООКОСТІ
1. Первинна 1. Постійна 1. Неаккомодацйна 1. Монолатеральна

2. Вторинна 2. Періодична 2. Частково аккомода- 2. Альтерніруюча

ційна

3. Акомодаційна
1. Конвергуюча

2. Дивергіруюча

3. Суправергіруюча

4. Инфравергіруюча


УСКЛАДНЕННЯ


1. Амбліопія ступінь 1. слабка

2. середня

3. виражена

4. глибока

2. Утрата нормальних бінокулярних зв'язків

3. Вторинні зміни в нервово- м'язовому апараті зорового

аналізатора


^ ПАТОГЕНЕЗ СПІВДРУЖНЬОЇ КОСООКОСТІ


1. Порушення сенсорного апарата

зорового аналізатора Порушення

2. Порушення моторного апарата механізму Косоокість

зорового аналізатора біфиксації


ЛІКУВАННЯ Хірургічне (див. додаток №2)

Консервативне
^ ПЛЕОПТИКА ОРТОПТИКА СТЕРЕОПТИКА


1. Корекція аномалій 1. Придушення функціональної 1. Стереозуммер

рефракції скотоми (синоптофор) 2. Стереоскоп

2. Оклюзія 2. Відновлення і роз- 3. Гра в теніс,

3. Пеналізація виток биіфіксаціі м'яч, бадмінтон

4. Вправи на без- (синоптофор, призма-

рефлексному офтальмо- тична корекція,

скопі диплоптика, хейроскоп)

5. Лазерстимуляція 3. Розвиток фузионних

6. Фотостимуляція резервів (синоптофор,

7. Електростимуляція призми)

(фосфен) 4. Розвиток рухливості

ока мускултренер, ел.

стимуляція м'язів,

вправи для зовнішніх

м'язів ока)


ПРОФІЛАКТИКА

^ АНТЕНАТАЛЬНА ПОСТНАТАЛЬНАЯ

Попередження : 1. Попередження і лікування

1. Внутрішньоутробної інфекції і всіх можливих причин

інтоксикації поразки окулорухових

2. Токсикозів вагітності нервів

3. Родової травми 2. Виявлення й оптична корекція

аметропій у ранньому

(1 - 2 роки) віці

3. Гігієна зору


ПРОФОРІЄНТАЦІЯ


ЕКСПЕРТИЗА

1. Лікарсько - трудова

2. Військова


Додаток № 2.


^ ДІАГНОСТИЧНИЙ АЛГОРИТМ СПІВДРУЖНЬОЇ КОСООКОСТІ


СПІВДРУЖНЯ КОСООКІСТЬ


стан середовищ і очного дна
Є патологія, Патології немає Закл.: Первинна

що істотно співдружня

знижує косоокість

зір

Яке око коситьобоє одне

Закл.: Вторинна Закл.: Альтернующа Монолатеральна

співдружня косоокість косоокість

косоокість

Зміна кута косоокості

на тлі циклоплегіі
Зник цілком Зменшився Не змінився

або збільшився


Закл.: Акомодаційна Закл.: Частково Закл.: Неакомодаційна

косоокість акомодаційна косоокість

косоокістьСхожі:

Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою
Ці важливі питання потребують подальшої розробки на базі офтальмологічних мікрохірургічних центрів
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 2 циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів ΙΙ циклу за темою
Тому що ведучим симптомом паралітичної косоокості є болісне двоїння, хворий найчастіше звертається по допомогу до офтальмолога
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Бінокулярний зір підсилює сприйману яскравість об'єктів, підвищує гостроту зору, розширює поле зору
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Скарга на косоокість може бути однією з перших при внутріочній пухлині, пухлині орбіти чи головного мозку
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Вона використовується в діагностиці внутриочних новоутворень, відшаруванні сітківки, для рішення питання о прогресуванні міопії,...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Вона використовується в діагностиці внутриочних новоутворень, відшаруванні сітківки, для рішення питання о прогресуванні міопії,...
Методичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 1 циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою
Ці захворювання нерідко таять у собі погрозу невиліковної сліпоти, що насувається. Цим І пояснюється практична цінність вивчення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи