Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою icon

Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою
Скачати 98.88 Kb.
НазваМетодичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою
Дата13.09.2012
Розмір98.88 Kb.
ТипМетодичні вказівкиМетодичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою


КЛІНІЧНИЙ РОЗБІР ХВОРИХ НА ЗАКРИТОКУТОВУ ГЛАУКОМУ”


Склала: ас. Котлубей Г.В.


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.

Закритокутова глаукома (ЗК)– це одне форм первинної глаукоми, яка може привести до сліпоти. Ця форма зустрічається раніш ніж відкритокутова. Вона характеризується переміжним перебігом. У міжнападний період око може виглядати зовсім здоровим, що веде до пізньої діагностиці, втраті зорових функцій. Такого пацієнта буде визнано інвалідом. Тому діагностика та вибір оптимального лікування має велике значення. Хворий на ЗК глаукому має бути на постійному спостереженні у офтальмолога і кожен рік обстежитися у стаціонарі. Тільки постійне спостереження за зоровими функціями та рівнем ВОТ, проведення курсів консервативної терапії дають можливість зберігати зорові функції.

^ ЗАГАЛЬНА МЕТА: вміти діагностувати та оказувати кваліфіковану допомогу хворим на закрито кутову глаукому.

^ Конкретні цілі

Вихідний рівень знань - умінь

Уміти

1.Вибрати скарги хворого та виявити із анамнезу, які чинники вказують на необхідність дослідження хворого на закрито кутову глаукому у стаціонарі;

1.Збирати та оцінювати скарги й анамнез хворих з патологією очей ( кафедра офтальмології)

2. Скласти план та інтерпретувати результати офтальмологічного дослідження хворого.

2. Визначити об’єм та послідовність дослідження хворого (кафедра офтальмології )

3.Провести диференційну діагностику закрито кутової та вторинних глауком
4. Призначити місцеву гіпотензивну терапію

4.Вибирати препарати, визначати показання та протипоказання до їх пристосування (кафедра фармакології)^ ЗАДАЧІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ.

Для того щоб з’ясувати, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань і умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення завдання 1 перевірте за еталоном відповідей, приведеному нижче. Інші вирішите самостійно.

Завдання 1.

При диспансерному огляді у хворого Р.,52 років на первинну глаукому виявлено підвищений ВОТ. Який анатомічний рівень ретенції найбільш вірогідний?

 1. Трабекулярний

 2. Увеосклеральний

 3. По периневральним пространствам

 4. Зіниця

 5. -

Завдання 2.

У хворого В., при офтальмоскопії виявлена екскавація диска зорового нерву. Який метод найбільш інформативний для визначення розмирів екскавації ?

1. Пряма офтальмоскопія

2. Обернена офтальмоскопія

3. Бінокулярна офтальмоскопія

4. Оптична когерентна офтальмоскопія

5. Біоофтальмоскопія

Завдання 3.

У хворого з глаукомою та бронхіальною астмою необхідно призначити місцеві гіпотензивні препарати. Яка група препаратів протипоказана в цьому випадку?

1. Симпатоміметики

2. Холіномиметики

3. β-адреноміметики

4. Інгібітори карбангидрази

5. Простагландини

Еталон відповіді до завдання №1: 1

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ.

1.Глазные болезни: Учебник/Под ред.Т.И.Ерошевского, А.А.Бочкаревой.- 2-е изд. – М.: Медицина, 1983, - С.78 – 106, 305 – 313.

2.Налётов С.В., Зупанец И.А., Бахтеева Т.Д. и др. Клиническая фармакология: Учебник для студентов высших учебных заведений:Т.2.- Харьков, 2005.-С.115-153, 246-248.

ЗМІСТ НАВЧАННЯ

1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Анатомо- фізіологічні основи регуляції ВОТ.

 2. Клінічні признаки закритокутової глаукоми

 3. Обґрунтування консервативних методів лікування.

^ 2. ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРІ ТЕМІ ( див. Додаток 1)

3. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні:

 1. Нестеров А.П. Глаукома. М.: Медицина, 1995.- С.47 -83,103 – 143,186 – 206

 2. Лекции

Додаткові:

 1. Морозов В.И., Яковлев А.А. Фармакотерапия глазных болезней: Справочник.-Изд.4-е, перераб. И доп.-М.:Медицина, 2001.- С.415-429

ОРІЄНТОВАНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ

 1. ООД по постановці розгорнутого клінічного діагнозу хворому на закритокутову глаукому. (Додаток 2).

 2. Алгоритм призначення препаратів для місцевої гіпотензивної терапії

(Додаток 3).

Таблиці, схеми


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛІЙ НАВЧАННЯ

Задача №1.

Хворий на глаукому на протязі 5 років. Надглядається у лікаря. Відмічає періодично зʼявляющиєся біль, туман у лівому оці. ВОТ рівен 24,0 мм рт.ст. Яка має бути тактика лікаря?

 1. змінити режим інстілляцій

 2. направити для обстеження у стаціонар

 3. назначити судинорозширювану терапію

 4. обстежити гідродинаміку.

 5. -

Задача № 2.

Хворий на глаукому обстежиться у стаціонарі. По данім добової тонометрії ВОТ коливає від 21,0 до 25,0 мм рт.ст. Яке дослідження ще обов’язково провести для уточнення нормалізації ВОТ?

 1. еластотонометрію

 2. 2-х годинну тонометрію

 3. кампіметрію

 4. тонографію

 5. дослідити толерантний тиск

Задача № 3.

Лікар виставив хворому первиною глаукомою закритокутову форму. На основі якого дослідження це було зроблено?

 1. Біомікроскопії

 2. Гоніоскопії

 3. Періметрії

 4. Офтальмоскопії

 5. Тонографії.Задача № 4.

У хворого 43 р. після інстілляцій розчина пілокарпіну з’явилася біль у оці та виску, затуманився зір. Усі ці явища пройшли через 30 хвилин. З чим це зв’язано?

 1. паралічем війкового м’язу

 2. спазмом війкового м’язу

 3. дефіцитом кровообігу

 4. міозом

 5. -


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ ІНТЕРНІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

Практичне заняття починається з участі лікарів –інтернів в ранковій конфере нції. Заслуховується доповідь чергового лікаря. Звертається увага на важких хворих. Підсумок підводить учбовий доцент.

Самостійна робота інтернів під керівництвом знайомство з методами дослідження кута передньої камери, які викладач демонструє на хворих. Потім інтерни освоюють необхідні навички друг на друзі та на хворих.

Після закінчення самостійної роботи інтернами проводиться аналіз та корекція отриманих даних.

В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Робота інтернів оцінюється, обговорюються результати. Підводиться підсумок заняття.


^ Технологічна карта практичного заняття

КЛІНИЧНИЙ РОЗБІР ХВОРИХ З ЗАКРИТОКУТОВОЮ ГЛАУКОМОЮ.”


№ пп

Етапи

час

Учбові посібники

Місце проведення

Оснащення

Обладнення

1


2


3.


4.


5.

Участь в ранковій конференції


Визначення початкового рівня підготовки до заняття


Самостійна робота з хворим. Проведення обстеження.


Аналіз і корекція самостійної роботи інтернів


Підсумковий тестовий контроль. Обговорення і підведення підсумків заняття.

30


10


235


45


40

Хворі , історії хвороби


Тести


ГЛС, ООД


Данні досліджень, таблиці, схеми, графи, алгоритми


ТестиГоніоскопи, щілинні лампи

Учбова кімната


Учбова кімната


Апаратурна , учбова кімнати


Учбова кімната


Учбова кімнатаДодаток 1

ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ:

“КЛІНИЧНИЙ РОЗБІР ХВОРИХ З ЗАКРИТОКУТОВОЮ ГЛАУКОМОЮ”


ЗАКРИТОКУТОВА ГЛАУКОМА
СКАРГИ


Зниження зору

туман

Почуття сльозотечі

Тупа біль

Райдужні круги
АНАМНЕЗ


випадково

При профогляді

У родичів


Гострий напад


МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ


Візо-метрія

Пері-метрія

кампіметрія

біомікроскопія

гоніоскопія

ЕТМ

Добова тонометрія

2-х годинна тонометрія

тонографія

Толерантний ВОТ
КЛІНИЧНИЙ ДІАГНОЗ


Форма

стадія

компенсація

стабілізація
КОНСЕРВАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ


Місцева гіпотензивна терапія

Нейропротекторна терапія
ПОКАЗАННЯ ДО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ


абсолютні

відносніДодаток 2.

ООД по постановці розгорнутого клінічного діагнозу хворому на закритокутову глаукому.


Провести об’єктивне дослідження


гоніоскопія

періметрія

тонометрія

До 27,0

мм рт.ст

28-32,0мм рт.ст

> 33,0

мм рт.ст
Відкрито-кутова

Закрито-кутова

Початкова

1

Роз-вита

П

Далеко західна

Ш

Тер-мінальна

1Y


ФОРМА

СТАДІЯ

РІВЕНЬ КОМПЕНСАЦІЇ


стабілізована

не стабілізованаДодаток 3

АЛГОРИТМ

«МІСЦЕВА ГИПОТЕНЗИВНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЗАКРИТОКУТОВІЙ ГЛАУКОМИ».


Холіноміметики та

β-адреноблокаторикомпенсація

некомпенсація

сочетанне застосування

препаратів двох груп
компенсація

некомпенсація


+інгибітори карбангідрази
компенсація некомпенсація
відміна холиномиметиків

β-адреноблокаторов
компенсація

некомпенсація


добавити β-адреноблокатори

компенсація

некомпенсація


оперативне лікування


Схожі:

Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 2 циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою
Ці важливі питання потребують подальшої розробки на базі офтальмологічних мікрохірургічних центрів
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою
Визначення стану гідродинаміки ока це група найважливіших досліджень, якім має володіти офтальмолог
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів ΙΙ циклу за темою
Тому що ведучим симптомом паралітичної косоокості є болісне двоїння, хворий найчастіше звертається по допомогу до офтальмолога
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
...
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Бінокулярний зір підсилює сприйману яскравість об'єктів, підвищує гостроту зору, розширює поле зору
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Скарга на косоокість може бути однією з перших при внутріочній пухлині, пухлині орбіти чи головного мозку
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Вона використовується в діагностиці внутриочних новоутворень, відшаруванні сітківки, для рішення питання о прогресуванні міопії,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи