Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою icon

Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою
Скачати 84.63 Kb.
НазваМетодичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою
Дата13.09.2012
Розмір84.63 Kb.
ТипМетодичні вказівкиМетодичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою


КУТ ПЕРЕДНЬОЇ КАМЕРИ ТА МЕТОДИ ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ”


Склала: ас. Котлубей Г.В.


АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.

Вивчення кута передньої камери широко застосовується в офтальмології. Існують різні методики визначення стану кута передньої камери. По своїй інформативності вони різні. Одні дають загальне представлення про стан кута передньої камери, інші дозволяють детально його вивчити.

Дані гоніоскопії необхідні для діагностики різних видів глауком, вивчення поширеності пухлин радужки і війкового тіла і визначення обсягу оперативного їхнього лікування, визначення ушкодження структур кута передньої камери при травмах, локалізацію сторонніх тіл.

Загальна мета – уміти досліджувати кут передньої камери та оцінювати його стан

^ Конкретні цілі

Вихідний рівень знань - умінь

Уміти

1.Визначати показання для проведення огляду кута передньої камери

1.Збирати та оцінювати скарги й анамнез хворих з патологією очей ( кафедра офтальмології)

2. Визначити ширину передньої камери орієнтованим методом по Вургафту та оцінити одержані данні
3. Визначити ширину кута передньої камери променем щілинної лампи по Heіlle та оцінити одержані данні

3. Вміти проводити біомікроскопія (кафедра офтальмології ФІПО)

4. Знаходити пізнавальні зони при гоніоскопії та оцінити одержані данні

^ ЗАДАЧІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ВИХІДНОГО РІВНЯ.

Для того щоб з’ясувати, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань і умінь необхідному, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення завдання 1 перевірте за еталоном відповідей, приведеному нижче. Інші вирішите самостійно.

Завдання 1.

Хворий Р.,52 років скаржиться на плями на радужці. Який процес може бути запідозрене у хворого?

 1. Уроджена патологія

 2. Неопластичний

 3. Запальний

 4. Дистрофічний

Завдання 2.

У хворого В., при біомікроскопія виявлені преципітати. Який від освітлення застосував лікар?

1. Пряме

2. Непряме

3. Діафаноскопічне

4. Прохідне

5. Дзеркальне поле

Завдання 3.

У хворого М., при біомікроскопія виявлені судини у радужці. Який від освітлення застосував лікар?

1. Пряме

2. Непряме

3. Діафаноскопічне

4. Прохідне

5. Дзеркальне поле

Еталон відповіді до завдання №1: 2

^ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ.

1.Шульпина Н.Б. Биомикроскопия глаза. – М., Медицина.- 1974.- С. 26 – 34, 104 -108.

ЗМІСТ НАВЧАННЯ

^ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 1. Закони переломлення променів світла

 2. Анатомія кута передньої камери

 3. Види гоніоскопів, принципи їх пристроїв та їхні діагностичні можливості.

2. ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРІ ТЕМІ ( див. Додаток 1)

^ 3. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні:

1. Шульпина Н.Б. Биомикроскопия глаза. М. : Медицина ,1976.- С.215 -242

2. Е.Ван Бойнинген Атлас гониобиомикроскопии. М. : Медицина, 1965.-С.104

Додаткові:

 1. Кореневич И.А. Биомикроскопия глаза. Киев, 1969.- С. 119- 229

 2. Краснов М.М. Микрохирургия глауком. М.: Медицина. 1980.- С.60 - 68

^ ОРІЄНТОВАНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ

Алгоритми діагностики кута передньої камери. (див. Додаток 2,3).

Таблиці, схеми

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСЯГНЕННЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛІЙ НАВЧАННЯ

Задача №1.

У хворого діагностовано пухлина райдужки у прикореневій зоні. Яке дослідження треба провести для визначення краю новоутворення?

1. Біомікроскопію

2. Гоніоскопію

3. Огляд в прохідному світлі

4. Огляд з лупою

5. Огляд з бінокулярною лупою.

Задача №2

У хворого при проведенні проби Вургафта освітлюється смужка у 2 мм. Який кут передньої камери?

1. Закритий

2. Вузький

3. Середньої ширини

4. Широкий

Задача №3

У хворого при проведенні огляді кута передньої камери за методом Heіlle ширина щілини між оптичним зрізом рогівки і радужкою дорівнюється ½ товщини оптичного зрізу. Який кут передньої камери?

1. Закритий

2. Вузький

3. Середньої ширини

4. Широкий

5. Щілиноподібний.

Задача №4

У хворого, при проведенні огляді кута передньої камери гоніоскопом, оглядається тільки передне кільце Швальбе. Який кут передньої камери?

1. Закритий

2. Вузький

3. Середньої ширини

4. Широкий

5. Щілиноподібний.


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ ІНТЕРНІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

Практичне заняття починається з участі лікарів –інтернів в ранковій конференції. Заслуховується доповідь чергового лікаря. Звертається увага на важких хворих. Підсумок підводить учбовий доцент.

Самостійна робота інтернів під керівництвом знайомство з методами дослідження кута передньої камери, які викладач демонструє на хворих. Потім інтерни освоюють необхідні навички друг на друзі та на хворих.

Після закінчення самостійної роботи інтернами проводиться аналіз та корекція отриманих даних.

В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Робота інтернів оцінюється, обговорюються результати. Підводиться підсумок заняття.


Технологічна карта практичного заняття

^ КУТ ПЕРЕДНЬОЇ КАМЕРИ ТА МЕТОДИ ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ№ пп

Етапи

час

Учбові посібники

Місце проведення

Оснащення

Обладнення

1


2


3.


4.


5.

Участь в ранковій конференції


Визначення початкового рівня підготовки до заняття


Самостійна робота з хворим. Проведення обстеження.


Аналіз і корекція самостійної роботи інтернів


Підсумковий тестовий контроль. Обговорення і підведення підсумків заняття.

30


20


155


45


20

Хворі , історії хвороби


Тести


ГЛС, ООД


Данні досліджень, таблиці, схеми, графи, алгоритми


ТестиГоніоскопи, щілинні лампи

Учбова кімната


Учбова кімната


Апаратурна , учбова кімнати


Учбова кімната


Учбова кімнатаДодаток1


^ ГРАФ ЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМИ:

"КУТ ПЕРЕДНЬОЇ КАМЕРИ І МЕТОДИ ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ"Пізнавальні зони кута передньої камери


Переднє погранич-не кільце Швальбе

Корнео-склеральна трабекула

Склеральна острога

Стрічка війкового тіла

вирізка
Визначення ширини передньої камери


По Вургафту

Промінь ЩЛ

Гоніоско-

пически
Крітерії оцінки


средньо-широкий

вузький

дуже вузький

зачинений

широкий
Додаткові відомостіПрофіль кута

пігментація

Склероз трабекули

гоніосінехії

Передній

ембріотоксон

Наявність пухлини

Наявність стороннього тіла

Наявнисть зародкової тканиниДодаток 2.

ООД ВИЗНАЧЕННЯ ШИРИНИ КУТА ПЕРЕДНЬОЇ КАМЕРИ СВІТЛОМ ЩІЛИНОЇ ЛАМПИ ПО Heіlle.


Затемнена кімната, щілинна лампа 1. Умови визначення,

обладнання. 1. Пацієнта саджають за щілинну лампу.

 2. Щілинна лампа налагоджується для біомікроскопії переднього відрізку ока. Кут біомікроскопії 45˚.

 3. Периферійна частина рогової оболонки освітлюється променем світла від ЩЛ, спрямованим перпендикулярно рогівки. 1. Методика

дослідженняЗатемнення між задньою поверхні рогівки і райдужки:

а) рівно або більш ½

б) рівно 1/3

в) рівно ¼

г) менш ¼ оптичного паралелепіпеду

 1. Критерії оцінки
а) широкий

б) середньої ширини

в) вузький

г) закритий


б) 1. ВисновокДодаток 3

^ ООД ПРИ ПРОВЕДЕННІ ГОНІОСКОПІЇ.

 1. Епібульбана анестезія розчином алкана.

 2. Контактна поверхня гоніоскопа оброблюється 1: 5000 розчином фураціліна

 3. Пацієнт примістить голову у підголівник ЩЛ.

 4. Кут між променем від щілці та мікроскопом не перевищує 30˚.

 5. Пацієнт дивиться до низу. Лікар, відтягнув верхню повію приміщає гоніоскопа у верхній свод. Потім пацієнт переміщає погляд до верху, а лікар відтягнув нижню повію приміщує гоніоскоп безпосередньо до гласного яблука. Пацієнт дивиться прямо.

 6. Ось мікроскопу та щілину від світла направляють на верхнє дзеркало гоніоскопа – оглядають нижній сектор кута, потім переводять ось мікроскопу та щілину від світла на нижнє дзеркало – оглядають верхній сектор кута передньої камери, потім проводять огляд бокових секторів.

 7. При сильному натиску гоніоскопом на рогівку появляються зморшки десцеметової оболонки, яки затрудняють огляд.

 8. При потраплянні повітря між рогівкою та гоніоскопом огляд структур кута передньої камери не можливо провести.

Схожі:

Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 2 циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою
Ці важливі питання потребують подальшої розробки на базі офтальмологічних мікрохірургічних центрів
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів за темою
Визначення стану гідродинаміки ока це група найважливіших досліджень, якім має володіти офтальмолог
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів ΙΙ циклу за темою
Тому що ведучим симптомом паралітичної косоокості є болісне двоїння, хворий найчастіше звертається по допомогу до офтальмолога
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
...
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Бінокулярний зір підсилює сприйману яскравість об'єктів, підвищує гостроту зору, розширює поле зору
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Скарга на косоокість може бути однією з перших при внутріочній пухлині, пухлині орбіти чи головного мозку
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою
Хворий на зк глаукому має бути на постійному спостереженні у офтальмолога І кожен рік обстежитися у стаціонарі. Тільки постійне спостереження...
Методичні вказівки для лікарів інтернів-офтальмологів 2 року за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Вона використовується в діагностиці внутриочних новоутворень, відшаруванні сітківки, для рішення питання о прогресуванні міопії,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи