Методичні вказівки для інтернів за темою \"клінічний розбір хворих на катаракту\" icon

Методичні вказівки для інтернів за темою "клінічний розбір хворих на катаракту"
Скачати 103.21 Kb.
НазваМетодичні вказівки для інтернів за темою "клінічний розбір хворих на катаракту"
Дата13.09.2012
Розмір103.21 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ІНТЕРНІВ ЗА ТЕМОЮ

"КЛІНІЧНИЙ РОЗБІР ХВОРИХ НА КАТАРАКТУ"


Актуальність теми: Протягом всієї історії людства катаракта була і залишається однією з основних і найбільш розповсюджених причин сліпоти. По суті, катарактою страждає кожна людина старше 55-60 років. У будь-якому офтальмологічному стаціонарі лікар зустрічається в першу чергу з хворими катарактою.

У зв'язку з тим, що зросла середня тривалість життя, збільшилося число хворих, що звертаються за медичною допомогою з приводу катаракти. Стали зовсім іншими і вимоги до результатів лікування. Сучасна операція екстракції катаракти пережила як би своє друге народження. У першу чергу це відноситься до мікрохірургії катаракти. Уже ввійшли в повсякденну практику такі принципово нові методи, як видалення катаракти за допомогою ультразвуку, фрагментації катаракти через плоску частину циліарного тіла й ін.

Імплантація штучного кришталика з'явилася новим розділом сучасної хірургії катаракти, цілком змінила представлення про реабілітацію хворих. Сучасна діагностика, вибір оптимальних методів лікування, реабілітації обумовлює практичну значимість вивчення даної теми. Для підтвердження вищезазначенного ознайомтеся з наступним прикладом:

Хвора К 73 років, звернулася до лікаря зі скаргами на відсутність зору на правому оці. Зір знижувався поступово, впродовж останніх півроку хвора не баче. При дослідженні гострота зору правого ока – світловідчуття з правильною проекцією. Рефлекс сірий. При біомікроскопії кришталик мутний на всьому протязі. Про що може думати лікар, яка тактика?

У такому випадку лікар має знати, що наведені зміни кришталика пов`язані зі зрілою старечею катарактою. Хворій необхідно запрпонувати оперативне втручання й направити в стаціонар.

Загальна мета : вміти діагностувати різні види і стадії катаракт, вміти обґрунтовувати методи хірургічного і консервативного лікування.^ Конкретні цілі

Вихідний рівень знань - умінь

Уміти

1. Виділяти та оцінювати клінічні ознаки патології кришталика

1.Збирати та оцінювати скарги, анамнез хворого(кафедра офтальмо-логії)

2. Скласти індивідуальну схему діагностичного пошуку та інтерп-ретувати результати офтальмо-логічного обстеження хворих з ст аречою катарактою

2.Провести дослідження візометрії, періметрії, офтальмоскопії та інш.дослідженя та оцінити отриман-ні данні(кафедра офтальмології)

3. Оцінювати офтальмоскопічну картину очного дна у пацієнтів з старечою катарактою
4. Провести диференційну діагностику основних стадій старечої катаракти5. Обгрунтувати тактику ведення хвориз з з старечою катарактою

3.Обгрунтувати фармакотерапію захворювання зорового нерва(кафедри фармакології, клінічної фармакотерапії)^ Задачі для перевірки вихідного рівня.

Для того, щоб з’ясувати вихідний рівень ваших знань та умінь, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення перевірте за еталонами відповідей, наданому нижче, інші перевірте самостійно.


Завдання 1

До лікаря звернулась пацієнтка 74 років зі скаргами на поступове погіршення гостроти зору лівого ока. При дослідженні візометріїї вдаличінь встановлено, що вона бачить перший рядок знаків таблиці Головіна-Сивцева з 4 метрів. Яка гострота зору цього ока у пацієнтки?

 1. 0,2

 2. 0,1

 3. 0,08

 4. 0,04

 5. 0,02

Еталон відповіді до завдання 1: А

Завдання 2.

До лікаря звернувся пацієнт, слюсар за фахом ,63 років зі скаргами на поступове погіршення зору на обидва ока. Він має церебральний атеросклероз. Окуліст запідозрив у пацієнта вікове пораження кришталика. Які свідомості з анамнезу можуть вказувати на можливу етіологію хвороби?

 1. стать хворого

 2. вік хворого

 3. його професія

 4. наявність церебрального атеросклерозу

 5. -

-

Завдання 3

До окуліста звернувся пацієнт зі скаргами на поступове погіршення гостроти зору на праве око. Лікарю потрібно ретельно обстежити стан кришталика. Для проведення офтальмоскопії він використовував наступний лікарський засіб?

 1. атропін

 2. левоміцетин

 3. дексаметазон

 4. візин

 5. арутимолДжерела інформації для поповнення вихідного рівня

 1. Ерошевский Т.И., Бочкарева А.А. Глазные болезни.-М.,1983.-362с.


Зміст навчання

Теоретичні питання

 1. Класифікація захворювань кришталика;

 2. Біомікроскопічна картина різних видів катаракт;

 3. Вибір методу операції і корекції афакії. .


Граф логічної структури до теми (див. додаток1).

Джерела інформації

Основні:

 1. Шмелева В.В. «Катаракта», М, «Медицина».

 2. Руководство по глазным болезням, 1960г., стр. 305-


Додаткові:

 1. Федоров С.Н. «Имплантация искусственного хрусталика», М., Медицина, 1977.Орієнтовна основа діяльності

Алгоритми(див. додаток1)


^ Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання

Далі Вам пропонується вирішити декілька задач-моделей, використовуя діагностичні алгоритми.

Задача № 1

Хвора О. 49 років звернулася до лікаря зі скаргами на зниження зору на правому оці. При дослідженні виявлено помутніння задньої капсули кришталика. Ваш діагноз, чи пов`язано зниження зору з наявними змінами кришталика?


Задача № 2.

У хворої З. 72 років поступово знижується зір на обох очах. VOD = світловідчуття з правильною проекцією, VOS = 0, 01 н/к. Рефлекс з очного дна сірий. При дослідженні в світлі щілинної лампи зправа кришталик гомогенно молочно-білого кольору, капсула складчаста, субкапсулярно вакуолі, ядро кришталика опущено. Зліва частина коркових волокон зберігає прозорість. Поставте клінічний діагноз. Виберіть метод лікування.


Задача № 3.

Хворий К. 43 років, 2 роки тому отримав проникне поранення лівого ока. Гострота зору була 0, 6. За пройшовші роки зір поступово знижувався. Під час огляду гострота зору світлопроекція з правильною проекцією. Об`єктивно: на рогівці на 9 часах лінійної форми помутніння, райдужна в цьому місці підтягнута, зіниця неправильної форми, рефлекс сірий.

Після ознайомлення з даними об`єктивного дослідження визначте, які методи дослідження необхідно провести хворому. Поміркуйте про яку патологію кришталика йдеться?


Задача № 4.

Хвора з високою міопією до 19, 0 Д поступила зі скаргами на різке зниження зору на правому оці. При дослідженні VOD = 0, 01 н/к, рефлекс сірий, очне дно не офтальмоскопірується. Ваш діагноз? Який вид оперативного втручання доцільно провести, післяопераційне ведення хворої.


Еталон відповіді до задачі № 2.

У хворого перезріла катаракта зправа, незріла катаракта зліва. Як бачимо з наведеного опису, у хворого скарги на зниження зору об`єктивно виявлені, поле зору в нормі. Згідно алгоритма, перевіривши усі функції ока, переходимо до обстеження переднього відділу ока, де знаходимо зміну рефлекса, він сірий. Переходимо до наступного етапу, обстежуємо хворого на щілинній лампі і знаходимо в правому оці зміни, характерні для перезрілої катаракти і незрілої на лівому оці.


^ Короткі методичні вказівки до роботи лікарів-інтернів на практичному занятті

На початку розбирається домашнє завдання. Потім кожен, що навчається одержує хворого. Ви повинні цілком обстежити хворого згідно діагностичного алгоритму, встановити вірний діагноз, провести диференційний діагноз, призначити лікування. Після виконання завдання всіма навчаючимися проводиться аналіз підсумків самостійної роботи кожного, причому беруть участь усі, що навчаються, під керівництвом викладача.


^ Технологічна карта практичного завдання

"Клінічний розбір хворих з катарактою"

№ п/п

Етапи

Час хв.

Навчальні посібники

Місце проведення

Засоби навчання

Устаткування

1.

Перевірка й корекція вихідного рівня: тестовий контроль

45

Структурно-логічні схеми, алгоритми, завдання і навчальні таблиці
Навчальна кімната

2.

Самостійне обстеження хворого (збір скарг, анамнезу), проведення повного офтальмоскопічного обстеження, додаткових методів обстеження.

90

Набір слайдів, таблиць

Апарат Рота з таблицями Сивцева, набір стекол, периметр, тонометр, офтальмоскоп, ЩЛ

Апаратна, діагностичний кабінет, темна кімната

3.

Аналіз підсумків самостійної роботи.

45
Підсумковий тестовий контроль

Дивись посібник.

Варіант 1 – тести № 1,4,9,11,14

варіант2- тести № 2,8,10,12,15


Диагностический алгоритм при синдромі «Зниження зору»

I етап

Ціль: визначити гостроту зору

а) без корекції,

б) з корекцією.

Якщо у хворого гострота зору не змінена, або він не корегує до 1,0, то хворому необхідно визначити внутрішньоочний тиск.

При корекції до 1,0 у хворого може бути гіперметропія, міопія, пресбіопія, астигматизм.

II етап

Ціль: виявити характер внутрішньоочного тиска. Якщо ВОТ вище 25 мм. рт. ст., хворого необхідно обстежувати з діагнозом підозра на глаукому.

При нормальному ВОТ переходимо до третього етапу.

III етап

Ціль: визначити стан полів зору:

а) поле зору не змінено – переходьте до IV етапу,

б) поле зору змінено: можливе його звуження в окремому, декількох або у всіх меридіанах.

При концентричних змінах – поле зору звужене рівномірно у всіх меридіанах. Геміанопсії можуть бути гетеронімні (бітемпоральні, біназальні) та гомонімні (правосторонні, лівосторонні, верхньоквадрантні, нижньоквадрантні). Скотоми: центральні, парацентральні, геміконічні.

При зміні поля зору Ви переходите до IV етапу.


IV етап

Ціль: біомікроскопічно виявити зміни в передньому відділі ока.

При наявності прозорої, сферичної, зеркальної рогівки та прозорого кришталика переходьте до V етапу.

а) при зміні форми рогівки: кератоконус, кератоглобус;

б) при порушенні прозорості рогівки – запальні або дістрофічні захворювання;

в) при наявності помутніння кришталика – катаракта.

Зміни в кришталику можуть бути в виді різного ступеню помутніння його.

При уроджених катарактах: помутніння переднього або заднього полюса лінзи в центрі зіниці, по ходу швів і т.д.

При придбаних катарактах: помутніння ядра кришталика, помутніння всієї кори, субкапсулярно, помутніння в виді ніжного кільця і т.д.


Додаток 2

^ СХЕМА ООД ПО ПОКАЗАННЯМ ДО ОПЕРАТИВНОГО

ВТРУЧАННЯ ПРИ КАТАРАКТАХ

 1. Медичні:

А) перезріла катаракта (особливо при симптоматиці факолітичної глаукоми);

Б) еобхідні еобхідні (особливо при дрібній передній камері з вузьким або майже закритим вуглом передньої камери, що погрожує гострим нападом глаукоми);

В) вивих, а в деяких випадках і підвивих кришталика;

Г) аномальні форми кришталика;

Д) факогенна глаукома;

Е) циклолентікулярний блок, який не піддається лікуванню медикаментозними засобами;

Ж) Необхідність дослідження очного дна при супутніх захворюваннях, які потребують лікування під контролем офтальмоскопії або з допомогою лазерних методів (діабетична еобхідніст, відшарування сітківки);

З) еобхідність вітреофагії при непрозорому кришталикові.


 1. Професійно-побутові:

А) професійна потреба в бінокулярному зорі;

Б) професійна потреба в повноцінному полі зору;

В) професійна потреба в гостроті зору;

Г) з косметичною ціллю при однобічній катаракті.


Додаток 3

^ ООД ПО ОБСТЕЖЕННЮ ХВОРИХ З КАТАРАКТОЮ

/План/.

СКАРГИ: 1. зниження зору;

2. з`явилися темні плями, смужки перед очима;

3. зниження зору до світловідчуття з правильною проекцією.

^ АНАМНЕЗ ЗАХВОРЮВАННЯ:

 1. З якого часу з`явилися скарги, з якими обставинами хворий пов`язує їх появу;

 2. Які і в якому обсязі проводилися дослідження в минулому;

 3. Лікування, яке проводилося з початку захворювання і на даний час, його ефективність (суб`єктивні відчуття хворого, стан зорових функцій);

 4. Причина звернення до офтальмолога.

^ НАМНЕЗ ЖИТТЯ:

 1. Вік хворого;

 2. Наявність ендокринних порушень;

 3. Наявність професійних шкідливостей;

 4. Механічні й хімічні ураження очей.

^ ДАНІ ОБ`ЄКТИВНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ОКА:

 1. Дослідження гостроти центрального зору;

 2. Дослідження поля зору;

 3. Офтальмометрія;

 4. Метод бокового освітлення;

 5. Дослідження в минаючому світлі;

 6. Біомікроскопія.

ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ХВОРОГО:

 1. Консервативне (при початкових катарактах);

 2. Оперативне: екстракапсулярне видалення;

інтракапсулярне видалення.


Граф логічної структури „Патологія кришталика”

Схожі:

Методичні вказівки для інтернів за темою \"клінічний розбір хворих на катаракту\" iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів терапевтів за темою
Хронічне обструктивне захворювання легень. Класифікація. Критерії бронхіальної обструкції. Програми лікування. Покази до госпіталізації....
Методичні вказівки для інтернів за темою \"клінічний розбір хворих на катаракту\" iconМетодичні вказівки до теми: Клінічний розбір хворих з проникними пораненнями очного яблука
Проникні поранення очей часто супроводжуються різноманітними пошкодженнями тканин та заломлюючих середовищ очей із наступними несприятливими...
Методичні вказівки для інтернів за темою \"клінічний розбір хворих на катаракту\" iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів за темою
Пієлонефрити займають друге місце по частоті після хронічних гломерулонефритів серед діалізних хворих І пацієнтів, які потребують...
Методичні вказівки для інтернів за темою \"клінічний розбір хворих на катаракту\" iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів за темою: методи обстеження хворих з патологією органів травлення
«Оновлено та прийнято до використання рішенням методичної наради кафедри (протокол №1 від 27 серпня 2013 року – дата проведення методичної...
Методичні вказівки для інтернів за темою \"клінічний розбір хворих на катаракту\" iconВнутрішньогоспітальна пневмонія актуальність теми
Методичні вказівки для самостійної роботи лікарів – інтернів терапевтів за темою
Методичні вказівки для інтернів за темою \"клінічний розбір хворих на катаракту\" iconВібраційна хвороба. Хвороби, викликанні переохолодженням
Методичні вказівки для самостійної роботи лікарів – інтернів терапевтів за темою
Методичні вказівки для інтернів за темою \"клінічний розбір хворих на катаракту\" iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів терапевтів за темою
«Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних засобів, глюкокортикоїдів, цитостатиків.»
Методичні вказівки для інтернів за темою \"клінічний розбір хворих на катаракту\" iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів терапевтів за темою
«Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних засобів, глюкокортикоїдів, цитостатиків.»
Методичні вказівки для інтернів за темою \"клінічний розбір хворих на катаракту\" icon«клінічний розбір хворих з атипічними видами косоокості»
Уміння провести диференціальну діагностику між різними видами косоокості, із усього різноманіття причин знайти саме ту, яка викликала...
Методичні вказівки для інтернів за темою \"клінічний розбір хворих на катаракту\" iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів терапевтів за темою
Синдром нічного апное. Дихальна недостатність. Класифікація діагностичні критерії”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи