Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою icon

Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою
Скачати 100.55 Kb.
НазваМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою
Дата13.09.2012
Розмір100.55 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою:

Клінічний розбір хворих з порушенням кровообігу в судинах сітківки”


Склала: доц. Смирнова О.Ф.


Актуальність теми

В останнє десятиріччя відмічається тенденція підвищення кількості випадків гострого порушення кровообігу в судинах сітківки, що, можливо, пов’язано з загальним підвищенням кількості серцево-судинної патології. За даними И.И. Меркулова та О.С. Турбовськой (1964) в судинній патології ока вони становили 54,9%. Частота оклюзій вен сітківки досягнула 0,7% загальної кількості хворих, які знаходяться в стаціонарі із захворюваннями очей. Серед загальної кількості випадків сліпоти, сліпота судинного походження становить 2,6%. Це обумовлено підвищенною чуттєвістю нервових елементів до гіпоксії, яка виникає при зупиненні кровотока в сітківці. Клінічними та експериментальними дослідженнями встановлено, що сітківка може витримати зупинення кровотока лише 1-1,5 години. Після цього строку відновлення зорових функцій дуже проблематичне. Цим і пояснюється практична значущість вивчення даної теми.

Хвора 53 років, з’явилась до лікаря з скаргами на зниження зору на правому оці. Зір знизився раптово. VOD = 0,05 н/к, VOS = 1,0. На очному дні по ходу вен велика кількість великих крововиливів в сітківці продовгуватої форми, розташовані радіарно по відношенню до диска зорового нерва. Вени дуже широкі, звити, темного кольору, артерії звужені. Зліва очне дно в нормі.

Наведена офтальмоскопічна картина виключає порушення кровообігу в центральній артерії сітківки і дозволяє підозрювати порушення кровообігу в центральній вені сітківки та визначити план лікувальних заходів для даної хворої.

Тепер ознайомтесь з цілями даного завдання, продумайте їх.


^ Загальна мета:вміти діагностувати порушення кровообігу в судинах сітківки, надавати навідкладну допомогу.^ Конкретні цілі

Вихідний рівень знань - умінь

Уміти

1. Виділяти та оцінювати клінічні ознаки порушення кровообігу в судинах сітківки

1.Збирати та оцінювати скарги, анамнез хворого(кафедра офтальмо-логії)

2. Скласти індивідуальну схему діагностичного пошуку та інтерп-ретувати результати офтальмо-логічного обстеження хворих з порушеннями кровообігу в судинах сітківки

2.Провести дослідження візометрії, періметрії, офтальмоскопії та інші дослідженя та оцінити отримані данні (кафедра офтальмології)

3. Оцінювати офтальмоскопічну картину очного дна у пацієнтів з порушеннями кровообігу в судинах сітківки
4. Провести диференційну діагностику основних форм порушень кровообігу в судинах сітківки5. Обгрунтувати тактику ведення хворих з порушеннями кровообігу в судинах сітківки

3.Обгрунтувати фармакотерапію

хворих з порушеннями кровообігу в судинах сітківки (кафедри фармакології, клінічної фармакотерапії)^ Задачі для перевірки вихідного рівня.

Для того, щоб з’ясувати вихідний рівень ваших знань та умінь, пропонується виконати ряд завдань. Правильність рішення перевірте за еталонами відповідей, наданому нижче, інші перевірте самостійно.


Завдання 1

До лікаря звернулась пацієнтка 58 років зі скаргами на раптове погіршення гостроти зору лівого ока. При дослідженні візометріїї вдаличінь встановлено, що вона бачить перший рядок знаків таблиці Головіна-Сивцева з 3 метрів. Яка гострота зору цього ока у пацієнтки?

 1. 0,3

 2. 0,1

 3. 0,06

 4. 0,03

 5. 0,01

Еталон відповіді до завдання 1: С

Завдання 2.

До лікаря звернувся пацієнт, вчитель за фахом ,42 років зі скаргами на значне погіршення гостроти зору на праве око. Він страждає на гіпертонічну хворобу 1 ступеню. Окуліст запідозрив у пацієнта порушення кровообігу у центральній вені сітківки. Які свідомості з анамнезу хвороби можуть вказувати на можливу етіологію хвороби?

 1. стать хворого

 2. вік хворого

 3. його професія

 4. навність гіпертонічної хвороби

 5. -Завдання 3.

Окуліст у пацієнта з тромбозом гілки центральної вени сітківки повинен призначити антикоагулянт прямої дії. Який препарат він призначить?

 1. гепарин

 2. гідрокортизон

 3. гемаза

 4. трентал

 5. финилин

Джерела інформації для поповнення вихідного рівня

 1. Ерошевский Т.И., Бочкарева А.А. Глазные болезни.-М.,1983.-362с.

Зміст навчання

Теоретичні питання

 1. Знання анатомічної будівлі сітківки, особливості її кровопостачання.

 2. Офтальмоскопічна картина очного дна, при різних порушеннях циркуляції крові в судинах сітківки.

 3. Надання першої допомоги.


Граф логічної структури до теми (див. додаток1).

Джерела інформації

Основні:

 1. Шульпина Н.Б. «Острое нарушение кровообращения в сетчатой оболочке», в кн. «Актуальные проблемы офтальмологии», М., Медицина. 1981, С.88-122.

 2. Методические рекомендации «Комплексное консервативное лечение больных тромбозом центральной вены сетчатки» К., 1981.


Додаткові:

 1. Руководство по глазным болезням, том III, кн. I, стр. 2-19.Орієнтовна основа діяльності

Алгоритми (див. додаток 1)

Завдання для перевірки досягнення конкретних цілей навчання

Далі Вам пропонується вирішити декілька задач-моделей, використовуя діагностичні алгоритми.

Задача № 1

Зі слів хворого зір на правому оці знизився раптово на фоні гіпертонічного криза. На очному дні правого ока по ходу верхньо-скроневої вени сітківки штрихоподібні крововиливи. Вена широка, звивиста, місцями нерівномірного калібра. Ваш діагноз ?

 1. Порушення кровообігу в гілках центральної вени сітківки;

 2. Порушення кровообігу в центральній вені сітківки;

 3. Передня ішемічна нейропатія;

 4. Порушення кровообігу в центральній артерії сітківки;

 5. Васкуліт.

Задача № 2

У хворої 63 років після психоемоційного стресу різко знизився зір на лівому оці. На очному дні лівого ока сітківка сірого кольору з яркою червоною плямою в макулярній області. Ваш діагноз ?

 1. Порушення кровообігу в гілках центральної вени сітківки;

 2. Порушення кровообігу в центральній вені сітківки;

 3. Передня ішемічна нейропатія;

 4. Порушення кровообігу в центральній артерії сітківки;

 5. Васкуліт

Задача № 3

Хвора 58 років випадково відчула, що не бачить лівим оком. На очному дні велика кількість масивних крововиливів, які займають всю площу очного дна, мають радіальну направленість від диска зорового нерва к периферії. Структури очного дна розглянути не можливо. Місцями – ділянки з широкими звивистими венами. Ваш діагноз ?

 1. Порушення кровообігу в гілках центральної вени сітківки;

 2. Порушення кровообігу в центральній вені сітківки;

 3. Передня ішемічна нейропатія;

 4. Порушення кровообігу в центральній артерії сітківки;

 5. Васкуліт

Задача № 4

У хворого діагностован тромбоз центральної вени сітківки. Які із лікарських засобів треба призначити в першу чергу ?

 1. Антибіотики;

 2. Антикоагулянти;

 3. Імуномодулятори;

 4. Тканинні препарати;

 5. Протизапальні.


Еталони відповідей:

1. 1

2. 4

3. 2

4. 2


^ КОРОТКІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ ЛІКАРІВ ІНТЕРНІВ НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ

«Клінічний розбір хворих з порушенням кровообігу в судинах сітківки»

Практичне заняття починається з участі лікарів інтернів в ранковій конференції. Заслуховується доповідь чергового лікаря. Звератється увага інтернів на важких хворих. Підсумок підводить завідувач кафедрою.

Далі шляхом тестового контролю визначається початковий рівень підготовки інтернів до практичного заняття.

Самостійна робота інтернів під керівництвом викладача включає: курацію хворих з порушеннями кровообігу в судинах сітківки (опитування, огляд, фізикальне обстеження хворих, знайомство з даними обстеження, постановка діагнозу, призначення лікування, невідкладних заходів, вирішення питань тактики, профілактики, лікувально трудової експертизи), вирішення ситуативних задач.

Після закінчення самостійної роботи інтернів проводиться її аналіз і корекція. Клінічний розбір хворих з порушеннями кровообігу в судинах сітківки включає доповідь інтернів про скарги хворих, анамнез, дані лабораторних та інструментальних досліджень, диференціальний діагноз, остаточний діагноз (включаючи і супутні захворювання) і ускладнення. Інтерни обговорюють діагностики, тактики, корекції, лікувально трудової експертизи, реабілітації хворих з порушеннями кровообігу в судинах сітківки В кінці заняття проводиться підсумковий тестовий контроль. Роботу інтернів оцінюють, обговорюють результати. Підводиться підсумок заняття.

^ Технологічна карта практичного заняття

„Клінічний розбір хворих з порушенням кровообігу в судинах сітківки”Етапи

Час (мін.)

Засоби навчання

Устаткування

Місце проведення заняття

1.

Участь в ранковій конференції

30

Хворі, історії хвороб

Мультімедійний проектор

Конф. зал

2.

Визначення початкового рівня підготовки до заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімната

3.

Самостійна робота інтернів:

-курація хворих з порушенням кровообігу в судинах сітківки


-вирішення ситуативних

задач


245

Хворі, історії хвороб, дані лаб. та інструм-них методів досліджень, ситуативні задачі

Апарат Рота з таблицею Сівцева, набор оптичних стекол, оптотипи Б.Л. Поляка, периметр, дзеркальний офтальмоскоп, без рефлексний офтальмоскоп щілинна лампа.


Палати, учбова кімната

4.

Аналіз та корекція самостійної роботи інтернів

45

Хворі, історії хвороб, дані лаб. та інструм-них методів досліджень, таблиці, графи, схеми, алгоритми

Ноутбук, комп`ютер

Палати, учбова кімната

5.

Підсумковий тестовий контроль. Обговорення та підведення підсумків заняття

20

Тести

Ноутбук, комп`ютер

Учбова кімнатаДодаток 1

Діагностичні алгоритми при синдромі „Зниження зору”

I етап

Ціль: визначити гостроту зору

а) без корекції,

б) з корекцією.

Якщо у хворого гострота зору не змінена, або він не корегує до 1,0, то хворому необхідно визначити внутрішньо очний тиск.

При корекції до 1,0 у хворого може бути гіперметропія, міопія, пресбіопія, астигматизм.


II етап

Ціль: виявити характер внутрішньо очного тиска. Якщо ВОТ вище 25 мм. рт. ст., хворого необхідно обстежувати з діагнозом підозра на глаукому.

При нормальному ВОТ переходимо до третього етапу.


III етап

Ціль: визначити стан полів зору:

а) поле зору не змінено – переходьте до IV етапу,

б) поле зору змінено: можливе його звуження в окремому, декількох або у всіх меридіанах.

При концентричних змінах – поле зору звужене рівномірно у всіх меридіанах. Геміанопсії можуть бути гетеронімні (бітемпоральні, біназальні) та гомонімні (правосторонні, лівосторонні, верхньоквадрантні, нижньоквадрантні). Скотоми: центральні, парацентральні, геміконічні.

При зміні поля зору Ви переходите до IV етапу.


IV етап

Ціль: біомікроскопічно виявити зміни в передньому відділі ока.

При наявності прозорої, сферичної, дзеркальної рогівки та прозорого кришталика переходьте до V етапу.

а) при зміні форми рогівки: кератоконус, кератоглобус;

б) при порушенні прозорості рогівки – запальні або дистрофічні захворювання;

в) при наявності помутніння кришталика – катаракта.


V етап

Ціль: біомікроскопічно виявити зміни в скловидному тілі.

При відсутності патології переходьте до VI етапу. В скловидному тілі можливі крововиливи, деструкція, ексудат, які ведуть до зниження зору.


VI етап

Ціль: оцінити стан сітківки та зорового нерва шляхом офтальмоскопії: при відсутності змін на очному дні у хворого можлива агравація. Хворому необхідно досліджувати гостроту зору контрольними методами ( див. метод. розробку „Контрольні методи дослідження гостроти зору”);

На очному дні зміни можуть бути в зоровому нерві, сітківці, судинах і проявлятися в виді атрофії зорового нерва, неврита, друз диска зорового нерва, псевдозастоя, ретінопатії, дегенерації сітківки, ангіоспазма, аномалій розвитка зорового нерва, сітківки та сосудів.


Додаток 2

Граф логічної структури теми „Клінічний розбір хворих з порушеннями кровообігу в судинах сітківки”

Схожі:

Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів І циклу за темою
Ці важливі питання потребують подальшої розробки на базі офтальмологічних мікрохірургічних центрів
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів 2 циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Це супроводжується формуванням помутнінь. Офтальмоскопічно помутніння здаються чорними, але при дослідженні на щл виявляється їхнє...
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів ΙΙ циклу за темою
Тому що ведучим симптомом паралітичної косоокості є болісне двоїння, хворий найчастіше звертається по допомогу до офтальмолога
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
...
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Бінокулярний зір підсилює сприйману яскравість об'єктів, підвищує гостроту зору, розширює поле зору
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Скарга на косоокість може бути однією з перших при внутріочній пухлині, пухлині орбіти чи головного мозку
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Вона використовується в діагностиці внутриочних новоутворень, відшаруванні сітківки, для рішення питання о прогресуванні міопії,...
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Вона використовується в діагностиці внутриочних новоутворень, відшаруванні сітківки, для рішення питання о прогресуванні міопії,...
Методичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою iconМетодичні вказівки для лікарів-інтернів офтальмологів ІІ циклу за темою
Ці захворювання нерідко таять у собі погрозу невиліковної сліпоти, що насувається. Цим І пояснюється практична цінність вивчення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи