Затверджую ректор Луцького національного технічного університету професор В. Божидарнік “ ” 2012 р. План роботи Вченої ради icon

Затверджую ректор Луцького національного технічного університету професор В. Божидарнік “ ” 2012 р. План роботи Вченої ради
Скачати 150.1 Kb.
НазваЗатверджую ректор Луцького національного технічного університету професор В. Божидарнік “ ” 2012 р. План роботи Вченої ради
Дата19.11.2012
Розмір150.1 Kb.
ТипПлан роботи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Луцького національного

технічного університету

_________________професор В.Божидарнік

“____”____________________2012 р.


П Л А Н

роботи Вченої ради

Луцького національного технічного університету

на 2012/13 навчальний рік


(схвалено Вченою радою Луцького НТУ 27.06.2012 р. (протокол № 11) та зі змінами, затвердженими на засіданні Вченої ради університету 27.09.2012 р. (протокол №2)).

Конференція трудового колективу університету


29 серпня 2012 року


1. Підсумки роботи колективу університету за 2011/12 навчальний рік, та завдання з подальшого вдосконалення навчально-методичної, наукової та виховної роботи у світлі вимог Закону України «Про вищу освіту».

Доповідач: ректор проф. В.Божидарнік

Від комісії: перший проректор проф. З.Герасимчук,

проректор з НПР проф. В.Середа,

проректор з НПР доц. О.Бондарський,

вчений секретар В.Васькін,

начальник НВ С.Масечко,

помічник ректора Т.Яблончук,

декани факультетів

^

Засідання Вченої ради університету


29 серпня 2012 року


1. Кадрові питання:

а) про обрання на посади завідувачів кафедр;

Інформація: начальник відділу кадрів Н.Дубицька

б) про обрання на посади професорів.

Інформація: начальник ВК Н.Дубицька


^ 2. Про формування бюджетної пропозиції Луцького НТУ на 2013 р.

Інформація: начальник ПЕВ В.Піскорська


3. Про конференцію трудового колективу Луцького НТУ та проведення посвяти у студенти.

Інформація: ректор проф. В.Божидарнік,

проректор з НПР доц. О.Бондарський


27 вересня 2012 року

1. Про присвоєння вчених звань співробітникам університету.

Інформація: вчений секретар В.Васькін


2.1. Про виконання ухвали Вченої ради Луцького НТУ від 26.04.2012 р. з питання «Про організаційну роботу з нового набору студентів у 2012 році».

Інформація: начальник ЮВ доц. А.Земко (голова комісії),

зав. кафедри електропостачання доц. Л.Добровольська


2.2. Про підсумки вступної кампанії 2012 р. та завдання з організації і забезпечення нового набору студентів у 2013 р.

Доповідачі: відповідальний секретар приймальної комісії університету доц. В.Талах,

декани: МБФ проф. С.Пустюльга,

ФКНІТ доц. Р.Кузнєцов, ТФ доц. О.Заболотний,

ФОФ доц. А.Московчук, ФБ доц. Т.Божидарнік,

ФЕПЕС доц. О.Картава, ФБД доц. Б.Боярчук

відповідальні секретарі

приймальних комісій коледжів

Від комісії: проректор з НПР проф. В.Середа (голова комісії),

проректор з НПР доц. О.Бондарський,

начальник ЮВ доц. А.Земко


^ 3. Про стан та заходи з покращення організації харчування студентів і співробітників Луцького НТУ.

Запрошений доповідач: підприємець Г.Смолич

Від комісії: голова профкому проф. М.Ярошевич (голова комісії),

декан ФОФ доц. А.Московчук,

зав. кафедри ПАВП проф. Б.Пальчевський,

голова студентського профкому Н.Грищук


4. Про виконання ухвали зборів трудового колективу Луцького НТУ від 02.03.2012 р. з питання «Про стан фінансово-економічної, господарської діяльності університету та завдання щодо покращення самофінансування».

Інформація: головний бухгалтер О.Шунь,

начальник ПЕВ В.Піскорська,

проректор з АГР М.Баховський


5. Про виконання ухвали Вченої ради Луцького НТУ від 26.01.2012 р. з питання «Про результати ректорської контрольної перевірки залишкових знань студентів Луцького технічного коледжу, Ковельського промислово-економічного коледжу, Любешівського технічного коледжу».

Інформація: проректор з НПР доц. О.Бондарський (голова комісії),

вчений секретар В.Васькін,

начальник НВ С.Масечко,

інспектор НМР доц. О.Чужкова


6. Про виконання ухвали Вченої ради Луцького НТУ від 23.02.2012 р. з питання «Звіти деканів МБФ, ТФ, ФКНІТ про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2011/12 н.р. (денна та заочна форми навчання)».

Інформація: проректор з НПР проф. В.Середа (голова комісії),

начальник НВ С.Масечко,

інспектор НМР доц. О.Чужкова


7. Про виконання ухвали Вченої ради Луцького НТУ від 26.04.2012 р. з питання «Завдання з організації оздоровлення та відпочинку співробітників університету та відокремлених структурних навчальних підрозділів, членів їх сімей і студентів під час відпусток та літніх канікул у 2012 році».

Інформація: проректор з АГР М.Баховський (голова комісії),

голова студентської ради В.Педченко


25 жовтня 2012 року


  1. Про ліцензування:

- підготовки до вступу до вищих навчальних закладів громадян України (для продовження терміну дії ліцензії);

- напряму «Телекомунікації» (бакалавр (первинне ліцензування)).

Доповідачі: керівник ЦДП доц. В.Стельмащук,

зав. кафедри фізики і електротехніки проф. М.Лябук

Від комісії: проректор з НПР доц. О.Бондарський (голова комісії),

начальник НВ С.Масечко


^ 2. Звіт директора технічного коледжу та ПТУ Луцького НТУ С.Козачука про роботу з організації навчально-методичного, виховного процесу та завдання щодо їх покращення в 2012/13 н.р. (з проведенням ректорських контрольних робіт).

Від комісії: проректор з НПР доц. О.Бондарський (голова комісії),

вчений секретар В.Васькін,

начальник НВ С.Масечко

інспектор НМР Ю.Дащук


3. Про готовність матеріально-технічної бази університету, відокремлених структурних навчальних підрозділів до роботи в зимовий період та завдання з тепло- та енергозбереження в університеті.

Доповідачі: проректор з АГР М.Баховський,

заст. директорів з АГР відокремлених

структурних навчальних підрозділів

Від комісії: декан ФБД доц. Б.Боярчук (голова комісії),

зав. кафедри електропостачання доц. Л.Добровольська


4. Про роботу архіву університету, завдання з покращення систематизації та обліку документів, належної організації прийому громадян.

Доповідач: завідувач архіву М.Ярмош

Від комісії: вчений секретар В.Васькін (голова комісії),

начальник ВК Н.Дубицька


5. Про виконання ухвали Вченої ради Луцького НТУ від 29.03.2012 р. з питання «Звіти завідувача заочного відділення проф. О.Налобіної, деканів: факультету обліку та фінансів доц. А.Московчук, факультету бізнесу доц. Т.Божидарніка про стан та перспективи подальшого вдосконалення заочної форми навчання».

Від комісії: перший проректор проф. В.Середа (голова комісії),

начальник НВ С.Масечко


6. Про виконання ухвали Вченої ради Луцького НТУ від 24.11.2011 р. з питання «Про стан охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в університеті та відокремлених структурних навчальних підрозділах Луцького НТУ, заходи щодо його покращення у світлі рішення Колегії МОН України (№1/8-5 від 11.02.2010 р.)».

Інформація: доцент кафедри ОП

та БЖД Л.Матвійчук (голова комісії),

зав. кафедри ОПВ доц. С.Голячук

7. Про виконання ухвали Вченої ради Луцького НТУ від 29.09.2011 р. з питання «Про забезпечення потреб університету в гуртожитках, стан їх матеріально-технічної бази, організація виховної роботи» та завдання з покращення житлово-побутових умов студентів на 2012/13 н.р.

Інформація: проректор з АГР М.Баховський,

заступники деканів: ФОФ доц. В.Галущак,

ФЕПЕС доц. Д.Захарчук


29 листопада 2012 року


1. Про присвоєння вчених звань співробітникам університету.

Інформація: вчений секретар В.Васькін


2. Про стан навчально-методичної роботи у Любешівському технічному коледжі Луцького НТУ та завдання щодо її покращення (за результатами ректорських контрольних робіт з перевірки залишкових знань студентів).

Доповідач: директор ЛТК І.Пальчик

Від комісії: проректор з НПР доц. О.Бондарський (голова комісії),

вчений секретар В.Васькін,

начальник навчального відділу С.Масечко,

інспектор НМР Ю.Дащук
3. Про роботу Центру технологій дистанційного навчання та завдання з організації навчального процесу за дистанційними технологіями, забезпечення його електронними виданнями.

Доповідач: директор ЦТДН доц. О.Герасимчук

Від комісії: перший проректор проф. В.Середа,

зав. кафедри АУВП доц. Л.Гуменюк


^ 4. Про стан та заходи з покращення виховної роботи серед студентів університету.

Доповідач: проректор з НПР доц. О.Бондарський

Від комісії: вчений секретар В.Васькін (голова комісії),

зав. кафедри філософії, політології

та права доц. О.Ситник


5. Затвердження планів проведення наукових, науково-технічних конференцій і семінарів на базі університету у 2013 році.

Інформація: завідувач ННВ Л.Федорусь


6. Про виконання ухвали Вченої ради Луцького НТУ від 25.10.11.р. з питання «Про роботу наукових шкіл Луцького НТУ та завдання з подальшої організації їх науково-дослідної діяльності».

Інформація: завідувач ННВ Л.Федорусь (голова комісії),

завідувач відділу аспірантури

та докторантури доц. М.Демидюк


7. Про виконання ухвали Вченої ради Луцького НТУ від 25.10.11.р. з питання «Про стан впровадження та використання ліцензійного програмного забезпечення у Луцькому національному технічному університеті».

Інформація: декан ФКНІТ доц. Р.Кузнєцов (голова комісії),

зав. кафедри обліку та аудиту проф. І.Садовська


8. Про виконання ухвали Вченої ради Луцького НТУ від 29.11.11.р. з питання «Про роботу з міжнародного співробітництва в коледжах Луцького НТУ та завдання з подальшого поглиблення інтеграційних зв’язків».

Інформація: проректор з НПР проф. З.Герасимчук (голова комісії),

начальник ВМЗ Т.Корнейко


27 грудня 2012 року


1. Підсумки роботи колективів МБФ, ТФ, ФКНІТ та завдання з подальшого вдосконалення навчально-методичної і наукової роботи.

Доповідачі: декан МБФ проф. С.Пустюльга,

декан ТФ доц. О.Заболотний,

декан ФКНІТ доц. Р.Кузнєцов

Від комісії: перший проректор проф. В.Середа (голова комісії),

начальник НВ С.Масечко,

інспектор НМР Ю.Дащук,

завідувач ННВ Л.Федорусь,

провідний інспектор Вченої ради С.Лігерко

2. Про організацію і проведення усіх видів практик в Луцькому НТУ та виконання ухвали Вченої ради Луцького НТУ від 29.12.2011 р. з питання «Про стан працевлаштування випускників університету та шляхи покращення практичної підготовки фахівців в Луцькому НТУ».

Доповідач: керівник практики О.Худицька

Від комісії: декан ФБ доц. Т.Божидарнік (голова комісії),

зав. кафедри КПВ та ТМ проф. В.Рудь


3. Розвиток студентського самоврядування – головний чинник ефективності навчально-виховної роботи: стан та перспективи у світлі рішення ухвали Вченої ради Луцького НТУ від 29.12.2011 р.

Доповідач: голова студентської ради В.Педченко

Від комісії: заст. декана ТФ доц. С.Савчук (голова комісії),

директор бібліотеки С.Бакуменко,

асистент кафедри обліку та аудиту О.Бортнікова


4. Про виконання ухвали Вченої ради Луцького НТУ від 26.04.11 р. з питання «Розвиток системи післядипломної освіти - одне з основних складових діяльності університету».

Інформація: перший проректор проф. В.Середа (голова комісії),

начальник НВ С.Масечко


5. Затвердження звітів виконання держбюджетних науково-дослідних робіт за 2012 рік і впровадження їх результатів у виробничий та навчальний процеси.

Інформація: завідувач ННВ Л.Федорусь


31 січня 2013 року


1. Про присвоєння вчених звань співробітникам університету.

Інформація: вчений секретар В.Васькін


^ 2. Звіт директора Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького НТУ доц. Т.Селівончик про стан навчально-методичної, виховної, фінансово-господарської діяльності та завдання щодо подальшого її покращення.

Від комісії: проректор з НПР доц. О.Бондарський (голова комісії),

вчений секретар В.Васькін,

начальник НВ С.Масечко,

головний бухгалтер О.Шунь,

проректор з АГР М.Баховський,

інспектор НМР Ю.Дащук


3. Кадрова політика в Луцькому НТУ: перспективи та шляхи реалізації.

Доповідачі: начальник ВК Н.Дубицька,

начальник ПЕВ В.Піскорська,

начальник відділу аспірантури та

докторантури доц. М.Демидюк

Від комісії: перший проректор проф. В.Середа (голова комісії),

проректор з НПР проф. З.Герасимчук


4. Про господарську діяльність університету за 2012 рік, завдання з подальшого розвитку матеріальної бази і соціальної сфери у світлі рішення ухвали Вченої ради Луцького НТУ від 26.01.2012 р.

Доповідач: проректор з АГР М.Баховський

Від комісії: декан ФБ доц. Т.Божидарнік (голова комісії),

зав. кафедри ПЦБ доц. О.Ужегова

28 лютого 2013 року


1. Про стан навчання студентів ФЕПЕС та ФБД у контексті Болонського процесу та завдання щодо якісної підготовки фахівців (за результатами ректорських контрольних робіт з перевірки залишкових знань студентів).

Доповідачі: декан ФЕПЕС доц. О.Картава,

декан ФБД доц. Б.Боярчук

Від комісії: проректор з НПР доц. О.Бондарський (голова комісії),

начальник НВ С.Масечко,

інспектор НМР Ю.Дащук


2. Науково-дослідна робота в Луцькому НТУ: підсумки за 2012 р. і завдання на 2013 р.

Доповідач: проректор з НПР проф. З.Герасимчук

Від комісії: професор кафедри ОЛК та

ТММ О.Налобіна (голова комісії),

зав. кафедри ТЕМС проф. Л.Байдакова

^ 3. Результати виконання кошторису доходів і видатків університету за 2012 р.

Доповідач: головний бухгалтер О.Шунь

Від комісії: зав. кафедри обліку та

аудиту проф. І.Садовська (голова комісії),

зав. кафедри менеджменту

та маркетингу проф. В.Морохова


28 березня 2013 року


1. Про присвоєння вчених звань співробітникам університету.

Інформація: вчений секретар В.Васькін


2. Про вдосконалення організації та якості навчального процесу за кредитно-модульною системою відповідно до стандартів оцінки якості вищої освіти на факультетах обліку та фінансів і бізнесу.

Доповідачі: декан ФБ доц. Т.Божидарнік,

декан ФОФ доц. А.Московчук

Від комісії: перший проректор проф. В.Середа (голова комісії),

начальник НВ С.Масечко


3. Звіт про планово-економічну діяльність, виконання контрактів та договорів про надання додаткових навчальних послуг. Розвиток платних навчальних послуг як складова подальшого розвитку самофінансування університету.

Доповідач: начальник ПЕВ В.Піскорська

Від комісії: зав. кафедри фінансів проф. І.Вахович (голова комісії),

зав. кафедри економіки та підприємництва

проф. Л.Ковальська


4. Роль кураторів-тьюторів у покращенні навчально-виховної роботи зі студентами.

Доповідачі: заступники деканів факультетів

Від комісії: проректор з НПР доц. О.Бондарський (голова комісії),

начальник НВ С.Масечко


25 квітня 2013 року


1. Про роботу навчального відділу та завдання з подальшого покращення організації та активізації учбового процесу в університеті.

Доповідач: начальник НВ С.Масечко

Від комісії: декан ФОФ доц. А.Московчук (голова комісії),

доцент кафедри СГМ І.Цизь,

вчений секретар В.Васькін


2. Про організаційну роботу з прийому нового набору студентів у 2013 році. Про Правила прийому до Луцького НТУ на 2013 рік.

Доповідач: відповідальний секретар приймальної

комісії доц. ^ В.Талах

Від комісії: декан ФКНІТ доц. Р.Кузнєцов (голова комісії),

керівник ЦДП доц. В.Стельмащук


3. Впровадження інформаційних технологій в роботу бібліотеки та стан забезпечення навчального процесу навчальною, науковою та методичною літературою.

Доповідач: директор бібліотеки С.Бакуменко

Від комісії: директор ЦТДН доц. О.Герасимчук (голова комісії),

зав. відділу аспірантури та

докторантури доц. М.Демидюк


30 травня 2013 року


1. Про присвоєння вчених звань співробітникам університету.

Інформація: вчений секретар В.Васькін


2. Про виконання ухвали Вченої ради Луцького НТУ від 31.05.12 р. та завдання з подальшої активізації діяльності центру довузівської підготовки.

Доповідач: керівник ЦДП доц. В.Стельмащук

Від комісії: проректор з НПР доц. О.Бондарський (голова комісії),

зав. кафедри ПАВП проф. Б.Пальчевський
3. Про методичне забезпечення навчального процесу в університеті та відокремлених структурних навчальних підрозділах Луцького НТУ.

Доповідачі: проректор з НПР доц. О.Бондарський,

методисти відокремлених

структурних навчальних підрозділів

Від комісії: проректор з НПР проф. З.Герасимчук (голова комісії),

інспектор НМР Ю.Дащук


4. Про роботу інформаційного відділу університету.

Доповідачі: редактор газети І.Троцюк, фахівець зі зв‘язків

з громадськістю та пресою Н.Дмітрієва

Від комісії: проректор з НПР доц. О.Бондарський (голова комісії),

начальник РВВ Г.Петренюк


5. Про виконання ухвали Вченої ради Луцького НТУ від 31.05.12 р. з питання «Про взаємодію Луцького НТУ, місцевих органів влади та промислових підприємств Волинської області у сфері інноваційної діяльності».

Інформація: зав. кафедри обліку

та аудиту проф. І.Садовська (голова комісії),

спеціаліст у сфері інтелектуальної

власності ННВ Н.Мартинюк


6. Про виконання ухвали Вченої ради Луцького НТУ від 31.05.12 р. з питання «Про міжнародну науково-освітню діяльність університету: стан та перспективи розвитку».

Інформація: проректор з НПР проф. З.Герасимчук (голова комісії),

в.о. зав. кафедри іноземних мов доц. А.Мартинюк

27 червня 2013 року

1. Про роботу відділу аспірантури та докторантури: результати та перспективи.

Доповідач: завідувач відділу аспірантури

та докторантури доц. М.Демидюк

Від комісії: завідувач ННВ Л.Федорусь (голова комісії),

професор кафедри менеджменту та маркетингу О.Кощій


2. Про діяльність навчально-наукового центру післядипломної освіти та завдання щодо покращення організації навчального процесу.

Доповідач: керівник ННЦПО проф. В.Шваб’юк

Від комісії: перший проректор проф. В.Середа (голова комісії),

начальник НВ С.Масечко


3. Про участь науково-педагогічних працівників університету у міжнародних програмах, конкурсах, грантах та госпдоговірній тематиці.

Доповідачі: начальник ВМЗ Т.Корнейко,

спеціаліст у сфері

інтелектуальної власності ННВ Н.Мартинюк

Від комісії: проректор з НПР проф. З.Герасимчук (голова комісії),

начальник ННВ Л.Федорусь


4. Про виконання ухвали Вченої ради Луцького НТУ від 27.06.12 р. з питання «Про діяльність музею Луцького НТУ як осередка національного виховання студентської молоді».

Інформація: проректор з НПР доц. О.Бондарський (голова комісії),

зав. кафедри інженерної педагогіки,

психології та українознавства доц. О.Жук


5. Про затвердження плану роботи Вченої ради Луцького НТУ на 2013/14 навчальний рік.

Інформація: вчений секретар В.Васькін


Вчений секретар В.Васькін

Схожі:

Затверджую ректор Луцького національного технічного університету професор В. Божидарнік “ ” 2012 р. План роботи Вченої ради iconСписок та результати участі в олімпіаді студентів (від кожного вищого навчального закладу) з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» проведеної 22-23 березня 2012 р на базі Луцького національного технічного університету
Проведеної 22-23 березня 2012 р на базі Луцького національного технічного університету
Затверджую ректор Луцького національного технічного університету професор В. Божидарнік “ ” 2012 р. План роботи Вченої ради iconЗ. В. Герасимчук План роботи науково-методичної ради Луцького національного технічного університету на 2010/2011 н р
Аналіз підготовки кафедр, факультетів, інститутів, 28 вересня структурних підрозділів до нового навчального року
Затверджую ректор Луцького національного технічного університету професор В. Божидарнік “ ” 2012 р. План роботи Вченої ради iconПравила прийому до Технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно до ліцензії...
Затверджую ректор Луцького національного технічного університету професор В. Божидарнік “ ” 2012 р. План роботи Вченої ради iconПравила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Любешівському технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно...
Затверджую ректор Луцького національного технічного університету професор В. Божидарнік “ ” 2012 р. План роботи Вченої ради iconПравила прийому до Технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2012 році Погоджено 2011 р
Провадження освітньої діяльності у Технічному коледжі Луцького нту здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Затверджую ректор Луцького національного технічного університету професор В. Божидарнік “ ” 2012 р. План роботи Вченої ради iconДодаток 12 до Правил прийому до Луцького нту у 2013 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Луцького національного технічного університету I
Луцького національного технічного університету та їх розгляду Луцьким нту (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України...
Затверджую ректор Луцького національного технічного університету професор В. Божидарнік “ ” 2012 р. План роботи Вченої ради iconПравила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2012 році Любешів 2011
Провадження освітньої діяльності у Любешівському технічному коледжі Луцького нту здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Затверджую ректор Луцького національного технічного університету професор В. Божидарнік “ ” 2012 р. План роботи Вченої ради iconЗатверджено рішення Вченої ради Вінницького національного технічного університету, протокол від 26. 01. 2012, №6 погоджено
move to 0-16977646
Затверджую ректор Луцького національного технічного університету професор В. Божидарнік “ ” 2012 р. План роботи Вченої ради iconПравила представлення рукописів в міжнародний збірник наукових праць Луцького національного технічного університету «технологічні комплекси»
Міжнародний збірник наукових праць Луцького національного технічного університету «Технологічні комплекси» є спеціальним виданням,...
Затверджую ректор Луцького національного технічного університету професор В. Божидарнік “ ” 2012 р. План роботи Вченої ради iconЗасідання вченої ради національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Присутні: 73 із 85 членів Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (склад Вченої ради затверджено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи