Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється icon

Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється
Скачати 374.12 Kb.
НазваПравила прийому до Луцького національного технічного університету в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється
Сторінка1/2
Дата19.12.2012
Розмір374.12 Kb.
ТипПравила прийому
  1   2

Правила прийому до Луцького національного технічного університету

в 2013 році


Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія АД 041158, від 15.06.12 р.).


Правила прийому розроблені Приймальною комісією Луцького національного технічного університету (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №, №  1902/22214, 1903/22215.


І. Загальні положення

  1. Луцький національний технічний університет оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

Технічний коледж Луцького НТУ, Любешівський технічний коледж Луцького НТУ та Ковельський промислово-економічний коледж Луцького НТУ оголошують набір на підготовку фахівців за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, спеціальностями відповідно до ліцензій в межах ліцензованого обсягу (відповідно додатки 9, 10, 11).

  1. До Луцького національного технічного університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Прийом до Луцького національного технічного університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3 Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  4. Луцький національний технічний університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).

  5. Луцький національний технічний університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Луцькому національному технічному університеті здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


^ IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії:


ГРАФІК

роботи приймальної комісії Луцького НТУ на період вступної кампанії 2013 року


Дні тижня

Години роботи

Обідня перерва

Понеділок

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00

Вівторок

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00

Середа

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00

Четвер

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00

П’ятниця

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00

Субота

09.00 – 13.00
Неділя – вихідний день


В період оприлюднення рейтингових списків з 01.08.2013 року по 11.08.2013 року приймальна комісія Луцького національного технічного університету працює за таким графіком:

Дата

Дні тижня

Години роботи

Обідня перерва

1 серпня

Четвер

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00

2 серпня

П’ятниця

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00

3 серпня

Субота

09.00 – 13.00

-

4 серпня

Неділя

09.00 – 13.00

-

5 серпня

Понеділок

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00

6 серпня

Вівторок

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00

7 серпня

Середа

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00

8 серпня

Четвер

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00

9 серпня

П’ятниця

09.00 – 18.00

13.00 – 14.00

10 серпня

Субота

09.00 – 13.00

-

11 серпня

Неділя

09.00 – 13.00

-


4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


^ Етапи вступної компанії

Денна форма навчання та

навчання без відриву від виробництва

1

2

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування та творчий конкурс, що проводить Луцький НТУ

20 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

31 липня 2013 року

Строки проведення Луцьким НТУ творчих конкурсів

10 – 31 липня 2013 року

у декілька сесій

Строки проведення Луцьким НТУ вступних випробувань

21 – 31 липня 2013 року

1

2

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години

1 серпня 2013 року;

другий - не пізніше 12 години

5 серпня 2013 року;

третій - не пізніше 12 години

8 серпня 2013 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму - не пізніше 25 серпня4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Луцький національний технічний університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:^ Етапи вступної компанії

Денна форма навчання та

навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів

27 липня 2013 року

Строки проведення Луцьким НТУ фахових випробувань та творчих конкурсів

з 28 липня по 31 липня 2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години

1 серпня 2013 року;

другий - не пізніше 12 години

5 серпня 2013 року;

третій - не пізніше 12 години

8 серпня 2013 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму - не пізніше 25 серпня


4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Луцький національний технічний університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра проводиться в такі строки:^ Етапи вступної компанії

Всі спеціальності, крім «Товарознавство та

експертиза в митній справі»

Спеціальність «Товарознавство та експертиза в митній справі»

денна форма навчання та навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

1 лютого 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів

25 липня 2013 року

12 лютого 2013 року

Строки проведення Луцьким НТУ вступних випробовувань та творчих конкурсів

26–31 липня 2013 року

13-16 лютого 2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години

1 серпня 2013 року;

другий - не пізніше 12 години

5 серпня 2013 року;

третій - не пізніше 12 години

8 серпня 2013 року

перший - не пізніше 12 години

19 лютого 2013 року;

другий - не пізніше 12 години

23 лютого 2013 року;

третій - не пізніше 12 години

26 лютого 2013 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму - не пізніше 25 серпня

за державним замовленням - не пізніше 1 березня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму - не пізніше 5 березня


^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у Луцький національний технічний університет

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Луцького національного технічного університету (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Луцького національного технічного університету. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Луцького національного технічного університету, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів Луцькому національному технічному університеті.

5.8. Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) зовнішнього незалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Луцькому національному технічному університеті:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до Луцького національного технічного університету;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Луцькому національному технічному університеті за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2013 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Луцькому національному технічному університеті за їх вибором.

5.11. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до Луцького національного технічного університету.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №,№ 1902/22214, 1903/22215 (додаток № 12).

5.13. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовому або в електронному вигляді не більше, ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) про участь у конкурсному відборі у кожному з вищих навчальних закладів. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви подані вступниками до приймальної комісії в паперовому вигляді та зареєстровані у Єдиній базі, обробляються приймальною комісією Луцького національного технічного університету.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому та правилами прийому до Луцького національного технічного університету мінімальної кількості балів, до участі у конкурсі не допускаються та на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим та третім пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній базі.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Луцького національного технічного університету.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для участі у конкурсному відборі.

5.18. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія Луцького національного технічного університету допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів) (див. додаток 5):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів;

Луцький національний технічний університет за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який має кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених правилами прийому до Луцького національного технічного університету, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацами другим та третім цього пункту).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну


загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до Луцького національного технічного університету.

При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 6 до цих правил і вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6.3. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за скороченими термінами навчання на напрями підготовки конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування (для напряму підготовки «Дизайн» - творчий конкурс) та середнього бала документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з переведенням у 100-бальну шкалу від 100 до 200 балів.

Для допуску до участі в конкурсному відборі мінімальна кількість набраних балів з фахового випробування становить не нижче 124.

6.4. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування (для спеціальності «Дизайн» - творчий конкурс) та середнього бала документа про базову вищу освіту з переведенням у 100-бальну шкалу від 100 до 200 балів.

Для допуску до участі в конкурсному відборі мінімальна кількість набраних балів з фахового випробування становить не нижче 124.

6.5. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування (для спеціальності «Дизайн» - творчий конкурс), вступного екзамену з іноземної мови та середнього бала документа про базову (повну) вищу освіту з переведенням у 100-бальну шкалу від 100 до 200 балів.

Для допуску до участі в конкурсному відборі мінімальна кількість набраних балів з кожного випробування становить не нижче 124.

6.6. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються окремо за кожну сесію творчого конкурсу за 100-бальною шкалою від 100 до 200:

I сесія – «Композиція»,

II сесія - «Рисунок»,

III сесія - «Живопис».


6.7. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються Луцьким національним технічним університетом не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

6.8. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Луцьким національним технічним університетом не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

6.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.10. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Луцьким національним технічним університетом, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

Заява про апеляцію щодо результатів вступних випробувань абітурієнта подається ним особисто в день оголошення кількості балів, отриманих з даного вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії.

Розгляд апеляції здійснюється в день її подання, як правило, в присутності абітурієнта, але не пізніше наступного дня після її подання. В процесі розгляду апеляційною комісією матеріалів вступного випробування визначається правильність даних абітурієнтом відповідей та об’єктивність виставленої йому оцінки.

Апеляційна комісія Луцького національного технічного університету здійснює розгляд апеляції для встановлення правильності та об’єктивності виставленої абітурієнту оцінки за вступне випробування і не передбачає повторної її здачі.

Для встановлення об’єктивності виставленої оцінки апеляційною комісією розглядаються матеріали, оформлені під час вступного випробування абітурієнтом, що подав апеляцію.

Рішення апеляційної комісії Луцького національного технічного університету оформляється протоколом і доводиться до відома абітурієнта за його підписом. Рішення апеляційної комісії Луцького національного технічного університету є остаточним і повторному розгляду не підлягає.

За умови прийняття апеляційною комісією рішення про зміну кількості балів зі вступного випробування, воно фіксується на заяві абітурієнта та засвідчується підписами членів комісії, після чого вносяться необхідні зміни у рейтингову таблицю з даного вступного випробування, що підтверджується підписом відповідального секретаря та печаткою приймальної комісії.

6.11. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

6.12. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, конкурсний бал обчислюється згідно з порядком, визначеним правилами прийому до Луцького національного технічного університету, та вноситься до Єдиної бази.


VII. Цільовий прийом до Луцького національного технічного університету

7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до Луцького національного технічного університету на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму у Луцькому національному технічному університеті.

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Луцького національного технічного університету особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії Луцького національного технічного університету.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ IX. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до Луцького національного технічного університету відповідно до розділу XІІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

інформатика – при вступі на напрями підготовки «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія»;

інформаційні технології - при вступі на напрями підготовки «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія», «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;

трудове навчання – при вступі на напрям підготовки «професійна освіта»;

основи економіки – при вступі на напрями підготовки «міжнародна економіка», «економіка підприємства», «управління персоналом і економіка праці», «прикладна статистика», «маркетинг», «фінанси і кредит», «облік і аудит», «товарознавство і торговельне підприємництво»;

історія – при вступі на напрям підготовки «дизайн»;

педагогіка і психологія - при вступі на напрям підготовки «професійна освіта».

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України зараховується додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки згідно з додатком 1 до цих Правил.

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за однією з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліками, визначеними наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси центру довузівської підготовки Луцького національного технічного університету, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до Луцького національного технічного університету для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки при вступі на відповідний напрям Луцького національного технічного університету додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації (додаток 6).

9.6. Порядок та механізм нарахування додаткових балів, яке відбувається за результатами підсумкової атестації по закінченню підготовчих курсів центру довузівської підготовки визначається приймальною комісією Луцького НТУ і обчислюється за формулою:

Д = (С – 300) / 15, де

Д – кількість додаткових балів;

С – загальна сума набраних балів за результатами підсумкової атестації з трьох загальноосвітніх предметів за шкалою від 100 до 200 балів.

9.7. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 9.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією Луцького національного технічного університету до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.


^ X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією Луцького національного технічного університету за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту і становить 10 відсотків від обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного Луцькому національному технічному університету, але не менше одного місця. (див. додаток 5).

Зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

10.3. Особи, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1 цього розділу, які не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому до Луцького національного технічного університету, мають право брати участь у конкурсі на загальних підставах, відповідно до конкурсного бала.


^ XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до Луцького національного технічного університету мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

вступники, при вступі на основі базової (повної) вищої освіти на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра, що мають:

 • опубліковану статтю у фаховому збірнику наукових праць;

 • участь у конференції, підтверджена тезами;

 • опубліковану статтю в нефаховому науковому виданні;

випускники Луцького НТУ, при вступі на основі базової (повної) вищої освіти на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівнів спеціаліста, магістра;

випускники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, що є у структурі Луцького НТУ, при вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на споріднений напрям підготовки (зі скороченим терміном навчання).

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.


XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Луцького національного технічного університету із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

  1   2

Схожі:

Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється iconПравила прийому до Вінницького національного технічного університету в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Вінницькому національному технічному університеті здійснюється
Провадження освітньої діяльності у Вінницькому національному технічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється iconПравила прийому до Технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється iconПравила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Любешівському технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється iconПравила прийому до Технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2012 році Погоджено 2011 р
Провадження освітньої діяльності у Технічному коледжі Луцького нту здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється iconПравила прийому до Луцького національного технічного університету в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Луцькому нту здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту...
Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється iconПравила прийому до Вінницького національного технічного університету у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Вінницькому національному технічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється iconПравила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2012 році Любешів 2011
Провадження освітньої діяльності у Любешівському технічному коледжі Луцького нту здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється iconПравила прийому до Полтавського нафтового геологорозвідувального технікуму Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка здійснюється відповідно...
Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється iconПравила прийому до Національного авіаційного університету у 2014 році (зі змінами) Київ 2013
Провадження освітньої діяльності у Національному авіаційному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється iconПравила прийому до Подільського державного аграрно-технічного університету у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Подільському державному аграрно-технічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи