Програма міжнародної науково-практичної конференції icon

Програма міжнародної науково-практичної конференції
Скачати 169.37 Kb.
НазваПрограма міжнародної науково-практичної конференції
Дата19.12.2012
Розмір169.37 Kb.
ТипДокументи


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ


ПРОГРАМА

Міжнародної науково-практичної конференції


БІЗНЕС-АНАЛІТИКА В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ


8-9 листопада 2012 року


Київ 2012


Оргкомітет конференції


Голова оргкомітету:


Пилипенко І.І. – д.е.н., професор, заслужений економіст України,

ректор Національної академії статистики, обліку та аудиту


Заступник Голови оргкомітету:

Подолєв І.В. – д.е.н., професор, ректор Міжнародної академії фінансів та інвестицій


^ Члени оргкомітету:

Шевчук В.О. – д.е.н., професор, перший проректор

Пантелеєв В.П. – д.е.н., проф. проректор з навчально-методичної та наукової роботи

^ Карпов В.І. – к.е.н., с.н.с., проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

Пузанов І.І. – д.е.н., професор, зав. кафедри менеджменту ЗЕД

^ Кістерський Л.Л. – д.е.н., професор, заступник завідувача кафедри менеджменту ЗЕД

Карчев Я.Я. – к.т.н., професор, декан економіко-економічного факультету НАСОА

^ Вериженко І.О. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД

Іващенко О.А. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД

Матей В.В. – к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД

Гладкова В.І. – к.ф.-м.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД

^ Акіліна О.В. – к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту ЗЕД

Ільїч Л.М. – к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту ЗЕД


Адреса оргкомітету:

04107, м. Київ, вул. Підгірна, 1

їхати: ст. метро «Лук’янівська»

Довідки за телефоном: 489-66-51

E-mail: kafedramenzed@rambler.ru


^ Програма конференції


8 листопада

8.00 – 8.30

Реєстрація учасників конференції

8.30 – 8.45

Відкриття конференції, ауд.207

^ Пилипенко І.І., д.е.н., професор, ректор Національної академії обліку та аудиту

Подолєв І.В. д.е.н., професор, ректор Міжнародної академії фінансів та інвестицій

^ Шевчук В.О., д.е.н.,професор, перший проректор Національної академії обліку та аудиту
8.45 – 10.00

Пленарне засідання, ауд.207

Актуальні проблеми розвитку міжнародної торгівлі

Голова засідання - Шевчук В.О.

8.45 – 8.55

Перспективи взаємодії між Європейським банком реконструкції і розвитку та Україною

Подолєв І.В. д.е.н., професор, ректор Міжнародної академії фінансів та інвестицій

8.55 – 9.05

Функціональне управління зовнішньоекономічною діяльністю: зміна аналітичної парадигми на засадах фізичної економії

Шевчук В.О., д.е.н., професор, перший проректор Національної академії обліку та аудиту

9.05 – 9.15

Сучасні тенденції у міжнародній торгівлі

Карчев Я.Я., к.т.н., професор, декан економіко-економічного факультету Національної академії статистики, обліку та аудиту

9.15 – 9.25

Управління зовнішніми ресурсами в процесі європейської інтеграції

Кістерський Л.Л., д.е.н., професор, заступник завідувача кафедри менеджменту ЗЕД Національної академії статистики, обліку та аудиту

9.25 – 9.35

Використання середніх цін при оцінці конкурентоспромож­ності вітчизняної експортної продукції

Пузанов І.І., д.е.н., професор, зав. кафедри менеджменту ЗЕД Національної академії статистики, обліку та аудиту

9.35 – 10.00

Дискусія
10.00 – 11.20

Круглий стіл, ауд.76

Забезпечення економічної та екологічної безпеки в контексті глобалізаційних процесів

Голова засідання – Пузанов І.І.

10.00 – 10.10

Соціальні аспекти економічної безпеки держави в умовах глобалізації

Бондарук Т.Г., д.е.н., професор, Національної академії обліку та аудиту , м. Київ

Бондарук І.С., аспірант Черкаського національного університету, Черкаси

10.10 – 10.20

Творча компонента економічної безпеки суб’єктів господарювання

Мокій А.І., д.е.н., професор, проректор з міжнародних зв’язків і стратегічного розвитку, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (ЗІЕІТ), Запоріжжя

^ Дацко О.І., к.е.н., к.т.н., доцент, доцент кафедри менеджменту мистецтва Львівської національної академії мистецтв, Львів

Левада О.О., магістрант кафедри міжнародної економіки, ЗІЕІТ, Запоріжжя

10.20 – 10.30

Відродження довкілля та захист національних водних ресурсів як базова основа співробітництва України з Європейським Союзом в рамках проекту «Охорона навколишнього середовища міжнародних річкових басейнів»

^ Науменко С.В., академік Академії економічних наук України, к.е.н., доцент, Президент Волинської торгово-промислової палати,  Луцьк

10.30 – 10.40

Активізація участі України в європроцесах енергетичних та екологічних реформ крізь призму програми «Східного партнерства»

^ Науменко Н.С., член-кореспондент Академії економічних наук України, к.е.н., доцент, доцент кафедри світового господарства та міжнародної економічної інтеграції, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Київ

10.40 – 11.50

Моделирование объёма производства с учетом экологической конкурентоспособности продукции

Бурук А.Ф., к.е.н., м.н.с., Інститут економіки промисло-вості НАН України, Донецьк

10.50 – 11.00

Вплив глобалізації на забезпечення економічної безпеки держави

Криленко В.І., к.е.н., доцент, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Миколаїв

11.00 – 11.10

Торгівля одиницями скорочення викидів парникових газів: підсумки та перспективи

Панченко Г.Г., к.т.н., доцент, експерт з енергозбережен­ня та змін клімату, Київ

11.10 – 11.20

Дискусія

11.20 – 11.40

Кава-брейк11.40 – 13.00

Круглий стіл, ауд.74

Методологія бізнес-аналітики в зовнішньоекономічній діяльності

Голова засідання – Вериженко І.О.

11.40 – 11.50

Проблеми аналізу ефективності ЗЕД підприємства

^ Пантелеєв В.П., д.е.н., професор, проректор з навчально-методичної та наукової роботи Національної академії обліку та аудиту , Київ

Зоріна О.А., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Національної академії обліку та аудиту , Київ

11.50 – 12.00

Використання міжнародних торговельних класифікацій для аналізу ЗЕД країн світу

Парфенцева Н.О., д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри прикладної статистики Національної академії обліку та аудиту , Київ

12.00 – 12.10

Міжнародна співпраця щодо розвитку методології та організації статистичних досліджень ЗЕД

Карпов В.І., к.е.н., с.н.с., проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Національної академії обліку та аудиту , Київ

12.10 – 12.20

Інформаційне забезпечення статистики фінансів

Момотюк Л.Є., к.е.н., декан фінансового факультету, Національної академії обліку та аудиту , Київ

12.30 – 12.40

Вплив глобалізації на діяльність міжнародних компаній

^ Вериженко І.О. к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД, Національної академії обліку та аудиту , Київ

Василенко Ю.М., магістрант кафедри менеджменту ЗЕД, Національної академії обліку та аудиту , Київ

12.40 – 12.50

Особливості діяльності міжнародного бізнесу в офшорах

^ Гладкова В.І., к.ф.-м.н., с.н.с., доцент кафедри менеджменту ЗЕД, Національної академії обліку та аудиту , Київ

Цілик І.В., магістрант кафедри менеджменту ЗЕД, Національної академії обліку та аудиту , Київ

12.50 – 13.00

Дискусія

13.00 – 14.40

Обідня перерва
14.40 – 16.00

Круглий стіл, ауд.64

Конкурентний та стратегічний аналіз

Голова засідання – Матей В.В.

14.50 – 15.00

Аналітичне забезпечення комплексної оцінки оптимальності маркетингової стратегії підприємства

Ткаченко С.А., к.е.н., проректор з науково-педагогічної роботи, Миколаївський політехнічний інститут, Миколаїв

15.00 – 15.10

Розробка конкурентної стратегії в нових галузях

Матей В.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД, Національної академії обліку та аудиту,, Київ

15.10 – 15.20

Основні тенденції розвитку валютного ринку України

Малащук Д.В., к.е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів, Київський національний економіч­ний університет ім. В. Гетьмана, Київ

15.20 – 15.30

Управління стратегічними ризиками банківських установ в умовах трансформації міжнародних фінансових ринків

Намонюк В.Є., к.е.н., асистент кафедри міжнародних фінансів, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Шевченка, Київ

15.30 – 15.40

Імперативи макроекономічного регулювання бідності в Україні

Іващенко О.А., к.е.н., доцент кафедри менеджменту ЗЕД, Національної академії обліку та аудиту, Київ

^ Лінива Л.В., магістрант кафедри менеджменту ЗЕД, Національної академії обліку та аудиту,, Київ

15.40 – 15.50

Сучасна модель міжнародного стратегічного менеджменту

Гринчак Н.А., старший викладач кафедри менеджменту ЗЕД Національної академії обліку та аудиту, Київ

15.50 – 16.00

Дискусія

16.00 – 16.10

Кава-брейк
16.10 – 16.20

Круглий стіл, ауд.64

Актуальні питання підготовки фахівців у сфері міжнародного бізнесу

Голова засідання – Акіліна О.В.

16.20 – 16.30

Модель зовнішнього ринку робочої сили: стратегічний аналіз умов та наслідків розвитку

Тумакова С.В., д.е.н., доцент, приватний вищий навчальний заклад Кримський інститут економіки та господарського прав, Севастополь

16.30 – 16.40

Assisting Higher Education Reform in Georgia and Ukraine through the Development of New Curricula in Economics

Цігорж Р., професор, Західно-Поморська бізнес-школа, Щецин, Польща,

Карчев Я.Я., к.т.н., професор, декан Національної академії обліку та аудиту , Київ

16.40 – 16.50

Актуальні питання маркетингу персоналу: міжнародний аспект

^ Акіліна О.В., к.е.н., доцент, заступник декана фінансового факультету, Національної академії обліку та аудиту , Київ

Стадник І.М., студентка ІV курсу факультету управління персоналом та маркетингу, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Київ

16.50 – 17.00

Інтеграція науки, освіти та бізнесу як передумова підвищення ефективності підготовки кадрів

Ільїч Л.М. к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД, Національної академії обліку та аудиту, Київ

17.00 – 17.10

Детінізація економіки країни як чинник створення сприятливого інвестиційного клімату

Рямов С.С., аспірант кафедри світового господарства та міжнародної економічної інтеграції, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Київ

17.10 – 17.20

Особливості правового регулювання діяльності антимонопольних органів в Україні

Артеменко Ю.А., здобувач наукового ступеню в галузі права, Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ

17.20 – 17.30

Методичні основи формування потенціалу транспортної системи регіону

Прокопчук Н.А., здобувач наукового ступеню в галузі економіки, Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ

17.30 – 17.40

Екологічно-спрямоване управління інвестиційною діяльністю підприємства

Стиров В.В., здобувач сектору економіко-екологічних досліджень, Інститут економіки промисло-вості НАН України, Донецьк

17.40 – 17.50

Дискусія

17.50 – 19.30

Товариська вечеря9 листопада

8:30 – 8:40

Правове регулювання лізингу в Україні

^ Поліщук Н.В., здобувач наукового ступеню в галузі права, Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ

8:40 – 8:50

Проблеми правової систематизації банківського законодавства в Україні

^ Полховський І.С., здобувач наукового ступеню в галузі права, Міжрегіональна академія управління персоналом, Київ

8:50 – 9:00

Міжнародний моніторинг соціально-трудової сфери

^ Нефьоткіна Л., Чайковська А., студентки ІV курсу фінансового факультету, Національної академії обліку та аудиту, Київ

9:00 – 9:10

Шляхи підвищення конкурентоспроможності товару на зовнішніх ринках

^ Басич Л.І., магістрант Національної академії обліку та аудиту, Київ

9:10 – 9:20

Стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки

^ Шитюк В.В., магістрант Національної академії обліку та аудиту, Київ

9:20 – 9:30

Особливості управління персоналом у міжнародних компаніях

^ Луценко Т.А., магістрант Національної академії обліку та аудиту, Київ

9:30 – 9:40

Ефективність мотивації персоналу в міжнародному бізнесі

^ Рєшєтнікова Ю.О., магістрант Національної академії обліку та аудиту, Київ

9:50 – 10:00

Іноземне інвестування як компонент стратегії економічного зростання Індії

^ Шкуліпа Т.В., магістрант Національної академії обліку та аудиту, Київ

10:00 – 10:10

Показники впливу прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток країн

^ Шеренговська Т.І., магістрант Національної академії обліку та аудиту, Київ

10:10 – 10:20

Формування інвестиційної політики у посткризовий період

Соколенко Д., магістрант Національної академії обліку та аудиту, Київ

10:20 – 10:30

Стратегічні орієнтири боргової політики України в посткризовий період

^ Хажанець І.В., магістрант Національної академії обліку та аудиту, Київ

10:30 – 10:40

Тенденції залучення прямих іноземних інвестицій в економіку Бразилії

^ Жернова К.О., магістрант Національної академії обліку та аудиту, Київ

10:40 – 10:50

Проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в країни БРІКС

^ Мойчук О.В., магістрант Національної академії обліку та аудиту, Київ

10:50 – 11:00

Проблеми адаптації зарубіжного досвіду регулювання іноземної інвестиційної діяльності в Україні

^ Приходько О.Ю., магістрант Національної академії обліку та аудиту, Київ

11.00 – 11.10

Система управління іноземними інвестиціями в Україні

Чередніченко В.М., магістрант Національної академії обліку та аудиту, Київ

11.10 – 11.20

Особливості оцінювання конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку

Головінова Н.Ю., магістрант Національної академії обліку та аудиту, Київ

11.20 – 11.40

Кава-брейк

11.40 – 11.50

Методика організації та проведення маркетингових досліджень при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Муштатенко О.І, магістрант Національної академії обліку та аудиту, Київ

11.50 – 12.00

Фінансовий менеджмент у траснаціональних компаніях

Болюх В.О., магістрант Національної академії обліку та аудиту, Київ

12.00 – 12.10

Ефективність міжнародної інвестиційної діяльності

Унанов М.С., магістрант Національної академії обліку та аудиту, Київ

12.10 – 12.20

Організаційна структура управління зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Фролова О.С., магістрант Національної академії обліку та аудиту, Київ

12.20 – 12.30

Управління державним боргом України

Хоменко Л.М., магістрант Національної академії обліку та аудиту, Київ

12.30 – 12.40

Проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в Україну

Духовська О.О., магістрант Національної академії обліку та аудиту, Київ

12.40 – 13.20

Закриття конференції

Схожі:

Програма міжнародної науково-практичної конференції iconРегламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції...
Програма міжнародної науково-практичної конференції iconОрієнтовний регламент роботи Міжнародної науково-практичної конференції: 16 листопада 2012 року (п’ятниця)
Всі витрати щодо відрядження (проїзд, проживання, харчування тощо) здійснюються учасником Міжнародної науково-практичної конференції...
Програма міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма VIІ міжнародної науково-практичної конференції
Ложачевська Олена Михайлівна – д е н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки
Програма міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма VIІ міжнародної науково-практичної конференції
Ложачевська Олена Михайлівна – д е н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки
Програма міжнародної науково-практичної конференції iconМатеріали міжнародної науково-практичної конференції
Проблеми ефективності міжнародного права: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29 березня 2013 р.). / За...
Програма міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма VІІ міжнародної науково-практичної конференції

Програма міжнародної науково-практичної конференції iconЗаявка на участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Капіталізація підприємств І фінансових організацій: теорія І практика»
Міжнародної науково-практичної конференції Капіталізація підприємств І фінансових
Програма міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма VI міжнародної науково-практичної конференції
Новикова Марина Владиславівна – к е н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки
Програма міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма VI міжнародної науково-практичної конференції "сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці"
Новикова Марина Владиславівна – к е н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки
Програма міжнародної науково-практичної конференції iconПрограма ІV міжнародної науково-практичної конференції "сучасні проблеми глобальних процесів у світовій економіці "
Новикова Марина Владиславівна – к е н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи