Збірник наукових праць студентського наукового гуртка кафедри банківської справи тнеу icon

Збірник наукових праць студентського наукового гуртка кафедри банківської справи тнеу
НазваЗбірник наукових праць студентського наукового гуртка кафедри банківської справи тнеу
Сторінка1/21
Дата13.09.2012
Розмір1.41 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ФАКУЛЬТЕТ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА

КАФЕДРИ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТНЕУ

«ГРОШОВА ПАРАДИГМА»


ТЕРНОПІЛЬ 2012


Збірник наукових праць студентського наукового гуртка кафедри банківської справи ТНЕУ «Грошова парадигма»


^ Затверджено на засіданні кафедри банківської справи ТНЕУ

Протокол №10 від 25.05.2012 року.


Відповідальні за випуск:


Іващук Ольга Олегівна к.е.н. доц.. кафедри банківської справи ТНЕУ

Малахова Олена Леонідівна к.е.н. доц.. кафедри банківської справи ТНЕУ


За зміст наукових праць та достовірність наведених фактологічних та статистичних матеріалів відповідальність несуть автори

^ ЗМІСТ

БЕРЕЖНА МАРІЯ 6

ЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 6

БІЛИК ІГОР 10

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОНИХ ГРОШЕЙ 10

ГАДЕВИЧ МАРІЯ 16

РЕАЛЬНИЙ ВАЛЮТНИЙ КУРС І ВІЛЬНОКОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТА СВІТУ 16

ГОЛОВАТА ТЕТЯНА 21

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ БАНКУ: ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 21

^ ГОРДІЄНКО ВОЛОДИМИР 27

ІННОВАЦІЙНИЙ ПАКЕТ ПОСЛУГ
У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 27

ГОРДІЙ НЕЛЯ 31

ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА
ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ ПРОВІДНИЙ КРАЇН СВІТУ
В УМОВАХ ЕКОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 31

ДЗЮБИНА МАРІЯ 36

ВАЛЮТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ 36

КИРИЛІВ СОФІЯ 40

ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ НА МІЖБАНКІВСЬКОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ТА ЇХ ПЕРСПЕКТИВИ 40

КОЛЕСНИК ІРИНА 45

КУРСОВА ПОЛІТИКА НБУ:ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 45

МЕДЗЯК ТЕТЯНА 50

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖБАНКІВСЬКОГО РИНКУ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ
В УКРАЇНІ 50

НОВАЦЬКА КАТЕРИНА 56

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ 56

ОЛІЙНИК ОЛЬГА 61

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАНЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ 61

ПАЛЕНИЧКА ЮЛІЯ 66

АРТ-БАНКІНГ – ПРЕРОГАТИВА УСПІШОГО БІЗНЕСУ 66

ПЕЛЕХАТ ДАНА 70

СВІТОВІ БАНКІВСЬКІ КРИЗИ 70

РИНДЮК ЛЮДМИЛА 76

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ “БРІДЖ-БАНКІВ” ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЇХ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ 76

САЯНЧУК ТАРАС 80

БАНКІВСЬКІ ІННОВАЦІЇ: РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ 80

^ СИТНІКОВА АНАСТАСІЯ 85

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ ТА ВИБІР
ОПТИМАЛЬНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ 85

СМОЛІЙ НАТАЛІЯ 90

ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 90

СОРОКА УЛЯНА 95

БАНКРУТСТВО КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ:
ПРИЧИНИ ВИНИКНННЯ ТА ШЛЯХИ УНИКНЕННЯ 95

^ ТОРОПОВА КАТЕРИНА 100

СПІВПРАЦЯ МВФ ТА СВІТОВОГО БАНКУ 100

ЯНЧ МАРІЯ 106

АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІК 106^

БЕРЕЖНА МАРІЯ

факультет банківського бізнесу

група БС-21

Науковий керівник:

викладач Метлушко О. В.

ЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ


У зв’язку з затяжною фінансовою кризою на світовому ринку відбулись радикальні зміни, пов’язані зі стратегією формування процентної політики держави. Це відобразилось і на діях комерційних банків України, цільовим орієнтиром яких послугував головний координатор країни – Національний банк України.

У забезпеченні фінансової стабілізації банківської системи України важливу роль відіграє застосування ефективної процентної політики центрального банку. У зв'язку з цим аналіз питань проведення раціональної процентної політики Національного банку набуває особливого значення.

Важливе місце у діяльності НБУ займає процентна політика. Через зміну пропозиції грошей процентна політика центрального банку впливає на ринкові процентні ставки, тобто на ставки за всіма іншими видами операцій на грошовому ринку. А отже, діяльність Національного банку України в галузі процентної політики впливає на становище всіх суб’єктів економічної діяльності, на кон’юнктуру ринку та розвиток економіки в цілому.

Центральні банки, використовуючи надання позик комерційним банкам, домагаються двох основних цілей:

—­по-перше, центральний банк контролює обсяги грошової пропозиції, надаючи можливість комерційним банкам збільшувати власні резерви;

—­по-друге, таким чином центральний банк може і контролювати відсоткові ставки комерційних банків.

Метою статті є аналіз принципів привабливої процентної політики для отримання прибутку та залучення клієнтів, обґрунтування значимості облікової ставки, як інструмента грошово-кредитної політики.

Відповідно до Закону України “Про Національний банк України,” процентна політика центрального банку - це регулювання Національним банком попиту та пропозиції на грошові кошти як через зміну процентних ставок за своїми операціями, так і шляхом рекомендацій щодо встановлення процентних ставок за активними та пасивними операціями банків з метою впливу на процентні ставки суб'єктів грошово-кредитного ринку та дохідність фінансових операцій [3].

На підставі тенденцій розвитку грошових ринків сучасних економік можна сказати, що поряд з ринковою ціною відсоткові ставки є найважливішим інструментом економічного виміру, який дає змогу оцінювати динамку економічних процесів і використовується при прийнятті рішень стосовно доцільності проведення певних економічних дій.

Облікова ставку, як інструмент грошово-кредитної політики, полягає у зміні відсотків за кредитами та депозитами, що їх НБУ надає комерційним банкам. Історично поняття облікової ставки пов’язане з діяльністю центрального банку з переобліку векселів, представлених комерційними банками. У сучасних умовах зміст операцій центрального банку з рефінансування означає не лише купівлю векселів (переобліковий кредит) чи позики під заставу цінних паперів (ломбардний кредит), а й надання всіх видів кредитів комерційним банкам.

Можна виділити дві групи причин, які впливають на рівень облікової ставки центрального банку:

—­ причини, обумовлені загальними тенденціями розвитку національної економіки;

—­ причини, пов’язані з рішенням центрального банку щодо грошової сфери.

Перша група причин є первинною щодо другої, оскільки розвиток секторів економіки вливає на рішення центрального банку в грошово-кредитній сфері. Маніпулювання обліковою ставкою слід розглядати як запобіжний активний важіль пливу на попит і пропозицію на грошовому ринку.

З початку 2010 року НБУ знизив облікову ставку вже втретє (з 08.06.2010 р. з 10,25% річних до 9,5% річних; з 08.07.2010 р. - до 8,5% річних; з 10.08.2010 р. – до 7,75% річних). На сьогодні вона знаходиться на рівні нижчому, ніж у роки відносної стабільності (2004-2007 рр.), коли її значення коливалися в межах 8-9,5% річних (нижче поточного рівня облікова ставка була тільки з грудня 2002 року по червень 2004 року – 7% – і з червня по жовтень 2004 року – 7,5%). У період розгортання фінансової кризи облікова ставка НБУ зросла до 12% річних (з квітня 2008 року) і залишалася на такому рівні впродовж найбільшого її загострення. З червня 2009 року починається поступове зниження облікової ставки (рис. 1).Рис. 1. Динаміка облікової ставки НБУ та середньозважених процентних ставок за всіма інструментами (за даними НБУ)

Слід зазначити, що за 11 років, у період з 2000 року по 2011 рік, середньозважена ставка за всіма інструментами періодично коливалася.

Протягом 2004-2007 років спостерігається її поступове зниження, після чого відбувся значний стрибок до 15,3 %.

Так, даний показник у 2006 році становив 11,5% річних проти 14,7% у 2005 році.

У 2008 році Національний банк України активно проводив операції щодо підтримки ліквідності банків за допомогою різних інструментів рефінансування, водночас, підвищуючи середньозважену процентну ставку за ними (у річному обчисленні до 15,3% у порівнянні з 10,1% у 2007 році).

У 2010 році даний показник мав загальну тенденцію до зниження. Його коливання протягом року визначалися оперативним втручанням та реагуванням на потреби ринку.

Як наслідок, середньозважена процентна ставка за всіма інструментами рефінансування знизилася до рівня 10% в 2011 році і досягла значення аналогічного показника в 2007 році [2]. Як зазначено в офіційному повідомленні НБУ: «Розмір облікової ставки знижено, з метою сприяння закріпленню позитивних тенденцій на грошово-кредитному ринку і створення стимулів для поліпшення ситуації в реальному секторі економіки».

Результати оцінки рівня прибутковості такого виду фінансових інструментів як депозити, за підсумками 2007 року свідчать, що зберігати гроші на депозитах в українських банках стало невигідно. Більшість вкладників понесли значних збитків тому, що процентні ставки за депозитами не перекрили навіть річного рівня інфляції.

Найбільших втрат зазнали ті клієнти, які зробили ставку на американську валюту. Хоча курс долару був відносно стабільним по відношенню до гривні, ціни стрімко зростали, і 9-10% річних, які були запропоновані вітчизняними банками за депозитами в американській валюті, не змогли зберегти гроші від знецінення. Тільки ті клієнти, які зробили ставку на євро, отримали прибуток. Незважаючи на те, що ставки були не досить високими – приблизно 9% річних, курсова різниця принесла прихильникам євровалюти прибуток. Адже за 2007 р. курс євро по відношенню до гривні зміцнів на 10,2%. Тож перед тим, як відкривати депозитний рахунок у банку, необхідно проаналізувати перспективи тієї чи іншої валюти [2].

Аналіз вартісних аспектів між залученими ресурсами та наданими кредитами дозволяє дослідити тенденції впливу на процентні ставки та встановити прийнятні умови для розширення клієнтської бази .

Враховуючи корелятивність банківських ризиків слід пам’ятати, що кредитний ризик - один з основних чинників, що впливає на величину відсоткової ставки за користування кредитом. Тож саме цінові аспекти наданої позички й відіграють ключову роль у процесі управління кредитним ризиком, а відтак їхній аналіз дуже важливий.

Отже, процентна політика центрального банку — це інструмент грошово-кредитної політики, який є широко відомим і застосовується центральними банками практично всіх розвинених країн.

Список використаної літератури:

1. Вісник Національного банку України – 2011. – №2. – ст.71.

2. Килипенко Н. Структура відсоткових ставок у грошово-кредитній системі / Н. Килипенко // Наук. вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2006, вип. 16.6. – С. 241-247

3. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http//www.bank.gov.ua.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Збірник наукових праць студентського наукового гуртка кафедри банківської справи тнеу iconІнформація про роботу студентського наукового гуртка на базі кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини впродовж 2012-2013 навчального року
За роботу студентського наукового гуртка кафедри у 2012-2013 н р відповідає асистент кафедри Семань-Мінько І. С
Збірник наукових праць студентського наукового гуртка кафедри банківської справи тнеу iconЄріс Любов Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми методичні підходи щодо оцінки достатності власного капіталу банку
Л. М. Методичні підходи щодо оцінки достатності власного капіталу банку / Єріс Л. М. // Проблеми І перспективи розвитку банківської...
Збірник наукових праць студентського наукового гуртка кафедри банківської справи тнеу iconДо відома
Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” видає збірник наукових праць...
Збірник наукових праць студентського наукового гуртка кафедри банківської справи тнеу iconПлан роботи студентського наукового гуртка кафедри інфекційних хвороб та епідеміології на 2011 2012 навчальний рік
Підсумки студентської науково-практичної конференції. Обговорення наукових доповідей. Зауваження та побажання молодим науковцям
Збірник наукових праць студентського наукового гуртка кафедри банківської справи тнеу iconЗразок звіту про діяльність студентського наукового гуртка
Староста гуртка (П.І. Б., курс, група, факультет) та науковий керівник (П.І. Б., науковий ступінь, наукове звання, посада)
Збірник наукових праць студентського наукового гуртка кафедри банківської справи тнеу iconВимоги до оформлення статей у «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» «Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво»
«Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво» приймає до друку спеціально написані для нього оригінальні...
Збірник наукових праць студентського наукового гуртка кафедри банківської справи тнеу iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи нбу кафедра банківської
Конференція відбудеться 8-9 листопада 2012 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Збірник наукових праць студентського наукового гуртка кафедри банківської справи тнеу iconПлан роботи студентського наукового гуртка кафедри дитячих інфекційних хвороб на 2012 – 2013 навчальний рік
Цитомегаловірусна інфекція у дітей: етіологія, клініка, діагностика, профілактика
Збірник наукових праць студентського наукового гуртка кафедри банківської справи тнеу iconНауково-навчальний комплекс «економосвіта» кафедра банківської справи львівського інституту банківської справи університету банківської справи національного
Конференція відбудеться 17-18 листопада 2011 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного...
Збірник наукових праць студентського наукового гуртка кафедри банківської справи тнеу icon1 березня 2013 року Збірник наукових праць «Економічний аналіз»
Збірник наукових праць "Економічний аналіз" запрошує науковців до співпраці для публікації результатів досліджень
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи