Податкова звітність за іншими податками І платежами 16 Збір за спеціальне використання водних ресурсів icon

Податкова звітність за іншими податками І платежами 16 Збір за спеціальне використання водних ресурсів
НазваПодаткова звітність за іншими податками І платежами 16 Збір за спеціальне використання водних ресурсів
Сторінка1/7
Дата14.09.2012
Розмір1.09 Mb.
ТипЛекція
  1   2   3   4   5   6   7

Лекція 16

Податкова звітність за іншими податками і платежами


16.1. Збір за спеціальне використання водних ресурсів.

16.2. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хме­лярства.

16.3. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за раху­нок державного бюджету.

16.4. Збір за забруднення навколишнього природного сере­довища.

16.5. Збір за використання радіочастотного ресурсу України.

16.6. Місцеві податки і збори. Розрахунок комунального по­датку, Податок з реклами.

16.7. Єдиний податок суб'єктів малого підприємництва.


16.1. Збір за спеціальне використання водних ресурсів


Спеціальне водокористування — це забір води з водних об'єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, вико­ристання води та скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти, включаючи забір води та скидання забруднюючих речовин зі зворотними водами за допомогою каналів, який здійснюють юридичні та фізичні особи насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікува­льних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транс­портних, енергетичних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб (ст. 48 Водного кодексу України). Для водо­користувачів встановлюють ліміт використання води — граничну кількість води, на використання якої з водного об'єкта водокори­стувачу видається дозвіл. Порядок видачі дозволів (із зазначен­ням у них лімітів) на спеціальне водокористування затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2002 р. № 321. За використання водних ресурсів справляють 3 види зборів:

 • збір за спеціальне використання водних ресурсів — за ви­користану воду з водних об'єктів, забрану із застосуванням спо­руд або технічних пристроїв, та скидання в них зворотних вод;

 • збір за користування водами для потреб гідроенергетики — за користування водою, ідо пропускається через турбіни гідро­електростанцій для вироблення електроенергії;

 • збір за користування водами для потреб водного транспор­ту — за користування водою під час експлуатації водних шляхів ва­нтажними самохідними, несамохідними та пасажирськими суднами.

Згідно п. З постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.99 р. № 1494 «Про затвердження Порядку справляння збору за спеціа­льне використання водних ресурсів та збору за користування во­дами для потреб гідроенергетики і водного транспорту» (далі — постанова № 1494) — платниками перелічених вище зборів є підприємства, установи та організації незалежно від форми влас­ності, а також громадяни — суб'єкти підприємницької діяльнос­ті, які використовують водні ресурси для потреб гідроенергетики і водного транспорту

Відповідно до п. 16 постанови № 1494 не справляють збір за воду, яку використовують:

 • для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб на­селення, в тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та громадян — суб'єктів підпри­ємницької діяльності;

 • для протипожежних потреб;

 • для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та ін­ших населених пунктів;

 • для пилозаглушення у шахтах.

Крім того, збір не справляють за:

 • морську воду, крім води з лиманів;

 • воду, що забирають науково-дослідні установи для науко­вих досліджень у галузі рисосіяння та для виробництва елітного насіння рису;

 • воду, втрачену в магістральних та міжгосподарських кана­лах зрошувальних систем;

 • підземну воду, що вилучається з надр для усунення шкід­ливої дії вод (забруднення, підтоплення, засолення, заболочення, зсув тощо);

 • воду, що забирають підприємства і організації для забезпе­чення випуску молоді цінних промислових видів риб та інших водних живих ресурсів у природні водойми і водосховища.

Якщо водокористувач використовує воду одночасно для влас­них потреб і для потреб об'єктів соціально-культурного призна­чення, житлово-комунального господарства, підсобного сільсько­го і рибного господарства або інших допоміжних служб, то він платить збір за всю фактично використану воду.

Об'єкти оподаткування для кожного з трьох зборів представ­лено в табл. 58.

Таблиця 58

^ ОБ'ЄКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Назва збору

Об'єкт оподаткування

Збір за спеціальне викорис­тання водних ресурсів

фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання

Збір за користування вода­ми для потреб гідроенерге­тики

обсяг води, що пропускається через турбіни гідроелектростанцій

Збір за користування вода­ми для потреб водного транспорту

тоннаж (місце) експлуатації вантажних само­хідних, несамохідних та пасажирських суден


Водокористувач самостійно визначає обсяг використаної води за показниками вимірювальних приладів. Якщо останніх немає, то, як виняток, обсяг визначають за технологічними даними: три­валістю роботи агрегатів, обсягом виробленої продукції, витра­тами електроенергії, пропускною спроможністю водопровідних труб.

Порядок обчислення збору деталізовано Інструкцією про по­рядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гід­роенергетики і водного транспорту, затвердженою наказом Мін­фіну України, ДПА України, Мінекономіки України, Мінекобезпеки України від 01.10.99 р. № 231/539/118/219.

На спеціальне використання водних ресурсів існують ліміти. Якщо було використано водні ресурси понад ліміт, то збір розра­ховують у 5-кратному розмірі.

Нормативи збору за спеціальне використання поверхневих об'єктів та підземних вод згідно Закону України від 30.11.2006 р. № 398-У.

За використання поверхневих вод встановлені такі нормативи (див. табл. 59).


Таблиця 59

^ НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

Використання водних ресурсів басейнів річок

Норматив, коп. за м куб

Використання водних ресурсів басейнів річок

Норматив, коп. за • м

Дніпра на північ від м. Києва (При-п'яті та Де­сни), включаючи м. Київ

12,10

Вісли та Західного Бугу

7,25

Дніпра на південь від Ки­єва (за винятком Інгульця

11,50

Пруту та Сірету

5,45

Інгульця

17,54

Тиси

5,45

Сіверського Дінця

23,59

Дунаю

4,85

Південного Бугу (без Ін­гулу)

13,30

Річок Криму

24,19

Інгулу

16,32

Річок Приазов'я

29,04

Дністра

7,25

інших річок

13,30

Примітка. 1. До нормативів збору за спеціальне водокористування в частині викорис­тання поверхневих вод басейнів річок підприємствами житлово-комунального госпо­дарства застосовується коефіцієнт 0,3

2. Для теплоелектростанцій з прямоточною системою водоспоживання збір на обсяг поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конден­сату, обчислюється із застосуванням коефіцієнта 0,005


За використання підземних вод встановлені такі нормативи (див. табл. 60).


Таблиця 60

^ НОРМАТИВИ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД

Використання водних ресурсів у регіоні, (назва регіону)

Норма­тив, коп. за м3

Використання водних ресурсів у регіоні (назва регіону)

Норма­тив, коп. за м3

Автономна Республіка Крим

22,37

Полтавська:
в тому числі м. Севастополь

22,37

Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони

13,08

Області:
Вінницька

19,34

Волинська

19,97

Дніпропетровська

16,94

Донецька

22,99

Житомирська

19,34

Решта районів області

14,58

Закарпатська

12,7

Рівненська:
Запорізька:
Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони

15,60

Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони

19,34

решта районів області

17,54

решта районів області

18,12

Івано-Франківська:
Сумська:
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони

30,24

Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони

14,58

решта районів області

16,60

Решта районів області

16,94

Тернопільська

23,59

Київська:
Харківська

18,14

Білоцерківський, Бородянський, Кагарлиць­кий, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський ра­йони

14,06

Херсонська

18,14

Хмельницька:
Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Непетівський райони

15,12

решта районів області

16,58

Кіровоградська

22,37

решта районів області

22,99

Львівська

17,54

Черкаська

13,08

Луганська

25,39

Чернівецька

21,17

Миколаївська

25,39

Чернігівська:
Одеська

21,17

Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони

18,14

Решта районів області

14,18

м. Київ

18,07

Примітка: До нормативів збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод басейнів рі­чок підприємствами житлово-комунального господарства застосовується коефіцієнт 0,3


Норматив збору за спеціальне водокористування в частині ви­користання води для потреб гідроенергетики: усі річки — 2,35 коп. за 100 куб. метрів води, пропущеної через турбіни електростан­цій (крім гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями).

Нормативи збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів): усі річки, крім Дунаю:

 • вантажний самохідний і несамохідний флот, що експлуатуєть­ся, — 4,20 коп. за 1 тоннаж — добу експлуатації

 • пасажирський флот, що експлуатується, — 0,48 коп. за 1 міс­це-добу експлуатації

Норматив збору за спеціальне водокористування в частині ви­користання поверхневих вод для потреб рибництва: для попов­нення водою ставків у процесі розведення риби та інших водних живих ресурсів у рибних господарствах на всіх поверхневих вод­них об'єктах — 12,34 коп. за 100 куб. метрів води.

Норматив збору за спеціальне водокористування в частині ви­користання підземних вод для потреб рибництва: для поповнення водою ставків у процесі розведення риби та інших водних живих ресурсів у рибних господарствах у разі використання підземних вод — 14,84 коп. за 100 куб. метрів.

Примітка. Збір не справляють з морського водного транспор­ту, який використовує річковий водний шлях виключно для захо­дження з моря у морський порт, розташований у пониззі річки, без використання спеціальних заходів забезпечення судноплавст­ва (пропуски води з водосховищ та шлюзування).

Також збір не справляють за користування водою підчас екс­плуатації водних шляхів стоянковим, службово-допоміжним і буксирним флотами та експлуатації водним транспортом річки Дунаю.

Розрахунок збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики по­дається платниками збору, а саме підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які використову­ють поверхневі й підземні водні ресурси. Складання його перед­бачене Порядком складання розрахунку збору за спеціальне ви­користання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики, затвердженого наказом Мінфіну Украї­ни, ДПА України, Мінекономіки України, Мінекології України від 01.10.1999 р № 231/539/118/219 (із змінами і доповненнями).


Таблиця 61


^ ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ РОЗРАХУНКУ ЗБОРУ ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЗБОРУ ЗА КОРИСТУВАННЯ ВОДАМИ ДЛЯ ПОТРЕБ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ

№ з/п

Назва колонки або рядка розрахунку

№ рядка

Зміст колонки

1

Установлений річний ліміт викорис-тання водних ресурсів

рядок 01

відображається установлений водокористувачеві річ-ний ліміт використання водних ресурсів. Обсяг води, пропу­щений через турбіни, до рядка 01 не заноситься, річні лімі­ти не надаються

2

Обсяг фактично використаної води з урахуванням втрат у системах водопо­стачання, усього

рядок 02

відображається загальний обсяг фактично використа-ної води з урахуванням втрат води в системах водо-постачання водокористувача наростаючим підсумком за відповідний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік). Фактично вико­ристані обсяги води з урахуванням втрат води в системах водопостачання водокористува-ча заносяться до рядка 02 за даними первинного облі-ку за показниками вимірювальних приладів. У разі від-сутності вимірювальних приладів, як виняток, обсяг використаної води визначається за техноло­гічними да-ними. Приклади визначення такого обсягу води наве-дено в додатку 1 до цієї Інструкції

3

У межах встановленого річного ліміту

рядок 03

відображається обсяг фактично використаної води в межах установленого річного ліміту використання во-ди

4

Понад встановлений річний ліміт

рядок 04

відображається обсяг використаної води з урахуван-ням втрат води в системах їх водопостачання понад встановле­ного річного ліміту і визначається як різниця рядків 02 і 01

5

Обсяг води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій

рядок 05

заповнюють підприємства гідроенергетики і відобра-жають обсяги води, пропущеної через турбіни гідро-електростан­цій за даними первинного обліку за показ-никами вимірю­вальних приладів

6

Нормативи збору: з поверхневих вод-них об'єктів; за підземні води; за ко-ристу­вання водами для потреб гідро-енергетики

рядок 06

проставляються відповідні нормативи, що встановлені для поверхневих водних об'єктів, підземних вод, за ко-ристу­вання водами для потреб гідроенергетики, і наве-дені в до­датках 1, 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 18.05.99 р. № 836 та додатку 2 до постано-ви Кабінету Мі­ністрів України від 23.07.99 р. № 1341

7

Коефіцієнт, який застосовується дея-кими категоріями водокористувачів для обчи­слення збору за спеціальне використання водних ресурсів

рядок 07

проставляються водокористувачами, які використову-ють водні ресурси для: вирощування рибо спадкового матеріа­лу та товарної риби в ставках та озерах; вироб-ництва сіль­ськогосподарської продукції та зрошення; виробництва те­пло- та електроенергії; житлового та комунального господарства, включаючи відомчі; виро-щування рису, від­повідні коефіцієнти, що встановлені п. 8 Порядку справ­ляння збору за спеціальне викорис-тання водних ресурсів та збору за користування вода-ми для потреб гідроенергетики і водного транспорту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Украї-ни від 16.08.99 № 1494

8

Нарахована сума збору за спеціальне ви­користання водних ресурсів у межах установленого річного ліміту з почат-ку року

рядок 08

проставляється наростаючим підсумком сума збору за фа­ктично використану воду в межах установленого річного ліміту з початку року, яка розраховується як добуток ряд­ків 03, 06, 07

9

Нарахована сума збору за спеціальне ви­користання водних ресурсів понад уста­новлений річний ліміт з початку року

рядок 09

проставляється наростаючим підсумком нарахована сума збору за використану воду понад установлений річний лі­міт з початку року, яка розраховується як добуток рядків (04, 06,07), помножений на п'ят

10

Нараховано збору за спеціальне вико-рис­тання водних ресурсів з початку року, всього

рядок 10

проставляється нарахована сума збору з початку року, яка становить суму рядків 08 і 09

11

«а) у т. ч. за спеціальне використання за поверхневі води»

рядок 11

проставляється сума збору, яка нарахована з початку року за спеціальне використання з поверхневих вод

12

«а) у т. ч. за спеціальне використання підземних вод»

рядок 12

проставляється сума збору, яка нарахована з початку року за спеціальне використання підземних вод

13

Нарахована сума збору за користуван-ня водами для потреб гідроенергетики з по­чатку року

рядок 13

проставляється нарахована сума збору за користуван-ня во­дами для потреб гідроенергетики з початку року, яка роз­раховується як добуток рядків 05 і 06

14

Усього нараховано збору за спеціаль-не використання водних ресурсів за попере­дній звітний період

рядок 14

проставляється сума збору за спеціальне використання во­дних ресурсів, що нарахована за попередній звітний пері­од. При складанні розрахунку за І квартал дані до рядка 14 не заносяться, за II квартал заносяться дані І кварталу, за III квартал — півріччя, за IV квартал — 9 місяців

15

Нарахована сума збору за користуван-ня водами для потреб гідроенергетики за попередній звітний період

рядок 15

проставляється сума збору за користування водами для по­треб гідроенергетики, що нарахована за попе-редній звіт­ний період. При складанні розрахунку за 1 квартал дані до рядка 15 не заносяться, за II квартал заносяться дані І квар­талу, за III квартал — півріччя, за IV квартал — 9 місяців

16

Підлягає сплаті в звітному кварталі збору за спеціальне використання вод-них ре­сурсів, усього

рядок

16

проставляється сума, яка підлягає сплаті до відповід-них бюджетів за звітний квартал і розраховується як різниця нарахованих сум збору за спеціальне викорис-тання водних ресурсів з початку року і за попередній відповідний звіт­ний період (р. 10-р. 14)

17

а) у т. ч. до державного бюджету

рядок 17

відображає 100 відсотків нарахованої суми збору за р. 16 при використанні водних ресурсів загальнодержав-ного значення

18

б) до місцевого бюджету

рядок 18

відображає 100 відсотків нарахованої суми збору за р. 16 при використанні водних ресурсів місцевого значе-ння

19

Підлягає сплаті в звітному кварталі збору за користування водами для пот-реб гід­роенергетики»

рядок 19

проставляється сума, яка підлягає сплаті до Державно-го бюджету за звітний квартал, і розраховується як різ-ниця нарахованих сум збору за користування водами для потреб гідроенергетики з початку року і за попе-редній звітний пе­ріод

20

Рядки 20—28

заповнюються у разі подання нового (уточненого) роз-ра­хунку збору, що містить виправлені показники, з ви-корис­танням показників загального розрахунку за від-повідний період.

У разі подання загального розрахунку рядки 20—28 розра­хунку не заповнюються і в них відповідно про-ставляються прочерки

21

Усього нараховано збору за спеціаль-не використання водних ресурсів за даними раніше поданого розрахунку, що уточ­нюється

рядок 20

проставляються показники відповідних комірок коло-нок 4, 5, 6 і 7 рядка 16 загального розрахунку за пері-од, показни­ки якого виправляються

22

Усього нараховано збору за користу-ван­ня водами для потреб гідроенерге-тики за даними раніше поданого роз-рахунку, що уточнюється»

рядок 21

проставляються показники відповідних комірок коло-нок 4, 5, 6 і 7 рядка 19 загального розрахунку за пері-од, показни­ки якого виправляються У рядку, 22 «Сума збору за спеці­альне використання водних ресурсів (не-доплата), яка збі­льшує податкове зобов'язання в зв'яз-ку з виправленням помилки» проставляється різниця значень відповідних ко­мірок колонок 4, 5, 6 і 7 рядків 16 і 20 нового (уточненого) розрахунку збору, що міс-тить виправлені показники

23

Сума збору за користування водами для потреб гідроенергетики (недопла-та), яка збільшує податкове зобов'яза-ння в зв'язку з виправленням помил-ки»

рядок 23

проставляється різниця значень відповідних комірок коло­нок 4, 5, 6 і 7 рядків 19 і 21 нового (уточненого) розрахун­ку збору, що містить виправлені показники

24

Сума збору за спеціальне використан-ня водних ресурсів, яка зменшує по-даткові зобов'язання в зв'язку з випра-вленням помилки

рядок 24

проставляється різниця значень відповідних комірок коло­нок 4, 5, 6 і 7 рядків 20 і 16 нового (уточненого) розрахун­ку збору, що містить виправлені показники

25

Сума збору за користування водами для потреб гідроенергетики, яка змен-шує по­даткові зобов'язання в зв'язку з виправ­ленням помилки

рядок 25

проставляється різниця значень відповідних комірок коло­нок 4, 5, 6 і 7 рядків 21 і 19 нового (уточненого) розрахун­ку збору, що містить виправлені показники

26

Сума штрафу в розмірі 10 % від суми не­доплати зі збору за спеціальне вико-рис­тання водних ресурсів

рядок 26

проставляється показник, який становить 10 відсотків по­казників відповідних комірок колонок 4, 5, 6 і 7 за рядком 22 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить ви­правлені показники

27

Сума штрафу в розмірі 10 % від суми не­доплати зі збору за користування водами для потреб гідроенергетики

рядок

27

проставляється показник, який становить 10 відсотків по­казників відповідних комірок колонок 4, 5, 6 і 7 за рядком 23 нового (уточненого) розрахунку збору, що містить ви­правлені показники

28

Зміст помилки

рядок 28

платник коротко вказує причину, яка вплинула на роз-мір податкового зобов'язання зі збору за спеціальне викорис­тання водних ресурсів та збору за користуван-ня водами для потреб гідроенергетики. У комірках ко-лонок 4, 5, 6 і 7 проставляються прочерки


Згідно із Законом України «Про порядок погашення зобов'я­зань платників податків перед бюджетами та державними цільо­вими фондами» від 21.12.2000 р. розрахунки збору подають пла­тники органам податкової служби протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. Збір сплачують протягом 10 календарних днів, наступ них за останнім днем граничного терміну подання розрахунку збо­ру (тобто протягом 50 календарних днів, наступних за останнім днем звітного кварталу). Відповідно до п. 16 постанови № 1494 збір за користування водами для потреб водного транспорту за І квартал не сплачують, а розрахунок збору за користування вода­ми для потреб водного транспорту за І квартал не подають.

Крім того, одночасно з поданням форм розрахунків збору за спе­ціальне використання водних ресурсів та збору для потреб гідро­енергетики до органів податкової служби подається копія статисти­чного звіту про використання води за формою № 2-ТП (водгосп).

Збір за користування водами для потреб гідроенергетики і во­дного транспорту, за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та їх понадлімітне використання платники зараховують до державного бюджету у розмірі 100 %, а за використання водних ресурсів місцевого значення (у тому чи­слі понад ліміт) — до місцевих бюджетів у розмірі 100 %.

Для розрахунку зборів спочатку треба з'ясувати обсяг викори­станої води. Це здійснюється за допомогою лічильників або з ви­користанням непрямих методів:

1) за нормативом споживання води на одиницю. При цьому підприємство повинно розробити норматив (що здійснює наукова ор­ганізація) та затвердити його разом із лімітами. Такий норматив по­множують на обсяг виробленої продукції і отримують обсяг витраче­ної води (отриманий результат заносять до рядка 02 Розрахунку);

2) за обсягом оплати послуг за водопостачання. Наприклад, у поточному кварталі підприємство заплатило водоканалу за 2000 м3. Це означає, що і збір сплачують за такий же обсяг води.

3) за обсягом витраченої електроенергії. Використовують для визначення обсягу забору води насосни­ми агрегатами, застосовуючи формулу:


  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Податкова звітність за іншими податками І платежами 16 Збір за спеціальне використання водних ресурсів iconПодаткова звітність за прямими податками
Закону України від 22. 05. 1997 р. №283/97-вр. 01. 07. 2004. ро­ку Законом України №1957-iv (далі — Закон №1957) були вне­сені останні...
Податкова звітність за іншими податками І платежами 16 Збір за спеціальне використання водних ресурсів iconГ. В. Стадник   2012 р. Програма фахових вступних випробувань
Раціональне використання и охорона водних ресурсів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр...
Податкова звітність за іншими податками І платежами 16 Збір за спеціальне використання водних ресурсів iconІнформації про стан вод, прогнозування його змін та розроб-лення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття рішень у га-лузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
Здійснення державного моніторингу поверхневих водних об’єктів харківської області
Податкова звітність за іншими податками І платежами 16 Збір за спеціальне використання водних ресурсів iconЗ навчальної дисципліни
«Водопостачання та водовідведення», 06010302 «Раціональне використання І охорона водних ресурсів»
Податкова звітність за іншими податками І платежами 16 Збір за спеціальне використання водних ресурсів iconСпеціалізація: магістр
Напрям підготовки: «Раціональне використання І охорона водних ресурсів» у Полтавському національному технічному університеті імені...
Податкова звітність за іншими податками І платежами 16 Збір за спеціальне використання водних ресурсів iconМетодичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних І самостійних робіт з курсу “раціональне використання І охорона водних ресурсів”
Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахунково-графічних завдань, практичних І самостійних робіт з курсу “Раціональне...
Податкова звітність за іншими податками І платежами 16 Збір за спеціальне використання водних ресурсів iconЗ навчальної дисципліни
«Водопостачання та водовідведення», 06010302, 06010302 «Раціональне використання І охорона водних ресурсів»
Податкова звітність за іншими податками І платежами 16 Збір за спеціальне використання водних ресурсів icon"Затверджено"
Визначення, характеристика, класифікація. Вимоги дф до них. Фактори, що впливають на якість водних витяжок. Окремі випадки приготування...
Податкова звітність за іншими податками І платежами 16 Збір за спеціальне використання водних ресурсів iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни „Реконструкція водопровідно-каналізаційних систем”
Раціональне використання І охорона водних ресурсів” та 06010108 „Водопостачання та водовідведення”
Податкова звітність за іншими податками І платежами 16 Збір за спеціальне використання водних ресурсів iconУдк 338. 48 Методика комплексної оцінки екологічного стану водних рекреаційних ресурсів
Андрусяк Н. С. Методика комплексної оцінки екологічного стану водних рекреаційних ресурсів // Ученые записки Таврического национального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи