Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія масових комунікацій» icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія масових комунікацій»
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія масових комунікацій»
Сторінка3/4
Дата12.11.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4
1. /БАКАЛАВРИ/_РП Соц_олог_я реклами.doc
2. /БАКАЛАВРИ/_РП_ _стор_я соц_олог_х.docx
3. /БАКАЛАВРИ/meneg_1.doc
4. /БАКАЛАВРИ/Математичн_ методи в соц_олог_х (робоча програма).doc
5. /БАКАЛАВРИ/Методолог_я соц_олог_чних досл_джень (робоча програма).doc
6. /БАКАЛАВРИ/Огран_зац_я роботи соц служб (роб прог).doc
7. /БАКАЛАВРИ/Програма з ПСД.doc
8. /БАКАЛАВРИ/РОБОЧА ПРОГРАМА МОЯ.doc
9. /БАКАЛАВРИ/РП Соц_олог_я права.doc
10. /БАКАЛАВРИ/РП Соц_олог_я сусп_льних проблем _ дев_ац_х.doc
11. /БАКАЛАВРИ/РП Соц_олог_я управл_ння.doc
12. /БАКАЛАВРИ/РП соц_олог_я економ_ки.doc
13. /БАКАЛАВРИ/РП суч. соц. теор_х.doc
14. /БАКАЛАВРИ/РП_Глобал_зац_я_соц_олог_чний анал_з.doc
15. /БАКАЛАВРИ/Роб. програма з СМК.doc
16. /БАКАЛАВРИ/Робоча програма соц_олог_я рел_г_х.doc
17. /БАКАЛАВРИ/Робоча програма метод виклад 4 курс.doc
18. /БАКАЛАВРИ/Соц_олог_я повсякденност_ (робоча програма).doc
19. /БАКАЛАВРИ/Соц_олог_я пол_тики.doc
20. /БАКАЛАВРИ/Статистика.doc
21. /БАКАЛАВРИ/методи збору робоча.doc
22. /БАКАЛАВРИ/роб прогр ост.doc
23. /БАКАЛАВРИ/роб.программа новая.doc
24. /БАКАЛАВРИ/робоча навчальна програма.doc
25. /БАКАЛАВРИ/робоча прогр Вступ до спец_альност_.doc
26. /БАКАЛАВРИ/робоча прогр Заг соц теор_я_.doc
27. /БАКАЛАВРИ/робоча прогр гром думка.doc
28. /БАКАЛАВРИ/робоча прогр соц думка в Украхн_.doc
29. /БАКАЛАВРИ/робоча прогр соц осв_ти.doc
30. /БАКАЛАВРИ/робоча прогр соц структура нова_.doc
31. /БАКАЛАВРИ/робоча прогр. Соц_окультурн_ вим_ри глобал_зац_х.doc
32. /БАКАЛАВРИ/робоча програма _стор_я соц_олог_х 1 курс 2011.doc
33. /БАКАЛАВРИ/робоча програма _стор_я соц_олог_х 2 курс 18.10.2011.doc
34. /БАКАЛАВРИ/робоча програма з Етносоц_олог_я.doc
35. /БАКАЛАВРИ/робоча програма з Конфл_ктолог_чне консультування.doc
36. /БАКАЛАВРИ/робоча програма соц_олог_я культури.doc
37. /БАКАЛАВРИ/робоча програма.doc
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cоціологія реклами»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Історія соціології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Теорія І практика менеджменту»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Математичні методи в соціології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методологія соціологічних досліджень»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Організація роботи соціологічної служби»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Програмування соціологічних досліджень»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Гендерні дослідження»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cоціологія права»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія суспільних проблем І девіації» для спеціальності 03010101 «Соціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cоціологія управління»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія економіки»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні соціологічні теорії»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Глобалізація: соціологічний аналіз»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія масових комунікацій»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cоціологія релігії»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання соціології І суспільствознавчих дисциплін»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія повсякденності»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія політики»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціальна статистика»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методи збору соціологічної інформації»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія сім’ї»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія праці»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія молоді»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Загальна соціологічна теорія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Громадська думка»
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія освіти»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціальна структура суспільства»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Cоціокультурні виміри глобалізації»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Історія соціології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Історія соціології»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Етносоціологія»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Конфліктологічне консультування»
Обоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія культури»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія міграції»

НЕ 2.2. Соціологічне дослідження аудиторії масової комунікації

Анотація.

Аудиторія засобів масових комунікацій. Розвиток конкретних соціологічних досліджень аудиторії. Історія вивчення аудиторії. Дослідження зв'язків між газетою і читачами. Особливості соціологічних досліджень читача. Аудиторія як об'єкт досліджень.

Сутність аудиторії. Її характеристики, основні форми і типи. Реальна і потенційна аудиторія. Різниця в поняттях "передплатник" і "читач". Спеціалізована і масова аудиторія. Цільова аудиторія.

Специфіка аудиторії окремих засобів масових комунікацій. Особливості сприйняття газет, журналів, радіо, телебачення. Характеристики аудиторії та їх урахування. Читацька адреса.

Напрямки вивчення аудиторії. Показники реальної поведінки аудиторії. Типологізація аудиторії. Методи вивчення аудиторії. Опитування: анкетування та інтерв'ювання. Загальні та спеціалізовані інтерв'ю. Індивідуальне та групове анкетування. Поштова анкета. Пресова анкета. Анкета експерта. Щоденникове опитування. Групова співбесіда. Спостереження. Вивчення листів. Соціально-психологічний експеримент.

Аудиторія ЗМІ: соціологічний підхід, система показників. Аудиторія як ринок. Інформаційні потреби аудиторії. Тематичні інтереси аудиторії.

Феномен медіавпливу. Періодизація й типологія досліджень ефектів впливу ЗМК. Концепції ефектів масової комунікації: установлення пунктів «порядку денного», «спіраль мовчання». (Е. Ноель-Нойман), теорії інформаційного дефіциту, підхід «корисності й задоволення потреб».

Методи дослідження медіавпливу: лабораторний експеримент, опитування, польовий експеримент і лонгітюдне дослідження.

Історія й тенденції розвитку медіаметрії. Організація та процедура медіавимірювання. Медіавимірювальний бізнес. Регулювання в медіавимірювальному бізнесі.

Зміст медіаметрії об'єкт і предмет медіаметрії. Одиничні та множинні показники.

Методи й техніка медіавимірюваннь. Очне інтерв'ю. Телефонне опитування: телефонне пригадування й моментальне телефонне опитування. Щоденник (dairy). Засоби електронного запису, або лічильники.

Вибірка й репрезентативність. Багатоступінчасті імовірнісні вибірки з урахуванням стратифікації. Квотна вибірка. Цільові вибірки. Розмір вибірки. Фрагментація аудиторії. Реалізація вибірки. Зважування.


Семінар НЕ 2.2. Медіаметрія: методи, техніка, вибірка, інтерпретація

План:

1. Визначення аудиторії.

2. Історія вивчення аудиторії.

3. Специфіка аудиторії конкретних мас-медіа.

4. Методи вивчення аудиторії.

5. Рейтинги як одиниці виміру аудиторії в електронних методиках.

Контрольні запитання

1. Що таке аудиторія?

2. Як емпірично можна зафіксувати аудиторію?

3. Що таке реальна і потенційна аудиторія? Навіщо досліджувати потенційну аудиторію?

4. Що корисного можна запозичити у дослідженнях аудиторії в зарубіжних країнах?

5. Розкажіть про історію досліджень аудиторії в Україні.

6. Як розвивалося дослідження зв'язків між газетою і читачами?

7. У чому різниця між масовою і спеціалізованою аудиторіями?

8. Що таке цільова аудиторія?

9. Як визначається читацька адреса газетних матеріалів?

10. Які можна виділити типи аудиторії?

11. Які є методи вивчення аудиторії?

Завдання для самостійної роботи:

 1. Дослідження аудиторії масової комунікації. Історіографічний огляд.

 2. Парадигма тотального впливу: концепції масового суспільства, культурні теорії М. Арнольда , Т.С. Еліота та ін.

 3. Критичні теорії М. Хокхаймер і Т. Адорно («Діалектика Освіти» -1948р.) Розуміння Адорно й Хоркхаймер поняття «індустрія культури».

 4. Парадигма ефектів мас-медіа. М. Лассуелл, П. Лазарсфельд, Е. Катц, Б. Берельсон, Дж. Клеппер.

 5. Двоступенева модель масової комунікації П. Лазарсфельд і Е.Катц

 6. Модель «до-орієнтації» Дж. Маклеод, С. Чаффі.

 7. Дослідження «Масова інформація в радянському промисловому місті» (Б.А. Грушин, Б.М. Фірсов та ін.).

 8. Сучасні теорії масової комунікації про медіа вплив

  • М. Маклюен;

  • Постмодернізм, Ж. Бодрійяр;

  • І. Кастельс.

 9. Інтерпретація ролі засобів масової комунікації в сучасному суспільстві Дебора й Бодрійяра.

 10. Порівняльний аналіз сучасних методів вивчення аудиторії ЗМК.

 11. Специфіка вивчення аудиторії телебачення (радіо, друкованих видань).

 12. Вивчення комунікативної поведінки аудиторії преси, телебачення, преси.

 13. Сучасні методи тестування реакцій телевізійної й радіоаудіторії.

 14. Особливості використання вимірів аудиторії телевізійниками.

 15. Проблеми виміру телевізійної аудиторії в Україні.

 16. Методологія проведення телефонного опитування.

 17. Система «САТІ»: технологія й досвід застосування в сучасних українських умовах.

 18. Методологія й методика проведення медіадосліджень:

  • поштового опитування;

  • пресового опитування;

  • фокус-групи.

 19. Методичний досвід дослідницьких фірм, що працюють на українсь­кому ринку вивчення засобів масової комунікації (Геллап-медіа, TNS, Комкон і т.д.).

 20. Профіль дослідницької фірми або дослідницького проекту на вибір.
 1. Аудиторія засобів масових комунікацій.

 2. Історія та розвиток досліджень аудиторії.

 3. Дослідження зв'язків між газетою і читачами. Особливості досліджень читача. Аудиторія як об'єкт досліджень.

 4. Сутність аудиторії. Її характеристики, основні форми і типи. Реальна і потенційна аудиторія. Спеціалізована і масова аудиторія. Цільова аудиторія. Специфіка аудиторії окремих засобів масових комунікацій. Особливості сприйняття газет, журналів, радіо, телебачення. Характеристики аудиторії та їх урахування. Читацька адреса.

 5. Що саме і якою мірою зміст масової комунікації задовольняє інтереси аудиторії?

 6. Напрямки вивчення аудиторії.

 7. Показники реальної поведінки аудиторії.

 8. Типологізація аудиторії.

 9. Методи вивчення аудиторії.

 10. Опитування: анкетування та інтерв'ювання.

 11. Загальні та спеціалізовані інтерв'ю.

 12. Індивідуальне та групове анкетування.

 13. Поштова анкета. Пресова анкета. Анкета експерта. Щоденникові опитування. Групова співбесіда.

 14. Спостереження.

 15. Вивчення листів.

 16. Соціально-психологічний експеримент.

Література

Основна

Іванов В.Ф. Соціологія масової комунікації / Електронна бібліотека Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка / http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=book.index&book=109 / Тема 7

Социология массовой коммуникации: Учебник для вузов/Л. Н. Федотова. – СПб.: Питер, 2003. – 400 с. – СС. 328-385 (глава 11).

Додаткова

Бурейчак Т. Лекція 12. Гендер і мас-медіа: якісні дослідження аудиторії // Якісні дослідження в соціологічних практиках: Навчальний посібник / За ред. Н.Костенко, Л.Скокової. – К., 2009. – С. 248–270.

Германов В. Вплив сенсаційних журналістських матеріалів на підсвідомість аудиторії / Актуальні питання масової комунікації. Випуск 03. – http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=book.index&book=31

Даниленко Н. Засоби масової комунікації і політична соціалізація особистості // Соціальна психологія. - 2004. - № 4 (6). - С. 61-70.

Шевченко В.Ф. Преса i соцiологiчнi дослiдження читача. Спецкурс. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – 93 с.

Щепилов К. Измерения аудитории прессы: зачем и кому они нужны // Профессия - журналист, - 2001. - № 9.


НЕ 2.3. Вивчення ефективності роботи мас-медіа

Анотація.

Ефективність журналістики як об'єкт соціологічного дослідження. Необхідність виробки загального поняття "ефективність" та його критеріїв. Потенційна і реальна ефективність. Основний критерій ефективності - вплив на аудиторію. Часткові та комплексні дослідження ефективності журналістики. Дослідження ефективності. Шляхи її підвищення.

Дослідження ефективності та дієвості засобів масової комунікації у сучасній соціології. Ефективність і дієвість: взаємозв'язок і засоби дослідження.

Вивчення ефективності засобів масової комунікації у закордонній соціології. 3. Умови впливу на свідомість людей. Вивчення ефективності роботи телебачення. Психологічна школа К.Ховленда. Теорія когнітивного дисонансу. Проблема "першості" та "нещодавності". Ефективність емоційної та раціональної аргументації.

Ефективність журналістики: сутність проблеми, критерії та показники.

Призначення медіапланування. Базові показники в медіапланування. HUT (Home Using TV). PUT (People Using TV). PUR (People Using Radio). Рейтинг (Rating) Частка (Share). Співвідношення понять Rating/ HUT/ Share.

Медіавага рекламної кампанії і його вимір. GRP (Cross Rating Points) TRP (Target Rating Points). Охоплення (Reach). Частота (Frequency). Застосування GRP/ TRP, охоплення/ частоти. СРМ (Cost Pre Thousand). CPP (Cost Per Point). Медіамікс (Media Mix).


Семінар НЕ 2.3. Основи медіапланування

План:

 1. Вивчення ефективності засобів масової комунікації у закордонній науці.

 2. Умови впливу на свідомість людей.

 3. Вивчення ефективності роботи телебачення.

 4. Психологічна школа К.Ховленда.

 5. Теорія когнітивного дисонансу.

 6. Проблема "першості" та "нещодавності".

 7. Ефективність емоційної та раціональної аргументації.

 8. Ефективність журналістики: сутність проблеми, критерії та показники.

Контрольні запитання

1. Чим різняться потенційна та реальна ефективність?

2. Назвіть основний критерій ефективності.

3. Які є типи дослідження ефективності журналістики?

4. Визначте поняття „ефективність матеріалу”.

5. Визначте поняття „дієвість матеріалу”.

6. Що таке „сплячий ефект”?

7. Поясніть теорію когнітивного дисонансу.

8. Як працюють ефекти „першості” та „нещодавності”?

9. Яка інформація ефективніша: емоційна чи раціональна?

Завдання для самостійної роботи:

 1. Ефективність журналістики як об'єкт соціологічного дослідження. Потенційна і реальна ефективність.

 2. Дослідження ефективності. Шляхи її підвищення.

 3. Часткові та комплексні дослідження ефективності журналістики.

 4. Дослідження ефективності та дієвості засобів масової комунікації. Ефективність і дієвість: взаємозв'язок і засоби дослідження.

Практикум з розрахунку базових показників у медіадослідженнях за допомогою програм GALILEO і PALOMARS.

Література

Основна

Іванов В.Ф. Соціологія масової комунікації / Електронна бібліотека Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка / http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=book.index&book=109 / Тема 8

Социология массовой коммуникации: Учебник для вузов/Л. Н. Федотова. – СПб.: Питер, 2003. – 400 с. – СС. 46-81 (глава 3).

Додаткова

Брайант Дженнингз, Томпсон Сузан. Основы воздействия СМИ. / Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2004. - 432 с.

Почепцов Г. Как «переключают» народы. Психологические/информационные операции как технологии воздействия на массовое сознание в ХХ веке. – К., 1998. (ел. біб-ка)

Сучасні технології та засоби маніпулювання свідомістю, ведення інформаційних війн і спеціальних інформаційних операцій: Навч. посіб. / В. М. Петрик, В. В. Остроухов, О. А. Шток. — К.: Росава, 2006.

Федотова Л. К вопросу о рейтинге телепередач // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. — 1991. — № 6.

Холод О. М. ЗМІ та імідж політиків / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка; Ін-т журналістики. — К.: Вид-во КДУ, 200_. _

Шкарлупа В. Ставка на “лідера” спрацьовує, але не завжди...ефективно / Актуальні питання масової комунікації. Випуск 03. – http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=book.index&book=31


НЕ 2.4. Моделювання медійних рекламних кампаній

Анотація.

Рекламоспроможність медіа. Фактори рекламоспроможності медіа: масовість; вибірковість; позиціювання; імідж. Специфіка аудиторії різних ЗМІ: радіо, телебачення, газети, журнали, зовнішня реклама.

Основні технології й моделі. Планування рекламних кампаній. Аналіз маркетингової ситуації. Медіастратегія. Принципи відбору медіаносіїв. Рейтинги внутрішніх, міжпрограмних і спонсорських рекламних блоків.

Моделювання рівня популярності рекламних кампаній. Моделі прогнозування рейтингу. Модель STAS. Модель ефективної частоти Джозефа Острова. Модель CDMC (Canadian Media Director Council Model). Модель NRP (Net Accumulated Rating Points).


Семінар НЕ 2.4. Етапи процесу рекламної діяльності.

План

1. Використання аудіометричних вимірів рекламними агентствами та рекламодавцями

2. Прикладні маркетингові дослідження аудиторії засобів масової комунікації

3. Перевірочний тест на знання основних понять і показників медіаметрії

Література

Основна

Федотова Л. Н. Социология массовой коммуникации: Учебник для вузов / Л.Н. Федотова. – СПб.: Питер, 2003. – 400 с. – СС. 121-151 (глава 6), 152-171 (глава 7).

Додаткова

Бершов О. Американська журналістика: методи вивчення спонукальних властивостей реклами в засобах масової інформації / Актуальні питання масової комунікації. Випуск 03. – http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=book.index&book=31

Джига Т. Вплив на пам'ять у рекламі / Актуальні питання масової комунікації. Випуск 03. – http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=book.index&book=31

Красавченко И.А., Федотова Л.Н. Экспертная оценка телерекламы. Статья. (ел. біб-ка)

Федотова Л.Н. Социология рекламной деятельности: Учебник. — М.: Гардарики, 2002. – 272 с. (ел. біб-ка)

Хант Ли. Основы телевизионного брэндинга и эфирного промоушн. -М.:Галерия, 2001.


ІНДЗ


 1. Теорія та соціологія масової комунікації у колі інших наук.

 2. Методи відбору та обробки інформації.

 3. Інформація та її види.

 4. Властивості діяльності засобів масової комунікації.

 5. Роль засобів масової комунікації у формуванні громадської думки.

 6. Преса і міжособистісне спілкування.

 7. Процес сприйняття інформації.

 8. Форми контролю і дослідження діяльності журналістського колективу.

 9. Комунікатор як об'єкт дослідження.

 10. Класичні методи аналізу змісту.

 11. Формалізований метод аналізу змісту - контент-аналіз.

 12. Історія розвитку контент-аналізу.

 13. Застосування методу контент-аналізу в зарубіжній соціології.

 14. Типологічні особливості засобів масових комунікацій.

 15. Історія вивчення аудиторії.

 16. Аудиторія як об'єкт досліджень.

 17. Специфіка аудиторії окремих засобів масових комунікацій.

 18. Напрямки вивчення аудиторії.

 19. Ефективність журналістики як об'єкт соціологічного дослідження.

 20. Шляхи підвищення ефективності діяльності ЗМК.

 21. Класичні методи дослідження змісту: визначення, сутність, переваги, недоліки.

 22. Сутність контент-аналізу.

 23. Журналістський метод.

 24. Розвиток методу контент-аналізу за кордоном.

 25. Методологія, методика і техніка досліджень масової комунікації.

 26. Застосування опитування в дослідженнях ЗМК.

 27. Застосування спостереження в дослідженнях ЗМК.

 28. Застосування експерименту в дослідженнях ЗМК.

 29. Сутність і можливості контент-аналізу.

 30. Метод контент-аналізу: визначення, сутність, переваги, недоліки.

 31. Сутність неформалізованих методів.

 32. Лінгвістичний метод.

 33. Розвиток методу контент-аналізу в СРСР / Україні.

 34. Принципи й умови контент-аналізу та вимоги до нього.

 35. Цілі та завдання контент-аналітичного дослідження.

 36. Загальні характеристики процесу контент-аналізу.

 37. Процедура контент-аналізу.

 38. Вплив засобів масової інформації на сучасне суспільство.

 39. Основні аспекти теорії соціальної комунікації.

 40. Основні напрями досліджень масової комунікації.

 41. Комунікація в сучасному суспільстві.

 42. Формування української системи ЗМІ.

 43. Ефективність засобів масової комунікації.

 44. Маніпуляційні технології в системі масових комунікацій.

 45. Механізми впливу на масову свідомість.

 46. Засіб масової інформації. Специфіка переданої інформації.

 47. Політична комунікація в інформаційному суспільстві.

 48. Особливості іміджу влади в Україні.

 49. Методи психологічної оцінки впливу ЗМІ (газети, журнали, про­грами і т. д.) на аудиторію.

 50. Соціально-психологічний аналіз впливу ЗМІ на імідж політика.

 51. Міжнародний досвід переходу до інформаційного суспільства.

 52. Пропаганда як специфічний інформаційний процес.

 53. Стереотипи в суспільній свідомості.

 54. Психологічні ефекти ЗМК.

 55. Стереотип як засіб поширення суспільної думки.

 56. Пропаганда і маніпуляція.

 57. НЛП-технології. Принципи ефективного спілкування.

 58. Комунікаційний вибух: досягнення та обмеження.

 59. Комп’ютерна революція: соціальний аспект проблеми.

 60. Особливості сучасної комунікативної активності населення пост­радянських держав.

 61. Нові засоби масової комунікації в сучасному суспільстві. Пробле­ми та перспективи.

 62. Реклама як особливий вид масової комунікації.

 63. Телебачення та радіо як об’єкт соціологічного дослідження.

 64. Історія та сучасний стан друкованих мас-медіа в Україні.

 65. Соціально-психологічні особливості сприйняття газетного тексту.

 66. Соціолінгвістичні методи вивчення преси.

 67. Психолінгвістичні методи вивчення преси.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


 1. Розкрийте зміст поняття „масова комунікація”.

 2. Охарактеризуйте функції та структуру масової комунікації за схемою Г.Д.Лассуелла.

 3. Охарактеризуйте предметне поле та міждисциплінарні зв’язки соціології масової комунікації.

 4. Висвітліть історичні передумови виникнення соціології масової комунікації.

 5. Розкрийте сутність теорій односходинкової моделі масової комунікації.

 6. Розкрийте сутність теорій двосходинкової моделі масової комунікації.

 7. Дайте характеристику сучасному етапу розвитку теорії масової комунікації.

 8. Охарактеризуйте розвиток соціології масової комунікації у Радянському Союзі та сучасній Україні.

 9. Розкрийте характерні ознаки та функції засобів масової комунікації.

 10. З’ясуйте історію засобів масової комунікації.

 11. Охарактеризуйте особливості різних видів ЗМК.

 12. Поясніть, за якими критеріями складається медіа-карта (типологія) певного ЗМК.

 13. Охарактеризуйте ЗМК як соціальний інститут.

 14. Розгляньте ЗМК у контексті політики.

 15. Висвітліть проблеми цензури і пропаганди в ЗМК.

 16. Охарактеризуйте найбільші інформаційні компанії світу.

 17. Охарактеризуйте найбільші національні ринки преси.

 18. Охарактеризуйте найбільші телекомпанії світу

 19. З’ясуйте особливості телеканалу CNN, які принесли йому популярність.

 20. Розкрийте складові глобалізації інформаційних процесів у сфері ЗМК.

 21. Розкрийте зміст поняття „комунікатор” та назвіть його різновиди.

 22. Висвітліть соціологічне дослідження власників та керівництва ЗМК.

 23. Розкрийте основні напрямки соціологічного дослідження журналістського колективу.

 24. З’ясуйте взаємозв'язок журналіста та інших складових інформаційного процесу.

 25. Висвітліть складові роботи соціологічної служби редакції ЗМК.

 26. Охарактеризуйте методологію та методику проведення Шарлоттского проекту.

 27. З’ясуйте вплив газети „Шарлотт Обзервер” на хід виборчої кампанії 1992 р.

 28. Охарактеризуйте наслідки Шарлоттского експерименту в контексті зміни уявлень про журналістику.

 29. Розкрийте роль змісту повідомлення у системі елементів комунікації та назвіть методи його дослідження.

 30. Охарактеризуйте традиційні (класичні) методи аналізу тексту.

 31. Висвітліть історію формування контент-аналізу як методу дослідження (Д.Спід, Д.Уілкокс).

 32. Охарактеризуйте внесок Г.Лассуелла у розвиток методу контент-аналізу.

 33. Висвітліть хід проведення та причини невдачі проекту „Світові революції нашого часу” 1958 р.

 34. Розгляньте утилітарно-прагматичний (інструментальний) напрямок контент-аналізу О.Джорджа.

 35. Висвітліть французькі контент-аналітичні дослідження Ж.Кейзера.

 36. Розкрийте сутність методу контент-аналізу.

 37. З’ясуйте принципи та умови контент-аналізу та вимоги до нього.

 38. Охарактеризуйте можливості контент-аналізу як методу дослідження.

 39. Розгляньте проблему вибірки в контент-аналічтиному дослідженні.

 40. Наведіть приклади відомих Вам контент-аналітичних досліджень.

 41. Дайте визначення поняття „аудиторія” та з’ясуйте основні напрямки її емпіричного дослідження.

 42. Поясніть, що таке реальна і потенційна аудиторія? Навіщо досліджувати потенційну аудиторію?

 43. Охарактеризуйте особливості сучасних досліджень аудиторії ЗМК.

 44. Проаналізуйте специфіку аудиторій конкретних ЗМК.

 45. Висвітліть методи вивчення аудиторії ЗМК.

 46. Розгляньте можливості електронного вимірювання аудиторії.

 47. Охарактеризуйте рейтинги як одиниці виміру аудиторії ЗМК.

 48. Поясніть детермінанти найбільш рейтингових телевізійних програм.

 49. Розкрийте сутність ефективності ЗМК і фактори впливу на неї.

 50. Висвітліть стратегії вивчення ефективності впливу ЗМК.

 51. Розгляньте фактор комунікатора в контексті ефективності ЗМК.

 52. З’ясуйте фактор каналу комунікації в контексті ефективності ЗМК.

 53. Охарактеризуйте фактор змісту повідомлення в контексті ефективності ЗМК.

 54. Висвітліть фактор аудиторії в контексті ефективності ЗМК.

 55. Охарактеризуйте психологічні аспекти впливу ЗМК на аудиторію.

 56. Охарактеризуйте етичні цінності працівників ЗМК.

 57. Висвітліть соціалізацію соціальних норм засобами масової комунікації.

 58. Поясніть причини виникнення антисоціальних ефектів засобів масової комунікації.

 59. Поясніть взаємозв’язок між паблік рилейшнз і ЗМК.

 60. Поясніть взаємозв’язок між рекламою і ЗМК.

 61. Наведіть приклад впливу засобів масової комунікації на формування політичної культури громадян.

 62. Наведіть приклад однонаправленої лінійної моделі комунікативного акту.

 63. Наведіть приклад соціально-психологічних особливостей мовця у засобах масової інформації.

 64. Наведіть приклад формування масової свідомості засобами масової комунікації.

 65. На конкретному прикладі проаналізуйте соціально-правовий статус засобів масової комунікації в Україні.

 66. Наведіть приклад одного з методів (за вибором) інформаційного впливу на аудиторію.

 67. Наведіть приклад просвітницько-виховної функції телебачення в Україні.

 68. Наведіть приклад впливу засобів масової комунікації на появу та вирішення соціальних конфліктів.

 69. На конкретному прикладі проілюструйте роль соціальної структури аудиторії у процесі моделювання результативності використання засобів масової комунікації.

 70. На конкретному прикладі охарактеризуйте специфіку використання лексичних засобів у телерадіомовленні.

 71. На конкретному прикладі зробіть характеристику цільової аудиторії споживачів масової комунікації за віком.

 72. Наведіть приклад, який ілюструє поняття „спіраль мовчання”.

 73. На конкретному прикладі, опишіть позитивні та негативні сторони концептуального прогнозування сприйняттєвих реакцій споживача інформації.

 74. На конкретному прикладі, охарактеризуйте цільову аудиторію споживачів масової комунікації за соціальним статусом.

 75. Наведіть приклад творення масової інформації соціальними групами як спосіб реалізації їхніх світоглядних парадигм.

 76. На конкретному прикладі, охарактеризуйте цільову аудиторію споживачів масової комунікації за конфесійними ознаками.

 77. Наведіть приклад, який ілюструє вплив масової комунікації як “соціального наркотику”.

 78. Наведіть приклад використання засобів масової комунікації у політичному житті держави.

 79. На конкретному прикладі, охарактеризуйте цільову аудиторію споживачів масової комунікації за національністю.

 80. Наведіть приклад, який ілюструє “теорію чарівної кулі”.

 81. Наведіть приклад зв’язку між творенням продукту матеріальної та духовної соціальної діяльності і засобами масової комунікації.

 82. На конкретному прикладі, з’ясуйте роль мас-медіа у виробленні політичних рішень.

 83. Наведіть приклад, який ілюструє модель іміджевої комунікації.

 84. Наведіть приклад механізму введення у масову свідомість оцінок соціально актуальних подій.

 85. Наведіть приклад, який ілюструє модель аргументуючої комунікації.

 86. Наведіть приклад можливостей використання медіа-дипломатії для створення позитивного іміджу України у світі.

 87. Наведіть приклад, який ілюструє процес руйнування соціальних стереотипів за допомогою засобів масової комунікації.

 88. Наведіть приклад впливу масових комунікацій на розвиток технологій і суспільства.

 89. Наведіть приклад використання пропаганди у системі засобів масової комунікації.

 90. Наведіть приклад, що ілюструє процес творення соціальних стереотипів за допомогою засобів масової комунікації.

1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія масових комунікацій» iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Соціологія” для студентів 2 курсу денної форми навчання...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія масових комунікацій» iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030101 «Соціологія», спеціальністю 60301 «Соціологія». „31 вересня, 2013 р с
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 030101 «Соціологія», спеціальністю 60301 «Соціологія»....
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія масових комунікацій» iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія масових комунікацій» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія масових комунікацій» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія масових комунікацій» iconМіського господарства ю. С. Калиниченко, О. В. Кульбашний програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Спеціальні електричні машини” (для студентів 4 курсу заочної...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія масових комунікацій» iconЮ. А. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія масових комунікацій» iconЛ. Г. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління капіталом» для студентів 6 курсу заочної форми...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія масових комунікацій» iconХарківська національна академія міського господарства в. О. Хесін Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи типологічного аналізу в містобудуванні» (для студентів...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія масових комунікацій» iconЮ. О. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка інвестицій» для студентів 5 курсу денної І заочної...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціологія масових комунікацій» iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Обробка та утилізація осаду” для студентів 5 курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи