Трудове навчання: технічна І художня праця icon

Трудове навчання: технічна І художня праця
НазваТрудове навчання: технічна І художня праця
Сторінка1/3
Дата10.09.2012
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3
1. /11_programma_1-4klassi_1.docТрудове навчання: технічна І художня праця

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ: ТЕХНІЧНА І ХУДОЖНЯ ПРАЦЯ


Пояснювальна записка


Програму розроблено відповідно до вимог стандарту з освітньої галузі "Технологія" для загальноосвітньої початкової школи. Зокрема, враховано вимогу щодо змістового синтезу технічної і художньої праці. Завдяки зазначеному синтезу започатковано новий конструктивно-технологічний підхід до трудового навчання. Технологічний підхід забезпечується технічною працею виконавського, репродуктивного, відтворюючого спрямування. Конструктивний підхід стає можливим завдяки художній праці, яка має творчий характер і результатом якої є пошукові макети, особистісно значущі для учнів.

Мета курсу – формування конструктивно-художніх і конструктивно-технічних умінь, які включають мовленнєву, графічну і предметно-пластичну творчість учнів.

Зміст програми зорієнтовано на світ професій. Мета і завдання предмета реалізуються з урахуванням кількох основних напрямків життєдіяльності: природа, люди, інформаційні знаки, техніка, художні образи. З огляду на' це у програмі виділено п'ять розділів: "Людина і природа", "Я сам та інші люди", "Людина і знаки інформації", "Людина і техніка", "Людина і художнє довкілля".

Важливим "компонентом програми є пропедевтична профорієнтаційна робота з молодшими школярами на рівні ранньої профінформації і первинної діагностики. Подається елементарна профінформація про зовнішні атрибути професії (1 клас), предмети і засоби професійної! діяльності (2 клас), мету і умови праці з різних напрямів і професійної діяльності (3 клас), кваліфікаційні якості працівників (4 клас).

Конструктивні уміння молодших школярів ефективної формуються за умови організації їхньої художньо-технічної творчості у формі праці-гри, де роль педагога коригуюча, стимулююча, а не провідна. Практичні роботи у формі праці-гри запропоновано виконувати у складі невеликих творчих груп учнів. Вчитель покликаний забезпечити школярам педагогічну ситуацію вільного вибору різних за складністю трудових завдань відповідно до їхніх вікових, психофізіологічних можливостей і потреб у технічній або художній праці. Рекомендується організація днів художньо-технічної творчості учнів. В такий день не-вербальні предмети інтегруються з трудовим навчанням: технічною і художньою працею. Образотворче мистецтво, музика і трудове навчання у розріаді ставляться поряд.

Учням і вчителю запропоновано не лише виконання трудових дій, а й навчально-ігрове проектування майбутніх виробів. У реалізації змісту програми основним є метод ігрових проектів (ігродизайн), який потребує від учителя й учнів поєднання мовленнєвих, графічних і предметно перетворювальних дій.

Державні вимоги щодо оцінювання загальноосвітньої підготовки школярів сформульовано з урахуванням їхніх вікових потреб і можливостей у праці та подано окремо для кожної теми як мовленнєві, графічні і практичні навчальні досягнення. Вимога відповідають чинним критеріям навчальних досягнень учнів з технічної і художньої праці.

Для тематичного контролю навчальних досягнень з технічної і художньої праці запропоновано колективні практичні роботи учнів і вчителя. Результатом таких робіт є підсумкові виставки-композишї: Бажано, щоб організація кожної виставки-композиції була частиною сценарію тематичного дня художньої творчості.

На основі програми вчитель розробляє календарно-тематичне планування. Розподіл навчального часу за темами у програмі подано орієнтовно. Право розподілу навчального часу за темами надається вчителю. Вчитель може змінювати кількість запланованих годин, поданих у межах розділів, залежно від інтересу учнів до теми, умов школи, матеріально-технічної бази; може добирати аналогічні теми, інші художні техніки в орієнтовному переліку практичних робіт.

В ході календаризації змісту програми вчитель орієнтується на вимоги навчального плану, за яким у 1 класі на трудове навчання відводиться 2 ґодини на тиждень, а в усіх наступних класах – по одній годині. Якщо вчитель виявляє інтерес до використання ілюстративного методу і методу практичних робіт, керівникам шкіл рекомендується збільшити кількість годин на художньо-технічну творчість учнів 2–4 класів за рахунок шкільного компонента.

Програмою передбачено змістове забезпечення пропедевтики інформаційної культури. Для цього у її структурі виокремлено інтеграцію з іншими навчальними предметами за спільною темою. Учителю надається право вибору інтегрованих занять за спільною темою з художньої праці або звичайного уроку за однією конкретною темою з технічної праці. На допомогу вчителю-новатору, якщ розробляє інтегровані заняття, пропонується серія посібників "ДІТЯМ: дизайн – інформатика – технологія – як мистецтво".


Структурний план програми


Назви розділів і тем

Кількість годин за класами

1

2

3

4

1. Вступ

6

4

4

4

2. Людина і природа

17

9

7

8

3. Я сам та інші люди

14

6

6

6

4. Людина і знаки інформації

10

4

4

5

5. Людина і техніка

9

6

7

6

6. Людина і художнє довкілля

11

6

5

6

Резерв часу

32Всього

70

35

35

35


ПРОГРАМА


1 клас


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1. Вступ

Тема 1.1. Види праці і світ професій (2 год)

Праця розумова, фізична, художня. Світ професій: природничі, технічні, обслуговуючі, знаково-інформаційні, художні. Види паперу, його властивості. Вироби із паперу,

Практична робота:

1. Організація робочого місця для роботи з папером.

2. Досліди і спостереження над властивостями паперу. Розривання паперу вздовж і впоперек волокон.

3. Створення аплікацій з рваного паперу.

Інтеграція за спільною темою з художньої праці: "Ми прикуємо мріям почуття, думки і" або за іншою темою на вибір учителя

Учень виявляє мовленнєві, графічні, практичні уміння.

Мовленнєві: називає основи напрями трудової діяльності людини (природа, обслуговування себе й інших людей, інформаційні знаки, техніка, художні образи), види праці (розумову, фізичну, художню); види паперу.

Графічні: орієнтується у зображеннях професій на малюнках підручника і посібників, наводить приклади розумової, фізичної і художньої праці.

Практичні: з допомогою учителя раціонально організовує І робоче місце, створює з клаптиків тиків паперу площинне зображення за зразком, малюнком або власним задумом. У процесі інтегрованих занять поєднує мовленнєві, графічні і практичні уміння в сюжетну композицію*.

* Ця вимога поширюється на всі наступні тещ інтегрованих занять


Тема 1.2.Елементарна графіка (2 год)

Елементи технічної графіки: і сновна лінія (контурна), ; трих-пунктирна з двома точ- : ши (лінія згину), ілементи художньої графіки: іхвиляста і зигзагоподібна лінії в орнаментах.

Практична робота (на вибір іучнів):

1. Обведення на папері шаблонів і трафаретів для орнаментальних композицій.

2. Згинання і складання паперу (оригамі).

Інтеграиія за спільною темою з южньої праці: "Ми у хвилях і промінні помічаєм красу ліній " або за іншою темою на вибір учителя

Мовленнєві: знає назви і призначення ліній: контурна – різання, штрихпунктирна з двома точками – лінія згину, хвиляста і ламана лінія – для орнаментів.

Графічні: розрізняє призначення ліній згину, креслить основну лінію і штрихпун-ктирну з двома точками, орієнтується у напрямах проведення ліній (вниз, вгору, праворуч, ліворуч).

Практичні: згинає і складає папір під час виготовлення виробів згідно з графічними позначеннями, створює орнаментальні композиції на папері шляхом обведення шаблонів та трафаретів

Тема 1.3. Технологія різання паперу (2 год)

Різання паперу ножицями. Симетричне вирізування. (Правила безпечної праці з ножицями).

Практична робота (на вибір учнів):

1. Виготовлення дидактичного матеріалу, дидактичних ігор.

2. Виготовлення виробів симетричної форми.

Інтеграиія за спільною темою з художньої праці: "Веселковий твір Краплинки, Сонцезайчика, Іскринки" або за іншою темою на вибір учителя

Мовленнєві: розрізняє поняття "розрізати", "надрізати", "вирізати".

Графічні: розрізняє за призначенням лінії художньої і технічної графіки.

Практичні: володіє прийомами різання паперу ножицями за прямолінійною і криволінійною розміткою, дотримується правил безпечної праці з ножицями

2. Людина і природа

Тема 2.1. Світ професій "людина – природа" (1 год) Загальне ознайомлення з професіями типу "людина – природа", "художник і природа".

Практична робота (на вибір учителя):

 1. Заготівля і зберігання при родного матеріалу (екскурсія у парк, сквер).

 2. Шкільна зустріч з фахівцями природничих галузей, художни ками природних форм або екскурсія на їхні робочі місця.

Інтеграція за спільною темою:

"Що є в небі неозорім? Сонце, хмари, місяць, зорі". Використання змісту інших навчальних предметів про світ природничих професій

Мовленнєві: називає професії фермера, лісника, садівника, розпізнає зображення рослій і тварин у малих скульптурних формах, витинанках, розписах та в природі.

Графічні: виокремлює предї ставників природничих професій за їхнім зовнішнім виглядом на фотографіях, слайдах, під час перегляду діафільмів, відеофільмів; графічно зображує характерні ознаки професій природничого напряму.

Практичні: заготовляє і розміщує для зберігання природні матеріали, ілюстративні аби відео матеріали про діяльність типу "людина – природа"

Тема 2.2. Аплікація з окремих рослинних форм (2 год)

Особливості рослинних форм (стебла, листочка, пелюстки). Послідовність створення аплікації з пейзажем.

Практична робота (на вибір учителя):

 1. Створення аплікації з окре мих рослинних форм.

 2. Створення візерунків рослин у квадраті, смужці.

Інтеграція за спільною темою з художньої праці: "Сонячний дощик надворі, як у художньому творі" або за іншою темою на вибір учителя

Мовленнєві: розрізняє основнії частини рослин, роз'ясни послідовність створення аплікацій з рослинних форм.

Графічні: симетрично зображує розміщення елементів візерунка у квадраті, смужці.

Практичні: виконує аплікацік з рослинних форм у визначеній послідовності, дотримується культури праці на робочому місці

Тема 2.3. Створення композицій з рослинних форм (3 год)

Загальне поняття про композицію: предметна, сюжетна. Демонстрування ілюстрацій до оповідань, казок.

Практична робота (на вибір і учнів):

1. Виготовлення предметних композицій з природних матеріалів.

2. Виготовлення сюжетних композицій з різних матеріалів.

Інтеграція за спільною темою з художньої праці "В кожному са-ау за плотом чарівні живуть істоти" або за іншою темою на вибір учителя

Мовленнєві: має уявлення про композицію, правильно називає матеріали, інструменти художньо-трудові дії, з допої могою учителя планує послідовність художньо-трудових дій за малюнками.

Графічні: відтворює конструктивні особливості найпростішихі природних форм, раціонально заповнює зображеннями площину аркуша.

Практичні: створює аплікаційну композицію за мотивами оповідань, казок або власних літературних творів

Тема 2.4. Конструювання виробів з об'ємних природних форм (3 год)

Вибір об'ємних форм для створення виробів. З'єднання окремих деталей за допомогою пластиліну і клею.

Практична робота (на вибір учнів):

1. Виготовлення з шишок, жолудів, горіхових шкаралуп, гілочок різних фігурок тварин, зображень рослин.

2.Макетування на площині грибів і дерев з різних матеріалів.

Інтеграція за спільною темою з художньої праці: "Дощик грибний накрапає, гриб парасольку здіймає" або за іншою темою на вибір учителя

Мовленнєві: правильно називає природні матеріали об'ємних форм, під керівництвом учителя планує послідовність художньо-трудових дій.

Графічні: дотримується пропорцій у зображеннях тварин, рослин.

Практичні: створює об'ємні образи природних форм

Тема 2.5. Робота з пластичними матеріалами (6 год)

Пластичні матеріали, їх властивості. Інструменти і пристосування для роботи з пластичними матеріалами. Способи ліплення.

Практична робота (на вибір ршів):

1. Ліплення фруктів, овочів.

2. Створення композицій з плодів (мала скульптура, рельєф).

Інтеграція за спільною темою з художньої праці: " Кольоріє у )уках стиглий плід садівника", "Живе в лісі на горбі президент усіх грибів" або за іншою темою на вибір учителя

Мовленнєві: орієнтується у назвах матеріалів і виробів, визначає кількість деталей у макетах з глини, пластиліну; знає найпростіші інструменти і пристосування для роботи з пластичними матеріалами.

Графічні: відтворює у графічних зображеннях пластику природних форм, планує послідовність художньо-трудових дій за малюнками, дотримується культури праці.

Практичні: готує робоче місце для ліплення з пластичних матеріалів, виконує рельєфні зображення природних форм, використовує раціональні прийоми ліплення, володу навичками прибирання робочого місця

Тема 2.6. Дивосвіт флори і фауни у дитячій творчості (2 год)

Колективне створення пейзажної композиції на площині: "Хто живе в рослин під дахом? Звірі, птахи і комахи"


Виявляє інтерес до світу пріроди, поєднує мовленнєві.і графічні і практичні уміння у процесі підготовки колективної виставки з природним^ формами лісу і саду


3. Я сам та інші люди

Тема 3.1. Світ професій "людина людина" (3 год)

Загальне ознайомлення з професіями типу "людина - людина". Види побутової праці. Сервірування столу, правила поведінки за столом.

Практична робота (на вибір учителя):

 1. Сервірування святкового столу. Способи складання серветок.

 2. Вирізування серветок до столу у техніці витинанки.

3. Робота з серветками: виготовлення композиції у техніці "кульки з серветок".

Інтеграиія за спільною темою: "Чому в нас столи святкові, бо на них серветки нові".

Використання змісту інших навчальних предметів про світ професій сфери обслуговування

Мовленнєві: називає професії вчителя, лікаря, працівників сфери обслуговування, знає види побутової праці (прибирання житла, приготування їжі, сервірування столу, правила поведінки за столом, прання, прасування тощо).

Графічні: розпізнає на зображеннях характерні ознаки професій сфери обслуговування.

Практичні: складає серветки різними способами, вирізує серветки за власним задумом у техніці витинанки; формує кульки з м'яких серветок


Тема 3.2. Культура зовнішності людини, культура одягу, його основні види (5 год)

Навчально-ігрове • проектування макетів одягу з кольорового паперу.

Практична робота (на вибір учителя й учнів):

1. Зображення костюма із власної уяви, макетування елементів костюма за власними малюнками.

2. Виготовлення іграшкового костюма за завданням учителя: складання матеріалу навпіл, чрозмічання, симетричне вирізу- звання ножицями, з'єднання де- Уталей, оздоблення,

Інтеграиія за спільною темою зхудожньої праці: "Я у люстеркодивлюся, одягаюсь, чепурюся" або за іншою темою на вибіручителя

Мовленнєві: називає види одягу (пальто, плащ, сукня, сорочка, штани, костюм). Орієнтується у призначенні одягу: святкового, домашнього, спортивного; знає інструменти й приладдя для роботи з тканиною.

Графічні: дотримується послідовності художньо-трудови" дій за малюнками.

Практичні: виготовляє іграшковий одяг різного призна чення з паперу за малюнками, з власної уяви, за завданням учителя

Тема 3.3. Подарунки та сувеніри до зимових свят (6 год)

"Аналіз конструктивних особли- рвостей новорічних іграшок, прикрас.

Поняття про естетичність у виробах.'

Практична робота (на вибір зучителя й учнів):

 1. Виготовлення сніжинок з паперу.

 2. Виготовлення іграшок, прикрас з різних матеріалів для новорічної ялинки.

3. Художнє проектування вітальних листівок за власним задумом.

Інтеграиія за спільною темою з художньої праці: "Прикрашаємо до свята і ялинку, і кімнату" або за іншою темою на вибір учителя


Мовленнєві: розуміє термін "естетичний"; називає подарунки, сувеніри, прикраси для новорічних свят; способи художньо-трудових дій.

Графічні: виокремлює деякі конструктивні особливості зразків новорічних іграшок, планує послідовність художньо-трудових дій за малюнками та власним задумом.

Практичні: дотримується правильних прийомів вирізування силуетних форм з різних матеріалів, безпечних прийомів роботи з інструментами


Тема 3.4. Різдвяні свята у творчості дітей

Колективне конструювання моделювання атрибутів різдвяних свят:

"Колядуємо, щедруєм,

Нову радість всім даруєм"


Виявляє позитивне ставлення до різдвяних свят. Поєднує мовленнєві, графічні і практичні уміння у процесі підготовки колективної виставки виробів, створених за мотивами різдвяних свят


4. Людина і знаки інформації

Тема 4.1, Світ професій "людина – знакові системи" (2 год)

Ознайомлення із зразками знакової інформації.

Практична робота (на вибір учителя й учнів):

1. Колективне макетування ємблем громадських закладів: аптеки, магазину, пошти, музеїв тощо.

2. Шкільна зустріч з фахівцямипрофесійного напряму "людина – знакові системи" або екскурсія на їхні робочі місця.

Інтеграція за спільною темою: "У графічних знаках мова, кольорова, малюнкова". Рекламування світу професій"людина – знаки інформації "засобами різних навчальних предметів


Мовленнєві: розрізняє знаки наукової, художньої, технічної інформації, називає окремі професії з напряму життєдіяльності "людина і знаки інформації".

Графічні: розрізняє зразки знакової інформації: полігра-фічну продукцію, шрифти, реклами, дорожні знаки, комп'ютерні знаки, телефон-: ні, музичні, буквені, цифрові, національну символіку.

Практичні: правильно виконує прийоми різання ножицями паперу, наклеювання ілюстрацій на основу, дотримується безпечних прийомів роботи з ножицями


Тема 4.2. Букви і цифри як знаки інформації (2 год)

Букви і цифри – мовні і математичні знаки. Види картону. Вироби з картону.

Практична робота (на вибір учителя):

 1. Макетування поліграфічноїпродукції: афіш, оголошень,листівок.

 2. Виготовлення поліграфічних ігор з буквами, цифрами.

Інтеграція за спільною темою зхудожньої праці: "Пісня літералфавіту українських шестилі-ток", "Малюнковий, поетичнийдивосвіт математичний" або заіншою темою на вибір учителя


Мовленнєві: називає інструменти і пристосування для роботи з картоном, пояснює поняття "художній шрифт".

Графічні: володіє навичками зображення букв письмових, друкованих, декоративних; планує послідовність конструювання букв, цифр із картону за малюнками.

Практичні: використовує за призначенням інструменти для роботи з картоном, уміє? користуватися лінійкою, спільно з іншими учнями виготовляє поліграфічні ігри-саморобки (фланелограф)


Тема 4.3. Дорожні знаки (2 год)

Піктограми дорожніх знаків. Основні дорожні знаки для пішоходів.

Практична робота:

 1. Вирізання з тонкого картону геометричних фігур.

 2. Макетування автотраси з дорожніми знаками.

Інтеграція за спільною темою зхудожньої праці: "Стануть кожному в пригоді правила для пішоходів" або за іншою темоюна вибір учителя


Мовленнєві: розрізняє основні дорожні знаки для пішоходів.

Графічні: розмічає геометричні фігури за допомогою кутника, шаблона (копійок).

Практичні: виготовляє з картону макети дорожніх знаків


Тема 4.4. Знаки державної символіки (2 год)

Герб і прапор – символи незалежності держави. Значення кольорів на прапорі. Практична робота:

1. Виготовлення паперових прапорців.

2. Колективне виготовлення з кольорового паперу державних символів.

Інтеграиія за спільною темою з художньої праці: "Знаки волі, знаки слави - наші символи держави" або за іншою темою на вибір учителя

Мовленнєві: розуміє значення державної символіки, кольорів на прапорі нашої держави.

Графічні: орієнтується у зображеннях знаків державної символіки в малюнках підручника.

Практичні: володіє прийомами роботи з папером, виявляє активність у складі творчої групи


Тема 4.5. Ігри з геометрични ми наборами (2 год)

Складання силуетів різних предметів з геометричних набо рів: "Конструюєм силуети з тридев'ятої планети"


Поєднує мовленнєві, графічні і практичні уміння у процесі виконання творчих завдань, складає силуети різних предметів з геометричних наборів "Танграм", "Лего" або інших


5. Людина і техніка Тема 5.1. Світ професій "людина – техніка" (1 год) Загальне ознайомлення з професіями типу "людина - техніка".

Практична робота (на вибір учителя й учнів):

1. Створення виставки готової продукції технічних іграшок.

2. Виготовлення в техніці орига- мі різноманітних транспортних засобів (літак, човен та ін.).

3. Шкільна зустріч з фахівцями професійного напряму "людина і техніка" або екскурсія на їхні робочі місця.

Інтеграиія за спільною темою з художньої праці: "Що з чим схоже в морі, небі? З літаком і човном – лебідь". Рекламування світу технічних професій засобами різних навчальних предметів

Мовленнєві: називає професії типу "людина – техніка" (ін-женерів-конструкторів, винахідників, раціоналізаторів, промислових дизайнерів); розрізняє зразки технічної і художньої творчості.

Графічні: виокремлює представників професій типу "людина – техніка" за їхнім зовнішнім виглядом на фотографіях, слайдах, під час перегляду діафільмів, відео-фільмів; розфарбовує зображення особистісно значущих професій в діагностичних завданнях учителя.

Практичні: виготовляє в техніці оригамі або іншими способами найпростіші технічні іграшки (літак, човен тощо); бере участь у колективному художньому оформленні колекцій технічних іграшок


Тема 5.2. Технічні конструкції (4 год)

Види технічних конструкцій, їх призначення.

Навчально-ігрове проектування: аналоги природних форм у техніці.

Практична робота (на вибір учителя й учнів):

 1. Макетування технічних конс трукцій простої форми з гео метричних наборів або в техніці аплікації.

 2. Конструювання макетів з різ них матеріалів, використаних упаковок, сірникових коробок.

Інтеграція за спільною темою з художньої праці: "Ми в конструкціях відродим досконалість форм природи" або за іншою темою на вибір учителя

Мовленнєві: називає зразки техніки, орієнтується в її призначенні.

Графічні: знаходить подібність: у зображеннях технічних конструкцій і природних форм (ракети і риби, літака і птаха, гелікоптера і бабки); планує послідовність виготовлення макетів техніки з опорою на малюнки.

Практичні: використовує матеріали та інструменти за: призначанням, виготовляє макети технічних форм, складає контури технічних конструкцій з деталей геометричних наборів, картонних упаковок, сірникових коробок тощо

Тема 5.3. Технічне моделювання з деталей конструкторів і наборів (2 год)

Ознайомлення з технічними конструкторами: назви деталей, інструменти, зображення моделей, інструкція з правилами користування. З'єднання деталей: рухоме, нерухоме.

Практична робота (на вибір учителя й учнів):

1. Моделювання з деталей технічних конструкторів іграшок з рухомими або нерухомими з'єднаннями.

2. Моделювання за власним задумом з деталей пластмасових або дерев'яних наборів.

Інтеграція за спільною темою з художньої праці: "Зріють образи яскраві у дизайнера в уяві" або за іншою темою на вибір учителя


Мовленнєві: називає зразки технічних конструкцій (візок, санчата, драбина), знає назви деталей технічного конструктора, інструменти; розрізняє з'єднання деталей.

Графічні: може користуватися вказівками інструкції, з опорою на графічні зображення виготовляє технічні моделі, планує послідовність моделювання технічних конструкцій з опорою на малюнки.

Практичні: організовує місце для технічного конструювання у складі творчої мікрогрупи, використовує конструктивні особливості зразків технічних моделей учителя, додає власні деталі, моделює за зразком і малюнком, самостійно готує та прибирає технічні конструктори і набори деталей


Тема 5.4. Елементарна технічна творчість дітей

Колективне створення сюжетної композиції за темами розділу:

«Винахідник шестирічний творить винахід технічний»


Виявляє позитивне ставлення до музейних експонатів техніки, технічних конструкторів і наборів.

Поєднує мовленнєві, графічні і практичні уміння у процесі художньо-ігрового конструю-вання технічних моделей


6. Людина і художнє довкілля

Тема 6.1. Світ професій "Людина і художні образи" (1 год)

Ознайомлення з творами декоративно-ужиткового мистецтва.

Практична робота (на вибір учителя)

1.. Виготовлення килимка в техніці плетіння з паперових смужок.

2. Шкільна зустріч з художниками побуту або екскурсія на їхні робочі місця.

Інтеграиія за спільною темою з художньої праці: "Всім у світі до вподоби український давній побут".

Використання змісту інших навчальних предметів про світ художніх професій

Мовленнєві: розрізняє твори декоративно-ужиткового мис тецтва, називає окремі художні професії (художників декоративно-ужиткового мистецтва, і дизайнерів з оформлення кімнат), розрізняє види і результати художньої творчості.

Графічні: виокремлює представників професій типу "людина – художні образи" за їхнім зовнішнім виглядом на фотографіях, слайдах, під час перегляду діафільмів, відеофільмів.

Практичні: готує і прибирає робоче місце, дотримується правил безпечної праці при роботі з ножицями, в правильній послідовності виконує плетіння паперових смужок


Тема 6.2. Макетування предметів хатнього інтер'єру (3 год)

Конструкційні особливості предметів хатнього вжитку. Види предметів побуту.

Практична робота (на вибір учителя):

 1. Макетування меблів із сірникових коробок або іншими способами.

 2. Ліплення декоративного посуду.

3. Виготовлення настінних прикрас з різних матеріалів.

Інтеграція за спільною темою з художньої праці: " Ми для радості, Для свята будем хату готувати" або зашшою темою на вибір учителя


Мовленнєві: орієнтується в конструктивних особливостях предметів хатнього вжитку.

Графічні: зображує декоративний посуд, меблі, настінні прикраси і оздоблює їх орнаментальними візерунками.

Практичні: організовує місце для художнього конструювання, використовує конструктивні особливості зразків предметів хатнього вжитку в процесі виготовлення виробів


Тема 6.3. Писанкарство як вид народного мистецтва (3 год)

Писанки у словесних графічних образах. Символічні злаки у візе рунках писанки. Художнє конструювання декоративних яєць.

Практична робота (на вибір творчих груп учнів):

 1. Створення аплікаційних пи санок.

 2. Виготовлення декоративних яєць з різних матеріалів у різних художніх техніках.

 3. Виготовлення пасхального кошика.

Інтеграція за спільною темою з художньої праці: "Незвичайний день сьогодні, день святковий – Великодній" або за іншою те- мою на вибір учителяМовленнєві: має уявлення про ї народні традиції, символічні і знаки на візерунках, розрізняє писанки, крашанки, шкрябанки.

Графічні: робить художній розпис макетів писанок.

Практичні: організовує місце для художнього конструювань ня у складі творчої мікрогру-пи, виготовляє писанки у різних техніках

Тема 6.4. Доглад за кімнатними квітами (2 год)

Квіти у класній кімнаті. Правила догляду за кімнатними рослинами. Інструменти і пристосування для догляду за квітами. Навчально-ігрове проектування вазонів і підвазонників для кімнатних квітів.

Практична робота:

 1. Послідовне виконання трудо вих дій по догляду за кімнатни ми квітами.

 2. Макетування вазонів і підва зонників оригінальної форми, прикрашання підвазонників.

Інтеграиія за спільною темою з художньої праці: "Із веселки у квітки кольорів течуть струмки" або за іншою темою на вибір учителя


Мовленнєві: учень знає назви квітів у класній кімнаті, називає послідовність" трудових дій за їх доглядом, називає інструменти і пристосування! для догляду за квітами, знає їх призначення.

Графічні: учень робить графічні зображення вазонів і підвазонників, з опорою на малюнки планує послідовність трудових дій по догляду за кімнатними квітами.

Практичні: учень користується за призначенням інструментами і пристосуваннями для догляду за квітами; виготовляє етикетки із назвами квітів, декорує підвазонники, виготовляє їх макети

Тема 6.5. Елементи квітникарства (2 год)

Квіткові рослини як прикраса довкілля. Квіти у садах, на клумбах, алеях; польові, лісові, лугові квіти.

Практична робота (на вибір учителя й учнів):

1. Робота в групах: створення макету клумби.

2. Художнє конструювання декоративних квітів та рослин з різних матеріалів.

Інтегрція за спільною темою з художнюї праці: "Творять діти свято цвіту веселково, розмаїто" або за іншою темою на вибір учителя

Мовленнєві: розрізняє назви найпоширеніших у даній місцевості, квітів.

Графічні: малює окремі види квітів.

Практичні: спільно з друзями створює макет клумби, виготовляє декоративні квіти й рослини2 клас


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1. Вступ

Тема 1.1. Види творчої праці (3 год)

Розподіл праці в суспільстві. Пропедевтика інформаційної культури: художня, технічна, наукова творчість.

Практична робота:

1. Оригамі як вид творчої праці. Виготовлення виробів способом оригамі (на вибір).

2. Колективне виготовлення колекції "Види паперу".

3. Творча робота: створення композицій на картоні з різних видів паперу.

Інтеграція за спільною темою з художньої праці: "Користь плоду, красу цвіту ми даруємо для світу" або за іншою темою на вибір учителя


Учень виявляє мовленнєві, графічні і практичні уміння.

Мовленнєві: називає види творчої діяльності людини.

Графічні: розрізняє зображення творчих і утилітарних видів праці.

Практичні: з допомогою учителя раціонально організовує робоче місце, володіє прийомами різання ножицями паперу і склеювання паперових деталей, виготовляє колекцію з видами паперу і картону, створює вироби способом оригамі

Тема 1.2. Елементарна графіка (1 год)

Лінії креслення: розмірна, виносна, основна. Вимірювання і розмічання лінійкою, кутником. Начерки від руки простих форм довкілля.

Практична робота (на вибір Учителя):

 1. Розмічання і вирізання з кар тону геометричних фігур.

 2. Конструювання з геометричних Фігур силуетних споруд і машин. З.Виконання начерків виробів простої форми.

Інтеграція за спільною темою з художньої праці: "Дуже схожі на екранні наші твори діорамні" або за іншою темою на вибір учителя

Мовленнєві: має уявлення про графічну грамоту, діораму, розуміє походження терміні» "розмірна, виносна, основна".

Графічні: розрізняє у кресленнях графічні лінії (контурну, розмірну, виносну, основну), начерки художніх зображень.

Практичні: вимірює і розмічає деталі за допомогою лінійки, кутника, конструює з геометричних фігур силуети споруд і машин. Виконує від руки начерки простих, форм довкілля

2. Людина і природа

Тема 2.1. Світ професій "людина – природа" (1 год) Знаряддя та предмети праці у професіях "людина - природа". Рослинні форми у природі.

Практична робота:

 1. Заготівля і зберігання при родних матеріалів (екскурсія в природу).

 2. Шкільна зустріч зі спеціаліс тами природничих галузей (в т.ч. з художниками природи) або екскурсія на їхні робочі місця.

Інтеграція за спільною темою з художньої праці: "Райдуга над садом нашим висне, будить в серці гарне і корисне". Використання змісту інших навчальних предметів про світ природничих професій


Мовленнєві: називає знаряддя і предмети праці фермера, лісника, садівника та інших фахівців природничих професій.

Графічні: виокремлює знаряддя і предмети праці природничих професій на фотографіях, слайдах, під час перегляду діафільмів, відеофільмів.

Практичні: бере участь в колективному зборі природних матеріалів, готує їх до зберігання

Тема 2.2. Аплікації з рослинних форм (3 год)

Види аплікацій: предметна, сюжетна, декоративна. Поняття про орнамент. Послідовність складання орнаменту. Практична робота:

 1. Створення предметних аплі кацій з рослинних форм.

 2. Створення орнаментів з рос линних форм.

Створення сюжетних компо зицій із природних матеріалів.

Інтеграція за спільною темою з художньої праці: "Чарівної вчу ся мови в гаю, бору і діброви" або за іншою темою на вибір учителя

Мовленнєві: розрізняє види аплікацій, має поняття про орнамент як прикрасу.

Графічні: дотримується симетричності у зображеннях елементів орнаменту, робить ви-бір сюжету з опорою на малюнки.

Практичні: виконує у визначеній послідовності предметну та декоративну аплікації, планує послідовність виготовлення композицій, складає композиції за малюнком, уявою, власним задумом, дотримується культури праці під час роботи з інструментами і матеріалами


Тема 2.3. Конструювання об'ємних виробів з природних форм (2 год)

Виділення основних і другорядних деталей у запланованому ображенні. Послідовність з'єд-іання деталей за допомогою тластиліну і клею ПВА.

Практична робота (на вибір учнів):

1. Конструювання з природних форм (шишок, каштанів, жолудів, горіхових шкаралуп, пір'я, фігурок людей, тварин, дерев.

2. Створення макету діорамної композиції з природних матеріалів.

Інтеграиія за спільною темою з цожньої праці: "Оживають в наших творах небо, фауна і флора" або за іншою темою на вибір учителя


Мовленнєві: називає і розрізняє природні матеріали об'ємної форми.

Графічні: малює окремі види природних форм.

Практичні: добирає самостійно природні форми для роботи, створює об'ємні вироби з природного матеріалу, виготовляє діорамну композицію


Тема 2.4. Робота з пластичними матеріалами (3 год)

Ліплення реальних і фантастичних істот.

Матеріали, інструменти і пристосування для роботи з пластичними матеріалами, способи зручного користування ними.

Практична робота (на вибір учителя):

1. Відтворення руху реальних тварин.

2. Ліплення фантастичних істот.

3. Творча робота: колективне створення композиції з фантас тичними істотами.

Інтеграиія за спільною темою з художньої праці на вибір учителя


Мовленнєві: знає технологічні властивості пластичних матеріалів, правильно називає способи ліплення, інструменти і пристосування для роботи з глиною або пластиліном.

Графічні: виконує силуетні зображення істот у русі.

Практичні: готує робоче місце для ліплення з пластичних матеріалів, володіє різними способами ліплення , навичками прибирання робочого місця

3. Я сам та інші люди

Тема. 3.1. Світ професій "людина – людина" (1 год)

Знаряддя та предмети праці у професіях типу "людина – людина", способи зручного користування ними.

Практична робота (на вибір учителя й учнів):

 1. Створення емблем світу професій "людина - людина".

 2. Шкільна зустріч з фахівцями сфери обслуговування (в т.ч. й художньо-естетичного) або екс курсія на їхні робочі місця.

Інтеграція за спільною темою: "Ми образи утворим власні, ду ша і одяг наш - прекрасні". Використання змісту інших навчальних предметів про світ професій сфери обслуговування

Мовленнєві: називає засоби і предмети праці вчителя, лікаря, юриста, священника, офіціанта, продавця, фахівців перукарні тощо.

Графічні: виокремлює предмети і знаряддя праці професій сфери обслуговування на фотографіях, слайдах, під час перегляду діафільмів, відео-фільмів.

Практичні: розрізняє предмети і засоби праці професій сфери обслуговування


Тема 3.2. Виготовлення виробів з ниток: (2 год)

Види ниток залежно від їх призначення (для вишивання, в'язання, шиття). Властивості ниток. Способи з'єднування ниток між собою та з різними матеріалами.

Практична робота:

1. Плетіння в три нитки.

2. Виготовлення декоративних прикрас, закладок способом плетіння.

3. Аплікація з ниток.

Інтеграиія за спільною темою з художньої праці: "На серветці, на тканині квітне льон, як небо синє" або за іншою темою на вибір учителя

Мовленнєві: називає види ниток залежно від їх призначення, пояснює їх властивості.

Графічні: малює зразки декоративних прикрас.

Практичні: використовує нитки відповідно до їх призначення, володіє технікою плетіння у три нитки


Тема 3.3. Подарунки та сувеніри до новорічних свят (2 год)

Навчально-ігрове проектування новорічних іграшок з паперу, картону.

Практична робота (на вибір учителя й учнів):

 1. Конструювання новорічних іграшок на основі паперових і картонних кілець, конусів, ін ших геометричних форм.

2. Виготовлення прикрас для новорічного інтер'єру способом нанизування гірлянд.

Інтеграиія за спільною темою з гдожньої праці: "Будем іграшки для свята залюбки конструювати" або за іншою темою на вибір учителя

Мовленнєві: формулює творчі задуми, називає інструменти і пристосування для виготовлення подарунків, сувенірів, прикрас до новорічних свят.

Графічні: малює новорічні сувеніри і подарунки, враховує порядок розміщення іграшок на ялинці, планує послідовність виготовлення новорічних виробів за малюнками трудових дій.

Практичні: володіє прийомами роботи з папером, картоном, нитками


Тема 3.5. Дитяча творчість за тематикою розділу (1 год)

Колективна творча робота на вибір учителя й учнів


Виявляє ознаки інформаційної культури: поєднує мовленнєві, графічні і практичні уміння під час виконання творчих завдань


4. Людина і знаки інформації

Тема 4.1. Світ професій "людина – знакові системи" (1 год)

Засоби та предмети праці у професіях типу "людина і знаки інформації", способи зручного користування ними.

Практична робота (на вибір учителя й учнів):

 1. Створення емблем світу профе сій "людина – знакові системи".

 2. Шкільна зустріч з фахівцями сфери інформаційних знакових систем (в т.ч. і художньої графі ки) або екскурсія на їхні робочі місця.

Інтеграиія за спільною темою на вибір учителя. Використання змісту інших навчальних предметів про світ професій знакової інформації


Мовленнєві: називає засоби і предмети праці' бухгалтера, оператора зв'язку, фахівця комп'ютерного набору, фахівців графічної творчості або інші.

Графічні: виокремлює засоби і предмети праці друкарів, зв'язківців, операторів, фахівців інших знаково-інформаційних професій на фотографіях, слайдах, під час перегляду діафільмів, відеофільмів.

Практичні: готує і прибирає робоче місце; дотримується правил безпечної поведінки при роботі з ножицями; самостійно планує послідовність виготовлення емблеми; володіє прийомами роботи з папером і картоном


Тема 4.2. Умовні знаки передачі інформації (1 год)

Словесна і графічна інформація у рекламних плакатах. Матеріали, інструменти, пристосування Для оформлення реклам. Навчально-ігрове проектування Упаковок з використанням словесних і графічних засобів рекламного мистецтва.

Практична робота (на вибір учнів і учителя):

 1. Макетування рекламного щи та для продовольчої продукції.

 2. Виготовлення макетів дорож ніх знаків свого населеного пункту. -

Інтеграиія за спільною темою з художньої праці: "Усі знаки у довкіллі нам відомі й зрозумілі" або за іншою темою на вибір учителя


Мовленнєві: наводить приклади словесної і графічної інформації у рекламних плакатах; знає назви і призначення матеріалів, інструментів, пристосувань, необхідних для розробки і подачі реклами споживачам, копіювання дорожнього знака; планує послідовність конструювання реклами або дорожнього знака.

Графічні: володіє навичкам зображення знаків інфоргі ції, копіює товарні знакиї упаковок, обгорток, художньої оформляє етикетки особисто ціннісної продовольчої дукції.

Практичні: використовує призначенням інструменти і пристосування для роботи; різними матеріалами, виготовляє макет рекламного щита, створює композицію із дорожніми знаками


Тема 4.3. Сюжетні букви - малюнки (1 год)

"Оживлювання" букв, у малюнках і виробах: букви-птахи, букви-звірі.

Практична робота (на вибір учителя й учнів):

1. Колективна розробка деко ративних і сюжетних букв.

2. Колективне макетування букв з різних матеріалів.

Інтеграиія за спільною темою з художньої праці на вибір учителя


Мовленнєві: розрізняє лексичне значення слів почерк, друкований шрифт, декоративна буква, сюжетна буква.

Графічні: перетворює графічні знаки букв на силуетні форми істот, передає конструктивні особливості букв у малюнках, рівномірно заповнює вертикальну площину діорамного макета графічними зображеннями букв, виконує художній напис теми заняття, колективно планує послідовність художньо-графічних дій за малюнками.

Практичні: організовує місце для художньо-графічних пе ретворень букв; у встановле ному порядку прибирає робоче місце; "опредмечує" букви у художніх написах


Тема 4.4. Стильова єдність графічних зображень у колективній композиції (1 год)

Виготовлення рекламного колажу з готової поліграфічної продукції


Виокремлює подібність природних форм і графічних зображень букв, порівнює букви із пластикою рослин, істот, архітектурних форм, техніч них конструкцій. Поєднує мовленнєві, графічні і практичні уміння у процесі колективного оформлення реклами – діорамного макету, колажу тощо

5. Людина і техніка

Тема 5.1. Світ професій "людина – техніка" (1 год)

Засоби та предмети праці у професіях типу "людина і техніка", способи зручного користування ними.

Практична робота (на вибір учителя й учнів):

1. Створення емблем світу про- фесій "людина - техніка".

2. Колективна робота: презентація майбутньої професії: вй-іготовлення рекламного листа із залученням іграшкових професійних атрибутів; виготовлення іграшкового лото "Професії".

3. Шкільна зустріч з фахівцями технічної сфери виробництва (в т.ч. з промисловими дизайнерами, художниками-урбаністами) або екскурсія на їхні робочі місця.

Інтеграція за спільною темою на вибір учителя. Використання змісту інших навчальних предметів про світ технічних професій

Мовленнєві: називає предмети і засоби праці винахідників, раціоналізаторів, дизайнерів промисловості, інженерів-конструкторів, інших фахівців технічної творчості; презентує власний вибір майбутньої професії.

Графічні: виокремлює предмети і засоби техніко-техно-логічної діяльності людини на фотографіях, слайдах, під час перегляду діафільмів, відео-фільмів.

Практичні: розрізняє предмети і засоби праці професій сфери "людина – техніка"; виготовляє в техніці аплікації картки із зображенням предметів та засобів праці у професіях типу "людина-техніка"

Тема 5.2. Технічні конструкції (2 год)

Сучасні технічні форми та їх застарілі варіанти. Матеріали, інструменти, пристосування для макетування транспортної тех-ніки,

Навчально-ігрове проектування транспортних засобів із картону, сірникових коробок.

Практична робота (на вибір учителя й учнів):

1. Конструювання із сірнико-івих коробок найпростіших Ітранспортних засобів за малюнком та власним задумом.

2. Колективна розробка діорамних макетів міського пейзажу із зображенням найпростіших транспортних засобів.

Інтеграція за спільною темою з художньої праці: "Наші юні креслярці міст і техніки творці" або за іншою темою на вибір учителя

Мовленнєві: називає види транспортної техніки: колісної, повітряної, водної, залізничної; знає інструменти і пристосування, необхідне для розробки технічних макетів, планує послідовність конструювання технічних конструкцій із картону, сірникових коробок.

Графічні: зображує особистісно значущі види транспортної техніки, оздоблює зображення технічної конструкції кольорами технічної естетики, додає деталі за власним задумом.

Практичні: конструює транспортну техніку із сірникових коробок, бере участь у колективному виготовленні діорамного макета із зображенням технічної конструкції


Тема 5.3. Робота з технічними конструкторами (2 год)

Технологічні і транспортні конструкції. Навчально-ігрове проектування з використанням інструкцій металевих конструкторів, які є в наявності. Інструменти і пристосування для різьбового з'єднання деталей.

Практична робота (на вибір учителя й учнів):

1. Моделювання транспортної техніки з деталей технічних конструкторів за - технічними умовами і подібністю.

2. Створення колективного діа- рамного макету з використан ням технічних моделей.

Інтеграиія за спільною темою з художньої праці: "Є конструкції технічні: дерев'яні, металічні" або за іншою темою на вибір учителя

Мовленнєві: розрізняє технологічні і транспортні конструкції, називає інструменти і пристосування для з'єднання деталей: болти, гвинти, гайки, гайковий ключ, викрутку.

Графічні: орієнтується в зображеннях інструкції; графічно зображує технічні конструкції у сюжетних малюнках.

Практичні: готує і прибирає і робоче місце для технічного : моделювання, використовує за призначенням інструменти для різьбового з'єднання деталей, складає роз'ємним способом конструкції за техніч-і ними умовами і подібністю; поєднує окремі технічні моделі у діорамному макеті; вчасно й у встановленому порядку прибирає робоче місце


Тема 5.4. Дитяча творчість з тематики розділу "Людина і техніка" (1 год)

Колективне оформлення технічних конструкцій і їх природних аналогів у діорамному макеті

Виокремлює подібність природних форм і технічних конструкцій.

Поєднує мовленнєві, графічні і практичні уміння під час виконання творчих завдань


6. Людина і художнє , довкілля

Тема 6.1. Світ професій "людина - художні образи" (1 год)

Засоби та предмети праці у професіях типу "людина і художні образи", способи зручного користування ними.

Практична робота (на вибір учителя й учнів):

1. Створення емблем світу професій "людина – художні образи".

2. Виготовлення комплектів пазлів з листівок.

3. Шкільна зустріч з фахівцями художніх професій або екскурсія на їхні робочі місця

Інтеграія за спільною темою на вибір учителя


Мовленнєві: називає предмети і засоби праці художників декоративно-ужиткового мистецтва, архітекторів, дизайнерів середовища, представників інших мистецьких професій (музикантів, майстрів естрадно-циркового жанру); розрізняє твори декоративно-ужит кового мистецтва, архітектури і дизайну.

Графічні: виокремлює предмети і засоби художньої творчості на фотографіях, слайдах, під час перегляду діафільмів, відеофільмів.

Практичні: розрізняє предмети і засоби праці професій сфери "людина – художні образи"; виготовляє комплекти пазлів


Тема 6.2. Писанкарство як мистецтво художнього розпису (1 год)

Види писанок. Способи їх художнього оформлення.

Практична робота (на -вибір ворчих груп учнів):

1. Аналіз зразків писанкового розпису.

2. Розмічання і розпис площинних макетів яєць.

3. Розмічання і розпис об'ємних макетів яєць.

Інтеграиія за спільною темою з «удожньої праці: "Знаки писа нок магічні, кольорові, симво лічні" або за іншою темою на вибір учителя

Мовленнєві: правильно називає матеріали, інструменти для макетування яєць, знає окремі назви великодніх символів.

Графічні: виконує художній розпис макетів яєць символічними візерунками, колективно планує послідовність художньо-трудових дій за малюнками.

Практичні: організовує місце для художнього конструювання у складі творчої мікрогру-пи, створює макети яєць із символічними знаками

Тема 6.3. Художні техніки декоративно-ужиткового мистецтва (1 год)

Види і художні техніки"пластичних мистецтв.

Навчально-ігрове проектування Українських витинанок. Матеріали, інструменти і пристосування для витинаною

Практична робота (на вибір учителя й учнів):

1. Проектування одинарних і стрічкових витинанок з традиційними і нетрадиційними ор-рментальними візерунками.

2. Макетування предметів побуту для стіни, підлоги, вікна у техніці витинанки.

3. Виготовлення рушника і техніці витинанки.

Інтеграція за спільною темою художньої праці: "Мозаїчно, розмаїто хата квітне барвоцвітом" або за іншою темою на вибір учителя


Мовленнєві: розрізняє види пластичних мистецтв: образотворче, декоративно-ужиткове, архітектуру, дизайн; називає художні техніки декоративно-ужиткового мистецтва: ліплення, вишивання, розпис, витинанка; знає матеріали та інструменти для виготовлення витинанки.

Графічні: дотримується поєднання витинанок з аплікацією; збереження конструктивних особливостей одинарних витинанок (цілісність основи, однобарвність, узагальненість орнаментального візерунку, декоративність форми).

Практичні: готує і прибирає робоче місце для художнього з конструювання з паперу і. картону; надає витинанкам традиційних формТема 6.4. Художня вишивка в українському побуті (2 год)

Види художніх швів. Оздоблювальні шви на рушниках і серветках. Шви "голку вперед", "через край", "голку назад". Традиційні художні образи місцевих вишивок.

Практична робота (на вибір творчих груп учнів):

 1. Виготовлення серветок з бахромою і вишивкою. Шов "голку вперед".

 2. Оздоблення краю серветки швом "через край". Вишивання по контуру предметних малюн ків швом "голку назад".

 3. Вишивання декоративними швами на іграшкових рушниках.

Інтеграція за спільною темою з художньої праці: "Квітнуть наші вишиванки, ніби райдуги-спі- ванки" або за іншою темою на вибір учителя


Мовленнєві: орієнтується назвах декоративних швів, правильно називає матеріали інструменти і пристосування для вишивання, супроводить діалогічним мовленням графічні і художньо-трудові дії.

Графічні: робить замальовки для декоративних вишивок, зображає декоративні шви, з виконує варіанти візерунків традиційних місцевих вишивок на макетах серветки і рушника, колективно планує послідовність художньо-трудових дій за малюнками.

Практичні: утворює бахрому на серветках способом висмикування ниток, вишиває декоративними швами "голку вперед", "через край", "голку назад" або іншими


Тема 6.5. Елементи паркового мистецтва (1 год)

Традиційне поєднання квітів в українському квітнику. Плетений тин як елемент квітника. Знаряддя праці і матеріали для роботи у відкритому грунті. Навчально-ігрове проектування квітника.

Практична робота (на вибір творчих груп учнів):

1. Скопування, засівання і художнє оформлення міні-квітників з урахуванням традицій українського квітникарства.

2. Плетення з рослинних матеріалів (за наявності досвіду гурткової роботи в окремих учнів).

Інтеграція за спільною темою з художньої праці: "В саду цілує бджілка знову весняну усмішку щіткову" або за іншою темою на вибір учителя


Мовленнєві: називає традиційні квіти українських квітників, матеріали, інструмент ти, пристосування для роботи у відкритому ґрунті, враховує сезонність цвітіння квітів при плануванні квітника.

Графічні: робить власний ескіз художньо оформленого квітника.

Практичні: дотримується технології роботи на відкритому ґрунті і закладає міні-квітник, поливає квіти, виконує плетення з тонких стебел і гілок

Тема 6.6. Дитяча творчість з тематики розділу "Людина і художнє довкілля" (1 год)

Колективна творча робота: маетування предметів побуту з різних матеріалів

Поєднує мовленнєві, графічні і практичні уміння під час виконання творчих завдань

Примітка: теми 6.5 і 6.6 пропонуємо опрацьовувати на вибір учителя


  1   2   3

Схожі:

Трудове навчання: технічна І художня праця iconРезультати учасників II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади «Педагогіка І методика середньої школи. Трудове навчання (технічна праця)»

Трудове навчання: технічна І художня праця iconХудожня праця Лекційні модулі
Лекція 1 Художня праця. Сутність та класифікація видів роботи в художній праці
Трудове навчання: технічна І художня праця iconПротокол засідання журі III етапу за підсумками перевірки робіт учасників Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (9 клас, технічна праця), 10 лютого 2012 р
Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (9 клас, технічна праця), 10 лютого 2012 р
Трудове навчання: технічна І художня праця iconПротокол підсумкових результатів III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 11 лютого 2012 р. 10 клас, технічна праця

Трудове навчання: технічна І художня праця iconПротокол підсумкових результатів III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 11 лютого 2012 р. 9 клас, технічна праця

Трудове навчання: технічна І художня праця iconПротокол підсумкових результатів III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання 11 лютого 2012 р. 11 клас, технічна праця

Трудове навчання: технічна І художня праця iconКритерії оцінювання завдань ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання Комплексна робота технічна праця 9-11 класи
Члени журі\
Трудове навчання: технічна І художня праця iconЗміст курсу
Вивчаючи курс “Художня праця”, студент повинен оволодіти системою методичних засобів, за допомогою яких забезпечується успішне проведення...
Трудове навчання: технічна І художня праця iconЗатверджено начальник Головного управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації М. Й. Бауер 2011р. Дорожня карта проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання
Проведення творчого (теоретичного) туру олімпіади з учасниками 10-11-их класів (технічна праця)
Трудове навчання: технічна І художня праця iconТрудове навчання Відповідно до Державних стандартів освітньої галузі «Технологія»
Тому є актуальним максимально використовувати варіативну складову навчального плану з предмету трудове навчання. На сьогодні до використання...
Трудове навчання: технічна І художня праця iconПрограма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “
Педагогічна освіта” зі спеціальності 01010301 «Технологічна освіта» (технічна праця) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи