Про затвердження заходів щодо координації І проведення процедури розгляду засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення, навчальних комп\

Про затвердження заходів щодо координації І проведення процедури розгляду засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення, навчальних комп'ютерних комплексів для закладів освіти
НазваПро затвердження заходів щодо координації І проведення процедури розгляду засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення, навчальних комп'ютерних комплексів для закладів освіти
Дата10.09.2012
Розмір87.3 Kb.
ТипДокументи
1. /MON_536_07.docПро затвердження заходів щодо координації І проведення процедури розгляду засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення, навчальних комп'ютерних комплексів для закладів освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАКАЗ


№ 536 від 25.06.2007 р.

Про затвердження заходів щодо


координації і проведення процедури

розгляду засобів навчання та обладнання

навчального і загального призначення,

навчальних комп'ютерних комплексів

для закладів освіти


На виконання Указу Президента України від 04.07.2005 р. № 1013/2005 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" для впровадження інноваційних технологій навчання у навчально-виховний процес дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, створення умов для реалізації заходів щодо виробництва сучасних засобів навчання, обладнання, меблів та обов'язкової ділової документації для закладів освіти і подальшого вдосконалення діяльності щодо стандартизації навчального обладнання та засобів навчання


НАКАЗУЮ


1. Затвердити заходи щодо координації і проведення процедури розгляду засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення, навчальних комп'ютерних комплексів для закладів освіти (додаток).

2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (А.В. Кудін) як головної організації Міністерства освіти і науки України з питань стандартизації засобів навчання та обладнання для закладів освіти:

2.1. Забезпечити постійну координацію з науково-методичних питань і стандартизації розробки і виробництва в Україні засобів навчання та обладнання, меблів і обов'язкової ділової документації, продукції шкільного асортименту для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладів у межах компетенції та функціональних обов'язків відповідного структурного підрозділу Інституту.

2.2. Організувати проведення процедури розгляду засобів навчання і обладнання у межах роботи відповідних фахових комісій Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України у встановленому міністерством порядку.

2.3. Доручити Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (відділенню інноваційних технологій освіти), на який покладено виконання функцій головної організації Міністерства освіти і науки України з питань стандартизації засобів навчання і обладнання для закладів освіти (у межах компетенції), своєчасно здійснювати процедуру видачі Свідоцтва про визнання відповідності педагогічним вимогам, у встановленому міністерством порядку. З цією метою: організувати проведення експертизи зразків (макетів) і технічної документації засобів навчання та обладнання, випробувань (апробації) експериментальних зразків і затвердження зразків-еталонів кожного виду продукції відповідно до вимог чинних державних і галузевих стандартів та цих Заходів.

2.4. Постійно до 30 липня поточного року за погодженням з відповідним структурним підрозділом міністерства готувати перелік підприємств, що одержали свідоцтво про визнання відповідності педагогічним вимогам зразків виробів для закладів освіти.

2.5. Перелік виробів для закладів освіти, схвалених міністерством до використання у навчальних закладах, щорічно до нового навчального року друкувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України та розміщувати на сайті міністерства.

3. Наказ розмістити на сайті міністерства.

4. Наказ від 25.07.2006 р. № 557 вважати таким, що втратив чинність.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Міністр С.М.Ніколаєнко

Додаток

до наказу МОН України

від 25.06.2007 р. № 536

ЗАХОДИ


щодо координації і проведення процедури розгляду засобів навчання
та обладнання навчального і загального призначення,
навчальних комп'ютерних комплексів для закладів освіти


З метою функціонування та подальшого впровадження інноваційних технологій у галузі освіти і науки, а також забезпечення навчально-виховного процесу закладів освіти засобами навчання і обладнанням сучасною комп'ютерною технікою і створення умов для рівного доступу до якісної освіти і здобуття кваліфікованої підготовки учнівської молоді, науково-педагогічних працівників, вчителів, методистів та науковців в оволодінні комп'ютерною технікою з використанням інформаційних технологій:

1. Забезпечити організацію, координацію і проведення процедури розгляду засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення, навчальних комп'ютерних комплексів, обов'язкової ділової документації та продукції шкільного асортименту для закладів освіти відповідною фаховою комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України у встановленому міністерством порядку, з цією метою:

1.1. Організувати розгляд зразків (макетів, авторських оригіналів) і технічної документації (технічних умов, технічного опису) засобів навчання і обладнання, настанов користувача з інсталяції електронних засобів начального і загального призначення та методичних рекомендацій до їх використання, обов'язкової ділової документації і продукції шкільного асортименту для закладів освіти на відповідність педагогічним вимогам відповідної групи засобів навчання і обладнання, згідно з вимогами галузевих стандартів затверджених і наданих чинності наказами МОН України від 12.03.1999 р. № 65 та від 24.02.2004 р. № 144 і зареєстрованих у Держспоживстандарті України у 1999 та 2004 роках.

1.2. Забезпечити розгляд навчального комп'ютерного обладнання у складі:

1.2.1. Навчальний комп'ютерний комплекс (далі НКК) для оснащення навчальних кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти відповідно до Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом МОН України від 20.05.2004 р. № 407 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.06.2004 р. за № 730/9329.

1.2.2. Комп'ютерний комплекс апаратно-програмних засобів для оснащення предметного кабінету сучасними технічними засобами навчання з метою впровадження у навчально-виховний процес інтерактивних методів навчання, а саме:

- "Робоче місце вчителя", обладнане відповідно до специфікації НКК – "Обладнання робочого місця вчителя", затвердженої наказом МОН України від 15.02.2007 р. № 126, враховуючи зміни до специфікації відповідно до п.2.2 наказу МОН України від 11.05.2006 р. № 363.

- Обладнання інтерактивного комплексу: сенсорна дошка, мультимедійний проектор (пульти дистанційного керування, за потреби) і робоче комп'ютерне місце вчителя.

1.2.3. Меблі для навчальних закладів (враховуючи всі групи навчального комп'ютерного обладнання згідно з п.1.2 цих Заходів) на дотримання чинних педагогічних вимог і санітарно-гігієнічних норм.

2. Процедура розгляду засобів навчання, обладнання, обов'язкової ділової документації, продукції шкільного асортименту, меблів здійснюється за поданням заявником комплекту документів (у 2-х примірниках):

2.1. Листа заявника на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (далі Інститут) як головної організації Міністерства освіти і науки України з питань стандартизації засобів навчання і обладнання для закладів освіти (наказ МОН України від 26.05.2006 р. № 411) для організації проведення науково-педагогічної експертизи зразків обладнання.

2.2. Копії технічного документу (ДСТУ, ТУ, ТО) на виріб (або комплект, комплекс). Розроблені вперше виробником технічні умови або технічний опис (враховуючи повідомлення про зміни до них) на виріб для навчальних закладів погоджувати зазначені документи в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (у межах його компетенції).

2.3. Паспорта на виріб.

2.4. Копії гігієнічного висновку.

2.5. Копії сертифікату відповідності системи УкрСепро.

2.6. Настанови користувача (інструкції з інсталяції) до електронних засобів навчального і загального призначення, навчального комп'ютерного комплексу та апаратно-програмних засобів.

2.7. Методичні рекомендації щодо використання відповідного засобу навчання або обладнання у навчально-виховному процесі.

2.8. Зразки (макети) виробів у повному комплекті згідно з листом заявника і забезпечення їх огляду з метою проведення експертизи та випробовування.

3. Процедуру розгляду зразків обладнання і засобів навчання, обов'язкової ділової документації тощо здійснює комісія засобів навчання і шкільного обладнання Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України у встановленому міністерством порядку.

3.1. Проведення науково-методичної експертизи зразків виробів для закладів освіти.

3.2. Проведення випробовувань із складанням протоколу (у 2-х примірниках) за підписом голови комісії, один примірник якого передається до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, а другий – заявнику. У разі позитивного рішення науково-методичної комісії зазначений вище документ із витягом з протоколу засідання комісії передається структурному підрозділу Інституту, який виконує функції головної організації МОН України з питань стандартизації засобів навчання і обладнання для закладів освіти.

3.3. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (відповідний структурний підрозділ інституту) готує комплект документів і свідоцтво про визнання відповідності педагогічним вимогам (форма додається) на виріб з подальшим його оформленням і видачею заявнику розробки.

3.4. Оригінал Свідоцтва про визнання відповідності педагогічним вимогам реєструється у відділенні Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та листом передається заявнику розробки (із збереженням копії свідоцтва).

3.5. Інститут (відповідний структурний підрозділ інституту) контролює термін дії Свідоцтва на зразки виробів, видані заявнику, з метою своєчасного їх подовження.

4. У процедурі розгляду керуватися нормативною базою Міністерства освіти і науки України із додержанням санітарно-гігієнічних правил і норм Міністерства охорони здоров'я України до виробів для закладів освіти.


Форма ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністр освіти і науки України

________________С.М.Ніколаєнко


Додаток до наказу МОН України

від 25.06.2007 р. № 536


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ

СВІДОЦТВО

ПРО ВИЗНАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИМ ВИМОГАМ


Зареєстроване в Інституті інноваційних

технологій і змісту освіти як Головної

організації Міністерства освіти і науки

України з питань стандартизації засобів

навчання та обладнання для закладів освіти

“____” “____________” 200 __ р. № ______

Дійсне до “____” “____________” 200 __ р.


ВИДАНЕназва підприємства-виробника (постачальника), його адреса


код ЄДРПОУ

ПОСВІДЧУЄ, ЩО ВИРІБназва виробу, тип, вид і т. ін.ВІДПОВІДАЄ УСІМ ОБОВ'ЯЗКОВИМ ВИМОГАМ, ЩО ВСТАНОВЛЕНІ

позначення та назва
галузевих нормативних документів
СВІДОЦТВО ПОШИРЮЄТЬСЯнаводиться необхідне: серійне виробництво,
партію в кількості ___________ (шт. і т. ін.)
ВИРІБ ВІДНОСИТЬСЯ ДО ВИДУназва видуГРУПИназва групи


ВИКОРИСТАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ

Керівник _____________________________________

______________

_______________

(структурного підрозділу Інституту)

(підпис)

(ініціали, прізвище)


Термін дії свідоцтва подовжено до “____” “______________” 200 __ р.

1. Видане на підставі результатів науково-методичної експертизи:Назва

організації (органу)

учасника розглядуВид

розгляду


Результат

розгляду


2. Виробник (постачальник) повинен забезпечувати відповідність виробів вимогам нормативних документів, наведених у цьому свідоцтві. За умови порушення вимог свідоцтво може бути анульоване Міністерством освіти і науки України у встановленому порядку.

Схожі:

Про затвердження заходів щодо координації І проведення процедури розгляду засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення, навчальних комп\Наказ №385 Про призначення академічної стипендії Президента України студентам вищих навчальних закладів на ІІ семестр 2010/11 навчального року
«Про заходи щодо державної підтримки освіти в Україні» та Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України...
Про затвердження заходів щодо координації І проведення процедури розгляду засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення, навчальних комп\Наказ №113 Про організацію та проведення заходів щодо вивчення рівня навчальних досягнень учнів з української мови, математики та історії України
«Про затвердження алгоритму проведення заходів щодо вивчення рівня навчальних досягнень учнів з української мови, математики та історії...
Про затвердження заходів щодо координації І проведення процедури розгляду засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення, навчальних комп\Про затвердження Плану заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах області на 2012-2014 рр
Затвердити план заходів управління освіти і науки обласної державної адміністрації щодо впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх...
Про затвердження заходів щодо координації І проведення процедури розгляду засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення, навчальних комп\Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту n 578 ( z0811-11 ) від 14.
Затвердити Правила використання комп'ютерних програм у навчальних закладах (далі Правила), що додаються
Про затвердження заходів щодо координації І проведення процедури розгляду засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення, навчальних комп\Про затвердження обласного плану заходів
Затвердити обласний план заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби...
Про затвердження заходів щодо координації І проведення процедури розгляду засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення, навчальних комп\Наказ №889 м. Севастополь Про проведення міського конкурсу творчих робіт учнів з протидії торгівлі людьми
України від 19. 07. 2012 р. №827 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти І науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі...
Про затвердження заходів щодо координації І проведення процедури розгляду засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення, навчальних комп\Подання донецької обласної Ради ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації на призначення іменної академічної стипендії Кабінету Міністрів України на II семестр 2012-2013 навчального року
Донецький національний технічний університет, факультет комп’ютерних інформаційних технологій і автоматики
Про затвердження заходів щодо координації І проведення процедури розгляду засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення, навчальних комп\Подання донецької обласної Ради ректорів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації на призначення іменної академічної стипендії Президента України на другий семестр 2012-2013 навчального року
Донецький національний технічний університет, факультет комп’ютерних інформаційних технологій та автоматики
Про затвердження заходів щодо координації І проведення процедури розгляду засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення, навчальних комп\Про затвердження Положення про ради ректорів (директорів) вищих закладів освіти України На виконання зведених заходів щодо реалізації Указу Президента України, наказую
На виконання зведених заходів щодо реалізації Указу Президента України "Про Основні напрями реформування вищої освіти в Україні",...
Про затвердження заходів щодо координації І проведення процедури розгляду засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення, навчальних комп\Регламент проведення реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання в 2011 році
Міністерства освіти І науки України від 06 грудня 2010 року №1207 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього...
Про затвердження заходів щодо координації І проведення процедури розгляду засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення, навчальних комп\Про створення Координаційної ради з розвитку системи дистанційного навчання при Міністерстві освіти І науки
Міністерства освіти І науки України від 04. 12. 03 №802 "Про затвердження Заходів щодо реалізації Програми розвитку системи дистанційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи