Міністерство освіти І науки україни наказ icon

Міністерство освіти І науки україни наказ
НазваМіністерство освіти І науки україни наказ
Сторінка1/7
Дата10.09.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАКАЗ


м. Київ

" 18 " 05 2006 р. № 381


Про постанову Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року № 329 "Питання державної реєстрації вищих навчальних закладів"


Оголошую постанову Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року № 329 "Питання державної реєстрації вищих навчальних закладів".


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА


від 15 березня 2006 p. № 329


Київ


Питання державної реєстрації вищих навчальних закладів


Кабінет Міністрів України постановляє:


1. Затвердити Положення про Державний реєстр вищих навчальних закладів, що додається.

2. Пункт 4 Положення про Державну акредитаційну комісію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 p. № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 36, ст. 1946), доповнити абзацом такого змісту:


"готує пропозиції про включення вищих навчальних закладів до Державного реєстру вищих навчальних закладів та виключення їх із зазначеного Реєстру".


Прем'єр-міністр України Ю. Єхануров


Затверджено

Постановою Кабінету Міністрів України

від 15 березня 2006 p. № 329


^

Положення

Про Державний реєстр вищих навчальних закладів1. Державний реєстр вищих навчальних закладів (далі – Реєстр) – це система збирання, накопичення, оброблення, аналізу та використання інформації про вищі навчальні заклади усіх типів і форм власності, їх відокремлені структурні підрозділи (філії, представництва тощо), що надають освітні послуги у галузі вищої освіти (далі – вищі навчальні заклади) на підставі ліцензії, виданої МОН.


2. Реєстр створюється з метою:

 • проведення аналітичних досліджень та прогнозування тенденцій розвитку системи вищої освіти;

 • проведення спостережень за структурними змінами в системі вищої освіти створенням, реорганізацією (злиття, приєднання, поділ, перетворення) і ліквідацією вищих навчальних закладів;

 • забезпечення ідентифікації вищих навчальних закладів;

 • здійснення контролю у галузі вищої освіти;

 • забезпечення користувачів Реєстру достовірною інформацією про вищі навчальні заклади;

3. До Реєстру включаються такі відомості:

 • ідентифікаційні – ідентифікаційний код та найменування вищого навчального закладу;

 • класифікаційні – вид діяльності, якою займається вищий навчальний заклад, його територіальна належність, дані про засновника (власника), найменування органу, до сфери управління якого належить вищий навчальний заклад;

 • довідкові – місцезнаходження, телефон, телефакс, електронна адреса, прізвище керівника, найменування засновників тощо;

 • реєстраційні – відомості про створення, припинення діяльності вищого навчального закладу;

 • освітні – відомості про ліцензування та акредитацію вищого навчального закладу, основні засоби (навчальні площі – власні та орендовані), прийом та випуск студентів, у тому числі за державним замовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб (щороку), освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, загальну чисельність студентів та їх чисельність за формами навчання: денна (очна), вечірня, заочна, дистанційна, екстернатна – окремо за кожною формою навчання), педагогічні та науково-педагогічні кадри, тощо.

4. Підставою для включення до Реєстру або виключення з нього є заява та відомості, що містяться в облікових та інформаційних картках, що надходять до МОН від вищих навчальних закладів.


5. МОН:

1) визначає засади ведення Реєстру;

2) розробляє та затверджує методичні документи з питань ведення Реєстру та користування ним, зразки облікових та інформаційних карток і довідок, що видаються з Реєстру;

3) узагальнює практику ведення Реєстру;

4) присвоює вищому навчальному закладу номер з Реєстру;

5) забезпечує:

 • розроблення і вдосконалення технологій та програмних засобів ведення Реєстру;

 • оприлюднення даних Реєстру у відповідних бюлетенях і збірниках.


6. Державна акредитаційна комісія:

 • готує пропозиції про включення до Реєстру та виключення з нього вищих навчальних закладів;

 • перевіряє повноту заповнення облікових та інформаційних карток і відповідність відомостей у них установчим документам вищих навчальних закладів.

7. Інформація про вищі навчальні заклади, що створені та надають освітні послуги на території іноземних держав, включається до Реєстру на підставі заяви та відомостей, що містяться у відповідних облікових та інформаційних картках. Додатково до Реєстру включаються відомості про:

 • номер і дату видачі МОН рішення про погодження створення вищого навчального закладу за кордоном;

 • номер і дату видачі уповноваженим органом держави знаходження вищого навчального закладу згоди (рішення) на його створення та діяльність.

8. Інформація про вищі навчальні заклади, створені в Україні іноземними державами, включається до Реєстру на підставі заяви та відомостей, що містяться у відповідних облікових та інформаційних картках. Додатково також подається:

 • документ, що засвідчує створення вищого навчального закладу на території України (дозвіл МОН, копія міжнародної угоди);

 • документ, що засвідчує видачу уповноваженим органом держави дозволу на створення та діяльність вищого навчального закладу, відокремленого структурного підрозділу (філії, представництва тощо) на території України.

9. Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в обліковій та інформаційній картках, несе керівник вищого навчального закладу.


10. Дані, що містяться в Реєстрі, є загальнодоступні за винятком інформації з обмеженим доступом.


11. Передача третім особам інформації, одержаної з Реєстру, на платній основі забороняється.


12. Інформація з Реєстру надається на підставі письмового запиту на паперових та електронних носіях (за бажанням користувача).

Користувачами Реєстру є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та окремі громадяни.


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року № 329

НАКАЗУЮ:


1. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікаціцї (Шинкарук В.Д.), департаменту роботи з кадрами вищої школи та державної служби (Омельченко С.Д.), департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М), департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), керівникам вищих навчальних закладів прийняти оголошену постанову до керівництва і виконання.


2. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Шинкарук В.Д.):


2.1. Розробити і затвердити в установленому порядку до 1 червня 2006 року методичні документи з питань ведення Реєстру, зразки облікової та інформаційної карток, заяви і довідки про включення вищого навчального закладу до Реєстру.

2.2. Надавати вищим навчальним закладам методичну допомогу при підготовці документів для інформаційного фонду Реєстру.


3. Ректорам, директорам вищих навчальних закладів незалежно від типів і форм власності:


3.1. Подати до Державної акредитаційної комісії (далі ДАК) на паперових та електронних носіях у місячний термін після затвердження наказу заяву про включення вищого навчального закладу та його структурних підрозділів до Реєстру, заповнену облікову картку, копії установчих документів.

3.2. Забезпечити протягом 10 днів подання інформаційної картки до ДАК у разі зміни даних, що містяться в Реєстрі.


4. Покласти відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в обліковій та інформаційній картках, на керівника вищого навчального закладу.


5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Степка М.Ф.


Міністр С.М. Ніколаєнко


Додаток 1


Міністерство освіти

і науки України


Заява


Згідно з Положенням про Державний реєстр вищих навчальних закладів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 року № 329 “Питання державної реєстрації вищих навчальних закладів”, прошу включити до Державного реєстру вищих навчальних закладів


__________________________________________________________________________________________

повна назва вищого навчального закладу


__________________________________________________________________________________________


Додається:


1) облікова картка;

2) копія свідоцтва про державну реєстрацію;

3) копії установчих документів.


___________________ __________________________

(дата) (підпис керівника)


Додаток 2


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства освіти

і науки України

від “_______” ______№


^ Облікова картка


Ідентифікаційний код Організаційно-правова форма

12


^ Вид господарської діяльност

3

^ Найменування українською мовою


4Найменування російською мовою


5Місцезнаходження

^

Поштовий індекс Область Район Місто6

7

8

9^

Вулиця Будинок Корпус Квартира


10111213


^

Телефон E-mail Адреса офіційного сайту Факс


14151617


Керівник


18

ПІБ

Науковий ступінь

Вчене звання

Громадянство^ Рішення про створення Зміни рішень за період діяльності (за роками)

19

Рік

Назва

Нормативний документ
20

Рік

Назва

Нормативний документ

^ Державна реєстрація

21від^ Дата, номер реєстрації статуту Зміни до статуту Статутний фонд

(Міністерство, відомство,

управління освіти тощо)

22

Дата


23

Рік
24Форма власності Органи управління Ознака особи Засновники

(юридична, без права юридичної)


25

26

27

28Тип вищого навчального закладу (університет, академія, інститут, консерваторія, коледж, технікум, училище, філія, навчально-консультаційний центр, тощо)


29


  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни наказ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки україни наказ iconМ. С. Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2009. № С. 102-110
Україна. Міністерство освіти і науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки україни наказ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерства освіти І науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Міністерство освіти І науки україни наказ iconПро затвердження умов прийому до вищих навчальних закладів України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 02. 09. 2008 / Україна. Міністерство освіти і науки // Освіта України. 2008. №76. 7 жовтня. С. Україна. Міністерство освіти і науки
Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні: Указ Президента України від 25 вересня 2008 року №857 / Україна. Президент...
Міністерство освіти І науки україни наказ iconМіністерство освіти І науки,молоді та спорту україни східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Затверджено
Міністерства освіти і науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Міністерство освіти І науки україни наказ iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни наказ iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни наказ iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни наказ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програми з історії України для 11-річної школи та Програми зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних...
Міністерство освіти І науки україни наказ iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни наказ iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи