Наказ №847 від 24. 12. 2003 р icon

Наказ №847 від 24. 12. 2003 р
Скачати 463.88 Kb.
НазваНаказ №847 від 24. 12. 2003 р
Сторінка1/4
Дата10.09.2012
Розмір463.88 Kb.
ТипНаказ
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАКАЗ


м.Київ


№ 847 від 24.12.2003 р.

Про затвердження Ліцензійних умов


надання освітніх послуг, Порядку

здійснення контролю за дотриманням

ліцензійних умов надання освітніх послуг,

Положення про експертну комісію та

порядок проведення ліцензійної експертизи

та Типового положення про регіональну

експертну раду з питань ліцензування

та атестації навчальних закладів


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 №1380 “Про ліцензування освітніх послуг”

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити такі документи (додаються):

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти;

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти;

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти;

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти;

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти;

Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг;

Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи;

Типове положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів.


2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України від 11.03.1996 № 72 “Про затвердження Типового положення про фахову раду з ліцензування та акредитації вищих закладів освіти та Типового положення про регіональну експертну раду (центр) з ліцензування та атестації закладів освіти, які здійснюють діяльність, пов'язану з одержанням загальної середньої та професійної освіти”, зареєстрований в Мін'юсті 26.03.96 за № 141/1166.


3. Начальнику управління ліцензування, акредитації та нострифікації (Домніч В.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію.


4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Журавського В.С.


Міністр В.Г.Кремень


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

24.12.2003 № 847


Ліцензійні умови

надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти


1. Загальні положення


1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.08. 2003 № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" та інших нормативних документів у галузі освіти.


1.2. Ліцензійні умови визначають мінімальні нормативи навчально-методичного, матеріально-технічного, кадрового та інформаційного забезпечення суб'єктів, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.


^ 2. Вимоги до кадрового забезпечення


2.1. Забезпеченість дошкільного навчального закладу педагогічними, медичними працівниками, наявність у них відповідної фахової освіти.

2.2. Забезпеченість дошкільного навчального закладу технічними працівниками.

2.3. Для фізичних осіб, що надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти, наявність відповідної фахової освіти, документів про атестацію, медичних довідок.


^ 3. Вимоги до матеріально-технічного утримання дошкільних навчальних закладів


3.1. Наявність установчих документів та дозволів органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічної служби, пожежної охорони, інспекції з охорони праці) на здійснення освітньої діяльності.

3.2. Відповідність навчальних, побутових, спортивних, ігрових майданчиків та інших приміщень і споруд санітарним нормам і правилам, установленим Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством освіти і науки України, а також заявленому установчими документами типу закладу.

3.3. Відповідність матеріально-технічної бази для організації харчування дітей санітарним правилам і нормам, установленим для дошкільних навчальних закладів.

3.4. Наявність матеріальної бази для здійснення медичного обслуговування дітей.

3.5. Забезпечення природного та штучного освітлення, повітряно-теплового режиму, вентиляції і опалення, водопостачання і каналізації, пожежного обладнання приміщень відповідно до санітарних правил і норм утримання дошкільних навчальних закладів, установлених Міністерством охорони здоров’я України.

^ 4. Вимоги до організаційного та навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу


4.1. Наявність навчально-виховної програми, затвердженої в установленому порядку.

4.2. Відповідність обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах, що затверджується Міністерством освіти і науки України.


5. Інші вимоги


5.1. Суб’єкти, які отримали ліцензію на надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (індивідуальні та колективні форми), зобов’язані:

виконувати ці Ліцензійні умови;

забезпечувати дотримання вимог законів України та постанов Кабінету Міністрів України в галузі освіти, нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, що зареєстровані Міністерством юстиції України;

провадити діяльність відповідно до заявлених навчально-виховних програм, плану роботи закладу, який щорічно погоджується у місцевих органах управління освітою відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України;

надавати дітям та їх батькам або особам, які їх замінюють, достовірну інформацію про тип навчального закладу, форму власності, умови приймання, плату за утримання, зміст освітньої діяльності;

бути власником або орендарем навчально-матеріальної бази (приміщень, відповідного обладнання, устаткування тощо). Термін дії договору оренди має бути не меншим, ніж термін дії ліцензії;

мати положення про органи самоврядування у навчальному закладі (батьківський комітет, опікунська рада або інші органи), передбачені установчими документами закладу.


Начальник управління ліцензування,

акредитації та нострифікації В.І.Домніч


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

24.12.2003 № 847


Ліцензійні умови надання освітніх послуг

у сфері загальної середньої освіти


  1. Загальні умови


1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" та інших нормативно-правових актів, встановлюють мінімальні нормативи матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення навчальних закладів для надання ними освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти.

1.2. Ліцензійні умови є обов’язковими для навчальних закладів, які надають освітні послуги і підлягають ліцензуванню відповідно до законодавства у сфері загальної середньої освіти.

1.3. Навчальні заклади, які отримали ліцензію на надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти, зобов’язані:

виконувати ці Ліцензійні умови;

забезпечувати під час своєї діяльності дотримання вимог Конституції України, законів України у сфері загальної середньої освіти, інших законодавчих та нормативно-правових актів;

надавати учням та їх батькам (особам, які їх замінюють) достовірну інформацію (у тому числі через засоби масової інформації) про тип і форму власності навчального закладу, умови приймання, плату за навчання, зміст і профілі навчання, вид документів, що видаватимуться після його закінчення.

1.4. У навчальному закладі мають бути органи самоврядування, передбачені установчими документами цього закладу.

1.5. Навчальний заклад зобов’язаний забезпечити організацію харчування та медичне обслуговування учнів.


^ 2. Нормативи кадрового забезпечення


2.1. Загальноосвітній навчальний заклад має бути забезпечений педагогічними кадрами відповідно до навчального плану, норм тижневого педагогічного навантаження в межах штатного розпису, затвердженого засновником (власником).

Допускається наявність вакантних посад не більше 5% від загальної чисельності педагогічних працівників за штатним розписом.

2.2. Фахова освіта педагогічних працівників має відповідати предметам (навчальним дисциплінам), що ними викладаються.

З метою реалізації профільного навчання та поглибленого вивчення окремих предметів (дисциплін) до педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах можуть залучатися науково-педагогічні працівники.

Працівники, які мають іноземну освіту, допускаються до педагогічної діяльності після нострифікації іноземних документів про освіту.

2.3. Навчальний заклад забезпечує умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників і контролює процес її проходження (проведення курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідними регіональними інститутами післядипломної педагогічної освіти).

2.4. Кожен працівник навчального закладу повинен мати медичну книжку та проходити періодичні медичні огляди.

2.5. Забезпечення медичними (медичним) працівниками здійснюється на підставі угоди про медичне обслуговування навчального закладу із закладом охорони здоров’я.


^ 3. Нормативи матеріально-технічного забезпечення


Загальноосвітній навчальний заклад має бути забезпечений:

а) площами та приміщеннями:

класними кімнатами у достатній кількості для здійснення навчально-виховного процесу;

кімнатою для керівника навчального закладу та педагогічних працівників;

приміщеннями для рекреації (для початкової школи) та гардеробом;

приміщеннями для спеціалістів (технічного персоналу) за наявності у навчальному закладі 30 і більше учнів;

навчальними кабінетами (лабораторіями) з вивчення окремих дисциплін – не менше 2;

кабінетами за профілем навчання (спеціалізацією) для спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), ліцеїв, гімназій, колегіумів (кабінети можуть бути об’єднаними для споріднених предметів, допускається оренда необхідних приміщень для проведення занять з фізичної культури та профільного навчання);

класами (майстернями) для трудового навчання (технологій) відповідно до робочого навчального плану;

спальними приміщеннями в школах-інтернатах; в інших навчальних закладах — за наявності учнів 6-річного віку;

універсальним залом (для фізкультури, хореографії тощо) з інвентарною кімнатою або мати угоду про оренду відповідного приміщення на поточний навчальний рік;

бібліотекою;

окремим приміщенням для медичного працівника за наявності у навчальному закладі 30 і більше учнів;

приміщенням для збереження інвентарю, інших матеріальних цінностей; окремою шафою - для навчальних закладів з чисельністю до 30 учнів;

окремими туалетами для дівчаток та хлопчиків за наявності у навчальному закладі більше 10 учнів одної статі;

спортивним майданчиком для проведення занять з фізичної культури;

їдальнею;

б) меблями :

столами, стільцями (партами) для кожного учня у класних кімнатах, навчальних кабінетах, лабораторіях;

столами і стільцями для обладнання кожного робочого місця педагогічного працівника в класних кімнатах, навчальних кабінетах, лабораторіях;

спеціальними учнівськими лабораторними столами для кабінетів фізики, хімії, біології;

шафами – одна у кожному навчальному кабінеті, навчальній лабораторії;


в) обладнанням:

класними дошками для кожної класної кімнати, навчального кабінету;

лабораторним обладнанням, приладами, хімічними реактивами тощо для забезпечення виконання практичних, лабораторних і дослідних робіт згідно з робочим навчальним планом та навчальними програмами;

верстатами (металообробний – 1, деревообробний – 1 на кожні 15 учнів) для майстерні з трудового навчання (технологій), швейними машинами, прасками (1 шт. на кожні 5 учнів) для кабінетів обслуговувальної праці, якщо вивчення зазначеного предмета передбачено робочим планом, іншим приладдям та засобами відповідно до навчальних програм;

навчальними комп’ютерними комплексами (конфігурація 1+10) з легалізованим програмним забезпеченням – 1 комплекс на навчальний заклад;

іншими верстатами, механізмами, обладнанням згідно з обраним профілем навчальної діяльності (одна одиниця обладнання, механізму, пристрою на 10 учнів).

Майно навчального закладу має бути в його власності, в оперативному управлінні чи у користуванні на правах оренди (майнового найму) із відображенням майнових відносин у даних бухгалтерського обліку.

Термін дії договору оренди майна (майнового найму) має бути не меншим, ніж термін дії ліцензії, про який заявив навчальний заклад.


^ 4. Нормативи інформаційного забезпечення


4.1. Бібліотечний фонд навчального закладу має складатися з:

художньої літератури у достатній кількості для забезпечення виконання чинних навчальних програм з української, зарубіжної літератури, літератури національних меншин відповідно до робочого навчального плану;

художньої літератури поза навчальною програмою;

наукової, науково-популярної, публіцистичної літератури;

довідкової літератури: словники перекладні – 1 примірник на 5 учнів (з кожної іноземної мови згідно з навчальним планом);

тлумачних, орфографічних словників, словників іншомовних слів (українською мовою) – 5 примірників кожного;

періодичних видань: газета “Освіта України”, “Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України”, методичні видання (журнали, газети) з кожного предмета – 1 примірник.

4.2. Перелік ділової документації має відповідати нормативам, установленим Міністерством освіти і науки України щодо ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах.

^ 5. Нормативи навчально-методичного забезпечення


Навчальний заклад повинен мати:

річний і перспективний плани роботи навчального закладу;

робочий навчальний план,

розклад уроків;

розклад занять для групи подовженого дня, якщо така функціонує у навчальному закладі;

розклад занять гуртків, факультативів, індивідуальних занять;

навчальні програми з усіх дисциплін, зазначених в інваріантній та варіативній складових робочого навчального плану;

підручники та навчальні посібники з кожної дисципліни з грифом Міністерства освіти і науки України (з переліку, рекомендованого до використання Міністерством освіти і науки України) – один примірник на кожного учня.


Начальник управління ліцензування,

акредитації та нострифікації В.І. Домніч

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

24.12.2003 № 847
  1   2   3   4

Схожі:

Наказ №847 від 24. 12. 2003 р iconНаказ №847 від 24. 12. 2003 р
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29. 08. 2003 №1380 “Про ліцензування освітніх послуг”
Наказ №847 від 24. 12. 2003 р iconДодаток с5 ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти
Наказ монмолодьспорту України 29. 11. 2011 м. Київ №1377 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки України від 24....
Наказ №847 від 24. 12. 2003 р iconІ. Загальні положення
Національного стандарту України з державної уніфікованої системи документації, затвердженого наказом Державного комітету України...
Наказ №847 від 24. 12. 2003 р iconМіністерство охорони здоров'я україни наказ n 359 від 19. 12. 97
Наказами моз n 101 (z0344-00) від 10. 05. 2000, n 218 (z0619-00) від 14. 09. 2000, n 373 (z0851-02) від 28. 10. 2002) (Зміни в текст...
Наказ №847 від 24. 12. 2003 р iconПро внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24. 12. 2003 №847
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 27. 04. 2011...
Наказ №847 від 24. 12. 2003 р iconПро внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки України від 24. 12. 2003 №847
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 27. 04. 2011...
Наказ №847 від 24. 12. 2003 р iconПро внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24. 12. 2003 №847
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 27. 04. 2011...
Наказ №847 від 24. 12. 2003 р iconНаказ №604 м. Київ Про затвердження клінічних протоколів за спеціальністю "Урологія"
На виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/252 (п а 2), доручення Прем’єр-міністра України від 12. 03. 2003...
Наказ №847 від 24. 12. 2003 р iconНаказ №434 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Паразитологія"
На виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/252 та доручення Прем’єр-міністра України від 12. 03. 2003 №14494...
Наказ №847 від 24. 12. 2003 р iconНаказ №432 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю „Алергологія
На виконання доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/252 та доручення Прем’єр-міністра України від 12. 03. 2003 №14494...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи