Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата26.08.2012
Розмір47.9 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»


Затверджено

Приймальною комісією

Протокол №3 від 5.03.2012 р.

Голова приймальної комісії


___________________________В.П.Коцур


Програма

вступного випробування з

музичного мистецтва


При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»


Переяслав-Хмельницький – 2012

Пояснювальна записка


Професійна підготовка майбутнього вчителя у ВНЗ спрямована на поширення, збереження й розвиток найкращих здобутків світової й вітчизняної музичної культури, виховання у молодого покоління шанобливого ставлення до неї, національних і загальнолюдських цінностей, високої гуманістичної культури особистості, розвитку в дітей творчих та музичних здібностей. Вирішення таких завдань можливе лише за умов кваліфікованого та об’єктивного відбору абітурієнтів під час вступних випробувань у вищому навчальному закладі освіти.

Вступні випробування проходять відповідно Правил прийому та «Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі письмового тестування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Програма творчого конкурсу


Умови творчого конкурсу передбачають:

 • тестування,

 • інструментальне виконавство,

 • виконання пісні.


Для абітурієнтів на базі ЗОШ І-ІІІ ст. тести включають завдання із сольфеджіо та елементарної теорії музики. Вступник виконує два різнохарактерних інструментальних твори та співає одну пісню.


Критерії оцінювання (максимальна кількість балів – 200):


1. За тести: максимальна кількість балів – 100. Тест включає 25 запитань. Правильна відповідь одного запитання оцінюється в 4 бали.


2. Інструментальне виконавство:

Максимальна кількість - 50 балів

Вимоги:

 • яскраве відтворення художньо-образного змісту твору;

 • майстерність звуковедення;

 • відчуття музичної форми;

 • темпо-ритмічна досконалість виконання.


50 - балів – ставиться за умови дотримання усіх вимог;

49 - 40 балів – коли одна із вимог не дотримана;

39 - 30 балів – коли 2-3 вимоги не дотримуються;

До 30 балів – коли більше 3 вимог не дотримано.


3. Вокальне виконання творів:

Максимальна кількість – 50 балів.

Вимоги:

 • виразне розкриття художнього образу;

 • вокальна постановка голосового апарату;

 • володіння навичками вокального дихання;

 • наявність чіткої дикції.


50 - балів – ставиться за умови дотримання усіх вимог;

49 - 40 балів – коли одна із вимог не дотримана;

39 - 30 балів – коли 2-3 вимоги не дотримуються;

^ До 30 балів – коли більше 3 вимог не дотримано.


Вступники, які набрали менше 51 балу з тестового завдання та менше 140 за сумою балів всіх завдань до участі в конкурсі на зарахування не допускаються.

 ^ Варіант тестового завдання

1.У гармонічному мінорі підвищується:

а. ІV ступінь;

б. V ступінь;

в. VI ступінь;

г. VII ступінь.

2. Головними ступенями мажору та мінору є:

а. І, ІV, V ступені

б. ІV, V, VІ ступені

в. І, ІІІ,V ступені

г. І, ІІ, ІІІ ступені

3. Мажорний тризвук складається з:

а. м.3 + в.3

б. в.3 + м.3

в. м.3.+м.3

г. в.3 + в.3

4. Велика терція (в.3) це:

а. Досконалий консонанс;

б. Недосконалий консонанс

в. Дисонанс;

г. Тритон

5. Мала секунда (м.2) це:

а. Досконалий консонанс;

б. Недосконалий консонанс

в. Дисонанс;

г. Тритон

6. Чиста кварта вміщує у собі:

а) 1,5 т;

б) 1т;

в) 0 т;

г) 2,5 т.

7. В.3 + м.3 – це:

а) Мінорний тризвук;

б) Мажорний тризвук;

в) Збільшений тризвук;

г) Зменшений тризвук.

^ 8. Ціла нота вміщує в собі:

а) Дві половинні;

б) Дві четвертні;

в) Дві восьмі;

г) Дві шістнадцяті.

9. Чиста кварта вміщує в собі:

а) 3,5 т

б) 4 т

в) 2,5 т

г) 2 т

^ 10. Знак альтерації, що підвищує звук на 1 тон:

а) Дубль діез

б) Дубль бемоль

в) Бекар

г) Діез

11. Домінант-септакорд (Д7) це вид:

а) Тризвуку

б) Септакорду

в) Інтервалу

г) Нонакорду

^ 12. Третє обернення домінант-септакорду (Д7):

а) Терцквартакорд (Д43)

б) Квінтсекстакорд (Д65)

в) Секундакорд (Д2)

г) Секст-акорд (Т6)

13. У до мажорі звук ля це:

а) І ступень

б) ІІІ ступень

в) VIступень

г) ІVступень

^ 14. Які знаки має тональність сі мінор?

а) Фа діез

б) Сі бемоль

в) Фа діез, до діез

г) Сі бемоль, мі бемоль

15. Ре – фа діез – ля тонічний тризвук:

а) Ре мінору

б) Ре мажору

в) Ре бемоль мажору

г) Ре діез мінору

^ 16. Ступінь швидкості виконання твору це:

а) Тембр

б) Темп

в) Регістр

г) Ритм

17. Метроном це:

а) Клавіатура

б) Спеціальний пристрій для точного визначення темпу

в) Регістр

г) Різновид темпу.

^ 18. Перерва в одному, декількох або в усіх голосах це:

а) Пауза

б) Метр

в) Ритм

г) Лад

19. Метр, у якому за сильною долею слідують дві слабкі долі – це:

а) Трьох-дольний метр

б) Двохдольний метр

в) Складний метр

г) Змішаний метр

^ 20. Динамічний відтінок ff (fortissimo) означає:

а) Не дуже тихо

б) Дуже голосно

в) Голосно

г) Тихо

21. Динамічний відтінок mp (mezzo piano) означає:

а) Не дуже тихо

б) Дуже голосно

в) Голосно

г) Тихо.

22. У чому полягає новаторство симфонії №9 Бетховена:

а) зменшив кількість частин;

б) використав слово;

в) увів балетні сцени;

г) збільшив кількість частин

23. Хто написав увертюру «Егмонт»?

а) Ліст;

б) Бетховен.

в) Шуман.

г) Берліоз.

24. У мелодичному мінорі підвищується:

а. VІ та VІІ ступені;

б. V і VІ ступені;

в. ІV і V ступені;

г. ІІІ і ІV ступені.

25. Який інтервал є консонансом?

а. м.2

б. в.3

в.в.7

г. зб.4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи