Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Сторінка4/4
Дата26.08.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

Гуманістичний напрямок у психологічному консультуванні. Важливість Я-концепції в становленні особистості, її залежність від способів, котрими люди визначають і за допомогою яких усвідомлюють себе.


Значення атмосфери консультування, її вплив на поведінку клієнта та підвищення почуття власної гідності. Вплив гуманістичних концепцій на теорію і практику психологічної допомоги загалом та консультування зокрема. Карл Роджерс, Абрахам Маслоу, Фріц Перлс, Ерік Берн, Уільям Глассер та їх внесок у практику психологічного консультування. Особистісно-центроване консультування. Прагнення до самоактуалізації як основний мотивуючий стимул для людей.

^ Психоаналітичний напрямок у психологічному консультуванні. Основна мета психоаналізу – посилити ЕГО клієнта через зняття пригніченості, що відбулося в дитинстві, через заповнення прогалин у пам’яті і створення можливості виносити судження, опираючись на силу ЕГО.

Основні групи людських інстинктів: еротичні або інстинкти життя (лібідо), інстинкти смерті або руйнівні інстинкти. Мотивація за принципом задоволення. Рівні психічного життя – свідомий, передсвідомий, безсвідомий. Склад психічного апарату: ІД, ЕГО, СУПЕР-ЕГО.

^ Когнітивний напрямок у психологічному консультуванні. Соціально-когнітивна теорія, її значення та сутність.

Альберт Бандура (1925) і його вклад у когнітивний напрямок. Основні когнітивні концепції: самоефективність і саморегулювання. Основні когнітивні здібності: символізація, передбачення, опосередкування, саморегуляція, самоаналіз. Научіння як когнітивний процес.

Саморегулювання поведінки: самоспостереження, оцінні процеси, самореактивні процеси (самовідповіді). Раціонально-емотивне поведінкове консультування як взаємодія почуттів, поведінки і когнітивного процесу.

Альберт Єлліс (1913 ) - автор нового підходу (раціональної терапії).

Аарон Бек (1921) – автор основ когнітивного консультування чи терапії. Спосіб і процес обробки інформації як основні положення терапії.

^ Біхевіоральний напрямок у консультуванні. Біхевіоральна теорія як спроба вивчити і пояснити людську поведінку.

І.П.Павлов (1849 – 1936) і його дослідження функціонування півкуль головного мозку.

Д.Уотсон ( 1878 – 1958) і його погляд на біхевіоризм як на об’єктивну експериментальну галузь природничих знань, в якій розглядається поведінка людей. Набутість реакцій людей.

Формування систем звичок: 1) вісцеріальна чи емоційна; 2) мануальна; 3) ларінгальна або вербальна.

^ Екзистенційний напрямок у психологічному консультуванні. Екзистенційне консультування як психодинамічна модель, у якій основні внутрішні конфлікти зосереджуються навкруги усвідомлення екзистенційних розладів, що ведуть до виникнення почуття тривоги.

Ірвін Ялом (1931) і Ролло Мей (1909-1994) – основоположники динамічної теорії екзистенційного консультування.

Консультування як основа створення методів захисту від тривоги, що породжуються думками про смерть, свободу, ізоляцію і відсутність смислу існування. Види тривоги (нормальна і невротична). Провина і її види. Основні (4) екзистенційні пограничні проблеми – смерть, ізоляція, свобода і безглуздість (позбавлення смислу).

Головна мета консультування (досягнути того, щоб особистість переживала своє існування як реальне).

^ Еклектичне та інтегративне психологічне консультування. Мультимодальне консультування як еклектичний підхід, що передбачає використання технік, вибраних на основі емпіричних даних і потреб клієнтів, які, здебільшого, реагують у відповідності до своєї модальності.

Концепція модальностей Лазаруса; структурний профіль. Мультимодальний консультант ("хамелеон") та його здатність налаштовувати психоконсультативний процес на модальність клієнта. Використання еклектичного консультування у практиці групового та індивідуального консультування. Мультимодальне дослідження. Таблиця BASIC I. D. Інтегративне консультування життєвим умінням Нельсона – Джоунса.
^

Психологічне консультування з розвитку здібностей. Проблеми, з якими люди звертаються у психологічну консультацію.


Загальні рекомендації з корекції здібностей у практиці психологічного консультування.

Задатки і соціальні умови як два основних фактори, від яких залежить розвиток здібностей людини. Необхідність раннього виявлення і діагностики задатків для їх своєчасного й активного використання у процесі розвитку здібностей. Умови, що забезпечують повноцінне формування здібностей людини на основі його задатків. Можливості розвитку здібностей за відсутності яскраво виражених задатків. Залежність практичного використання задатків для розвитку здібностей людини від її віку.

Проблеми психолого-педагогічного консультування. Взаємини батьків з дітьми-дошкільниками. Варіанти проблем, що виникають у сфері взаємин батьків з дошкільниками і вимагають проведення психологічного консультування.


Вирішення проблеми трирічної вікової кризи і пов'язаного з ним погіршення взаємин дитини з батьками. Проблема розбіжностей між батьками з приводу методики навчання і виховання дитини дошкільного віку. План проведення консультації на цю тему і способи розв’язання проблеми. Основні аспекти готовності дитини до навчання в школі і відповідні рекомендації щодо роботи з дитиною.

^ Психологічне консультування з проблем міжособистісної взаємодії. Основні проблеми у міжособистісних стосунках людей і їх причини.

Проблеми у сфері особистих взаємин клієнта з людьми. Особливості взаємин людей різного віку, специфіка їхнього психологічного консультування. Відсутність взаємних симпатій в особистих людських взаєминах. Факти, які потрібно знати і враховувати під часконсультування з даної проблеми. Можливі суб'єктивні і об'єктивні (обумовлені обставинами) причини відсутності взаємних симпатій між людьми. Психодіагностика, спрямована на виявлення причин відсутності взаємних симпатій між клієнтом і значущими для нього людьми.

^ Практичні рекоментації щодо соціально-перцептивної взаємодії. Діагностика причин відсутності у клієнта інтересу до людей. Дефіцит досвіду особистого спілкування клієнта з людьми, його можливі причини. Типовий початок психологічного консультування у випадку відсутності у клієнта вираженого інтересу до людей. План проведення такого консультування. Типові скарги психологові-консультантові з боку клієнта, у якого є проблеми спілкування. Об'єктивні і суб'єктивні причини недостатньої уваги до людини з боку інших людей. Можливі випадки подібних скарг і дії консультанта.

^ Психологічне консультування з проблем саморегуляції у ділових стосунках. Невдачі у керуванні емоціями в діловому житті. Ознаки і можливі внутрішні і зовнішні причини подібних невдач. Конфлікт потреб, мотивів і інтересів. Слабкість волі клієнта як причина його невдач, можливі шляхи її усунення емоційній саморегуляції. Способи практичного вирішення проблеми емоційної саморегуляції. Підвищена емоційна збудливість клієнта як причина і проблема саморегуляції його поводження. Невпевненість клієнта в собі. Її причини і шляхи усунення.

Психологічне консультування з проблем сімейної взаємодії. Основні питання сімейного консультування. Проблеми, що найчастіше обговорюються у практиці сімейного консультування.


Умови успішності консультування з сімейних проблем. Необхідність досвіду сімейного життя для психолога-консультанта і знання законів та традицій.

Правила проведення психологічного консультування з сімейних питань, знання і дотримання їх психологом-консультантом. Особливості сімейного консультування клієнтів, що вступають у повторний шлюб чи укладають шлюбний союз у зрілому віці, а також після тривалого періоду самотності. Взаємини з майбутнім чоловіком.

^ Психологічне консультування з особистісних проблем. Загальне поняття про особисті життєві невдачі людини. Відносність оцінки життєвих подій як невдач, необхідність індивідуального підходу до кожного такого випадку.

Типові життєві невдачі особистого характеру. Невдачі в розвитку потреб і інтересів. Перші практичні кроки в консультуванні з даної проблеми. Типові скарги клієнтів на проблеми емоційного характеру. Приклади неадекватних емоційних реакцій і імпульсивного поводження людини.

^ Психологічне консультування з проблем самопочуття і стану здоров'я. Психогенні захворювання. Причини, з якими найчастіше звертаються до психологічної консультації.

Необхідність інформації психологу-консультанту про передісторію захворювання клієнта і спроби його лікування. Виділення й аналіз симптомів, які супроводжують психогенні нездужання клієнта. Типові випадки психологічного консультування з проблем психогенних захворювань. Дії психолога-консультанта у кожному з випадків.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ


 1. Абрамова Г.С. Психологическое консультирование: Теория и опыт: Учеб.пособие для студентов высш.пед.учеб.заведений М.: Аcademia, 2000.

 2. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование М. : Класс, 2000.

 3. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика : Учеб.пособие для студентов ст.курсов психол.фак.и отд-ний ун-тов М. : Класс, 2001.

 4. Васьковская С.В. Психологическое консультирование: Ситуац. задачи Киев: Вища шк., 1996.

 5. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика: Практ.рук. / М.: Генезис, 2001.

 6. Горностай П.П. Теория и практика психологического консультирования: Пробл. Подход.- Киев: Наук.Думка, 1995.

 7. Гулина М.А. Терапевтическая и консультативная психология. - СПб.: Речь, 2001.

 8. Джорож Р., Христиани Т. Консультирование: Теория и практика / Пер. с англ.А.Шадура.- М.:Изд.-во “Эксмо”, 2002.

 9. Коптева Н.В. Психологическое консультирование в школе Хрестоматия / Зап.-Ур.учеб.науч.центр / Сост.Н.В.Коптева Пермь, 1993.

 10. Коттлер Д. Психотерапевтическое консультирование / Дж.Коттлер, Р.Браун /Пер.с англ.М.Потаповой,А.Ракитиной. - СПб.: Питер, 2001.

 11. Мак М.Р. Практикум по когнитивной терапии / Пер.с англ.Т.Саушкиной СПб.: Речь, 2001.

 12. Меновщиков В.Ю. Введение в психологическое консультирование М.: Смысл, 2000.

 13. Меновщиков В.Ю. Психологическое консультирование: работа с кризисными и проблемными ситуациями / В.Ю.Меновщиков.- М.: Смысл, 2002.

 14. Мэй Р. Искусство психологического консультирования: Как давать и обретать душев.здоровье / Пер.с англ.М.Будыниной, Г.Пимочкиной. - М.: Апрель Пресс:ЭКСМО-Пресс, 2002.

 15. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования / Пер.с англ.Е.Волков. - Пб.и др.: Питер, 2000.

 16. Немов Р.С. Основы психологического консультирования: Учеб. для студентов вузов. - М. : Владос, 1999.

 17. Роджерс К. О групповой психотерапии. - М., 1993.

 18. Роджерс К.Р. Клиент-центрированная психотерапия: Теория, соврем. практика и применение / Пер.с англ. Т.Рожковой и др. М.: Апрель Пресс: ЭКСМО-Пресс, 2002.

 19. Техники консультирования и психотерапии: Тексты / Под ред. У.С. Сахакиан; Пер.с англ. М.Будыниной и др. М.: Апрель Пресс : ЭКСМО-Пресс, 2000.

 20. Хомич Г.О., Ткач Р.М. Основи психологічного консультування.- К.: МАУП, 2004.

 21. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція.- К., 2005.Варіант тестового завдання

 1. Психологічне консультування передбачає:

 1. профілактику та корекцію психічних зрушень;

 2. психотренінг спілкування;

 3. розвиток здібностей ;

 4. допомогу у вирішенні життєвих та особистісних проблем

 1. Основним методом у психологічному консультуванні є:

 1. психологічне інтерв'ю;

 2. психологічні тести;

 3. психологічна бесіда

 4. психологічний експеримент;

 1. Основна проблематика психологічного консультування пов'язана з :

 1. соматичним та психічним здоров'ям;

 2. вибором професії та працевлаштуванням;

 3. особистісним благополуччям та психічним станом людини

 4. соціальним статусом особистості в групі;

 1. Зміст діяльності психолога-консультанта полягає в:

 1. працевлаштуванні клієнта;

 2. емоційній підтримці та пошуку особистісних резервів

 3. усуненні симптомів хвороби;

 4. створенні умов для вирішення соціальних конфліктів;

 1. Проблемно-орієнтоване консультування

 1. фокусується на аналізі внутрішніх та зовнішніх причин проблеми, пошуку шляхів її розв'язання

 2. налаштовує на зміну поведінки клієнта;

 3. спрямоване на аналіз внутрішніх суперечностей та емоційних переживань клієнта;

 4. концентрується на прийняття нових рішень та зміні ставлення до оточення;

 1. Метод кольорових переваг Люшера використовується для дослідження:

 1. Уяви;

 2. Мислення;

 3. Сприймання;

 4. Емоцій

 1. За допомогою використання тесту Векслера можна виявити:

 1. розлади мислення;

 2. розлади сприймання;

 3. розлади свідомості;

 4. розлади інтелекту

 1. Тест Люшера використовується для оцінки:

 1. ступеня мнестичних порушень;

 2. вираженості інтелектуального розвитку;

 3. особливостей мислення;

 4. емоційних переживань

 1. Міннесотський багатопрофільний опитувальник особистості дозволяє виявити:

 1. нейропсихологічні симптоми;

 2. патопсихологічні феномени;

 3. особистісний профіль

 4. властивості темпераменту;

 1. Оцінка афективної ригідності за даними тесту ММРІ здійснюється за:

 1. 1-ю шкалою;

 2. 3-ю шкалою;

 3. 5-ю шкалою;

 4. 6-шкалою

 1. Корисним під час складання візерунків із мозаїки для дітей із ЗПР буде:

 1. проговорювання дитиною вголос, що і для чого вона робить

 2. дивитися на зразки готових візерунків

 3. порівнювати зразок із результатом своєї діяльності

 4. споглядання як це виконують інші діти

 1. Перед обстеженням ПМПК дитина повинна:

 1. бути обстежена психіатром

 2. бути обстежена педіатром

 3. бути обстежена дерматологом

 4. пройти співбесіду з класним керівником

 1. На розвитку дітей із ЗПР насамперед позначається:

 1. загальна незрілість їх психіки

 2. негативний вплив сімейного виховання

 3. негативний вплив ″вулиці″

 4. погана екологічна ситуація

 1. На ґрунті надмірної виснажуваності, загальмованості нервових процесів в окремих дітей із ЗПР виявляються такі риси:

 1. млявість, боязкість

 2. плаксивість

 3. схильність скаржитись на своїх товаришів

 4. все перераховане

 1. Розлади поведінки і негативні риси особистості дітей із ЗПР не можна пояснювати:

 1. лише хворобливим станом їх ЦНС

 2. впливом ″вулиці″

 3. негативним відношенням однолітків

 4. впливом ЗМІ

 1. Хто в першу чергу формулює задачі експериментального дослідження в певній галузі

 1. Директор;

 2. замовник

 3. Виконавець;

 4. Батьки;

 1. До проективного підходу до діагностики проявів людської індивідуальності відносяться?

 1. Перцептивно-структурні методики

 2. Тести досягнень

 3. Тести інтелекту

 4. Особистісні опитувальники

 1. До суб’єктивних тестів відноситься методика ?

 1. Тест Розенцвейга

 2. Тест Векслера;

 3. прогресивні матриці Дж. К. Равена;

 4. Тест Стреляу

 1. До суб’єктивного підходу до діагностики проявів людської індивідуальності відносяться ?

 1. Тести досягнень

 2. Тести інтелекту

 3. Особистісні опитувальники

 4. Моторно-експресивні методики

 1. До якого типу психодіагностичних методик (тестів) відносяться тести, в яких виконується процедура вимірювання результативності, способу і особливостей виконання діяльності?

 1. герменевтичні техніки;

 2. суб’єктивні методики;

 3. об’єктивні методики;

 4. проективні процедури;

 1. Навчальна діяльність формується в процесі:

 1. научіння;

 2. виховання;

 3. навчання;

 4. учіння.

 1. Звикання – це:

 1. процес, внаслідок якого організм змінюється на рівні рецепторів, навчається ігнорувати повторний або постійний подразник;

 2. підвищення чутливості нервової системи до подразників;

 3. спадково запрограмоване формування прихильності новонародженої тварини до першого об’єкта, який рухається;

 4. умовні рефлекси, що виникають внаслідок формування зв’язку між специфічним стимулом, який спричинює той чи інший вроджений рефлекс.

 1. Сенсибілізація – це:

 1. процес, внаслідок якого організм змінюється на рівні рецепторів, навчається ігнорувати повторний або постійний подразник;

 2. підвищення чутливості нервової системи до подразників;

 3. спадково запрограмоване формування прихильності новонародженої тварини до першого об’єкта, який рухається;

 4. умовні рефлекси, що виникають внаслідок формування зв’язку між специфічним стимулом, який спричинює той чи інший вроджений рефлекс.

 1. Імпринтінг – це:

 1. процес, внаслідок якого організм змінюється на рівні рецепторів, навчається ігнорувати повторний або постійний подразник;

 2. підвищення чутливості нервової системи до подразників;

 3. спадково запрограмоване формування прихильності новонародженої тварини до першого об’єкта, який рухається;

 4. умовні рефлекси, що виникають внаслідок формування зв’язку між специфічним стимулом, який спричинює той чи інший вроджений рефлекс.

 1. Наслідування в научінні – це:

 1. підвищення чутливості нервової системи до подразників;

 2. цілеспрямовано організоване научіння;

 3. це спосіб научіння, при якому організм відтворює дії моделі, не завжди розуміючи їх значення;

 4. процес і результат здобування індивідуального досвіду.Критерії оцінювання

Кожне тестове завдання має 25 запитань і 4 варіанти відповідей, одна з яких (або декілька) вірна. Оцінювання результатів тестування проводиться за розробленою шкалою (крім творчих конкурсів).

За ОКР «спеціаліст» кожне запитання в тестовому завданні оцінюється в 4 бали (максимальна кількість балів – 100).

Вступники, які набрали менше 51 балу до участі в конкурсі на зарахування не допускаються.
1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи