Міністерство освіти І науки України icon

Міністерство освіти І науки України
НазваМіністерство освіти І науки України
Сторінка3/4
Дата27.08.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
Схеми керування освітленням.

Різновиди схем керування освіленням: “коридорні” схеми, схема керування з механічним пускачем, схема дистанційного керування.
Тема 15

Електричні освітлювальні мережі. Розрахунок навантажень освітлювальних мереж. Визначення допустимих втрат напруги.
Тема 16

Розрахунок освітлювальної мережі за: допустимою втратою напруги; за допустимим струмом навантаження. Вибір поперечного перерізу нульових проводів в освітлювальних мережах.
Тема 17

Блоки керування і аварійного перемикання. Пункти і щити.

Блоки і шафи керування освітленням. Станції автоматичного перемикання освітлення. Освітлювальні щити.
Тема 18

Комплектні конденсаторні установки. Обмежувачі і стабілізатори напруги. Знижувальні трансформатори.
«Електричні системи та мережі»
Тема 1

Класифікація електричних мереж

Основні поняття про електричні системи та мережі. Структура та призначення електричних мереж. Номінальні напруги електричних мереж. Класифікація електричних мереж. Конструктивне виконання електричних мереж.
Тема 2

Схеми заміщення ліній

Параметри електричних мереж.Схеми заміщення ліній Активні та реактивні опори і провідності ліній. Співвідношення між параметрами ліній місцевих і районних мереж.
Тема 3

Схеми заміщення трансформаторів

Схеми заміщення трансформаторів і автотрансформаторів. Визначення параметрів дво- і три- обмоткових трансформаторів. Втрати потужності в трансформаторах і автотрансформаторах.
Тема 4

Характеристики електричних навантажень

Графіки навантажень. Час використання найбільшого навантаження. Статичні характеристики навантаження. Способи врахування навантажень у розрахункових схемах. Визначення розрахункових навантажень підстанції.
Тема 5

Розрахунок і аналіз усталених режимів електричних мереж

Розрахунок режиму лінії. Векторні діаграми напруг. Втрати потужності і напруги в лінії. Розрахунок режимів розімкнених магістральних мереж. Визначення найбільшої втрати напруги. Розрахунок мережі з кількома номінальними напругами.
Тема 6

Розрахунок і аналіз режимів простих замкнених мереж

Розрахунок режимів кільцевих мереж і мереж з двобічним живленням при однакових напругах джерел живлення. Розрахунок мережі з двобічним живленням при неоднакових напругах джерел живлення на ділянках. Розрахунок замкнених мереж з різними номінальними напругами.
Тема 7

Розрахунок режимів складнозамкнених електричних мереж

Класичні та формалізовані методи розрахунку режимів. Метод вузлових напруг.
Тема 8

Техніко-економічне порівняння варіантів електричних мереж

Техніко-економічні основи проектування електричних мереж, Капітальні вкладення і витрати на експлуатацію електричних мереж. Вартість втрат електричної енергії. Порівняння варіантів за дисконтованими витратами.
Тема 9

Вибір номінальної напруги й потужності трансформаторів електричної мережі

Вибір схеми і номінальної напруги електричної мережі. Вибір потужності трансформаторів і автотрансформаторів. Врахування надійності електропостачання при порівнянні варіантів. Недовідпуск електричної енергії при перервах електропостачання.
Тема 10

Вибір економічно- доцільного перерізу проводів повітряних і кабельних ліній.

Економічна густина струму. Застосування методу економічних інтервалів при виборі перерізу проводів.
Тема 11

Вибір перерізу проводів повітряних і кабельних ліній за технічними умовами

Нагрівання проводів і кабелів. Вибір перерізу проводів за умовою допустимого нагрівання. Вибір перерізу проводів за допустимою втратою напруги, умовами корони та механічної міцності.
Тема 12

Баланс потужностей в електричній системі

Регулювання робочих режимів електричних мереж. Баланс активних і реактивних потужностей в електричній системі. Характеристика джерел реактивної потужності. Показники якості електричної енергії та їх вплив на роботу електроприймачів.
Тема 13

Регулювання напруги в електричних мережах

Централізоване і місцеве регулювання напруги. Способи та засоби регулювання напруги. Регулювання напруги за допомогою трансформаторів з РПН і ПБЗ. Регулювання напруги зміною потоків реактивної потужності й реактивного опору мережі. Використання лінійних регуляторів. Визначення оптимальних коефіцієнтів трансформації трансформаторів і автотрансформаторів. Визначення необхідної потужності компенсувальних пристроїв для забезпечення заданого рівня напруги.
Тема 14

Регулювання частоти в електричних системах

Первинне і вторинне регулювання частоти. Автоматичне частотне розвантеження.
Тема 15

Організаційні та технічні заходи щодо зниження втрат в електричних мережах

Оптимізація режимів електричних систем. Задачі і методи оптимізацації. Способи зменшення втрат потужності та енергії в електричній системі. Компенсація реактивної потужності навантаження. Визначення потужності й розміщення компенсувальних пристроїв. Економічні режими роботи трансформаторів. Регулювання рівнів напруги в електричній мережі. Оптимальний розподіл потужностей в електричній системі. Способи примусового розподілу потужностей.
Тема 16

Способи передачі електричної енергії

Лінії постійного та струму. Підвищення пропускної здатності ліній.Охорона оточуючого середовища.«Електричні машини»Тема 1

Вступ. Курс електричних машин. Визначення, принцип дії і класифікація електричних машин. Будова електричних машин.Тема 2

Принцип дії і будова машин постійного струму. Основні закони електротехніки в застосуванні до теорії електричних машин. Принцип дії ГПС і ДПС. Будова МПС. Способи збудження МПС. Номінальні величини електричних машин. Серії електричних МПС.Тема 3

Обмотки якорів та їх е.р.с. основні поняття та класифікація обмоток. Петлеві та хвилеві обмотки. Умови симетрії обмоток. Урівнювальні з’єднання. Обмотки змішаного типу. Вибір типу обмотки. Е.р.с. обмотки якоря.Тема 4

Магнітна система машин постійного струму. Магнітне коло МПС. Характеристика намагнічування машини. Реакція якоря. Усунення шкідливого впливу реакції якоря.Тема 5

Комутація. Суть процесу комутації. Способи покращення комутації. Визначення характеру комутації. Налагодження комутації.Тема 6

Генератори постійного струму і їх характеристики. ГПС незалежного збудження і його характеристики. ГПС паралельного збудження і його характеристики. ГПС послідовного збудження і його характеристики. ГПС змішаного збудження і його характеристики.Тема 7

Паралельна робота генераторів постійного струму. Умови вмикання генераторів на паралельну роботу. Паралельна робота ГПС паралельного збудження, змішаного збудження.Тема 8

Двигуни постійного струму. Принцип дії. Рівняння рівноваги, моментів і е.р.с. Двигуни паралельного, послідовного і змішаного збудження.Тема 9

Втрати і коефіцієнт корисної дії МПС. Класифікація втрат в електричних машинах. Постійні, змінні та додаткові втрати. ККД машини постійного струму.Тема 10

Трансформатори. Призначення і основні визначення. Принцип дії трансформаторів. Режим холостого ходу.Тема 11

Робота трансформатора при навантаженні.Тема 12

Режим короткого замикання трансформатора.Тема 13

Зміна вторинної напруги трансформатора та ККД трансформатора.Тема 14

Трифазні трансформатори. Схеми і групи з’єднань обмоток трифазних трансформаторів.Тема 15

Регулювання напруги трансформаторів. Тиристрні регулятори.Тема 16

Паралельна робота трансформаторів. Умови вмикання на паралельну роботу. Порушення умов паралельної роботи.Тема 17

Спеціальні типии трансформаторів. Автотрансформатори. Вольтдодаткові трансформатори. Зварювальні та вимірювальні трансформатори. ГПС незалежного збудження і його характеристики.Тема 18

Загальні питання теорії машин змінного струму. Принцип дії і будова машин змінного струму.Тема 19

Обмотки машин змінного струму. Основні елементи і визначення. Е.р.с. провідника, витка, котушки, фази обмоток як з повним так і з скороченим кроком.Тема 20

Трифазні одношарові і двошарові обмотки при y= та y<.Тема 21

Магнітне поле, створене обмотками.Тема 22

Принцип дії і будова асинхронних машин. Поняття про ковзання.Тема 23

Робочий процес трифазного асинхронного двигуна (АД). АД при нерухомому роторі.Тема 24

Робота АД при обертанні ротора. Векторна діаграма і схема заміщення АД при навантаженні.Тема 25

Обертовий момент АД. Рівняння обертового моменту. Енергетична діаграма АД.Тема 26

Пуск і Регулювання швидкості трифазних АД. Прямий пуск АД з короткозамкнутим ротором. Пуск при зниженій напрузі мережі.Тема 27

Пуск АД з фазним ротором. Регулювання швидкості АД. Зміна напряму обертання і гальмування АД.Тема 28

Спеціальні АД: з покращеними пусковими властивостями, з подвійною білячою кліткою, з глибоким пазом, лінійні, універсальні. Індукційні регулятори і фазорегулятори. Асинхронний перетворювач частоти. Синхронізовані АД.Тема 29

Однофазні АД. Принцип дії однофазного АД. Типи однофазних АД. Схеми пуску. Використання трифазних АД як однофазних. Сельсини. Поворотні трансформатори. Асинхронні тахогенератори.Тема 30

Синхронні машини. Принцип дії і будова синхронних генераторів (СГ). Реакція якоря. Реакція якоря при активному, індуктивному, ємнісному та змішаному навантаженні.Тема 31

Рівняння е.р.с. і векторні діаграми для авнополюсних та неявнополюсних СГ. Спрощена векторна діаграма явнополюсного СГ.Тема 32

Електромагнітний момент СГ. Кутові характеристики. Стійкість роботи. Втрати і к.к.д. СГ.Тема 33

Основні характеристики СГ. Режими роботи СГ.Тема 34

Паралельна робота СГ. Умови вмикання на паралельну роботу. Способи вмикання на паралельну роботу. Паралельна робота на потужну мережу.Тема 35

Синхронні двигуни. Пуск. Режими роботи. Втрати і к.к.д. Реактивний двигун.^ Теоретичні основи електротехніки”
Тема 1

Основні поняття та закони електричних кіл. Вступ. Електричні кола та їх класифікація. Елементи електричних кіл, їх параметри та математичні моделі. Схеми електричних кіл. Основні топологічні поняття. Закони електричних кіл.Тема 2

Лінійні електричні кола постійного струму. Електричні кола постійного струму та їх закони. Робота і потужність постійного струму. Джерела ЕРС і джерела струму. Еквівалентні перетворення схем електричних кіл. Розрахунок електричних кіл методом еквівалентних перетворень. Метод рівнянь Кірхгофа. Метод контурних струмів. Принцип і метод накладання. Принцип взаємності. Теорема компенсації. Лінійні співвідношення в електричних колах. Метод вузлових напруг. Теорема і метод еквівалентного генератора. Баланс потужностей в колах постійного струму. Топологівчні матриці графа. Закони Ома і Кірхгофа в матричній формі. Метод рівнянь кірхгофа в матричній формі. матричні рівняння контурних струмів і вузлових напруг.Тема 3

Електричні кола синусоїдного струму. Змінні, періодичні і синусоїдні ЕРС, напруги та струми. Діючі та середні значення синусоїдних ЕРС, напруг та струмів. Зображення синусоїдних величин векторами та комплексними числами. Резистивний, індуктивний та ємнісний елементи в колі синусоїдного струму. Електричне коло з послідовним з’єднанням R, L, C – елементів.

Електричне коло з паралельним з’єднанням R, L, C – елементів. Еквівалентні перетворення послідовного та паралельного з’єднань елементів. Закони електричних кіл в комплексній формі. Комплексний метод розрахунку кіл синусоїдного струму. Потужність в колі синусоїдного струму. Баланс потужностей. Розрахунок електричних кіл із взаємоіндукцією. Послідовне та паралельне з’єднання індуктивно зв’язаних котушок. Еквівалентні перетворення в колах із взаємоіндукцією. Лінійний трансформатор. Резонансні явища в електричних колах. Резонанс при послідовному та паралельному з’днанні елементів кола. Резонанс в складних електричних колах.Тема 4

Електричні кола несинусоїдного струму. несинусоїдні ЕРС, напруги та струми. Розкладання періодичних несинусоїдних величин у ряд фур’є. Розрахунок електричних кіл з несинусоїдними джерелами. Діюче значення несинусоїдного струму, напруги і ЕРС. Потужність несинусоїдного струму. Резонансні явища в колах несинусоїдного струму.Тема 5

Чотириполюсники. Чотириполюсники та їх класифікація. Рівняння чотириполюсника. Схеми заміщення чотириполюсника. Характеристичні параметри симетричного чотириполюсника. Рівняння симетричного чотириполюсника в гіперболічній формі. Електричні фільтри та їх класифікація. Симетричні реактивні фільтри. Фільтри нижніх і верхніх частот.Тема 6

Трифазні кола . Багатофазні кола і системи. Трифазні системи ЕРС, напруг та струмів. Способи з’єднання трифазних кіл. Співвідношення між фазними та лінійними величинами при з’єднанні зіркою. Співвідношення між фазними та лінійними величинами при з’єднанні трикутником. Потужність в трифазному колі. Вимірювання активної потужності. Розрахунок трифазних кіл, з’єднаних зіркою і трикутником. Пульсуюче та обертове магнітні поля. Розкладання несиметричної трифазної системи на симетричні складові. Принцип незалежності симетричних складових в симетричному колі. Застосування методу симетричних складових для розрахунку трифазних кіл. Вищі гармоніки в трифазних колах. Особливості роботи трифазних кіл, зумовлені гармоніками, кратними трьом.Тема 7

Перехідні процеси в лінійних електричних колах.

Перехідні процеси в електричних колах. Закони комутації. Початкові умови. Класичний метод розрахунку перехідних процесів. Перехідні процеси в простих електричних колах.

Метод змінних стану. Операторний метод розрахунку перехідних процесів. Перетворення Лапласа та його властивості. Зображення основних функцій за Лапласом. Теорема розкладання. Закони Ома і Кірхгофа в операторній формі. Розрахунок перехідних процесів операторним методом. Перетворення Фур’є і його застосування для розрахунку перехідних процесів. Перехідні характеристики електричного кола. Розрахунок перехідних процесів за допомогою інтегралу Дюамеля. Диференціюючі та інтегруючі кола. Зворотні зв’язки за напругою і струмом.Тема 8

Електричні кола з розподіленими параметрами. кола з розподіленими параметрами. Диференцціальні рівняння однорідної лінії. Розв’язок рівнянь при усталеному синусоїдному режимі. Визначення напруги і струму в лінії за відомими напругою і струмом на початку і в кінці лінії. Хвилі в однорідній лінії. Коефіцієнт відбиття хвиль. Однорідна лінія в режимах холостого ходу, короткого замикання та в узгодженому режимі . однорідна лінія без спотворень. Однорідна лінія без втрат. Лінія без втрат при різних режимах роботи. Перехідні процеси в однорідних лініях. Розв’язок рівнянь однорідної лінії в перехідному режимі. Аналіз перехідних процесів в однорідних лініях.Тема 9

Нелінійні електричні і магнітні кола постійного струму. Нелінійні електричні кола та їх елементи. Нелінійні резистивні, індуктивні, ємнісні елементи та їх характеристики. Розрахунок нелінійних кіл постійного струму. Розрахунок нелінійних кіл з послідовним, паралельним і змішаним з’єднанням елементів. Розрахунок нелінійних кіл методом лінеаризації нелінійних елементів. Чисельні методи розрахунку нелінійних кіл постійного струму. Магнітні кола. Закони магнітних кіл. Розрахунок нерозгалужених магнітних кіл. розрахунок складного магнітного кола з двома вузлами.Тема 10

Нелінійні кола змінного струму. Особливості розрахунку нелінійних кіл змінного струму. Загальна характеристика методів їх розрахунку. Котушка з феромагнітним осердям . форми кривих струму і напруги в котушці. Втрати в феромагнітному осерді. Рівняння, схема заміщення та векторна діаграма котушки з феромагнітним осердям. Трансформатор зі стальним осердям. Рівняння трансформатора. Приведення параметрів трансформатора. Схема заміщення та векторна діаграма трансформатора. Метод еквівалентних синусоїд. Резонансні явища в нелінійних колах. Ферорезонанс напруг і струмів. Ферорезонансний стабілізатор напруги. Магнітний підсилювач потужності. Метод кусково - лінійної апроксимації .Тема 11

Рівняння електромагнітного поля. Електромагнітне поле та його властивості. Перше рівняння Максвелла. Друге рівняння Максвелла. Теорема Гауса і постулат Максвелла. Принципи неперервності електричного струму і магнітного потоку. Теореми Остроградського і Стокса. Повна система рівнянь електромагнітного поля.Тема 12

електростатичне поле. рівняння електростатичного поля. Потенціал, градієнт потенціалу. рівняння Пуасона і Лапласа. Граничні умови на поверхні провідників. Граничні умови на поверхні розділу двох діелектриків. електричне поле зарядженої осі і проводу кругового перерізу. електричне поле двох заряджених осей. Поле і ємність двопровідної лінії. Метод дзеркальних зображень. зв’язок між потенціалами і зарядами в системі заряджених тіл. Перша, друга та третя групи формул Максвелла. Куля в однорідному полі. Графічний розрахунок електросчтатичного поля.Тема 13

електричне поле постйних струмів. Рівняння електричного поля постійних струмів. Граничні умови на поверхні розділу двох провідних середовищ. Аналогія електричного поля в провідному середовищі з електростатичним полем. Опір заземлення.Тема 14

магнітне поле постійних струмів. Рівняння магнітного поля. Скалярний і векторний потенціали магнітного поля. Рівняння пуасона для векторного потенціалу. Векторний потенціал елемента струму. Вираження магнітного потоку через векторний потенціал. граничні умови на поверхні розділу двох магнітних середовищ. Закон Біо-Савара-Лапласа. Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле та індуктивність двопровідної лінії. Метод дзеркальних зображень. Аналогія магнітного поля з електростатичним. Закон Ампера.Тема 15

Змінне електромагнітне поле. Змінне електромагнітне поле. Рівняння Максвелла в комплексній формі. Вектор Пойнтінга. Теорема Умова- Пойнтінга. Плоска електромагнітна хвиля в провідному середовищі. Поширення плоскої електромагнітної хвилі в провідному напівпросторі. Магнітний поверхневий ефект. Електричний поверхневий ефект. Плоска електромагнітна хвиля в діелектрику. Випромінювання електромагнітних хвиль.
^ 2 Навчально методичне забезпечення дисципліни

1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки України iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи