Академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти icon

Академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти




НазваАкадемія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти
Сторінка2/4
Дата10.09.2012
Розмір0.6 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4

ВСТУП

^

Однією із умов входження України в єдину Європейську зону вищої освіти є реалізація системою вищої освіти ідей Болонського процесу.


З цією метою та відповідно до рішення Колегії МОНУ від 24 квітня 2003 р. в Україні був проведений педагогічний експеримент щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (далі КМСОНП) у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації.

Педагогічний експеримент проводився в два етапи: перший (2003-2004 рр.) – підготовчий та другий (2005-2008 рр.) – апробація експериментальних матеріалів на великому масиві учасників.

У педагогічному експерименті вищі навчальні заклади післядипломної педагогічної освіти участь не приймали, що пояснюється специфікою цілей та завдань їх функціонування.

В той же час аналіз результатів педагогічного експерименту в системі вищої освіти України показує доцільністю та можливістю впровадження КМСОНП у ВНЗ системи післядипломної педагогічної освіти (далі ППО).

Засадами для розробки цього Положення є:

 • Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України, затвердженої наказом МОНУ від 23.01.2004 р., № 49;

 • Наказ ректора УМО АПН України „Про проведення в ЦІППО УМО АПН України педагогічного експерименту щодо впровадження КМСОНП у систему підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти” від 04.11.2008 р., № 01-01/206.

При розробці цього положення враховано засади Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (далі - ECTS).


^ 1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ПОНЯТТЯ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ


У Положенні використано терміни, що подані у Законах України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. №2984-ІІІ та «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. №40-V, Державному класифікаторі професій ДК 003-95, Державному класифікаторі видів економічної діяльності ДК 009-96, Комплексі нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти (додаток №1 до наказу Міносвіти України від 31.07.98 р. №285 зі змінами та доповненнями, що введені розпорядженням Міністерства освіти і науки України від 05.03.2001 р. № 28-р) та введені нові терміни відповідно до цілей цього положення, а саме:

  • кредитно-модульна система організації навчального процесу — це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів);

  • заліковий кредит — це одиниця виміру навчального навантаження необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів;

  • модуль — це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу;

  • змістовий модуль — це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові.


 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


2.1. Мета та завдання КМСОНП.

Метою впровадження КМСОНП є підвищення якості курсової підготовки керівних і педагогічних кадрів освіти та забезпечення на цій основі необхідного рівня компетентності слухачів та престижності системи підвищення кваліфікації.


Основними завданнями КМСОНП у підвищенні кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти є:

 • адаптація ідей ECTS до системи підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти;

 • забезпечення підвищення кваліфікації слухачів відповідно до сучасних вимог до професій та їх особистісними запитами;

 • стимулювання слухачів до системної якісної самостійної роботи та досягнення високих показників у навчанні.


^ 2.2. Принципи впровадження

При впровадженні КМСОНП необхідно дотримуватися таких принципів:

 • системності: перехід від традиційної до КМСОНП вимагає модернізації основних елементів навчального процесу: змісту, форм і методів, технологій та ін. Механічні підходи неприпустимі;

 • порівняльної трудомісткості кредитів: труднощі засвоєння слухачами змісту різних кредитів повинні бути на одному рівні;

 • кредитності: декомпозиція змісту підвищення кваліфікації на відносно самостійні за навчальним навантаженням слухачів сегменти;

 • модульності: організація процесу оволодіння слухачем змістових модулів на підґрунті методів і прийомів, основним змістом яких є активна самостійна-творча пізнавальна діяльність слухача;

 • методичного консультування: наукове та навчально-методичне забезпечення діяльності учасників навчального процесу;

 • організаційної динамічності: забезпечення можливості корекції змісту підвищення кваліфікації з урахуванням динаміки соціального замовлення та потреб ринку праці;

 • гнучкості та партнерства: зміст і шляхи досягнення цілей підвищення кваліфікації повинні відповідати індивідуальним потребам і можливостям слухача, сприяти розвитку його особистості;

 • науковості та прогностичності: полягає у створенні стійких зв’язків змісту підвищення кваліфікації з результатами наукових досліджень;

 • технологічності та інноваційності: потребує використання ефективних педагогічних і інформаційних технологій, що сприяє якісному підвищенню кваліфікації слухачів;

 • діагностичності: забезпечення об’єктивності оцінювання рівня досягнення цілей підвищення кваліфікації та її успішності.


^ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

1   2   3   4

Схожі:

Академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти iconНаціональна академія педагогічних наук україни двнз «університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Київ) Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників
«психолого-педагогічне забезпечення модернізації післядипломної педагогічної освіти в умовах змін»
Академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти iconПедагогічної освіти інститут відкритої освіт
...
Академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти iconНаціональна академія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Інститут менеджменту та психології Кафедра загальної та практичної психології
Науково-виробничої практики (стажування) студентів галузі знань 0301 соціально-політичні науки зі спеціальності 03010201 "Психологія"...
Академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти iconАкадемія педагогічних наук україни
Про випускну роботу слухача курсів підвищення кваліфікації університету менеджменту освіти
Академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти iconАкадемія педагогічних наук України Університет менеджменту освіти Факультет менеджменту та психології Кафедра педагогіки вищої школи та прикладної психології
Положення затверджене рішенням кафедри педагогіки вищої школи та прикладної психології
Академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти iconЦентральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти
План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних І науково-педагогічних кадрів освіти на 2011 рік: відомче вид. — К.: Держ...
Академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних І науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік
План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів освіти на 2013 рік: відомче вид. — К. Держ...
Академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна академія педагогічних наук україни національний університет «києво-могилянська академія» національний
Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні, Європі та світі
Академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти iconПерше інформаційне повідомлення міністерство освіти І науки України Національний університет кораблебудування Міністерство промислової політики України Національна Академія наук України Академія наук суднобудування України Міжнародна академія морських наук,
Перша Міжнародна науково-технічна конференція «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці»
Академія педагогічних наук україни університет менеджменту освіти iconНаціональна академія педагогічних наук України
Бібік Надія Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, академік напн україни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи