Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти icon

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Скачати 298.44 Kb.
НазваЦентральний інститут післядипломної педагогічної освіти
Дата10.09.2012
Розмір298.44 Kb.
ТипДиплом
1. /6_metod_dochkil.docЦентральний інститут післядипломної педагогічної освіти


АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Кафедра теорії та методики післядипломної освіти

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


підвищення кваліфікації методистів районних (міських) методичних кабінетів з дошкільної освіти

за очно-дистанційною формою навчання


Київ – 2006

Пояснювальна запискаОсновна мета курсів підвищення кваліфікації методистів районних (міських) методичних кабінетів з дошкільної освіти   сформувати у слухачів основні знання і уміння спеціаліста методичної служби району (міста).

Зміст їх професійної підготовки зумовлений тенденціями розвитку сучасної освіти, системи післядипломної педагогічної освіти та визначеними вимогами професійно-кваліфікаційної характеристики.

Навчально-тематичний план складений відповідно до вимог організації підвищення кваліфікації спеціалістів за очно-дистанційною формою навчання, має модульну структуру і реалізується в три етапи.

Перший етап   організаційно-настановний   з 13.02. по 18.02.2006 р. (54 години). Основними завданнями настановної сесії є підготовка слухачів до активної самостійної навчальної діяльності, в тому числі розвиток методів до професійного вдосконалення, забезпечення організаційно-методичних умов навчання на дистанційному етапі, корекція та прогнозування розвитку особистості слухачів у період підвищення кваліфікації на основі особистісно орієнтованого підходу, розширення системи знань спеціаліста та ін.

Такими шляхами і засобами розв΄язання цих завдань є переважно практична спрямованість процесу навчання з використанням сучасних педагогічних технологій, діалогічного і дистанційного підходів та підготовлений для дистанційного етапу науково-методичний, навчальний комплекс.

Другий етап – дистанційний   з 20.02. по 09.09.2006 року. Для забезпечення організації самостійної роботи слухачів передбачено консультації, поточний контроль (тестування дистанційне) та науково-методичний і навчальний комплекс, який містить професійні вимоги, програми основних тем, завдання для навчального практикуму, тематику атестаційних робіт та інше.

Третій етап   заліковий, очний   з 11.09.–16.09.2006 р. (54 години). Його основними завданнями є узагальнена система знань та умінь, оцінювання їх рівня, тобто результативність системи підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання. Тому передбачено низку підсумкових форм роботи, таких як: конференція з обміну досвіду роботи, вихідне тестування, залікове заняття, звіт про виконані завдання та захист атестаційних робіт.

Навчально-тематичний план

організаційно-настановної сесії підвищення кваліфікації методистів районних (міських)

методичних кабінетів з дошкільної освіти І-й етап

Форма навчання – очна
Зміст

Загальна кількість год.

Лекції

Семінари

Практ. заняття, виїзні, інструкт. заняття

Ділові, рольові ігри, тренінги.

“Круглі” столи, тем. дис., конференції

Спецкурси, консул.

КонтрольВикладачі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Блок соціально-гуманітарних модулів

1. Філософія і соціологія освіти. Українознавство. Ділова українська мова
1.1. Сучасні тенденції в теорії і практиці виховання

2

2


2. Нормативно-правове забезпечення діяльності закладів освіти
2.1. Нормативно-правове забезпечення діяльності навчальних закладів

22
3. Економіка освіти
3.1. Моніторинг освітніх послуг

2

2


4. Відкрита освіта і дистанційне навчання
4.1. Розвиток і функціонування системи відкритої освіти в контексті євроінтеграції та Болонського процесу

2

2


4.2. Дистанційне навчання в післядипломній освіті: стан та перспективи

2

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Блок професійно орієнтованих та фахових модулів

Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу у початковій школі
Особистісно орієнтований підхід до навчання

2

2


Розвиток дитини раннього віку за програмою „Зернятко” та впровадження технологій „Росток”

22
Програмно-методичне забезпечення діяльності дошкільного закладу

22
Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу у початковій школі
Інноваційні технології в дошкільній освіті

22
Концепція розвитку дошкільної освіти

44
Психологія освітнього менеджменту
Психологічні особливості педагогічних працівників та їх функціонування діяльності методиста

2

2


Управління системою підвищення кваліфікації
Моніторинг діяльності дошкільного закладу

2

2


Інформаційні і комунікаційні технології1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Роль інформаційних технологій

22
Система обробки текстової документації на базі програмного проекту

22
Новітні підходи до управління навчальним закладом
Моніторинг управлінської діяльності

22
Спецкурси

12
12Консультації

2
2Блок заходів з організації, контролю та атестації

Інструктивно-методичне заняття

624Вхідний контроль

22
Разом

54

4
14
16

18

2


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

дистанційного етапу навчання підвищення кваліфікації методистів районних (міських)

методичних кабінетів з дошкільної освіти ІІ етап

Форма навчання: дистанційна


Зміст

Види занять і кількість годинВикладачі

Загальна кількість годин

Самостійна робота

Інтернет-семінар, (чат)

Контроль

1

2

3

4

5

6

Блок соціально-гуманітарних модулів

1. Філософія і соціологія освіти. Українознавство. Ділова українська мова
1.1. Сучасні тенденції в теорії і практиці виховання

2

2


2. Безпека життєдіяльності та екологія
2.1. БЖД та екологія

2

2


3. Нормативно-правове забезпечення діяльності закладів освіти
3.1. Нормативно-правове забезпечення діяльності навчальних закладів

2

2


4. Економіка освіти
4.1. Моніторинг освітніх послуг

2

2


5. Відкрита освіта і дистанційне навчання
5.1. Дистанційне навчання

2

2


5.2. Розвиток і функціонування систем підвищення відкритої освіти в Україні і за кордоном

2

2


Блок професійно орієнтованих та фахових модулів

6. Сутність і зміст діяльності методичного працівника
6.1. Видавнича діяльність методичного кабінету

3

3


6.2. Інноваційно-методична діяльність методичного кабінету

2

2

1

2

3

4

5

6

6.4. Розвиток творчості педагогів

2

2


7. Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу у початковій школі
7.1. Особистісно орієнтований підхід до навчання

2

2


7.2. Розвиток дитини раннього віку за програмою „Зернятко” та впровадження технологій „Росток”

2

2


7..3. Програмно-методичне забезпечення діяльності дошкільного закладу

2

2


7.4. Інноваційні технології в дошкільній освіті

2

2


7..5. Концепція розвитку дошкільної освіти

2

2


8. Психологія освітнього менеджменту
8.1. Психологічні особливості педагогічних працівників та їх врахування діяльності методиста

2

2


8.2. Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості школяра

2

2


9. .Управління системою підвищення кваліфікації
9.1. Зовнішнє оцінювання дошкільного закладу

2

2


10. Інформаційні і комунікаційні технології
10.1. Роль інформаційних технологій

2

2


10.2. Система обробки текстової документації на базі програмного проекту

2

2


11. Моніторинг управлінської діяльності

2

2


12. Інтернет-семінар

3
313. Написання атестаційних (випускних творчих) робіт

36

36


14. Навчальний практикум

18

18


Блок заходів з організації, контролю та атестації

Поточний контроль

1010
Разом

108
3

10

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

залікової сесії дистанційного етапу навчання підвищення кваліфікації методистів районних (міських)
методичних кабінетів з дошкільної освіти ІІІ етап


Форма навчання: очна


Зміст

Види занять і кількість годин

Викладачі

Загальна кількість год.

Лекції

Семінари

Практ. виїзні, інстр.метод. заняття

Діл. та рол. ігри, тренінги

“Круглі столи”, тем. диск., конференції

Спецкурси

консультації

Контроль

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Блок соціально-гуманітарних модулів

1. Філософія і соціологія освіти. Українознавство. Ділова українська мова
1.1. Сучасні тенденції в теорії і практиці виховання

2

2


2. Безпека життєдіяльності та екологія
2.1. БЖД та екологія

2

2


3. Нормативно-правове забезпечення діяльності закладів освіти
3.1. Нормативно-правове забезпечення діяльності навчальних закладів

22
4. Відкрита освіта і дистанційне навчання
Блок професійно орієнтованих та фахових модулів

5. Сутність і зміст діяльності методичного працівника
5.1. Видавнича діяльність методичного кабінету

2
25.2. Інноваційно-методична діяльність методичного кабінету

2

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.3. Розвиток творчості педагогів

2

2


6. Організаційно-методичне забезпечення навчального процесу в початковій школі
6.1. Особистісно орієнтований підхід до навчання

2

2


6.2. Розвиток дитини раннього віку за програмою „Зернятко” та впровадження технологій „Росток”

22
6.3. Програмно-методичне забезпечення діяльності дошкільного закладу

22
6.4. Інноваційні технології в дошкільній освіті

22
7. Психологія освітнього менеджменту
7.1. Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості школяра

2

2


8. Новітні підходи до управління навчальним закладом
8.1. Інноваційний менеджмент

2

2


9. Спецкурси

12
1210. Консультації

2

2


Блок заходів з організації, контролю та атестації

1. Інструктивно-методичне заняття

6242. Конференція з обміну досвідом

4

4


3. Вихідний контроль

22
4. Комплексний залік

22
5. Захист атестаційних робіт, звітів про практикум

22
Разом

54

2

4

4

18

20

18

6


Схожі:

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти iconНаціональна академія педагогічних наук україни двнз «університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти (м. Київ) Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників
«психолого-педагогічне забезпечення модернізації післядипломної педагогічної освіти в умовах змін»
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти iconПедагогічної освіти інститут відкритої освіт
...
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти iconЦентральний інститут післядипломної педагогічної освіти інститут відкритої освіти
План-графік підвищення кваліфікації керівних, педагогічних І науково-педагогічних кадрів освіти на 2011 рік: відомче вид. — К.: Держ...
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних І науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів
Університет менеджменту освіти центральний інститут післядипломної педагогічної освіти план-графік
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти iconПлан-графік підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів освіти на 2010 рік Частина ІІ київ – 2010
Університет менеджменту освіти центральний інститут післядипломної педагогічної освіти план-графік
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти iconУправління освіти І науки, молоді та спорту Сумської облдержадміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ-ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від 29....
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти iconУправління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Н. П. Ганжою, методистом початкового навчання Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти iconЧернівецький інститут післядипломної педагогічної освіти
П. В. Осколов, В. Ф. Федорак, Н.І. Черкач Короткий нарис історії Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти....
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти iconМіністерство освіти І науки україни управління освіти І науки сумської облдержадміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти каталог
Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти iconУправління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації Комунальна установа Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Рекомендовано вченою радою Комунального закладу Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Протокол №10 від...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи