Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні icon

Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні
НазваПрограма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні
Сторінка3/5
Дата26.03.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5
^

5.1. ООН У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН (ІСТОРІЯ, СТРУКТУРА, ДІЯЛЬНІСТЬ).


Історія утворення та основні етапи діяльності Організації Об’єднаних Націй.

Статут ООН. Цілі та принципи ООН. Структура ООН. Головні органи та їх повноваження. Генеральна Асамблея ООН. Рада Безпеки ООН та її компетенція. Економічна та Соціальна Рада (ЕКОСОР). Рада з опіки. Рада ООН з прав людини. Секретаріат та Генеральний Секретар ООН. Міжнародний Суд ООН.

Спеціальні установи ООН. Міжнародний валютний фонд (МВФ). Міжнародний банк реконструкцій та розвитку (МБРР). Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). ЮНЕСКО та інші спеціалізовані організації ООН

Миротворча діяльність ООН. Нові форми діяльності ООН: превентивна дипломатія, організація спостережень за перемир’ям, гуманітарні операції тощо.

Основні напрямки реформування ООН та позиції різних країн.

Україна як країна засновниця ООН. Діяльність представництва УРСР в ООН (1945-1991 рр.). Розширення участі України у діяльності ООН та організацій системи ООН (1991-2003 рр.). Проблеми реформування ООН та Україна.


^ 5.2. НАТО (ІСТОРІЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ, ЕВОЛЮЦІЯ) ПРОЦЕС ПОШИРЕННЯ НАТО НА СХІД

Причини, передумови та процес утворення НАТО. Статут Північно-Атлантичного Союзу: основні положення. Внутрішня структура НАТО: політичні та військові інститути. Діяльність альянсу в умовах конфронтації та “холодної війни”(1949-1990 рр.). Протиріччя між членами НАТО.

Початок та умови процесу реформування НАТО. Нова стратегічна концепція НАТО та утворення нових структур. “Рада Північноатлантичного співробітництва” (РПАС), програма “Партнерство заради миру” (ПМЗ), “ Рада Євроатлантичного партнерства”(РЄАП): цілі, принципи, форми діяльності.

Процес поширення НАТО на Схід та позиція України.

Діяльність НАТО у 1990-2003 рр. на Балканах. Основні рішення Вашингтонського самміту НАТО (1999 р.). Роль НАТО у ХХІ ст.: стратегії та механізми.

Україна і НАТО. Хартія про особливі партнерські стосунки між Україною і НАТО: основні положення. Напрямки взаємодії України та НАТО. Перспективи вступу України до НАТО.


^ 5.3. ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Панєвропейський рух: основні ідеї та принципи. Початок інтеграційних процесів у Західній Європі після Другої світової війни.

Утворення першої регіональної міжнародної організації в Європі – Ради Європи (1949 р.). Цілі, структура, основні напрямки, форми діяльності.

Приєднання України до Ради Європи. Діяльність РЄ в Україні. Питання відповідності політичних та правових реформ в Україні принципам РЄ.

Бенілюкс (1958 р.).Цілі, структура, діяльність.

Західноєвропейський союз ( 1954 р.). Цілі, структура. Роль ЗЕС у системі європейської безпеки. Пітерсберзька (1992 р.) та Люксембурзька (1993 р.) декларації про відносини ЗЄС та НАТО.

Формування субрегіонального співробітництва в Європі. Роль міжнародних організацій у реформаційних процесах країн Центральної та Східної Європи. Центральноєвропейська ініціатива. Історія утворення та структура. Перетворення регіону ЦСЄ в зону вільну від ядерної зброї. Вишеградська група: цілі та завдання політико-економічної співпраці. Утворення зони Чорноморського співробітництва. Основні напрямки співпраці причорноморських країн. Рада держав Балтійського моря: структура та основні напрямки діяльності.

Україна та субрегіональні організації.


^ 5.4. ОРГАНІЗАЦІЯ З БЕЗПЕКИ І СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ (ОБСЄ).

Підготовка та проведення загальноєвропейської наради з питань співробітництва і безпеки в Європі. Заключний Акт Наради в Гельсінкі (1975 р.): зміст та вплив на міжнародні відносини. Діяльність НБСЄ в роки “холодної війни”.

Трансформація НБСЄ та утворення регіональної організації з наради з питань співробітництва і безпеки в Європі – ОБСЄ. Паризька хартія для нової Європи. Цілі та принципи ОБСЄ. Структура та інститути. Механізм та діяльність. Роль ОБСЄ в системі європейської безпеки.

Україна в ОБСЄ. Міжнародні ініціативи України щодо створення європейської системи безпеки.


^ 5.5. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ (ЄС) ТА ЙОГО СТРУКТУРА

“План Шумана” і утворення Європейського об’єднання вугілля і сталі. Римські угоди 1957 р.: утворення Європейського співтовариства з атомної енергетики (Євроатом) та Європейського економічного співтовариства (ЄЕС). Європейська асоціація вільної торгівлі ЄАВТ (1960 р.). Утворення Спільного ринку (1967 р.).Початок формування економічного та валютного союзу і створення на його базі політичних інститутів - Європейської ради (1974 р.), Європейського парламенту(1978 р.).

Єдиний Європейський Акт (1986 р.):завершення утворення господарського простору, початок співпраці в галузі міжнародної політики та безпеки, розробка механізму зовнішньополітичної координації держав Спільного ринку.

Маастріхські угоди (1992 р.) про політичний, економічний , валютний союз держав-членів ЄС. Договір про Європейський Союз. Цілі, принципи, напрямки інтеграції в ЄС. Інститути ЄС: Європейська рада, Європейський парламент, Європейська Комісія, Європейський суд. Їх повноваження та механізм прийняття рішень. Розвиток інтеграційних процесів в ЄС: Політика ЄС в галузі вільного пересування громадян, капіталу, послуг. Спільна торгівельна політика. Угода між ЄС та ЄАВТ про утворення “Європейського економічного простору” (ЄЕП) - 1993 р.

Утворення Європейського валютного союзу (ЄВС). Європейська система центральних банків (ЄСЦБ), Європейський центральний банк (ЄЦБ), Європейський інвестиційний банк.

Співпраця в галузі правової та внутрішньої політики. Запровадження громадянства ЄС.

Амстердамський договір (1997 р.) про внесення змін та доповнень у Договір про ЄС.

Спільна зовнішня політика та політика в галузі безпеки (СЗПБ). Рішення Гельсінської та Кьольнської сесії Ради Європи (1999 р.). Декларація про зміцнення спільної європейської політики в галузі безпеки і оборони – узгодження протистояння між США та ЄС з питань оборони та безпеки. Запровадження інституту Генерального Секретаря Ради Європи та Верховного представника з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки ЄС та Тимчасового комітету з питань політики й безпеки (2000 p.).

Формування східної політики ЄС після закінчення “холодної війни”. Заснування Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Цілі, Структура, діяльність. ЄБРР і Україна.

Положення про асоційоване членство країн ЦСЄ. Укладання “Європейських угод”. Рішення Копенгагенського самміту ЄС (21 –22 червня 1993 р.) щодо умов та критеріїв, за якими країни ЦСЄ можуть стати членами ЄС. Біла книга «Підготовка асоційованих держав Центральної та Східної Європи до інтеграції на внутрішній ринок Європейського Союзу» (1995 р.).

Початок переговорного процесу та приєднання країн Центральної та Східної Європи до ЄС. Останні розширення ЄС в 2004 і 2007 рр.

Європейський конвент 2003-2004 рр. прийняття конституційного договору та проблеми його ратифікації.

Україна та ЄС. Договір про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС (червень 1994 р.). Тимчасова угода між Україною та ЄС.( червень 1995 р.). Стан та перспективи інтеграції України в ЄС.


^ 5.6. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОМУ РЕГІОНУ

Асоціація держав Південно-Східної Азії - АСЕАН (1967 р.). Структура, характер, історія утворення.

Міжнародні організації й угрупування в АТР. АНЗЮС Пакт (1951р.). Комісія для країн Південної частини Тихого океану – КПТО (1947р.). Азіатський банк розвитку. (1966 р.). Тихоокеанська конференція з економічної співпраці – ТКЕС (1980 р.). Тихоокеанська економічна рада – ТЕР (1980 р.). Східно-Азіатська економічна нарада – САЕН (1990 р.).

Поглиблення та розширення інтеграційних процесів у регіоні. Вступ нових країн до регіональних міжнародних організацій. Посилення ролі Японії, Китаю, США у регіональному співробітництві.

Азіатсько-тихоокеанське економічне співтовариство -АТЕС (1989 р.). Плани щодо утворення зони вільної торгівлі в АТР. Ванкуверський самміт АТЕК (1999 р.) та розробка нової стратегії в умовах фінансової кризи.

Реформування та зміщення діяльності міжнародних організацій в АТР.


^ 5.7. РЕГІОНАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ (АФРИКА, АМЕРИКА, АРАБСЬКИЙ СВІТ)

Організація Американських держав (ОАД). Історія утворення, членство, структура, цілі та завдання.

Історія утворення, членство, структура, цілі та завдання Організації Африканської єдності (ОАЄ). Трансформація ОАЄ в Африканський Союз (АС). Проблеми розвитку Афросоюзу.

Ліга арабських держав(ЛАД): історія, характер, членство, структура, цілі та завдання.

Характеристика діяльності ОАД, ОАЄ, ЛАД у сучасних міжнародних відносинах.


ІІ. КРИТЕРІЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ


Критерії оцінювання. Рівень знань та практичних навичок абітурієнтів на освітньо-професійні програми спеціаліста та магістра оцінюється приймальною комісією за результатами письмового екзамену. Екзаменаційний білет містить 5 завдань, які відображають зміст усіх поданих вище модулів.

Тривалість екзамену – 4 навчальні години.

Згідно з встановленою системою оцінювання екзаменаційних завдань зі спеціальності «Міжнародні відносини», кожне питання оцінюється за шкалою балів від 0 до 20. Тобто, максимальний бал за 5 завдань фахового вступного екзамену зі спеціальності «Міжнародні відносини» складає 100 балів.


Для оцінювання рівня відповіді використовуються такі критерії:


20 - 18 балів або оцінка «відмінно» виставляється за:

 • повне розкриття усіх питань тесту;

 • змістовний та логічний виклад матеріалу;

 • максимальне дотримання хронології подій і явищ;

 • вміння давати вичерпну характеристику джерелам щодо предмету, їх ролі і місцю в сучасному процесі;

 • вміння аналізувати матеріал, робити аргументовані висновки, розкривати зв’язок історичного минулого й сьогодення, враховуючи контекст світових тенденцій розвитку питання;

 • змістовні відповіді на додаткові запитання.


17 - 14 балів або оцінка «добре» виставляється за:

 • повне розкриття усіх питань тесту;

 • змістовний та логічний виклад матеріалу;

 • дотримання хронології подій і явищ;

 • вміння дати характеристику питань, їх ролі і місцю в сучасному процесі;

 • вміння робити аргументовані висновки.


13 - 11 балів або оцінка «задовільно» виставляється за:

 • неповне розкриття питань тесту;

 • певні знання хронології, подій та явищ дисципліни.


10 - 0 балів або оцінка «незадовільно» ставиться:

 • коли студент неспроможний давати правильні відповіді з матеріалу програми, допускає грубі помилки в оцінці тих чи інших подій, явищ з питань, які відносяться до предмету.

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

за шкалою КГІ

Оцінка за національною шкалою

A

90 – 100

5 (відмінно)

B

82 – 89

4 (добре)

C

75 – 81

D

67 – 74

3 (задовільно)

E

51 – 66

F, FX

0 – 50

2 (незадовільно)


Якщо абітурієнт не проходить за конкурсом на навчання по програмі магістра за спеціальністю «Міжнародні відносини», але набрав більше 50 балів, то він має право брати участь у конкурсі на навчання по програмі спеціаліста.

У випадку, якщо абітурієнт за результатами екзамену набрав менше критичного рівня – 51 балу, йому виставляється оцінка «незадовільно» і він не може претендувати на місце в магістратурі або навчання по програмі спеціаліста за спеціальністю «Міжнародні відносини».


ІІІ. ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ДО КОМПЛЕКСНОГО ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ 1. Місце теорії міжнародних відносин у системі суспільних наук.

 2. Предмет, об’єкт, функції теорії міжнародних відносин.

 3. Методи досліджень міжнародних відносин.

 4. Політичний реалізм (Н. Макіавеллі, Т. Гоббс, Р. Арон, Г. Моргентау та ін.).

 5. Політичний ідеалізм (І. Кант, Дж. Бентам та ін.).

 6. Неореалізм та неолібералізм у міжнародних відносинах.

 7. Світосистемна теорія.

 8. Біхевіоризм як напрям у міжнародних відносинах.

 9. Теорія інтеграції.

 10. Постмодернізм в теорії міжнародних відносин.

 11. Світовий та міжнародний порядок.

 12. Процеси глобалізації та регіоналізації у міжнародних відносинах.

 13. Дилема суб’єктності у теорії міжнародних відносин.

 14. Поняття та категорії теорії міжнародних відносин.

 15. Модернізм в концепціях Д. Зінгера та Д. Істона.

 16. Вплив геополітику на процес становлення теорії міжнародних відносин.

 17. Цивілізаційні теорії А. Тойнбі та С. Хантінгтона.

 18. Марксистські та неомарксистські теорії міжнародних відносин.

 19. Поняття “стабільності” та “нестабільності” в теорії міжнародних відносин.

 20. Французька школа міжнародних відносин.

 21. Транснаціоналізм як науковий напрям у міжнародних відносинах.

 22. Полемологія: основні положення.

 23. Геополітичні теорії З. Бжезинського.

 24. Теорія турбулентності Дж. Розенау.

 25. Дослідження миру та теорія конфліктів.

 26. Теорія міжнародного середовища.

 27. Типологія міжнародних систем.

 28. Використання синергетичної методології в дослідженні міжнародних відносин.

 29. Безпека як якість системи.

 30. Глобалізм, мондіалізм та неомондіалізм.

 31. Характерні риси Вестфальської системи міжнародних відносин.

 32. Місце і роль англійської революції середини ХVІІ ст.. у міжнародних відносинах.

 33. Зовнішня політика Англії часів Олівера Кромвеля (ХVІІ ст..).

 34. Причини і наслідки війни за іспанську спадщину (поч.. ХVІІІ ст..).

 35. Північна війна (1700 – 1721 рр.).

 36. Війна за австрійську спадщину (1740 – 1748 рр.).

 37. Семилітня війна (1756 – 1763 рр.): витоки і результати.

 38. Боротьба англійських колоній у Північній Америці за незалежність. Проголошення США (1776р.).

 39. Початок Великої Французької революції 1789р. Перша антифранцузька коаліція.

 40. Зовнішня політика Франції часів Директорії і Консульства. Політична постать Наполеона.

 41. Початок формування Антанти. Угоди Росії і Франції 1891 – 1893 рр.

 42. Японо-китайська війна 1894 – 1895 рр. Симокосекський мир.

 43. Завершення поділу світу і початок боротьби за його переділ (кін. ХІХ – поч.. ХХ ст..).

 44. Напад Німеччини на СРСР 22 червня 1941р. і початок утворення антигітлерівської коаліції.

 45. Завершення створення антигітлерівської коаліції. Питання про відкриття «другого фронту» в Європі в 1942р.

 46. Завершення процесу утворення військово-політичного блоку Антанти (1904 – 1907 рр.).

 47. Початок війни на Тихому океані та вступ у війну США (грудень 1941р.).

 48. Міжнародні наслідки російсько-японської війни 1904 – 1905 рр. Портсмутський мирний договір.

 49. Міжсоюзницькі відносини держав антигітлерівської коаліції в 1943р.

 50. Причини і наслідки марокканських криз 1905, 1908, 1911 рр.

 51. Розпад СРСР. Припинення «холодної війни». Корінні зміни в міжнародному становищі.

 52. США в анти терористичній коаліції (поч.. ХХІ ст.).

 53. Нова роль ООН на зламі ХХ – ХХІ ст. Миротворча діяльність.

 54. Радянська інтервенція в Афганістані (1979 – 1989 рр.) та її наслідки.

 55. Основні напрямки зовнішньої політики України в 1991 – 2009 рр.

 56. Міжнародні відносини та зовнішня політика держав в 1975 – 1978 рр. Загальноєвропейська нарада. Гельсінський Заключний акт.

 57. Початок Другої світової війни, її характер. Суть «дивної війни» на Заході.

 58. Післявоєнне мирне врегулювання в Європі. Паризька мирна конференція 1946р. Дунайська конференція. Німецьке питання.

 59. Розширення німецької агресії в Європі. Міжнародні наслідки капітуляції Франції (1940р.).

 60. Міжнародні відносини та зовнішня політика держав у 1981 – 1984 рр. Кінець «ери Брежнєва».

 61. Головні положення теорії “узгодження волі держав”

 62. Джерела міжнародного права

 63. Міжнародний договір як джерело міжнародного права

 64. Міжнародний звичай як специфічне джерело міжнародного права

 65. Юридично обов’язкові резолюції міжнародних організацій у співвідношенні з поняттям джерел міжнародного права

 66. Правосуб’єктність міжнародних організацій

 67. Поняття та значення принципів МП

 68. Зміст міжнародно-правового принципу мирного співіснування

 69. Зміст міжнародно-правового принципу незастосування сили або погрози силою

 70. Зміст міжнародно-правового принципу територіальної цілісності держав

 71. Зміст міжнародно-правового принципу непорушності кордонів

 72. Зміст міжнародно-правового принципу суверенної рівності держав та самовизначення націй

 73. Зміст міжнародно-правового принципу поваги до прав людини та громадянина

 74. Зміст міжнародно-правового принципу добросовісного виконання міжнародно-правових зобов’язань (принципи “домовленості мають виконуватися”)

 75. Міжнародні правопорушення та міжнародна відповідальність

 76. Громадянство. Конституція України про набуття та позбавлення громадянства України

 77. Правовий статус іноземців в Україні

 78. Міжнародні інститути з захисту прав людини та громадянина

 79. Поняття території та кордону в міжнародному праві

 80. Правовий режим континентального шельфу та проблема двухсотмільної економічної зони

 81. Біженці й переміщені особи.

 82. Санкції й контр міри.

 83. Основні відмінності сучасного міжнародного права від класичного міжнародного права

 84. Міжнародне та конституційне право.

 85. Основні елементи системи міжнародного права.

 86. Поняття території і її види.

 87. Територіальне верховенство держави (ознаки)

 88. Дипломатичний захист і його правові рамки.

 89. Правосуб’єктність і її основні елементи.

 90. Місце і роль сучасного МП у правосвідомості світового співтовариства.

 91. Загальні поняття "міжнародні відносини", "зовнішня політика", "дипломатія" і "дипломатична служба".

 92. Три етапи історії сучасної (класичної) дипломатії. Їх характеристика.

 93. Загальна характеристика державних органів зовнішніх зносин. Міжнародно-правові документи та юридично-правові акти України, що регламентують їх діяльність.

 94. Характеристика центральних органів зовнішніх зносин держави. Їх зовнішньополітичні функції.

 95. Закордонні державні органи зовнішніх зносин – постійні і тимчасові. Їх характеристика.

 96. Постійне дипломатичне представництво за кордоном, його структура та персонал. Глава дипломатичного представництва.

 97. Функції дипломатичного представництва, їх характеристика.

 98. Класи і ранги дипломатичних агентів.

 99. Процес встановлення дипломатичних відносин між державами та призначення глави дипломатичного представництва. Припинення діяльності дипломатичних представництв.

 100. Основне призначення, структура, процедура вручення Вірчих грамот.

 101. Функції консульських установ.

 102. Консульські привілеї та імунітети.

 103. Загальне поняття сучасного дипломатичного листування, його роль у міжнародних відносинах.

 104. Види дипломатичних документів та вимоги до них.

 105. Вербальна нота як найпоширеніший документ дипломатичного листування.

 106. Особиста нота та її характеристика.

 107. Пам'ятна записка та її характеристика.

 108. Меморандум як вид дипломатичного документу.

 109. Приватні листи напівофіційного характеру та вимоги до них.

 110. Особисте послання як вид дипломатичного документу.

 111. Положення про дипломатичний паспорт України (затверджено Указом Президента України від 26 лютого 1998 р.).

 112. Положення про службовий паспорт України (затверджено Указом Президента України від 26 лютого 1998 р.).

 113. Правила оформлення візових документів для в'їзду в Україну (затверджено Постановою Кабінету міністрів України від 20 лютого 1999 р.).

 114. Положення про нештатних (почесних) консулів України від 17 лютого 1997 р.

 115. Положення про порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних та іноземних організацій в Україні (1997 р.).

 116. Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів та мотоколясок (1998 р.).

 117. Основні тенденції розвитку дипломатичних привілеїв та імунітетів на сучасному етапі.

 118. Повноваження, які мають Президент України, Прем'єр-міністр та міністр закордонних справ України в галузі здійснення зовнішньої політики.

 119. Закон України "Про дипломатичну службу" від 20.09.2001 р.

 120. Дипломатичний корпус України та його характеристика.

 121. Міжнародні організації в системі міжнародних відносин

 122. Класифікація міжнародних організацій.

 123. Загальні та спеціальні принципи діяльності міжнародних організацій

 124. Право міжнародних організацій

 125. Привілеї та імунітет персоналу постійних представництв при міжнародних організаціях

 126. Способи прийняття рішень в міжнародних організаціях

 127. Функціонально-організаційна структура міжнародних організацій

 128. Історія утворення. Організація Об’єднаних Націй.

 129. Цілі та принципи ООН.

 130. Структура ООН

 131. Україна та ЄС.

 132. Вибори до Європарламенту 2009 року

 133. Європейський банк Реконструкцій та Розвитку. Цілі та діяльність.

 134. Західноєвропейський союз та його роль у системі європейської безпеки.

 135. Відносини ЗЄС та НАТО.

 136. Рада Європи: цілі, структура, діяльність.

 137. Європейський суд з прав людини

 138. Україна і Рада Європи.

 139. Історія утворення НБСЄ. Гельсінський Заключний Акт 1975 р.

 140. Цілі та принципи ОБСЄ

 141. Історія утворення Північноатлантичного Союзу.

 142. Членство та структура НАТО.

 143. Еволюція Північно-Атлантичного Союзу у зв’язку з закінченням “холодної війни”.

 144. Процес поширення НАТО на Схід.

 145. Україна і НАТО.

 146. Хартія про особливі партнерські стосунки між Україною і НАТО.

 147. Історія утворення Організації Американських держав (ОАД).

 148. Членство в ОАД та її структура.

 149. Напрямки діяльності ОАД.

 150. Історія утворення Організації африканської єдності.^ ІV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1   2   3   4   5

Схожі:

Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні iconДата Група Мв-5 Група ммв Пн
Міжнародні відносини спеціальності 03020101 на період сесії з 20. 05. 2013 р до 02. 06. 2013 р
Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні iconПрограма вступного іспиту з історії філософії Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, Спеціальність 03020101 «філософія» вступ
В загальній системі підготовки магістрів зі спеціальності «філософія» знання з історії філософії забезпечують необхідну ґрунтовну...
Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні iconОкр магістра 03020101 Міжнародні відносини
Висока професійна компетенція магістра в сфері міжнародних відносин забезпечується його ґрунтовною теоретичною підготовкою І практичними...
Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні iconПояснювальна записка програма вступного екзамену з географії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра розроблена
Програма вступного екзамену з географії включає всі розділи програмних курсів з географії відповідно до стандартного та академічного...
Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні iconЗміст пояснювальна записка зміст вступного екзамену в розрізі тем критерії оцінювання вступного екзамену з математики пояснювальна записка
Програма вступного екзамену з математики для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої...
Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для зарахування на навчання за окр «магістр» для спеціальностей напрямів
Окр «магістр» для спеціальностей напрямів 050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та 050101 Комп’ютерні науки
Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для зарахування на навчання за окр «магістр» для спеціальностей напрямів
...
Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для зарахування на навчання за окр «магістр» для спеціальностей напрямів
...
Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні iconПрограма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем " спеціаліст ", " магістр"
Програма вступного екзамену містить найважливіші питання з навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки й дисциплін...
Програма вступного екзамену зі спеціальностей 03020101 03020101 Міжнародні iconПрограма вступного фахового випробування
Визначення даного вступного екзамену обумовлене необхідністю перевірки рівня професійної психолого-педагогічної підготовки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи