Навчальний посібник для студ вищих мед навч закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / П. С. Назар. Київ : тов \"Видавництво \"Сталь\", 2012. 672 с icon

Навчальний посібник для студ вищих мед навч закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / П. С. Назар. Київ : тов "Видавництво "Сталь", 2012. 672 с
Скачати 132.04 Kb.
НазваНавчальний посібник для студ вищих мед навч закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / П. С. Назар. Київ : тов "Видавництво "Сталь", 2012. 672 с
Дата12.06.2013
Розмір132.04 Kb.
ТипНавчальний посібник

www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ
БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ТРАВЕНЬ 2013 РОКУ


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


5

А76

Апанасенко, Г. Л. Санологія (медичні аспекти валеології) : підручник для лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти вищих навчальних медичних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації / Г. Л. Апанасенко, Л. А. Попова, А. В. Магльований. – Київ ; Львів : ПП "Кварт", 2011. – 304 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

В75

Воронін, Д. М. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Д. М. Воронін, Є. О. Павлюк. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 144 с. – Лист МОНМСУ № 1/11-10330 від 8.11. 2011 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

Н19

Назар, П. С. Найпоширеніші захворювання внутрішніх органів (з позиції клінічної фізіології) : курс лекцій : навчальний посібник для студ. вищих мед. навч. закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / П. С. Назар. – Київ : ТОВ "Видавництво "Сталь", 2012. – 672 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Н19

Назар, П. С. Прикладна імунологія : навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів IV рівня акредитації / П. С. Назар, О. О. Шевченко. – Київ : ТОВ "Видавництво "Сталь", 2013. – 626 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


5

С24

Свитко, Е. В. Практическая детоксикация: чистим организм / Е. В. Свитко. – Киев : Пресса Украины, 2010. – 128 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

С59

Соколова, Н. Г. Физиотерапия : учебник для студентов образовательных учреждений среднего проф. образования / Н. Г. Соколова, Т. В. Соколова. – 7-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 352 с. : ил. – (Медицина).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

^ СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА


63.3(4Укр)

С30

Семененко, В. И. История Украины с древнейших времен до наших дней / В. И. Семененко, Л. А. Радченко. – 3-е изд., испр. и доп. – Харьков : Торсинг, 2002. – 480  с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


84(4Рос)

В27

Веллер, М. Махно / М. Веллер. – Москва : АСТ, 2007. – 304 с.

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)

^ ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


74.00

Є27

Євтух, М. Б. Правові основи української педагогіки: етика та соціальні норми : навчальний посібник / М. Б. Євтух, С. К. Стефанюк. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – 312 с. Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)

74.1

П37

Планування навчально-виховної роботи з дітьми раннього віку / упоряд. О. А. Рудік. – Харків : Основа, 2011. – 224 с. – (ДНЗ. Вихователю).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

^ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75

К68

Короткий спортивний словник-довідник / укл. М. Д. Зубалій, В. В. Сіркізюк ; УАННП ; Ін-т проблем виховання АПН України ; Кам'янець-Подільський університет. – Кам`янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – 216 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.04

С77

Старение и двигательная активность / ред. С. Д. Джоунс, Д. Дж. Роуз ; пер. с англ. И. О. Андреев. – Киев : Олимпийская литература, 2012. – 440 с. : ил.

Кільк. прим.: 20 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.08

Д81

Дуло, О. А. Гігієна в системі підготовки спеціалістів з фізичної реабілітації : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. А. Дуло, В. А. Товт, К. П. Мелега. – Ужгород : Графіка, 2011. – 256 с. – Лист МОНМСУ №1/11-4441 від 02.06.2011 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

А43

Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в сучасних умовах : матеріали регіональної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2013 р.) / МОНМСУ; Дніпропетровський НУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2013. – 360 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

М54

Методичні рекомендації до виконання завдань із дисципліни "Фізичне виховання". Плавання, легка атлетика та гімнастика / укл. В. А. Ніколенко, А. А. Плошинська, С. В. Черевко, Л. С. Індиченко [та ін.] ; МОНУ, Дніпропетровський НУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2010. – 88 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.14

Т29

Те, Р. Растяжка для здоровья : пять минут в день / Роберт Те ; пер. с англ. А. В. Фурман. – Минск : Попурри, 2010. – 112 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.56/57

М54

Методичні рекомендації до виконання завдань із дисципліни "Фізичне виховання". Спортивні ігри / укл. В. А. Ніколенко, В. О. Коробков, І. В. Білявський, Ю. В. Бочков [та ін.] ; МОНУ, Дніпропетровський НУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2010. – 80 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.566

Б27

Баскетбол : правила, гра, навчання : навчальний посібник / Ж. Л. Козіна, Н. М. Кондак, С. Г. Защук, Т. В. Москалець ; МОНМСУ ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; НУФВСУ ; КНЕУ ім. В. Гетьмана ; ДДІЗФВС. – Харків : Точка, 2012. – 318 с. : іл. – Гриф МОНМСУ № 1.4/18-Г-794 від 30.11.2011р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

Д64

Долуханов, Г. Э. Футбол / Г. Э. Долуханов. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2012. – 240 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

П77

Пристайко, В. І. Чи був "Матч смерті"? Документи свідчать / В. І. Пристайко. – 2-ге вид., доп. і випр. – Київ : ЕксОб, 2006. – 176 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.69

Н15

Навчальні заняття з аеробіки: зміст і методика виконання / укл. Н. В. Бачинська, Г. В. Лопуга ; МОНМСУ, Дніпропетровський НУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2011. – 52 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.713

Х21

Харлампиев, А. Г. Бокс - благородное искусство самозащиты / А. Г. Харлампиев, А. Ф. Гетье, К. В. Градополов. – Москва : Фаир-Пресс, 2007. – 512 с. : ил. – (Мастера единоборств. Из библиотеки А. А. Харлампиева).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.717.5

Б90

Булгакова, Н. Ж. Игры у воды, на воде, под водой / Н. Ж. Булгакова. – Москва : Физкультура и спорт, 2000. – 80 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.717.7

Т33

Теорія та методика викладання обраного виду спорту (веслувальний спорт) : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів фіз. виховання і спорту за спец. 6.010202 "Спорт" напряму підготовки 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" / О. А. Шинкарук, О. О. Чередниченко, Л. М. Шульга, О. М. Русанова ; МОНМСУ ; НУФВСУ. – Київ : Олімпійська література, 2011. – 128 с. – Лист МОНМСУ №1/11-4763 від 10.06.2011р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.721.7

В27

Велосипедний спорт : правила змагань / підгот. В. В. Супрун, Н. А. Піонтковська ; МУССМС ; Федерація велосипедного спорту України. – 2-ге вид., перероб. й доп. – Київ : [б. в.], 2012. – 128 с.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.8

К45

Кифяк, В. Ф. Організація туризму : навчальний посібник / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2011. – 344 с. – Лист МОНУ №1/11-7335 від 27.09.2007 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

ДИСЕРТАЦІЇ. АВТОРЕФЕРАТИ


Д

А80

Арєшина, Ю. Б. Фізична реабілітація дітей середнього та старшого дошкільного віку, які страждають на рецидивний бронхіт : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Юлія Борисівна Арєшина ; Сумський ДПУ ім. А. С. Макаренка, ІФК. – Суми, 2011. – 296 с. – Науковий керівник - проф., канд. пед. наук Ю. О. Лянной.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Б19

Бакум, А. В. Совершенствование техники соревновательных действий рапиристов на этапе специализированной базовой подготовки : дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.01 / Андрей Викторович Бакум ; НУФВСУ. – Киев, 2012. – 285 с. – Научный руководитель - проф., канд. пед. наук В. В. Гамалий.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Б20

Балаж, М. С. Фізична реабілітація осіб з ішемічною хворобою серця з метаболічним синдромом : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Марія Степанівна Балаж ; НУФВСУ. – Київ, 2013. – 283 с. – Науковий керівник - проф., канд. пед. наук О. К. Марченко.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Г54

Глиняна, О. О. Фізична реабілітація людей похилого віку при цементному ендопротезуванні кульшового суглоба : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Оксана Олександрівна Глиняна ; МОНМСУ, НТУУ "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – 216 с. – Науковий керівник - д-р тех. наук Ю. А. Попадюха.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)

Д

К56

Ковальова, Н. В. Технологія проектування позакласної роботи старшокласників з фізичного виховання : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Наталія Володимирівна Ковальова ; НУФВСУ. – Київ, 2013. – 234 с. – Науковий керівник - доц., канд. наук з фіз. виховання і спорту О. В. Андрєєва.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

М17

Максимова, Ю. А. Профилактика функциональных нарушений позвоночника юных акробатов в процессе многолетнего совершенствования : дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.01 / Юлия Анатольевна Максимова ; НУФВСУ. – Киев, 2013. – 221 с. – Научный руководитель - проф., д-р біол. наук В. Н. Ильин.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Р69

Романенко, Я. М. Відновлення якості життя хворих після хірургічних операцій з приводу гриж передньої черевної стінки засобами фізичної реабілітації : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Яна Миколаївна Романенко ; Сумський ДПУ ім. А. С. Макаренка, ІФК, КЗЛФР. – Суми, 2013. – 213 с. – Науковий керівник - проф., канд. пед. наук Ю. О. Лянной.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

А72

Антипов, В. А. Первичная профилактика наркомании в молодежной среде на основе формирования физической культуры личности : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Вячеслав Александрович Антипов ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2013. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

А72

Антонов, С. В. Удосконалення технічної підготовленості стрільців з лука з використанням спрямованого розвитку їхніх координаційних здібностей на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Сергій Васильович Антонов ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2013. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

А72

Антонова, Н. И. Правовое обеспечение менеджмента коммерческих физкультурно-спортивных организаций : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Наталия Ивановна Антонова ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2013. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

А80

Арєшина, Ю. Б. Фізична реабілітація дітей середнього та старшого дошкільного віку, які страждають на рецидивний бронхіт : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Юлія Борисівна Арєшина ; НУФВСУ. – Київ, 2013. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б19

Бакум, А. В. Вдосконалення техніки змагальних дій рапіристів на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Андрій Вікторович Бакум ; НУФВСУ. – Київ, 2013. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б20

Балаж, М. С. Фізична реабілітація осіб з ішемічною хворобою серця з метаболічним синдромом : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Марія Степанівна Балаж ; НУФВСУ. – Київ, 2013. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)А

Б23

Банах, В. І. Удосконалення техніки відштовхування у стрибках на лижах з трампліна на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Володимир Ігорович Банах ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2013. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б81

Боднарчук, О. М. Взаємодія школи та сім'ї у фізичному вихованні учнів першого класу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Олена Миколаївна Боднарчук ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2013. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

В49

Виноградський, Б. А. Науково-методичні основи підвищення рівня спеціальної підготовленості висококваліфікованих стрільців із лука : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Богдан Анатолійович Виноградський ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2013. – 40 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Г15

Галашко, О. І. Система відбору й прогнозування успішності спортивної діяльності у силових видах спорту (армспорт, гирьовий спорт) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Олександр Іванович Галашко ; Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2013. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Г54

Глиняна, О. О. Фізична реабілітація людей похилого віку при цементному ендопротезуванні кульшового суглоба : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Оксана Олександрівна Глиняна ; НУФВСУ. – Київ, 2013. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Г70

Горшков, Ю. В. Технология решения конфликтных ситуаций в процессе обучения курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Юрий Владимирович Горшков ; Московская государственная академия физической культуры. – Малаховка, 2013. – 28 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К56

Ковальова, Н. В. Технологія проектування позакласної роботи старшокласників з фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Наталія Володимирівна Ковальова ; НУФВСУ. – Київ, 2013. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К68

Королева, Е. Ю. Проектирование дистанционного обучения в процессе физкультурного образования студентов вузов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Елена Юрьевна Королева ; Московская государственная академия физической культуры. – Малаховка, 2013. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Л17

Лазоренко, С. А. Оптимізація фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів в умовах регіону : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Сергій Анатолійович Лазоренко ; Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2012. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Л17

Лазуренко, С. І. Психофізіологія моторних установок людини : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.02 / Сергій Іванович Лазуренко ; Інститут психології ім. Г. С. Костюка. – Київ, 2012. – 34 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М17

Максимова, Ю. А. Профілактика функціональних порушень хребта юних акробатів у процесі багаторічного вдосконалення : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Юлія Анатоліївна Максимова ; НУФВСУ. – Київ, 2013. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М86

Мочернюк, В. Б. Моделювання підготовленості важкоатлетів високої кваліфікації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Владислав Богданович Мочернюк ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2013. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П30

Петрачков, О. В. Професійно-прикладна підготовка курсантів у навчальному центрі сухопутних військ із застосуванням удосконалених нормативів фізичної підготовленості : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Олександр Валерійович Петрачков ; Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2012. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П56

Понырко, Е. А. Коррекция осанки у студенток вузов средствами оздоровительных видов гимнастики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Екатерина Александровна Понырко ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2013. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Р24

Распопова, А. С. Возрастные особенности проявления перфекционизма в спорте : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 13.00.04 / Анна Сергеевна Распопова ; Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Краснодар, 2012. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Р69

Романенко, Я. М. Відновлення якості життя хворих після хірургічних операцій з приводу гриж передньої черевної стінки засобами фізичної реабілітації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Яна Миколаївна Романенко ; НУФВСУ. – Київ, 2013. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С85

Стрижкова, О. Ю. Физиологическое обоснование применения нейробиоуправления у высококвалифицированных гимнасток : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.03.01 / Ольга Юрьевна Стрижкова ; Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Краснодар, 2012. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Т45

Титова, Н. Л. Распределение средств силовой направленности для пловцов 13-14 лет при проведении занятий в воде : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Наталья Леонидовна Титова ; Белорусский государственный университет физической культуры. – Минск, 2013. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ю31

Юламанова, Г. М. Система спортивной подготовки в олимпийском цикле высококвалифицированных фехтовальщиков с нарушениями функций спинного мозга : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Гюзель Миниахметовна Юламанова ; Белгородский государственный национальный исследовательский университет. – Белгород, 2012. – 50 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)
Схожі:

Навчальний посібник для студ вищих мед навч закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / П. С. Назар. Київ : тов \"Видавництво \"Сталь\", 2012. 672 с iconНавчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів та лікарів-інтернів
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Навчальний посібник для студ вищих мед навч закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / П. С. Назар. Київ : тов \"Видавництво \"Сталь\", 2012. 672 с iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів інтернів
Литвиненко Н. В. – доктор медичних наук, професор Української медичної стоматологічної академії
Навчальний посібник для студ вищих мед навч закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / П. С. Назар. Київ : тов \"Видавництво \"Сталь\", 2012. 672 с iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів іу рівня акредитації та лікарів-інтернів
М. Г. Бойко – доктор медичних наук, професор кафедри фтизіатрії вднзу «Українська медична стоматологічна академія»
Навчальний посібник для студ вищих мед навч закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / П. С. Назар. Київ : тов \"Видавництво \"Сталь\", 2012. 672 с iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів іу рівня акредитації та лікарів-інтернів
М. Г. Бойко – доктор медичних наук, професор кафедри фтизіатрії вднзу «Українська медична стоматологічна академія»
Навчальний посібник для студ вищих мед навч закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / П. С. Назар. Київ : тов \"Видавництво \"Сталь\", 2012. 672 с iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Шевченко О. О. Функціональна анатомія серцево-судинної системи: навч посібник для студ вищ мед навч закладів IV рівня акредитації...
Навчальний посібник для студ вищих мед навч закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / П. С. Назар. Київ : тов \"Видавництво \"Сталь\", 2012. 672 с iconАнтибиотики 615. 34 Т 15 Тактика вибору антибіотиків
Т 15 Тактика вибору антибіотиків : навч посіб для студ мед навч закладів, лікарів-інтернів та сімейних лікарів / О. О. Яковлева [та...
Навчальний посібник для студ вищих мед навч закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / П. С. Назар. Київ : тов \"Видавництво \"Сталь\", 2012. 672 с iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
Рекомендовано центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Навчальний посібник для студ вищих мед навч закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / П. С. Назар. Київ : тов \"Видавництво \"Сталь\", 2012. 672 с iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Практична мікробіологія : навчальний посібник для студ вищ мед закладів ІV рівня акредитації / С. І. Климнюк, І. О. Ситник, М. С. Творко,...
Навчальний посібник для студ вищих мед навч закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / П. С. Назар. Київ : тов \"Видавництво \"Сталь\", 2012. 672 с iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Практична мікробіологія : навчальний посібник для студ вищ мед закладів ІV рівня акредитації / С. І. Климнюк, І. О. Ситник, М. С....
Навчальний посібник для студ вищих мед навч закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / П. С. Назар. Київ : тов \"Видавництво \"Сталь\", 2012. 672 с iconНавчальний посібник для студентів і лікарів-інтернів вищих медичних закладів освіти
П. Тарченко, А. О. Яшина, Р.І.Ільницькшї, Ю. М. Бондарснко, О. О. Зозуля, Є. О. Духін, Г. Т. Дєнисєнко
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи