Тема роботи icon

Тема роботи
НазваТема роботи
Дата11.09.2012
Розмір78.9 Kb.
ТипДиплом

Дипломом І ступеня
Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4

Магнушевський Юрій Володимирович


Клінічна ефективність ЛФК в лікуванні термічних опіків

Баннікова Римма Олексіївна, к.пед.н., доцент каф. фізичної реабілітації

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Лут

Людмила Олександрівна,

Бондар Анна Андріївна

Особливості опорно-ресорних властивостей стопи легкоатлетів-спринтерів

Сергієнко Костянтин Миколайович, к.фіз.вих., доцент

кафедри кінезіології

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Зубковська Євгенія

Володимирівна

Особливості способу життя та мотивації до рухової активності у педагогічних працівників дошкільних закладів

Земцова Вікторія Йосипівна, к.фіз.вих., доцент кафедри здоров’я, фітнесу і рекреації

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Яцко Марина Володимирівна

Адаптація організму дівчат 17-18 років до умов навчання у ВНЗ педагогічного профілю

Давиденко Олена Віталіївна, к.пед.н., доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

Національний університет фізичного виховання і спорту України
^

Дипломом ІІ ступеня
Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4

Смик Марта Данилівна

Фізична реабілітація новонароджених дітей в період застосування апаратної вентиляції легень

Тимрук-Скоропад Катерина Анатоліївна, к.фіз.вих., ст. викладач кафедри фізичної реабілітації

Львівський державний університет фізичної культури

Антонов Олег Володимирович,


Брижинська Катерина Сергіївна

Мотузкові парки як інноваційна технологія оптимізації функціонального стану школярів старших класів

Козіна Жаннета Леонідівна, д.фіз.вих., доцент, зав. кафедри циклічних видів спорту та спортивних ігор,


Єрмаков Сергій Сидорович, д.пед.н., професор, проректор з НР


Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди,


Харківська державна академія дизайну і мистецтва

Ткаченко Володимир Сергійович

Профілактика професійних захворювань велосипедистів- шосейників

Лисенко Олена Миколаївна, к.б.н., с.н.с., зав. лабораторії теорії і методики фізичної підготовки та функціональних можливостей спортсменів НДІ

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Білан Яна ОлександрівнаФормування здоров’язберігальної компетентності студентів вищих закладів ІІІ-ІV рівня акредитації засобами фізичного виховання

Воронін Дмитро Євгенович, к.пед.н., доцент, зав. кафедри теорії і методики фізичного виховання і спортивних дисциплін


Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельниць-кого

Чепіль Катерина Анатоліївна

Порівняльна характеристика динаміки показників фізичного здоров’я дітей 7 – 10 років в залежності від стажу занять ушу

Давиденко Олена Віталіївна, к.пед.н., доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Шульженко Віра

Василівна

Особливості програмування занять орієнтуванням з дітьми середнього шкільного віку

Благій Олександра Леонідівна, к.пед.н., доцент кафедри здоров’я, фітнесу і рекреації

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Шевцова Вікторія Володимирівна

Активізація мислення засобами фізичного виховання у дітей 13-14 років на уроках фізичної культури

Ковтун Алла Олександрівна, к.б.н., доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

Дніпропетров-ський державний інститут фізичної культури і спорту


^

Дипломом ІІІ ступеня
Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4

Іванькова Марина

Василівна

Фізична реабілітація жінок зрілого віку із нейроциркуляторною дистонією

Грейда Наталія Богданівна, к.пед.н., доцент кафедри фізичної реабілітації


Волинський національний університет ім. Лесі Українки

Литвинова Анастасія Володимирівна

Результативність змагальної діяльності у видах програми літніх Паралімпійських ігор

Передерій Аліна Володимирівна, к.фіз.вих., доцент кафедри теоретико-методичних основ спорту

Львівський державний університет фізичної культури

Плешивцова Марина Вадимівна

Перспективи впровадження напряму підготовки «Менеджмент у спорті» в Харківському національному економічному університеті

Куделко Вікторія Едуардівна, к.фіз.вих., доцент, зав. кафедри фізичного виховання і спорту

Харківський національний економічний університет

Стецкович Наталія Михайлівна, Зведенюк Павло Петрович

Структура спортивного результату у сучасному п’ятиборстві

Бріскін Юрій Аркадійович, д.фіз.вих., професор, зав. кафедри теоретико-методичних основ спорту,

Пітин Мар’ян Петрович к.фіз.вих., доцент кафедри теоретико-методичних основ спорту

Львівський державний університет фізичної культури

Щепотіна Наталія Юріївна

Вплив фізичних навантажень на рівень підготовленості кваліфікованих волейболісток протягом підготовчого періоду річного циклу підготовки

Костюкович Віктор Митрофанович, к.пед.н., професор,

зав. кафедри спортивних ігор


Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського

Догадайло Вікторія Габібулаївна

Формування ціннісного ставлення старшокласників до свого здоров’я на уроках фізичної культури

Ротерс Тетяна Тихонівна, д.пед.н., професор, зав. кафедри теорії і методики фізичного виховання

Луганський національний університет

ім. Т. Шевченка


Сірик Тетяна Василівна

Формування культури вільного часу студентів вищих навчальних закладів економічного профілю у процесі фізичного виховання

Завидівська

Наталія Назарівна, к.пед.н., доцент, зав. кафедри фізичного виховання


Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

Майко Олександр Васильович

Оптимізація використання дихальних вправ на заняттях фізичною культурою дітей підліткового віку

Лісовський

Богдан Петрович, к.б.н., доцент кафедри теорії та методики фізичного культури і спорту,

Фотуйма Олександр Ярославович, к.психол.н., доцент кафедри теорії і методики фізичної культури та спорту

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.Лапичак Ярослава Володимирівна

Організаційно-методичні підходи до підвищення рівня здоров’я учнів середнього шкільного віку

Ріпак Мар’яна Олексіївна, к.фіз.вих., доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

Львівський державний університет фізичної культури

Федюк Еліна Валеріївна

Інтегрований розвиток фізичних і розумових здібностей дітей старшого дошкільного віку в процесі туристко-краєзнавчої діяльності

Пангелова Наталія Євгенівна, к. пед.н., доцент, професор кафедри теорії і методики фізичної виховання та спорту

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім.

 Г. Сковороди»

Схожі:

Тема роботи iconТема науково-дослідної роботи. Розділ, що зараз виконується. Звіти з науково-дослідної роботи
Тема Інтегративні технології формування І розвитку професійних та особистісних якостей фахівців
Тема роботи iconТема І. Завдання і зміст науково-дослідної роботи > І. І. Завдання курсу науково-дослідної роботи та її види > Організація і гігієна наукової праці Тема Наукова робота і творчість
Основні принципи збирання матеріалу і його особливості в економічних дослідженнях
Тема роботи iconРоботи
Тема роботи Вибір маркетингових стратегій розвитку підприємства в умовах ринку
Тема роботи iconРоботи
Тема роботи Вибір маркетингових стратегій розвитку підприємства в умовах ринку
Тема роботи iconДокументи
1. /Методичн_ рекомендац_х для самост_йнох роботи студент_в-2009/Тема 10/Пед_атр_я-студ..doc
Тема роботи iconVI. завдання для самостійної роботи змістовий модуль І теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальних технологій фізичного виховання дітей в днз тема
Тема Предмет та основні поняття курсу «Оздоровчі технології та діагностичні методики розвитку дітей» – 6 год
Тема роботи iconМетодична розробка з підготовки і роботи на лабораторному занятті №26 для студентів фармацевтичного факультету (спеціальність фармація) Тема: Коринебактерії дифтерії.
Тема: Коринебактерії дифтерії. Бордетели кашлюка. Морфологія та біологічні властивості. Мікробіологічна діагностика захворювань
Тема роботи iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Тема Тема Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
Тема роботи iconТема Машини для післязбирального обробітку урожаю. Технологічні процеси роботи машин для очищення І сортування сільськогосподарських культур. Сушіння сільськогосподарських продуктів. Випробування сільськогосподарської техніки Тема 2
Розглянуто І затверджено на засіданні вченої ради інституту механізації І електрифікації сільського господарства
Тема роботи iconТема Машини для післязбирального обробітку урожаю. Технологічні процеси роботи машин для очищення І сортування сільськогосподарських культур. Сушіння сільськогосподарських продуктів. Випробування сільськогосподарської техніки Тема 2
Розглянуто І затверджено на засіданні вченої ради інституту механізації І електрифікації сільського господарства
Тема роботи iconТема Машини для післязбирального обробітку урожаю. Технологічні процеси роботи машин для очищення І сортування сільськогосподарських культур. Сушіння сільськогосподарських продуктів. Випробування сільськогосподарської техніки Тема 2
Розглянуто І затверджено на засіданні вченої ради інституту механізації І електрифікації сільського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи