Правила прийому до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2013 році icon

Правила прийому до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2013 році
Скачати 413.05 Kb.
НазваПравила прийому до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2013 році
Сторінка1/2
Дата15.12.2012
Розмір413.05 Kb.
ТипПравила прийому
  1   2

Правила прийому
до Миколаївського національного університету
імені В.О.Сухомлинського в 2013 роціПровадження освітньої діяльності у Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія АД № 041104 від 13.07.2012 року, термін дії ліцензії до 01.07.2022 р., Сертифікат РД-IV
№ 1548617 від 25.05.2011 р., ДАК №87).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за
№, №  1902/22214, 1903/22215.


І. Загальні положення

  1. Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі у коледжі Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського (див. додаток 1).

  2. До МНУ імені В.О.Сухомлинського приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Прийом до МНУ імені В.О.Сухомлинського на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  1. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надається 3 місця. Поселення вступників до студентських гуртожитків здійснюється за рішенням ректора університету на підставі відповідної угоди. Кімнати гуртожитку забезпечені необхідними умовами для проживання. Приміщення санітарно-побутового призначення оснащені згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста медичного спрямування), приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою (див. додаток 5).

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (див. додаток 4). На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного спрямування приймаються особи з повною загальною середньою освітою).

  4. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста (див. додаток 4). Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  5. МНУ імені В.О.Сухомлинського приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2).

  6. МНУ імені В.О.Сухомлинського приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного спрямування), за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 3).

  7. МНУ імені В.О.Сухомлинського здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у МНУ імені В.О.Сухомлинського здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок державних цільових пільгових довгострокових кредитів;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в МНУ імені В.О.Сухомлинського на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у МНУ імені В.О.Сухомлинського, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії:

понеділок – п’ятниця 9.00. – 17.00.

субота – 9.00. – 13.00.

неділя – вихідний (крім 11.08. та 25.08.2013 року).

Графік роботи приймальної комісії (див. додаток 8).

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

17 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить МНУ імені В.О.Сухомлинського

20 липня 2013 року

7 серпня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить МНУ імені В.О. Сухомлинського

20 липня 2013 року

7 серпня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси
31 липня 2013 року

15 серпня 2013 року

Терміни проведення МНУ імені В.О.Сухомлинського творчих конкурсів

11 – 31 липня

2013 року

7 – 15 серпня

2013 року

Терміни проведення МНУ імені В.О.Сухомлинського вступних випробувань

21 – 31 липня

2013 року

7 – 15 серпня

2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – не пізніше

12 години

1 серпня 2013 року;

другий – не пізніше

12 години

5 серпня 2013 року;

третій – не пізніше

12 години

8 серпня 2013 року

16 серпня

2013 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 25 серпня

за державним замовленням – не пізніше 20 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 25 серпня4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить МНУ імені В.О.Сухомлинського, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника та молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:


Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної загальної середньої

ОКР «Молодший спеціаліст»

повної загальної середньої

ОКР «Молодший спеціаліст»

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

17 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить МНУ імені В.О.Сухомлинського

20 липня 2013 року

7 серпня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

20 липня 2013 року

7 серпня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси
31 липня 2013 року
15 серпня 2013 року

Терміни проведення Миколаївським національним університетом імені В.О.Сухомлинського творчих конкурсів

11–31 липня

2013 року

7–15 серпня

2013 року

Терміни проведення Миколаївським національним університетом імені В.О.Сухомлинського вступних випробувань

21–31 липня

2013 року

7–15 серпня

2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший – не пізніше

12 години

1 серпня 2013 року;

другий – не пізніше

12 години

5 серпня 2013 року;

третій – не пізніше

12 години

8 серпня 2013 року

16 серпня

2013 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 25 серпня

за державним замовленням – не пізніше 20 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 25 серпня4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить МНУ імені В.О.Сухомлинського, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової вищої

повної

вищої

базової вищої

повної

вищої

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

1 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить МНУ імені В.О. Сухомлинського

-

-

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить МНУ ім. В.О. Сухомлинського

20 липня 2013 року

20 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

-

-

Терміни проведення МНУ імені В.О. Сухомлинського творчих конкурсів

-

-

Терміни проведення МНУ імені В.О. Сухомлинського вступних випробувань

21–31 липня

2013 року

21–31 липня

2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

1 серпня 2013 року

1 серпня

2013 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не пізніше 5 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 10 серпня

за державним замовленням – не пізніше 2 серпня; за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) – не пізніше 5 серпня

^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до МНУ імені В.О.Сухомлинського (далі – заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії МНУ імені В.О.Сухомлинського. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники зазначають напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, додатка до нього і сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією МНУ імені В.О.Сухомлинського, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у МНУ імені В.О.Сухомлинського.

5.8. Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) зовнішнього незалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у МНУ імені В.О.Сухомлинського:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до МНУ імені В.О.Сухомлинського;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у МНУ імені В.О.Сухомлинського за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2013 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у МНУ імені В.О.Сухомлинського за їх вибором.

5.11. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифікату (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому до МНУ імені В.О.Сухомлинського.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №,№ 1902/22214, 1903/22215.

5.13. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовому або в електронному вигляді не більше, ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше трьох заяв на напрями підготовки (на три спеціальності) про участь у конкурсному відборі у кожному з вищих навчальних закладів. Факт кожної подачі заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви подані вступниками до приймальної комісії у паперовому вигляді та зареєстровані у Єдиній базі, обробляються приймальною комісією.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому та правилами прийому до МНУ імені В.О.Сухомлинського мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються та на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом п’ятим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній базі.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до МНУ імені В.О.Сухомлинського.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для участі у конкурсному відборі.

5.18. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія МНУ імені В.О.Сухомлинського допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів (див. додаток 5):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів;

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного спрямування) – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

МНУ імені В.О.Сухомлинського за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до МНУ імені В.О.Сухомлинського, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста медичного спрямування), конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до МНУ імені В.О.Сухомлинського.

При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 7 до цих правил і вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 5.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.6. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра (див. додаток 4), а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому до МНУ імені В.О.Сухомлинського.

6.7. Для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста на основі базової вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування та середнього балу додатку до диплома бакалавра, розрахованого за 100-бальною шкалою.

Для проведення вступного фахового випробування у формі співбесіди створюється атестаційна комісія для кожного напряму підготовки (спеціальності), яка затверджується ректором університету.

Результати фахового випробування (співбесіди) оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.8. Для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та середнього балу додатку до диплома бакалавра (спеціаліста), розрахованого за 100-бальною шкалою.

Для проведення вступного фахового випробування у формі співбесіди та вступного екзамену з іноземної мови створюються атестаційні комісії для кожного напряму підготовки (спеціальності), які затверджується ректором університету.

Результати фахового випробування (співбесіди) та екзамену з іноземної мови оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.9. Для вступників на навчання за скороченими термінами молодшого спеціаліста, бакалавра конкурсний бал обчислюється як сума результатів вступних випробувань, що проводяться у формі співбесіди з профільного предмету та української мови.

Для проведення вступного випробування у формі співбесіди створюється атестаційна комісія для кожного напряму підготовки, яка затверджується ректором університету.

Програми з профільних предметів та української мови, за якими проводиться співбесіда, розробляються випусковими кафедрами, розглядаються вченою радою МНУ імені В.О.Сухомлинського та затверджуються ректором університету не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

Результати співбесіди оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Вступник, який виявив недостатній рівень знань (менше ніж 124 бали), не допускається до участі в конкурсі на зарахування.

6.10. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

Результати творчого конкурсу оцінюються окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.

6.11. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три.

6.12. Абітурієнти, які вступають до МНУ ім. В.О.Сухомлинського за напрямом підготовки «Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини», повинні скласти творчий конкурс на професійну (фахову) придатність. Творчий конкурс на фахову придатність складається з трьох сесій випробувань: біг на дистанцію 100 метрів; підтягування на перекладині (хлопці), згинання та розгинання рук в упорі лежачи (дівчата); стрибок у довжину з місця. Кожна сесія випробування оцінюється за 200-бальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання, визначених у Програмі творчого конкурсу.

Абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальністю 6.020204 «Музичне мистецтво*», повинні скласти творчий конкурс на професійну (фахову) придатність. Творчий конкурс на фахову придатність складається з трьох сесій: виконання на музичному інструменті індивідуальної програми; виконання вокального твору; усна співбесіда з основ музичного мистецтва. Кожна сесія випробування оцінюється за 200-бальною шкалою відповідно до критеріїв оцінювання, визначених у Програмі творчого конкурсу.

6.13. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються МНУ імені В.О.Сухомлинського не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті МНУ імені В.О.Сухомлинського.

6.14. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються МНУ імені В.О.Сухомлинського не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Програми творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті МНУ імені В.О.Сухомлинського.

6.15. Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України (зі змінами), затвердженим наказом Міністерства освіти від 08.12.95 № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03.01.96 за № 1/1026).

До екстернату на навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами бакалавра, спеціаліста, магістра у МНУ імені В.О.Сухомлинського зараховуються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту, незакінчену вищу освіту та які мають базову або повну загальну середню освіту при вступі до Коледжу МНУ імені В.О.Сухомлинського.

Особи, що вступають на навчання в екстернаті для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст до Коледжу МНУ імені В.О.Сухомлинського, керуються положеннями Правил прийому до МНУ імені В.О.Сухомлинського для вступників на денну форму навчання з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

Умови зарахування до екстернату в МНУ ім. В. О. Сухомлинського на навчання за освітньо-кваліфікаційними програмами бакалавра, спеціаліста, магістра визначаються даними Правилами прийому як для осіб, які вступають за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями на навчання без відриву від виробництва.

6.16. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.17. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені МНУ імені В.О.Сухомлинського, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (далі – апеляція) повинна подаватись в день проведення усного екзамену (співбесіди), а з письмового – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки, але не пізніше ніж за добу до оголошення списку вступників, рекомендованих до зарахування. Вступник подає заяву на ім’я голови приймальної комісії з проханням ознайомитись з листком співбесіди або листком відповіді. Після ознайомлення з роботою вступник пише на своїй заяві (щодо ознайомлення з роботою) про відсутність претензій до комісії для проведення співбесіди або предметної екзаменаційної комісії. У разі незадоволення після ознайомлення з екзаменаційною роботою та роз’ясненням екзаменаційної оцінки вступник має право написати апеляцію. Апеляція на виставлену оцінку повинна бути обґрунтованою і подаватися у день ознайомлення з роботою. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її подання, як правило, в присутності вступника, викладачів, які перевіряли роботу, голови предметної комісії та членів апеляційної комісії. Сторонні особи (в тому числі і батьки абітурієнтів) до розгляду апеляції не допускаються. Розгляд апеляції проводиться з метою визначення об’єктивності виставленої оцінки і не зводиться до повторного складання іспиту. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається. Рішення апеляційної комісії оформляється протоколом і затверджується на засіданні приймальної комісії. Заяви на апеляцію, подані не у встановлені терміни, до розгляду не приймаються.

6.18. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

6.19. Для осіб, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за напрямом 6.020303 «Філологія (мови національних меншин)» та здобули повну загальну середню освіту мовами національних меншин (молдавська, кримськотатарська, польська, румунська, угорська, болгарська, новогрецька, словацька), приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з такої мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з іноземної мови.

6.20. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, конкурсний бал обчислюється згідно з порядком, визначеним правилами прийому до МНУ імені В.О.Сухомлинського, та вноситься до Єдиної бази.

6.21. Зарахування на навчання осіб, що вступають до МНУ імені В.О.Сухомлинського на заочну форму навчання, відбувається у разі формування академічних груп.


VII. Цільовий прийом до Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського

7.1. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

7.2. Особи, які вступають до МНУ імені В.О.Сухомлинського на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

7.3. Установлена квота не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності.

7.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста медичного спрямування). Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

7.5. Особи, не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного балу загального рейтингового списку.

VIII. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до МНУ імені В.О.Сухомлинського особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

8.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії МНУ імені В.О.Сухомлинського.

8.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ IX. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до МНУ імені В.О.Сухомлинського відповідно до розділу XІІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

інформатика – при вступі на напрями «прикладна математика», «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія»;

інформаційні технології - при вступі на напрями «прикладна математика», «інформатика», «системний аналіз», «комп’ютерні науки», «комп’ютерна інженерія», «програмна інженерія», «системна інженерія», «автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;

трудове навчання – при вступі на напрями «технологічна освіта», «професійна освіта»;

основи економіки – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «економіка та підприємництво» та напрями «міжнародні економічні відносини» і «міжнародний бізнес»;

основи правознавства – при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «право» та напрям «міжнародне право»;

історія – при вступі на напрями (спеціальності) «дошкільна освіта», «початкова освіта», «корекційна освіта» (за нозологіями), «соціальна педагогіка», «реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)», «видавнича справа та редагування» та напрями (спеціальності) галузей знань «культура», «мистецтво», «гуманітарні науки», «соціально-політичні науки», «соціальне забезпечення»;

екологія – при вступі на напрями (спеціальності), для яких профільними визначено предмети «біологія», «хімія»;

педагогіка і психологія - при вступі на напрями (спеціальності) «психологія», «практична психологія» та напрями (спеціальності) галузей знань «педагогічна освіта»;

астрономія – при вступі на напрям «астрономія».

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України зараховується додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки (спеціальності) згідно з додатком 1 до цих Правил.

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за однією з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1, 9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліками, визначеними наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

9.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси МНУ імені В.О.Сухомлинського, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до МНУ імені В.О.Сухомлинського для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних напрямах підготовки (спеціальностях) при вступі на відповідний напрям підготовки (спеціальність) МНУ імені В.О.Сухомлинського додається до 20 балів (до 2 балів - при вступі на основі базової середньої освіти) за результатами підсумкової атестації (Перелік напрямів та спеціальностей наведено у додатку 6 ).

9.6. Норма, визначена пунктом 9.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси МНУ імені В.О.Сухомлинського, який має ліцензії на здійснення підготовки до вступу до МНУ імені В.О.Сухомлинського, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

9.7. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 9.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією МНУ імені В.О.Сухомлинського до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.

^ X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією МНУ імені В.О.Сухомлинського за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна бути більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного МНУ імені В.О.Сухомлинського, але не менше одного місця.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


^ XI. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до МНУ імені В.О.Сухомлинського мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

вступники, яким це право визначено правилами прийому до МНУ імені В.О.Сухомлинського.

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.


XII. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.3. У межах кожної зазначеної в пункті 12.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

12.4. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті МНУ імені В.О.Сухомлинського із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення етапів конкурсного відбору.

12.6. У разі однакового конкурсного балу у двох абітурієнтів, що мають рівні умови зарахування, пріоритет має той абітурієнт, у якого є вищим бал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з профільного предмета, визначеного для напряму підготовки (спеціальності), на яку подано заяви.


^ XIII. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на найвищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, п’ятий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії МНУ імені В.О.Сухомлинського.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до МНУ імені В.О.Сухомлинського.

13.5. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія МНУ імені В.О.Сухомлинського розглядає питання про можливість зарахування до МНУ імені В.О.Сухомлинського понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.


XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії МНУ імені В.О.Сухомлинського.

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому (при зарахуванні на місця державного замовлення або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів), або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому до МНУ імені В.О.Сухомлинського (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

  1   2

Схожі:

Правила прийому до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2013 році iconПравила прийому до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2012 році
move to 1891-19426
Правила прийому до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2013 році iconПравила прийому до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського у 2012 році
Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Правила прийому до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2013 році iconДодаток 8 до Правил прийому до мну ім. В. О. Сухомлинського в 2013 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського I
Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти,...
Правила прийому до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2013 році iconПравила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка у 2013 році Полтава 2012
Правила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка в 2013 році
Правила прийому до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2013 році iconПравила прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка в 2013 році

Правила прийому до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2013 році iconРеєстр державних закупівель Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського
Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського Найменування предмета закупівлі, кількість (обсяги)
Правила прийому до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2013 році iconРеєстр державних закупівель Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського
Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського Найменування предмета закупівлі, кількість (обсяги)
Правила прийому до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2013 році iconІ. Загальна частина
Приймальна комісія Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (далі – Приймальна комісія) – робочий орган...
Правила прийому до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2013 році iconІ. Загальна частина
Приймальна комісія Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (далі – Приймальна комісія) – робочий орган...
Правила прийому до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського в 2013 році iconДодаток 11 Зміни до додатку 8 до Правил прийому до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
України у 2013 році наказом Міністерства освіти і науки України від 14. 05. 2013 р. №502, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи