Спеціальність “фізика та основи інформатики, астрономія” Форма власності – державна. Рівень акредитації – IV icon

Спеціальність “фізика та основи інформатики, астрономія” Форма власності – державна. Рівень акредитації – IV
Скачати 43.31 Kb.
НазваСпеціальність “фізика та основи інформатики, астрономія” Форма власності – державна. Рівень акредитації – IV
Дата11.09.2012
Розмір43.31 Kb.
ТипДокументи

Спеціальність “ФІЗИКА ТА ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ, АСТРОНОМІЯ”


Форма власності – державна.

Рівень акредитації – IV.

Кафедра фізики МДУ ім. В.О.Сухомлин­ського здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів та аспірантів денної та заочної форми навчання за спеціальністю:

 • Фізика та основи інформатики, астрономія.

 • Аспірантура 01.04.19 Фізика полімерів

Термін навчання:

Бакалавр – 4 роки на базі середньої освіти.

Спеціаліст – 1 рік на основі базової вищої освіти.

Магістр – 1 рік на основі повної вищої освіти та базової вищої освіти.


Підготовка фахівців ведеться як за державним замовлення, так і за кошти юридичних та фізичних осіб.

Значення фізичної освіти на сучасному етапі розвитку цивілізації важко переоцінити, насамперед тому, що розуміння законів та закономірностей навколишнього середовища є необхідною складовою для цілісного сприйняття світу та становлення особи як повноцінної частини суспільства.

Фундаментальні фізичні закони завжди лежали в основі всіх природничих наук. Фізика, як наука, завжди вражала світ своїми дослідженнями та досягненнями, а розвиток її очолювали багато наших співвітчизників. ХХІ століття – період активного розвитку такого напрямку фізичної науки, як нанотехнології. Сучасне виробництво використовує всі досягнення у цій області науки, а тому є потреба у фахівцях, які мають відповідну фахову підготовку.


Про потребу у фізиках говорить і той факт, що на сьогоднішній день у Миколаївській області створена цілісна система довузівської підготовки майбутніх студентів за цим профілем. Успішно працюють профільні класи загальноосвітніх шкіл, регіональні відділення Малої академії наук із секціями “Фізика”, “Астрономія”, заклади освіти професійно-технічного спрямування, що веде до зростання попиту на висококваліфіковані кадри відповідного фаху.

Метою підготовки фахівців є оволодіння базовими курсами загальної фізики, теоретичної фізики, інформатики, загальної астрономії та астрофізики для розуміння сучасної картини будови Всесвіту. Збагачення знань основними положеннями сучасних досягнень фізики та астрономії. Вміння працювати з персональним комп'ютером із використанням сучасних програм та прикладних програм з фізики.

Щоб мати право викладати фізику та астрономію в навчальних закладах різних ступенів акредитації, студенти оволодівають знаннями з педагогіки та психології, методики викладання фізики та астрономії, вивчають вікові особливості психології і фізіології шкільного віку людини. Вони можуть брати участь у розробці, впровадженні, використанні та удосконаленні фізичних методів у науковій, промисловій, комерційній та інших природничих та природоохоронних сферах та охорони здоров’я людей.

Випускники ВНЗ за цим напрямком можуть обіймають посади:

 • вчителя фізики, інформатики, астрономії

 • старшого лаборанта,

 • завідуючого лабораторією,

 • викладача освітніх закладів (I-IV рівнів акредитації)

 • інженер-лаборанта,

 • наукового співробітника,

 • керівника-консультанта науково-дослідних, виробничих або установ освіти фізичного профілю,

 • підприємств природоохоронного комплексу,

 • комерційних закладах природничої та природоохоронної спрямованості.

Після завершення повного курсу навчання спеціаліст отримає кваліфікацію «Фізика, основи інформатики, астрономія та безпека життєдіяльності»

За рекомендацією або бажанням спеціаліст-фізик може продовжити навчання за програмою підготовки магістра вибраної спеціальності або аспіранта.

С
учасне обладнання мають лабораторії електро- і радіотехніки, механіки, молекулярної фізики, електрики і магнетизму, оптики, квантової та ядерної фізики, спецфізпрактикуму, технічних засобів навчання, методики викладання фізики. У розпорядженні студентів факультету сім кабінетів інформатики, які мають сучасне обладнання та вихід в Інтернет. Обсерваторія університету є однією з кращих обсерваторій не тільки серед навчальних закладів України, а й СНД. Обсерваторія носить ім’я професора Н.Д.Каліненкова, ім’ям якого названа одна з малих планет Сонячної системи.

На факультеті впроваджена кредитно-модульна система оцінювання знань студентів.

Всі студенти першого курсу, при необхідності, забезпечуються гуртожитком. В усіх гуртожитках є внутрішня комп’ютерна мережа з доступом до Інтернету.

Студенти-юнаки мають змогу отримати офіцерське звання на кафедрі військової підготовки університету.

Студенти факультету забезпечуються навчальною літературою в повному обсязі, як у друкованому так і електронному варіанті. Бібліотека університету надає можливість користування довідково-інформаційними каталогами інших бібліотек міста та України.

Високий рівень викладання забезпечують співробітники, які працюють постійно та за сумісництвом на кафедрі фізики: 3 докторів наук, професорів, 14 кандидатів наук, доцентів.

Наукова робота кафедри пов’язана з проблемами розробки та синтезу нових нанокомпозитних полімерних матеріалів.

Вчені факультету співпрацюють з Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України, Академією педагогічних наук України, рядом провідних ВНЗ, таких як: КНУ ім. Т.Шевченка, НПУ ім. М.Драгома­нова, УДМТУ ім. С.Макарова, ОНУ ім. І.Мечнікова, а також з провідними науковими центрами зарубіжжя, серед них Астроно­мічний інститут Академії наук Чехії та ін

^ До приймальної комісії надаються:

 • сертифікати зовнішнього незалежного тестування: з української мови та літератури; математики; фізики або біології (не менше ніж 124 бали);

 • атестат про повну середню освіту,

 • медична довідка форми 086-У з карткою профілактичних щеплень;

 • копія паспорта та ідентифікаційного коду,

 • 6 фотокарток 3×4.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В.О.Сухомлинського


Природничий факультет


ФІЗИКА ТА ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ, АСТРОНОМІЯ


2010

Схожі:

Спеціальність “фізика та основи інформатики, астрономія” Форма власності – державна. Рівень акредитації – IV iconПаспорт секції за фаховим напрямом 4 «Ядерна фізика, радіофізика та астрономія» Наукової ради мон для участі в конкурсному відборі до секції 4 «Ядерна фізика, радіофізика та астрономія»
Для участі в конкурсному відборі до секції 4 «Ядерна фізика, радіофізика та астрономія» приймаються наукові проекти фундаментального...
Спеціальність “фізика та основи інформатики, астрономія” Форма власності – державна. Рівень акредитації – IV iconПаспорт секції за фаховим напрямом 4 «Ядерна фізика, радіофізика та астрономія» Наукової ради мон для участі в конкурсному відборі до секції 4 «Ядерна фізика, радіофізика та астрономія»
Для участі в конкурсному відборі до секції 4 «Ядерна фізика, радіофізика та астрономія» приймаються наукові проекти фундаментального...
Спеціальність “фізика та основи інформатики, астрономія” Форма власності – державна. Рівень акредитації – IV iconПрограма предмет: Модуляційна спектроскопія Спеціальність: 070203 «Прикладна фізика», спеціалізація "Фізика напівпровідників" факультет електроніки, форма навчання денна
Спеціальність: 070203 – «Прикладна фізика», спеціалізація “Фізика напівпровідників”
Спеціальність “фізика та основи інформатики, астрономія” Форма власності – державна. Рівень акредитації – IV iconПрограма Предмет: "фізика напівпровідникових приладів" Спеціальність: 070200 "Прикладна фізика" Спеціалізація: "Фізика напівпровідників І діелектриків" Факультет електроніки, форма навчання денна
Базовими курсами є: “Фізика напівпровідників”, “Електронні процеси переносу в напівпровідниках”, “Напівпровідникові матеріали”
Спеціальність “фізика та основи інформатики, астрономія” Форма власності – державна. Рівень акредитації – IV iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів «Фізика» та «Астрономія» у 2013-2014 навчальному році
«Природознавство» зазначено, що фізика та астрономія є базовими компонентами природничо-наукової освіти. Новий зміст фізичної освіти,...
Спеціальність “фізика та основи інформатики, астрономія” Форма власності – державна. Рівень акредитації – IV iconМетодичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів «Фізика» та «Астрономія» у 2014-2015 навчальному році
«Природознавство» зазначено, що фізика та астрономія є базовими компонентами природничо-наукової освіти. Новий зміст фізичної освіти,...
Спеціальність “фізика та основи інформатики, астрономія” Форма власності – державна. Рівень акредитації – IV iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни Львівський національний університет
Філософія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 0701. – фізика, спеціальності 070101 – фізика,...
Спеціальність “фізика та основи інформатики, астрономія” Форма власності – державна. Рівень акредитації – IV iconОснови інформатики навчальна програма
Програма розрахована на вивчення основ інформатики у вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку...
Спеціальність “фізика та основи інформатики, астрономія” Форма власності – державна. Рівень акредитації – IV iconПрограма предмет: Електромагнетизм Спеціальність: 070200 "Радіофізика І електроніка" та 070200 "Прикладна фізика" Факультет електроніки, форма навчання денна
Спеціальність: 070200 "Радіофізика і електроніка" та 070200 "Прикладна фізика"
Спеціальність “фізика та основи інформатики, астрономія” Форма власності – державна. Рівень акредитації – IV iconПрограма предмет : спецкурс "Фізика розчинів" Спеціальність: фізична І біомедична електроніка факультет електроніки; Форма навчання денна
Медична біофізика – навчальний курс, який синтезує знання з фізики, хімії, біології, медицини та математики і базовим предметом є...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи