Факультет іноземної філології icon

Факультет іноземної філології
Скачати 61.79 Kb.
НазваФакультет іноземної філології
Дата11.09.2012
Розмір61.79 Kb.
ТипДокументи

Факультет іноземної філології як окремий структурний підрозділ Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського існує з вересня 1998 р.

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

  • 6.030500. Філологія* “Переклад” (англійська, німецька; німецька, англійська)

  • 6.010103. Філологія ПМСО. “Мова і література (англійська, німецька; німецька, англійська)”

Форма навчання: очна, дистанційно-заочна, екстернат.

Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Навчальний процес забезпечують кафедри:

  • англійської філології;

  • німецької філології та перекладу;

  • німецької мови та літератури;

  • романо-германської філології;

  • методики викладання іноземних мов та зарубіжної літератури;

  • іноземних мов.

У складі кафедр факультету: докторів наук, професорів – 7; кандидатів наук, доцентів – 25.

Декан факультету іноземної філології канд. пед. наук, доцент Баркасі Вікторія Володимирівна.

Кафедру англійської філології очолює к.п.н., проф. Т.П. Мироненко, яка проходила стажування в Кембріджському університеті Великобританії, Вашингтонському (м. Вашингтон), Колумбійському (м. Нью-Йорк), Дартмутському (м. Ганновер) університетах. У 2005 році Т.П. Мироненко стала фіналістом програми «Fulbright» і отримала можливість проходити стажування та читати лекції в Йєльському університеті (США, Коннектикут). Проф. Т.П. Мироненко є членом Центру Американських літературних студій у Україні (ЦАЛСУ) при Інституті літератури ім. Т.Шевченка НАНУ та Посольства США.

Молодий вчений, доцент кафедри С.В. Будак залишив багато методичних розробок та наукових досліджень після проходження стажування у Френдз університеті м. Вічіта (США), Німеччині та в м. Умеа (Швеція). Другий рік поспіль кафедра англійської філології організовує конференції, присвячені науковим проблемам, які досліджував к.п.н., доц. С.В. Будак та які залишаються актуальними і сьогодні. Кафедра англійської філології має розвинені міжнародні зв’язки з установами закордонних держав в Україні та за її межами. Викладачі кафедри з 1994 р. плідно співпрацюють з Корпусом Миру США та Британською Радою в Україні. Результатом цієї роботи є проведення міжнародних конференцій та семінарів на базі університету, відкриття Центру англійської мови та інформації, створення потужного ресурсного центру для викладачів вищих навчальних закладів та вчителів середніх загальноосвітніх шкіл Миколаєва. Починаючи з 1994 року на кафедрі працюють представники Корпусу Миру США в Україні. Студенти факультету мають можливість брати участь у програмах обміну: Ugrad program, Maskie рrogram, Fulbright, Work and Travell, Camp America, ICCP, UA Pair.

Кафедру німецької філології та перекладу очолює доктор філ. наук, проф. Таранець В.Г. У його науковому доробку понад 100 праць. Він підготував близько 10 кандидатів наук, керує магістерськими та дипломними роботами студентів, є науковим керівником дисертаційних досліджень молодих викладачів кафедри. Основні напрямки роботи кафедри: наука та розвиток міжнародних відносин. Викладачі кафедри постійно проходять мовне стажування в Австрії та Німеччині. Викладачі Н.О. Лапшина., У.Я. Палівода, Г.Ю. Шукаєва мають мовні дипломи міжнародного зразка. При кафедрі плідно працює «Центр німецької мови та інформації". Щороку проводяться тестування DAAD i DSH на сертифікат, на яких студенти регулярно демонструють свій високий рівень знань. Завдяки співпраці зі Службою німецького академічного обміну (DAAD) студенти мають можливість кожного року відвідувати Німеччину за кошти DAAD.

Кафердою німецької мови та літератури упродовж багатьох років керує канд. філ. наук, проф. П.І. Осипов, який неодноразово підвищував свою кваліфікацію у провідних науково-методичних закладах України, Росії, Австрії, Німеччини, де, зокрема, мав наукове стажування (м. Гельдерберг) та читав лекції в університеті м. Ганновера. П.І. Осипов – автор понад 70 наукових статей, надрукованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях, монографій та науково-практичних посібників, окремі з яких («Чому ми так говоримо?», «Латинська фразеологія») знайшли широке визнання та практичне застосування. Під керівництвом П.І. Осипова розробляється науково-дослідна держбюджетна тема «Генезис та лексико-семантичні особливості функціонування мовних одиниць у германських і слов’янських мовах (аспект міжкультурної комунікації)», у якій беруть участь усі викладачі кафедри. При кафедрі німецької мови та літератури працює Миколаївський обласний Центр німецької культури (кер. Д.С. Федоренко) та Центр методики викладання іноземних мов (кер. к.ф.н., доц. Я.В. Мукатаєва). Метою Центру німецької культури є реалізація комплексу некомерційних заходів зі збереження та розвитку німецької культури, мови, традицій та звичаїв у Миколаївській області та Україні. Центр методики викладання іноземних мов плідно співпрацює з учителями німецької мови м. Миколаєва та області: організовуються сумісні науково-практичні конференції, на базі кафедри німецької мови та літератури проводяться олімпіади для учнів старших класів та випускників шкіл.

Роботу кафедри романо-германської філології скеровує досвідчений фахівець канд. пед. наук, доц. І.Ф. Лощенова. Кафедра розвиває довгострокові програми співпраці з Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, Херсонським державним університетом, Таврійським національним університетом імені В.І. Вернадського, Умеа університетом (Швеція), Чжецзянським класичним університетом (КНР), Інститутом Європейської освіти (Німеччина), Київським молодіжним центром з програми Саmр Аmегіса тощо. Доц. І.Ф. Лощенова підвищувала професійну майстерність в університеті Редінг в центрі прикладних лінгвістичних наук (Велика Британія). Викладач К.А. Шапочка пройшла стажування у університетах м. Стокгольму та м. Умеа (Швеція), працювала у літньому таборі New Jersey Саmр Jaycee для осіб з особливими потребами, Пенсільванія, США. З вересня 2009 року на кафедрі працює волонтер Корейської Агенції міжнародного співробітництва. З метою підвищення комунікативної та соціокультурної компетенції студентів кафедра ініціювала створення Центру корейської культури та Центру грецької культури. Студенти спеціальності «Переклад» проходять стажування на мовних курсах у м. Берлін, у літніх молодіжних таборах у США, у результаті чого отримують сертифікати міжнародного рівня. У вересні 2009 р. під час проведення VII чемпіонату Європи з жіночого боксу студенти-перекладачі продемонстрували високий професійний рівень і отримали подяку від оргкомітету чемпіонату. Згідно з навчальною програмою студенти проходять перекладацьку практику в провідних організаціях та підприємствах міста – ВАТ «САН ІнБев Україна», ВАТ «Вадан Ярдс Океан», Миколаївській облдержадміністрації, Миколаївській міській держадміністрації, комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт Миколаїв», ТОВ «Чорноморській яхтенній верфі» та інших. За результатами практики найкращим студентам пропонують працевлаштування у відповідних установах. Викладачі кафедри беруть участь у різних наукових конференціях, є учасниками міжнародних програм.

Кафедра методики викладання іноземних мов та зарубіжної літератури заснована в 2003 р. Створення кафедри у класичному університеті було обумовлено подальшим удосконаленням навчально-виховного та науково-дослідницького процесів у підготовці спеціалістів – магістрів – філологів. Кафедру очолює доктор філ. наук, проф. М.І. Майстренко Під її керівництвом працює 6 кандидатів наук, доцентів. Викладачі забезпечують викладання курсів Історії зарубіжної літератури та теоретичні літературні, курсів, де розглядаються і нові явища та основні тенденції сучасного літературного процесу, що дає можливість студентам бути добре обізнаними в останніх досягненнях світової літератури. Кафедра підтримує наукові та навчальні зв’язки з Інститутом літератури імені Шевченко АН України, Київським державним педагогічним університетом імені М.Драгоманова, Таврійським національним університетом (м. Сімферополь), Малою академією наук України.

Кафедра іноземних мов веде своє існування майже від дня заснування самого університету та стала фактично першоджерелом кафедр англійської та німецької філології. Кафедру очолює канд. пед. наук, доц. А.К. Солодка. Доценти та викладачі кафедри являються постійними винахідниками нових ідей та технологій, які успішно втілюються в навчально-виховний процес факультету. Кафедра співпрацює з Інститутом проблем виховання АПН України, впроваджуючи наукові розробки дослідження: «Кроскультурна підготовка майбутнього вчителя іноземних мов». Склад кафедри здійснює викладання англійської, німецької, французької та латинської мов на всіх факультетах університету, де іноземна мова вивчається як спеціальність, загальноосвітня дисципліна та як третя іноземна мова. Найперспективніша і найважливіша мета кафедри іноземних мов – виховання ВЧИТЕЛЯ, спеціаліста високого рівня, який має ґрунтовні знання, високий професіоналізм, повагу до своєї професії.


За інформацією про факультет звертайтеся за адресою:

м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, ауд. 503, деканат

Контактні телефони: (0512) 37-88-07

Миколаївський державний університет

імені В.О.Сухомлинського
МИКОЛАЇВ 2010

Схожі:

Факультет іноземної філології iconВ. О. Сухомлинського факультет іноземної філології "затверджую" ректор в. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Затверджено на засідання Вченої ради факультету іноземної філології Протокол №6 від «22» січня 2014 року
Факультет іноземної філології iconВ. О. Сухомлинського факультет іноземної філології "затверджую" ректор в. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Затверджено на засідання Вченої ради факультету іноземної філології Протокол №6 від «22» січня 2014 року
Факультет іноземної філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма співбесіди з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»....
Факультет іноземної філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Факультет іноземної філології iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма вступного випробування з іноземної мови (французької) для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Факультет іноземної філології iconСумський державний університет факультет іноземної філології та соціальних комунікацій 19-20 квітня 2012 року в Сумду відбудеться Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та викладачів
Сучасні проблеми викладання української мови як іноземної (російської мови як іноземної)
Факультет іноземної філології iconЗапорізький національний університет факультет іноземної філології
Складена на основі типової "Програми курсу для підготовки аспірантів І пошукувачів до кандидатського іспиту з іноземної мови". К.:...
Факультет іноземної філології iconВ. О. Сухомлинського факультет іноземної філології "затверджую" ректор в. Д. Будак "20" лютого 2014 Р. Програма
Особи, які вступають на 5 курс, повинні також оформлювати письмове мовлення відповідно до орфографічних, граматичних і пунктуаційних...
Факультет іноземної філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» зі спеціальності «Мова І література*» (французька)
Факультет іноземної філології iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Рівненський державний гуманітарний університет Факультет іноземної філології Кафедра романо-германської філології
Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» зі спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи