Програма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) напрям підготовки 02030201 Історія* icon

Програма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) напрям підготовки 02030201 Історія*
Скачати 109.01 Kb.
НазваПрограма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) напрям підготовки 02030201 Історія*
Дата11.09.2012
Розмір109.01 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА ПРАВА

Кафедра археології, давньої та середньовічної історії

Кафедра нової та новітньої історії


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор ________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ

з всесвітньої історії (до ХХ ст.)

напрям підготовки 7.02030201 Історія*

освітньо-кваліфікаційний рівень «СПЕЦІАЛІСТ»


Миколаїв 2012


Розробники програми к.іст.н., в.о. доц. Акунін Олександр Сергійович

к.іст.н., в.о. доц. Буглай Наталя Михайлівна

ст. викл. Горбенко Кирило Володимирович


Затверджено на засіданні кафедри нової та новітньої історії

протокол №  3 від « 22 » листопада 2011 р.


Затверджено на засіданні вченої Ради Навчально-науковий інститут історії та права протокол № 4 від «21» грудня 2011 р.

^ 1.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Курс всесвітньої історії до ХХ ст. охоплює період від первісності до початку ХХ ст. Даний курс вивчає історію за періодами: первісність, історія стародавнього світу, історія середніх віків, нова історія країн Європи та Америки, нова історія країн Азії та Африки.

Аналізуються події пов’язані з віхами історичного процесу, культурним розвитком країн.

Одним з напрямів вивчення цього курсу є вивчення внутрішньої політики держав, їх економічного розвитку, а також основних зовнішньополітичних подій.

Студенти повинні вміти діалектично мислити, робити логічний аналіз фактів та робити вірні наукові висновки, бачити в історичних подіях позитиви й негативи та робити об’єктивно правильні наукові висновки, бачити перспективи тих чи інших подій в історії цих держав. А також, з наукових позицій давати оцінку тим чи іншим політичним та історичним діячам та їх ролі в політичному та економічному житті їх країн.

Вступний іспит/співбесіда з всесвітньої історії (до ХХ ст.) має на меті виявити знання студентами фактичного матеріалу, рівня підготовки майбутніх спеціалістів, вміння аналізувати основні тенденції історичного розвитку.


^ 2.Перелік питань


Історія стародавнього світу

 1. Первісна історія як наука, її предмет, джерела та хронологія.

 2. Антропогенез.

 3. Розвиток відтворюючого господарства доби політогенезу.

 4. Духовна культура людства в епоху первіснообщинної доби.

 5. Народи та країни Родючої дуги в IX – IІІ тис. до н.е.

 6. Періодизація історичного розвитку Стародавньої Месопотамії. Загальна характеристика.

 7. Періодизація історичного розвитку Стародавнього Єгипту. Загальна характеристика.

 8. Культура Стародавнього Єгипту (релігія, ідеологія, писемність, архітектура, мистецтво).

 9. Стародавній Іран (Персія). Формування світової Перської держави.

 10. Стародавній Китай. Ознаки, риси історичних етапів розвитку держави.

 11. Стародавня Індія. Основні періоди історичного розвитку, загальна характеристика

 12. Архаїчна Греція: формування суспільства та держави у формі полісів.

 13. Соціально-економічний устрій Греції у V – IV ст. до н.е.

 14. Держава Олександра Македонського.

 15. Сутність еллінізму. Утворення і розвиток елліністичних держав.

 16. Культура Стародавньої Греції: загальна характеристика

 17. Періодизація давньоримської історії.

 18. Рим за царської доби

 19. Рим часів ранньої республіки

 20. Пунічні війни та їх наслідки.

 21. Правління Октавіана Августа. Виникнення системи патриціату.

 22. Громадянські війни 40-х - 30-х рр. І ст. до н.е. Диктатура Юлія Цезаря. Падіння республіки.

 23. Правління Діоклетіана й виникнення системи домінату.

 24. Перемога християнства за правління Костянтина та спроба язичницької реакції.

 25. Культура Стародавнього Риму: загальна характеристика


Історія середніх віків

 1. Загальна характеристика феодального ладу в середньовічні Європі

 2. Причини, суть, основні етапи Великого переселення народів (V-VII ст.)

 3. Падіння Римської імперії та утворення варварських королівств.

 4. Франкська держава в епоху Меровінгів

 5. Розквіт Франкської держави за Карла Великого

 6. Епоха вікінгів у Північній Європі

 7. Візантійська цивілізація: основні етапи розвитку, особливості

 8. Соціальна структура західноєвропейського середньовічного суспільства

 9. Виникнення і розвиток середньовічних міст. Цехова організація ремесла і розвиток торгівлі

 10. Причини руху хрестоносців, його трансформація і основні результати. Держави хрестоносців на Сході

 11. Культура Західної Європи в середні віки: загальна характеристика

 12. Середньовічний Китай: загальна характеристика, особливості розвитку

 13. Особливості розвитку середньовічної Японії

 14. Пророк Мухаммед (570-632): життя та діяльність. Виникнення ісламу.

 15. Виникнення та розвиток Османської Імперії.

 16. Середньовічна Індія: основні етапи політичної історії, особливості розвитку

 17. Утворення Арабського халіфату. Епоха завоювань

 18. Зародження капіталістичних відносин в країнах Західної Європи.

 19. Система міжнародних відносин на початку ХVІІ ст.. Тридцятирічна війна.

 20. Основні напрямки Реформації.

 21. Гуманізм епохи Відродження.

 22. Процес первісного накопичення капіталу: загальні риси та особливості в країнах Західної Європи

 23. Епоха великих географічних відкриттів: причини, передумови, основні події, наслідки

 24. Середньовічний Схід. Хронологічні рамки, основні проблеми розвитку.

 25. Характеристика західноєвропейського середньовічного світогляду.


Нова історія країн Європи та Америки.

 1. Проаналізуйте аграрні рухи у ході Англійської, Американської і Французької революції 17-18 століть.

 2. Визначте суть внутрішньої та зовнішньої політики в період індепендентської республіки в Англії.

 3. Дайте політично-правову оцінку Чартиському руху в Англії.

 4. Аналіз англійської буржуазної революції (початок, ідеологія, періоди).

 5. Розкрийте поняття кальвінізм – ідеологія зароджуваної буржуазії.

 6. Зробіть порівняльний аналіз соціального розвитку Англії, Америки, Франції напередодні буржуазних революцій 17-18 століть.

 7. Війна Франції та Росії (1812-1814 рр.).

 8. З’ясуйте зміни в Європі в період наполеонівських війн.

 1. 9. Визначте воєнно-політичне розташування сил на першому етапі Першої світової війни (географічне розташування фронтів країн, воюючих блоків).

 1. З’ясуйте особливості соціально-економічного становища Франції в період імперії 1802-1815 років.

 2. Розкрийте питання: політика Англії відносно північноамериканських колоній 60-70 роках 18 століття в контексті розвитку конфлікту між колонією і митрополією.

 3. Встановіть причинно-наслідкові зв’язки встановлення режиму протекторату в Англії. Його вплив на внутрішню і зовнішню політику Кромвеля.

 4. Дайте оцінку другому етапу Першої світової війни (воєнно-політичне розташування сил країн воюючих блоків в 1917-1918 рр., стратегічні плани на 1917 р.) та розкрийте наслідки вступу до війни США.

 5. Підписання Генерального заключного акту Віденського конгресу та його вплив на систему міжнародних відносин в Європі.

 6. Опишіть причини, характер Першої світової війни. Воєнні сили, економічні потенціали країн воєнно-політичних блоків.

 7. Складіть порівняльний аналіз політичних течій в Англійській та Французькій революціях: левеллери та якобінці.

 8. Обґрунтуйте традиції вивчення та нові підходи до періодизації нової історії країн Європи та Америки.

 9. Розкрийте механізм розподілу влади та повноважень між королем та парламентом під час реставрації монархій в Англії в 1660 році. Дайте характеристику економічного і політичного курсу королів династії Стюардів: Карла ІІ і Якова ІІ.

 10. Висвітліть соціально-економічні та історико-політичні наслідки Брестського миру, його історична оцінка. Вкажіть на чому ґрунтувалась позиція України.

 11. Зробіть історико-політичний портрет О. Кромвеля.

 12. Опишіть внутрішнє становище Німеччини в 1914-1918 рр.: антиурядові виступи в країні та її капітуляція.

 13. Систематизуйте періоди великої французької буржуазної революції та політичне розташування сил на першому етапі 1789-1791 рр.

 14. Визначте підсумки Першої світової війни в контексті проблеми політичного розташування сил напередодні відкриття Паризької мирної конференції.

 15. Розкрийте німецьке, польське та англійське питання на Віденському конгресі. Що спільного або відмінного?

 16. Поліпшення міжнародних відносин напередодні Першої світової війни: міф чи реальність?

 17. Розкрийте причини та наслідки заснування англійських колоній в Північній Америці. Обґрунтуйте свою позицію стосовно політики переселенців щодо місцевого індіанського населення.

 18. Визначте основні питання, які вдалося вирішити на Віденському конгресі. Дайте історико-правову оцінку.

 19. Охарактеризуйте економічні передумови утворення державності США в історичній перспективі.

 20. Роль США в світовій і європейській політиці напередодні і в роки Першої світової війни.

 21. Встановіть зв'язок Західноєвропейської Реформації та Англійської революцій 17 століття.

 22. Зробіть порівняльний аналіз внутрішньої політики Франції в період Директорії, Консульства та імперії.

 23. Охарактеризуйте головні події першого періоду північноамериканської війни за незалежність.

 24. Розкрийте принципові засади конфлікту між армією і парламентом в період Англійської буржуазної революції 17 століття.

 25. Висвітліть соціально-економічне та політичне становище Франції в період якобінської диктатури.

 26. Доля монархів в період Англійської та Французької революцій. Чи була альтернатива?

 27. Розкрійте особливості другого періоду французької буржуазної революції (прихід до влади жирондистів (1792-1793 рр.), державний переворот 1793 р., встановлення Якобінської диктатури, конституція 1793 р.).

 28. Зазначте ідеологічні і політичні передумови об'єднання Німеччини. Два варіанти об'єднання країни (на чолі із Пруссією і Австрією).

 29. Наслідки оголошення незалежності Північноамериканських колоній. Яку роль відіграють статті конфедерації про державний устрій колоній.

 30. Розкрийте суть американських проектів у відродженні післявоєнної Європи і світу (14 пунктів Вільсона).

 31. Намалюйте політичний портрет О.Бісмарка.

 32. Охарактеризуйте причини кризи наполеонівського режиму.

 33. Державна, політична і військова роль у північноамериканській революції національних лідерів Т. Джеферсона, Б. Франкліна, Дж. Вашингтона, Т. Пейна.

 34. Опишіть причини та наслідки Франко-прусської війни 1870-71 рр.

 35. Вкажіть причини послаблення ролі Англії в європейській світовій політиці в період діяльності урядів Гладстона і Дізраелі.


Нова історія країн Азії та Африки.

 1. Японія в період сьогуната Токугава.

 2. Єгипет в роки правління Мухаммеда–Алі.

 3. Сипайське повстання в Індії у 1857-1859 рр.

 4. Хун Сюцюань та ідеологія Тайпінів.

 5. Епоха «Танзимату»: витоки, зміст та історичне значення.

 6. Кан Ювей та «сто днів реформ».

^ 3.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ


Оцінка «відмінно» (180-200 балів) ставиться, якщо абітурієнт:

 • показав повне знання фактичного матеріалу;

 • повністю розкрив і строго довів всі твердження питань білету;

 • вільно володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • показав вміння розв’язувати навчальні задачі.


Оцінка «добре» (150-179 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • показав повне знання фактичного матеріалу, але з деякими неточностями;

 • повністю довів всі твердження питань білету, але з деякими неточностями;

 • в цілому володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • показав вміння розв’язувати навчальні задачі за стандартним алгоритмом.Оцінка «задовільно» (124-149 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • неповне знання фактичного матеріалу;

 • задовільне володіння базовою термінологією;

 • вміє пояснити способи розв’язування навчальних задач зі сторонньою допомогою.


Оцінка «незадовільно» (100-123 бали) ставиться за умови, що абітурієнт:

 • має уяву щодо змісту фактичного матеріалу, але відповідь не наповнюється реальним змістом;

 • не володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • не може пояснити способи розв’язування навчальних задач навіть зі сторонньою допомогою.


^ 4.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Актуальные проблемы новейшей истории /Под ред. Д.А. Волкова. – М., 1991

 2. Алексєєв Ю.М. Вертегел А.Г., Казаков О.О. Всесвітня історія- К., 2006.

 3. Боханов А.Н. История России. ХХ век. – М., 1996.

 4. Васильев Л.С. Нефтедобывающие монархии Персидского залива. М., 1978.

 5. Воронянський О.В. Всесвітня історія ХХ ст..Харьків.2006.

 6. Всесвітня історія ХХ ст.. /Під ред. Даниленко В.П., Панченка П.П.- К. 1999.

 7. Газін В.П. Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки . 1945 – 2002 рр. К., 2004.

 8. Гладков И.С. Особенности развития НИС. М., 2000.

 9. Даниленко В.М., Панченко П.П. Всесвітня історія ХХ ст.. Київ, 2000

 10. Дюрозель Ж.Б. Історія дипломатії від 1919 р. до наших днів.- К., 1995.

 11. Европа: Вчера, сегодня, завтра /под ред. И.П. Шмелева.-М.,2002.

 12. История стран Центральной и Юго-Восточной Европы 20-го века /Под ред. А.В.Фадеева.-М.,1997.

 13. История США в 4-х т.-М., 1983-1987.

 14. История Тропической Африки 1918-1988. М., 1988.

 15. Іваницька О.П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002 рр.) – К., 2004.

 16. Історія західних і південних слов‘ян ХХ ст../ Під ред. Е.П. Пугачева. – Харків, 1998.

 17. Історія сучасного світу /Під ред. Ю.А. Горбаня.-К., 2001.

 18. Киселева В.П. Палестинская проблема и Ближневосточный кризис. Киев. 1981.

 19. Корсаков К.И. История Великобритании.- М. 1997.

 20. Косминский Е.А. Историография средних веков V в. – середина XIX в. (лекции). – М., 1963.

 21. Краткая история Польши: С древнейших времен до наших дней.-М., 1993.

 22. Кредер А.А. Новейшая история. ХХ век.- М., 1995.

 23. Кроче Б. Теория и история историографии. – М., 1998.

 24. Мессенджер Ч. Энциклапедия войн ХХ века. – М., 2000.

 25. Мир в ХХ веке / Под ред. А.О. Чубарьяна. – М., 2001.

 26. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945-1970). К., 1999.

 27. Новейшая история арабских стран Азии. М., 1988.

 28. Новейшая история стран Азии и Африки ХХ в. В 3-х ч.. – Ч. ІІІ. / под ред. А.М. Родригеса. – М., 2001. – 406 с.

 29. Новейшая история стран Азии и Африки ХХ век. Т.2. М., 2000

 30. Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства.- К., 1999.

 31. Пивовар С., Серіщев Я. Стельмах С. Всесвітня історія . Новітній період. 1945 -1997.- К., 2000.

 32. Пивовар С., Серіщев Я. Стельмах С. Всесвітня історія ХХ ст..- К., 1998.

 33. Постоловський Р.М., Пугач Є.П., Страшнюк С.Ю. Встановлення тоталітарних режимів у країнах Центральної та Поденно-Східної Європи (1944 -1953). Харків, 2000.

 34. Радугин А.А. Философия: Курс лекций. – М., 1995.

 35. Розалиев Ю.Н. Новая и новейшая история Азии и Африки. М., 1987.

 36. Самсонов А.М. Вторая мировая война . – М., 1990.

 37. Сивачев Н.В., Язьков Е.Ф. Новейшая история США. – М., 1998.

 38. Смирнов В.П. Франция в ХХ веке. – М., 2001.

 39. Соколов Б.В. Окупація. Правда и мифы. – М., 2005

 40. Троян С.С. Росія – СРСР: історико-політичний аналіз (1901-1945 рр.)- К., 2000.

 41. Трубайчук А.Ф. Друга світова війна.- К., 1999.

 42. Уткин А.И. Росия над бездной (1918 – декабрь 1941 г.).- М., 2002.

 43. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой культуры: В 2-х т. – М., 1998.

 44. Щетинов Ю.А. Історія Росії. – М., 1999.

 45. Юрьев М.Ю. История стран Азии и Северной Африки. М., 1984.

 46. Яровий В.І. Новітня історія Центральноєвропейських та Балканських країн ХХ століття. – К., 2005.

 47. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991.Схожі:

Програма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) напрям підготовки 02030201 Історія* iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (ХХ – ХХІ ст.) напрям підготовки 02030201 Історія*
Затверджено на засіданні вченої Ради Навчально-науковий інститут історії та права протокол № 4 від «21» грудня 2011 р
Програма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) напрям підготовки 02030201 Історія* iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) напрям підготовки 020302 Історія*
Затверджено на засіданні вченої Ради Навчально-науковий інститут історії та права протокол № 4 від «21» грудня 2011 р
Програма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) напрям підготовки 02030201 Історія* iconЗа напрямом 02030201 «Історія» 02030201 «Історія»
Схїдної Європи, всесвітньої історії є оцінювання рівня сформованості історичної компетентності випускників бакалаврату Інституту...
Програма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) напрям підготовки 02030201 Історія* iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет історико-соціологічний факультет кафедра історії України, всесвітньої історії
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 02030201: «Історія*» (на основі кваліфікаційного рівня «Бакалавр»)...
Програма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) напрям підготовки 02030201 Історія* iconПрограма вступного іспиту назва дисципліни: історія україни шифр. Напрям підготовки: 0203 гуманітарні науки шифр. Спеціальность: 020302 «історія»
України, який викладається як окремий самостійний предмет в руслі цивілізаційних підходів до всесвітньої історії. В умовах становлення...
Програма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) напрям підготовки 02030201 Історія* iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професіональною програмою...
Програма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) напрям підготовки 02030201 Історія* iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україн Львівський національний університет імені Івана Франка
Напрям підготовки: 02030201, 02030201 – «Історія»; 02030202, 02030202 – «Етнологія»
Програма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) напрям підготовки 02030201 Історія* iconРектор національного університету “львівська політехніка”
Програму співбесіди з всесвітньої історії складено з врахуванням вимог І змісту навчання історії в школі, закладених у Державному...
Програма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) напрям підготовки 02030201 Історія* iconРектор національного університету “львівська політехніка”
Програму співбесіди з всесвітньої історії складено з врахуванням вимог і змісту навчання історії в школі, закладених у Державному...
Програма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.) напрям підготовки 02030201 Історія* iconПрограма співбесіди з всесвітньої історії (до ХХ ст.)
Затверджено на засіданні вченої Ради Навчально-науковий інститут історії та права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи