Програма Співбесіди для вступу на Спеціальність 01010601 Соціальна педагогіка icon

Програма Співбесіди для вступу на Спеціальність 01010601 Соціальна педагогіка
Скачати 63.39 Kb.
НазваПрограма Співбесіди для вступу на Спеціальність 01010601 Соціальна педагогіка
Дата11.09.2012
Розмір63.39 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА соціальної педагогіки


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор __________________В.Д.Будак

“ 22 ” ЛЮТОГО 2012 Р.


Програма Співбесіди


для вступу на

Спеціальність 8.01010601 Соціальна педагогіка

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

На денну, заочну форму навчання


Миколаїв 2012

Розробник: доц. Любарська О.М.


Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки

протокол № 4, від 5 жовтня 2011 р.


Затверджено на засіданні вченої Ради факультету психології

протокол № 3 від 19 жовтня 2011 р.


1.Питання з соціальної педагогіки (комплексний)


 1. Функції соціального педагога в школі.

 2. Як на Вашу думку, учнівське самоврядування – це пережиток минулого чи метод формування соціальної компетентності особистості?

 3. Напрямки роботи з алко- і наркозалежними людьми.

 4. Напрями роботи з людьми, які мають психічні розлади.

 5. Напрями роботи з дітьми, які мають вади розвитку.

 6. Специфіка соціально-педагогічної роботи у пенітенціарній системі.

 7. Соціально-психологічна адаптація вихованців виправної колонії після їх звільнення.

 8. Як на Ваш погляд, чи мають пенітенціарні заклади виховний потенціал?

 9. Особливості захисту і підтримки дітей та молоді з функціональними обмеженнями.

 10. Симптоматика соціальної дезадаптації особистості.

 11. Адикції.

 12. Девіації.

 13. Делінквентність.

 14. Асоціальна поведінка.

 15. Технології соціальної роботи з літніми людьми.

 16. Проблема безпритульності і бездоглядності неповнолітніх.

 17. Соціальна робота з бездомними громадянами.

 18. Соціальна робота з жінками, які пережили насильство.

 19. Соціальна робота з дітьми, які опинилися у складній життєвій ситуації.

 20. Проблема важковиховуваності підлітків у науковій думці.

 21. Проблема соціальної і педагогічної занедбаності учнів.

 22. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.

 23. Соціальна робота з Віл – інфікованими дітьми.

 24. Категорії дітей «вулиці».

 25. Соціально-педагогічна робота з дітьми групи ризику.

 26. Яку роль, на Вашу думку, відіграють соціальні працівники в суспільному житті?

 27. Чи є зміст соціальної роботи однаковим у різних країнах? Що, на Вашу думку, перешкоджає уніфікації соціальної роботи.

 28. Сформулюйте головні фахові завдання соціальної роботи.

 29. Підходи до визначення соціальної роботи.

 30. У чому полягає своєрідність становлення соціальної роботи як фаху в Україні.

 31. Чому, на Вашу думку, для соціальної роботи важливим є етичні принципи та професійні цінності?

 32. Фахові цінності та принципи в соціальній роботі.

 33. Норми соціальної роботи стосовно клієнтів, стосовно колег.

 34. Моделі прийняття рішень та професійні межі в соціальній роботі.

 35. Які принципи, проблемні галузі та методи розв’язання етичних проблем визначено у Міжнародній декларації етичних принципів соціальної роботи?

 36. Соціально-політичний контекст.

 37. Суб’єкти соціальної роботи.

 38. Нормативно-правові акти соціальної педагогіки та соціальної роботи в Україні.

 39. Види послуг, які надаються клієнтам соціальної роботи в Україні.

 40. Як, на Вашу думку, соціальна педагогіка та соціальна робота пов’язані з ідеєю прав людини?

 41. Як би Ви охарактеризували зв’язок між соціальною політикою і соціальною роботою?

 42. Професійні ролі соціального працівника.

 43. Поняття «клієнта» соціальної педагогіки, соціальної роботи.

 44. Які завдання ставить перед соціальними працівниками теорія соціального виключення?

 45. Як Ви розумієте поняття «стигма», «стереотип», «дискримінація»?

 46. У чому, на Вашу думку, полягають основні функції спілкування в соціальній роботі?

 47. Які критерії та пріоритети можна, на Вашу думку, застосовувати при визначенні клієнтів соціальних служб?

 48. Ролі соціальних працівників у громаді.

 49. Ресурси громади та соціальна робота в громаді.

 50. Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми.

^ 2. Список літератури


1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. Навчальний посібник.-К.; Центр навчальної літератури, 2003.

2.Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Соціальна педагогіка: Курс лекцій,-М.,1999.

3.Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку /Вайнола Р.Х., Капська А.Й., Комарова Н.М. та ін.-К.,1999.

4.Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Соціальна педагогіка: Курс лекцій,-М.,1999.

5.Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку /Вайнола Р.Х., Капська А.Й., Комарова Н.М. та ін.-К.,1999.

6.Взаимосвязь социальной работы и социальной политики. Сб. статей. – М., 1994

7.Гапон Ю.А. Соціально-педагогічні технології виховання: теоретичні основи і практика //Педагогіка і психологія.-1996.-№2.

7.Кваліфікаційні характеристики соціального педагога //Освіта. -1994.

8.Концепція виховання у національній системі освіти //Інформ. зб. МО — 1996.—№13.

9.Культуросообразности принцип// Культурология XX век: энциклопедия. — Т.1. — СПб., 1998. — С.377.

10.Коваль Л.Г., Звєрєва І.Д., Хлєбік С.Р. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник.-К.,1997.

11. Любарська О.М. Основи соціалізації особистості: навчальний посібник.- Миколаїв; Вид-во "Іліон", 2008

12.Лукашевич М.П. Соціалізація: виховні механізми і технології.-К.,1998.

13.Лукашевич М.П., Минович І.І., Пінчук І.М. Соціальна робота в Україні: теоретика-методичні засади.-К.,2001.

14.Медведева Г.П. Этика социальной работы.-М.,1999.

15.Мигович І.І.Соціальна робота/вступ до спеціальності.-Ужгород, 1997. 16.Мардахаєв Л.В. Социальная педагогика: Курс лекций /Под _пор. В.И.Беляева.-М.2002.

17.Мудрик А.В. Социальная педагоггика: Учебное пособие для студентов высших педагогических заведений.-М.2002.

18.Навчально-методичні матеріали до курсу «Соціальна педагогіка»/Упор. О.В. Плахотнік, А.А.Марушкевич.-К.2001.

посібник.-К.,1997.

19.Навчально-методичні матеріали до курсу «Соціальна педагогіка» /За пор.. О.В.Плахотнюк, А.А.Марушкевич. -К.; Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2001

20Пікельна В. Люби ближнього свого… Філософські, історичні та педагогічні роздуми про гуманізацію освіти // Рідна школа, 1998, - №2.

21.Пікельна В., Євдокієва Т. педагогіка Штайнера та сучасні системи виховання // Рідна школа, 1997, - №9.

22.Социальная педагогика: учебное пособие для студ. Высш. учеб. заведений /Под редак.В.А.Никитина, -М, 2000.

22. Соціальна педагогіка: Підручник /За пор. А.Й. Капської,-2003.

23оціальна педагогіка і соціальна робота за кордоном. Вип. 2, 5. М.- 1991.

24.Сухомлинський В.О. Як виховати справжню людину. Вибр. твори, Т.2, 1976.

25.СухомлинськийВ.О. Статті: Педагогіка серця. Як любити дітей.Слово вчителя в моральному вихованні.Лист про педагогічну етику. Вибр. твори, Т.5, 1976.

26. Сухомлинський В.О. Народження громадянина. Вибр. твори, Т.3, 1976.

27.Школа социальных педагогов и социальных работников: социальная педагогика и социальная работа за рубежом /Ред.-сост. В.Г. Богарова, А.Н. Дашкин. – М., 1991, вып. №2; вып. №4; вып. №5; вып. №6.

28.Фромм Э. Психоанализ и этика. — М.: Издательство АСТ, 1998

^ 3. Критерії оцінювання


Оцінка «відмінно» (180 – 200 балів) ставиться, якщо абітурієнт:

 • показав повне знання фактичного матеріалу;

 • повністю розкрив і строго довів всі твердження питань білету;

 • вільно володіє понятійним і термінологічним апаратом.


Оцінка «добре» (150 – 179 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • показав повне знання фактичного матеріалу, але з деякими неточностями;

 • повністю довів всі твердження питань білету, але з деякими неточностями;

 • в цілому володіє понятійним і термінологічним апаратом.


Оцінка «задовільно» (124 – 149 балів) ставиться, якщо абітурієнт показав:

 • неповне знання фактичного матеріалу;

 • задовільне володіння базовою термінологією;

 • вміє пояснити способи розв’язування навчальних задач зі сторонньою допомогою.


Оцінка «незадовільно» (100 – 124 балів) ставиться за умови, що абітурієнт:

 • має уяву щодо змісту фактичного матеріалу, але відповідь не наповнюється реальним змістом;

 • не володіє понятійним і термінологічним апаратом;

 • не може пояснити способи розв’язування навчальних задач навіть зі сторонньою допомогою.Схожі:

Програма Співбесіди для вступу на Спеціальність 01010601 Соціальна педагогіка iconПрограма Співбесіди для вступу на Спеціальність 01010601 Соціальна педагогіка
Педагогіка розглядає І виявляє найбільш ефективні умони для всебічного гармонійного розвитку особистості в процесі навчання й виховання....
Програма Співбесіди для вступу на Спеціальність 01010601 Соціальна педагогіка iconПрограма Співбесіди для вступу на Спеціальність 010106 Соціальна педагогіка
Педагогіка розглядає І виявляє найбільш ефективні умони для всебічного гармонійного розвитку особистості в процесі навчання й виховання....
Програма Співбесіди для вступу на Спеціальність 01010601 Соціальна педагогіка iconПрограма з світової літератури для вступаючих на спеціальність 01010601 соціальна педагогіка
Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти
Програма Співбесіди для вступу на Спеціальність 01010601 Соціальна педагогіка iconІ. пояснювальна записка
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю «Соціальна...
Програма Співбесіди для вступу на Спеціальність 01010601 Соціальна педагогіка iconПрограма комплексного фахового екзамену з соціальної педагогіки для вступу на навчання для здобуття окр «Спеціаліст» Спеціальність «Соціальна педагогіка»
Технологізація практичної діяльності соціального педагога: проблеми підходів та напрями впровадження, присвячений технологіям соціально-педагогічної...
Програма Співбесіди для вступу на Спеціальність 01010601 Соціальна педагогіка iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з
«Соціальна допомога» («Теорія соціальної допомоги», «Технології соціальної допомоги», «Соціальна допомога різним категоріям населення»,...
Програма Співбесіди для вступу на Спеціальність 01010601 Соціальна педагогіка iconПрограма вступного фахового випробування (співбесіди) з
«Соціальна допомога» («Теорія соціальної допомоги», «Технології соціальної допомоги», «Соціальна допомога різним категоріям населення»,...
Програма Співбесіди для вступу на Спеціальність 01010601 Соціальна педагогіка iconПрограма вступного випробування з «Соціальної педагогіки» для вступників на спеціальність «Соціальна педагогіка» для здобуття окр «спеціаліст» на базі окр «бакалавр»
move to 0-16287279
Програма Співбесіди для вступу на Спеціальність 01010601 Соціальна педагогіка icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліста» за спеціальністю...
Програма Співбесіди для вступу на Спеціальність 01010601 Соціальна педагогіка icon«Затверджую» Ректор Кравець В. П. 2012 р. Програма співбесіди для вступників напряму підготовки
Програма співбесіди розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» за спеціальністю „Соціальна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи